Wizyta Komisji Radia i Telewizji Litwy

29.04.2015
24 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z litewską Komisją Radia i Telewizji. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń regulatorów rynku medialnego: statusu prawnego, zakresu prac, a także doświadczenia związanego z cyfryzacją i konwergencją mediów.
Członek Komisji Radia i Telewizji Kęstutis Petrauskis oraz Przewodniczący KRRiT Jan Dworak
Omówiono proces przydzielania koncesji ogólnokrajowych i lokalnych oraz zagadnienia  monitoringu audycji i obowiązujących w Polsce regulacji prawnych z tym związanych. Przedstawiciele nadawców przedstawili proces zarządzania, struktury, programing i finansowanie mediów publicznych.
Zwrócono uwagę na temat przekazów handlowych oraz nieuczciwej konkurencji. W trakcie spotkania omówiono również przebieg procesu cyfryzacji w Polsce, a także ustawowe zadania Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.

Komisję Radia i Telewizji Litwy reprezentowali trzej jej członkowie: Algis Matulionis, Kęstutis Petrauskis i Liudvika Pociūnienė oraz Gilmantė Stanelytė, dyrektor Wydziału Monitoringu, Martynas Lukoševičius, wicedyrektor Wydziału Monitoringu oraz Irena Vaičiulytė, administrator Biura. W spotkaniu uczestniczyli Jan Dworak, przewodniczący KRRiT, członkowie KRRiT: Krzysztof Luft i Stefan Pastuszka oraz przedstawiciele Biura. Polskie Radio reprezentowała Jolanta Wiśniewska, członek zarządu oraz Waldemar Listowski, dyrektor Archiwum PR, Telewizję Polską - Mariusz Pęciak, dyrektor Biura Kontrolingu i Restrukturyzacji oraz Sławomir Zieliński, dyrektor Biura Programowego.
 
***
Komisja Radia i Telewizji Litwy powstała w 1996 roku w oparciu o prawo o informacji publicznej. Jest organem regulacyjnym ds. audiowizualnych odpowiadającym przed Parlamentem Republiki Litwy (Seimas). W 2013 roku ustawa została znowelizowana. Zmienił się status, struktura i powoływanie Komisji.

Do  jej najważniejszych kompetencji należy określanie, razem z Urzędem Regulacji Telekomunikacji, strategii przydziału częstotliwości na  rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radia i telewizji, ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami,  ochrona prawa do informacji publicznej oraz rozpatrywanie skarg widzów i słuchaczy. Komisja zajmuje się również przyznawaniem koncesji w procedurze przetargu oraz nadzorem i monitorowaniem przestrzegania warunków koncesji, a także nakładaniem sankcji i kar na nadawców, dostawców VoD i operatorów sieci komunikacji elektronicznej. Do zadań litewskiej Komisji Radia i Telewizji należy też gromadzenie, analizowanie informacji o nadawcach i dostawcach usług oraz publikacja danych o udziałowcach i właścicielach mediów.
 
Na Litwie działa 48 nadawców radiowych (2013 r.) nadających 52 programy. Jedenaście  z nich ma zasięg ogólnokrajowy. 60 proc. rynku odbiorców radia należy do 3 wiodących grup nadawców.
Dostępnych jest 11 krajowych programów telewizyjnych. Największy udział w rynku mają trzy grupy  medialne: Modern Times Group, MG I nadawcy publiczni. Wartość rynku reklamy telewizyjnej nie przekracza 50 mln euro i stanowi ok. 48 proc. całego rynku medialnego.

Nadawcy publiczni na Litwie w 69 proc. finansowani są z budżetu  państwa, w 25 proc. z dochodów z reklam oraz w 6 proc. z innych źródeł. Udział nadawców publicznych w rynku reklamowym wynosi 9 proc.
Litwa rozpoczęła proces cyfryzacji telewizji w 2006,  a w październiku 2012 roku wyłączyła nadawanie analogowe.   Powstały dwa multipleksy o kompresji MPG-4.

W 2013 roku przydzielono miejsca na 3 kolejnych multipleksach dla: nadawcy publicznego - LRT,  ośrodka  radia i telewizji  - LRTC oraz operatora telekomunikacyjnego TEO AB LT , ale  nie są one jeszcze aktywne.
 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie