"Przegląd Międzynarodowy": nr 11/2018

04.12.2018
W jedenastym numerze Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m. in.: jakie działania podejmuje BBC, by towarzyszyć małym internautom w ich pierwszych krokach w sieci, co robią Szwajcarzy by mierzyć wpływ mediów na opinię publiczną oraz jakie działania zamierzają podjęć nadawcy w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii by skutecznie konkurować z usługami typu Netflix.

Rada Europy

Konferencja regionalna na temat mowy nienawiści

Rada Europy, we współpracy z chorwacką Agencją Mediów Elektronicznych zorganizowała w Zagrzebiu w dniach 6-7 listopada 2018 r. konferencję regionalną pt. „Podejście do mowy nienawiści w mediach: rola organów regulacyjnych i sądownictwa”.

Celem wydarzenia było określenie aktualnych wyzwań i wymiana dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej i ekspertami z innych krajów europejskich. Konferencja została zorganizowana w ramach chorwackiego przewodnictwa w Komitecie Ministrów Rady Europy.

Dokument koncepcyjny, prezentacje i wnioski są dostępne na stronie konferencji.

Zwracając szczególną uwagę na krajowe organy regulacyjne ds. mediów, uczestnicy konferencji podkreślili, że „powinny one odgrywać ważną rolę w promowaniu demokracji, kultury tolerancji i różnorodności: ich zaangażowanie w zwalczanie mowy nienawiści obejmuje przejrzystość, profesjonalizm, odpowiedzialność, integrację i kontynuowanie współpracy ze wszystkimi odpowiednimi podmiotami instytucjonalnymi i organizacjami. Dodatkowo promowane, opracowywane i wspierane powinny być standardy etyczne i kodeksy postępowania, dziennikarstwo wysokiej jakości, zaangażowanie, rozwój umiejętności krytycznego myślenia poprzez rozwijanie kompetencji medialnej i informacyjnej, edukacja w zakresie praw człowieka, kampanie przeciwko stereotypom i populizmowi oraz współpraca regionalna i międzynarodowa”.

Źródło: EPRA.org, 26.11, National audiovisual media regulatory authorities should play an important role in promoting democracy, a culture of tolerance and diversity


Francja

Canal+ finansuje produkcję filmową – nowa umowa

Grupa Canal Plus podpisała kolejne, jedenaste już czteroletnie porozumienie w sprawie inwestowania we francuską kinematografię. Nadawcy płatnej telewizji we Francji są prawnie zobowiązani do inwestowania w kino francuskie na poziomie 12,5% swoich rocznych obrotów, dofinansowując produkcję francuskich i europejskich filmów fabularnych. W 2017 r. Canal Plus dofinansował 136 utworów filmowych, z czego  większość (117) produkcji francuskiej, wydając w sumie 153,7 mln euro. Zgodnie z nową umową, Canal Plus będzie mógł teraz również produkować we własnym zakresie do czterech filmów rocznie. Wcześniej mógł je jedynie kupować. Ponadto, od 2019 roku do 6 miesięcy skrócony zostaje okres oczekiwania między premierą kinową nowych filmów a możliwością nadania ich w telewizji. Obecnie francuskie filmy mogą być wyświetlane w telewizji dopiero dziesięć miesięcy po premierze kinowej, a w przypadku programów niekodowanych - 22 miesiące po premierze.

Źródło: screendaily.com, 09.11, Canal+ renews commitment to French cinema

 

Francuscy telewidzowie

Jak wynika z badań firmy Médiamétrie, 5 mln francuskich telewidzów w wieku powyżej 4 lat codziennie ogląda treści wideo za pośrednictwem Internetu, czy to na żywo, czy z przesunięciem w czasie. W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił wzrost ich liczby o 28%, co wynika głównie z upowszechnienia się korzystania z urządzeń mobilnych. W tym samym okresie odsetek osób oglądających telewizję online na telefonie komórkowym podwoił się. Prawie 2 mln widzów ogląda telewizję wyłącznie za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego lub tabletu, przy czym łączna liczba francuskich widzów oglądających telewizję codziennie, zarówno online, jak i nie, osiąga 42,7 mln.

Źródło: Advanced Television, 09.11, France: 5m watch online content daily

 

Hiszpania

Postulat równych zasad dla wszystkich graczy na rynku

Organizacja zrzeszająca hiszpańskich prywatnych nadawców telewizyjnych, UTECA, oskarża nowe platformy OTT - takie jak Netflix, Amazon i HBO - o unikanie płacenia podatków w Hiszpanii ze szkodą dla tradycyjnych operatorów telewizyjnych. Członkowie UTECA uważają, że w odróżnieniu od tradycyjnych nadawców „nowi dystrybutorzy działają w dżungli prawnej, z ograniczoną kontrolą lub zobowiązaniami, i przy niewielkim wkładzie na rzecz gospodarki krajowej”. W związku z tym UTECA jest zdania, że należy zmienić ustawę audiowizualną w taki sposób, aby dostosować rynek telewizyjny do nowych rozwiązań cyfrowych aby wszyscy jego uczestnicy  mogli działać na tych samych zasadach.

Źródło: Advanced Television, 21.11, UTECA: OTT platforms avoid tax and production quotas

 

LovesTV – wspólna inicjatywa hiszpańskich nadawców telewizyjnych

Trzej najwięksi hiszpańscy nadawcy telewizyjni, RTVE, Atresmedia i Mediasat, połączyli siły, aby rywalizować z Netflixem i podobnymi płatnymi usługami, zakładając opartą na technologii HbbTV platformę DTT pod nazwą LovesTV. Docelowo na platformie mają się znaleźć wszystkie publiczne i komercyjne programy naziemnej telewizji cyfrowej. Dzięki wykorzystaniu technologii HbbTV, oferowane programy DTT posiadają dodatkowe funkcje tradycyjnie związane z platformami internetowymi, czyli na przykład przewodnik EPG, możliwość obejrzenia audycji z przesunięciem w czasie, do siedmiu dni po emisji, recenzje i kontrolę rodzicielską. Dostęp do LovesTV wymaga posiadania telewizora typu smart TV, połączenia internetowego i anteny naziemnej.

Źródło: Broadband TV News, 29.11, HbbTV based Netflix rival debuts in Spain

 

Szwajcaria

Narzędzie do badania wpływu mediów na kształtowanie opinii publicznej

Szwajcarski organ regulacyjny ds. mediów (OFCOM) uruchomił w połowie listopada br. interaktywną stronę internetową pod nazwą Swiss Media Monitoring, której celem jest dokumentowanie stopnia wpływu prasy, radia, telewizji i mediów internetowych na kształtowanie opinii publicznej. Zebrane dane dostarczą również informacji na temat struktury własności i powiązań biznesowych na szwajcarskim rynku mediów.

Celem Monitoringu Mediów jest zapewnienie obiektywnej i systematycznie aktualizowanej bazy danych potrzebnych do corocznej oceny lokalnego krajobrazu medialnego obejmującego prawie 170 marek i dziewięć grup medialnych.

Narzędzie monitorowania opiera się na danych z trzech modułów badawczych. Na reprezentatywnej próbie badana jest rola różnych mediów w kształtowaniu indywidualnej opinii w szwajcarskiej populacji. Analizowane jest znaczenie różnych mediów dla opinii publicznej oraz określane są ich struktury własności i udziały w szwajcarskim rynku mediów. Wyniki przedstawiane są w stale aktualizowanej bazie danych, dostępnej w języku niemieckim, francuskim i włoskim.

Źródło: EPRA, 19.11, Transparency of media ownership and opinion-forming power: OFCOM launches monitoring tool

 

Szwecja

Szwedzi lubią Netflix

Usługi strumieniowego przesyłania wideo cieszą się w Szwecji dużą popularnością. W trzecim kwartale tego roku większość (51%) gospodarstw domowych w Szwecji subskrybowała co najmniej jedną taką usługę, co stanowi wzrost o prawie 30% w skali roku. Najbardziej popularny jest Netflix, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy dodał do listy swoich abonentów 400 tys. szwedzkich gospodarstw domowych. Rozwój rynku streamingowego zwiększa wydatki gospodarstw domowych. W trzecim kwartale 2018 roku wydawano na ten cel średnio ponad 330 SEK miesięcznie, czyli o prawie 50% więcej niż rok wcześniej.

Źródło: Advanced Television, 09.11, Sweden: over 50% use SVoD

 

Wielka Brytania

Ważna inicjatywa BBC na rzecz bezpieczeństwa dzieci online

BBC uruchomi od początku 2019 roku aplikację na smartfony dla dzieci, która ma za zadanie pomóc im podejmować pierwsze kroki w cyfrowym świecie. Aplikacja pod nazwą BBC Own It („miej to na własność”), ma zapewnić pomoc w bezpiecznym korzystaniu z Internetu, łącząc najnowocześniejsze technologie uczących się algorytmów z aktywnością dzieci online i komunikowaniem przez nie nastrojów. W odpowiedzi aplikacja będzie udzielała porad, gdy zachowanie małego internauty będzie wykraczać poza normę.

Ponadto aplikacja ma udostępniać specjalnie przygotowane treści z różnych programów BBC, zapewniając szereg użytecznych zasobów, aby pomóc młodym ludziom w maksymalnym wykorzystaniu czasu online oraz w budowaniu zdrowych zachowań i nawyków w Internecie. Pomoże młodym ludziom i ich rodzicom prowadzić bardziej konstruktywne rozmowy na temat ich doświadczeń w Internecie, ale nie będzie przekazywać rodzicom raportów ani informacji zwrotnych, a żadne dane nie opuszczą ich urządzenia. Jak powiedział dyrektor generalny BBC: „Internet to potężna siła - ale prawda jest taka, że ​​nie została stworzona dla dzieci (…) musimy działać dla dobra dzieci - aby zmniejszyć cyberprzemoc, która może zniszczyć życie - aby zapewnić dzieciom umiejętności bezpiecznego rozwoju w świecie online”.

Źródło: Advanced Television, 16.11, BBC Own It app for kids

 

Wiadomości branżowe

Niezależność organów regulacyjnych - porównanie

W akademickim czasopiśmie European Journal of Communication opublikowany został artykuł hiszpańskiej badaczki, dr Adriany Mutu, wykładowcy w Katedrze Nauk o Komunikacji, Uniwersytetu CEU Abat Oliba, w sprawie niezależności regulacyjnej mediów audiowizualnych. Niedawno przyjęta dyrektywa w sprawie audiowizualnych usług medialnych zawiera obszerne przepisy dotyczące niezależności  organów regulacyjnych sektora audiowizualnego. Zgodnie z nimi, państwa członkowskie mają zapewnić, by były one prawnie odrębne od rządu i funkcjonalnie niezależne od władz i wszelkich innych podmiotów publicznych lub prywatnych oraz by krajowe organy regulacyjne lub organy wykonawcze wykonywały swoje uprawnienia w sposób bezstronny i przejrzysty oraz zgodnie z celami dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, którymi są w szczególności: pluralizm mediów, różnorodność kulturowa i językowa, ochrona konsumentów, dostępność, niedyskryminacja, właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego i promowanie uczciwej konkurencji.

W artykule przedstawiono pierwszą empiryczną ocenę różnic, jeśli chodzi o formalną niezależność krajowych organów regulacyjnych. Analiza opiera się na oryginalnym zestawie danych obejmującym formalne wskaźniki niezależności dla 43 krajowych organów regulacyjnych, które powstały przed 2014 r. Wykazano, że różnice instytucjonalne między nimi odzwierciedlają różne poziomy ich formalnej niezależności w poszczególnych krajach.

Źródło: EPRA, 19.11, Independence of AV regulators - sharing comparative research paper

 

Europejska twarz Netflixa

Netflix ma w przyszłym roku zwiększyć o jedną trzecią liczbę produkowanych przez siebie europejskich filmów i seriali. W tym roku zobowiązał się do zrealizowania 141 projektów, na które złoży się 81 oryginalnych produkcji i 60 koprodukcji lub programów licencjonowanych od innych producentów. W przyszłym roku zapowiadanych jest 221 projektów, w tym 153 oryginalne produkcje. Kierownictwo firmy potwierdziło, że działania w tym kierunku w dużej mierze związane są z nowelizacją dyrektywy, w której określono, że kwoty produkcji europejskiej mają dotyczyć również dostawców nielinearnych usług medialnych.

Decyzja o zwiększeniu przez Netflix produkcji europejskiej została ogłoszona wkrótce po tym, jak brytyjski organ regulacyjny Ofcom wezwał krajowych nadawców publicznych do stworzenia wspólnego serwisu streamingowego, który, oferując najlepsze brytyjskie programy, mógłby z Netflixem konkurować.

Źródło: tbivision.com, 28.11, Report: Netflix to increase European production by a third in 2019

 


Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie