Umarzanie lub rozkładanie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych

Zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek abonenta-dłużnika, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe.
 
Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP2 (wymagany jest kwalifikowany podpis cyfrowy lub profil zaufany), osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub drogą pocztową na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Mediów Publicznych- Wydział Abonamentu RTV
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa


Warunki przyjmowania i załatwiania wniosków w sprawie
umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych


Formularz wniosku o umorzenie/rozłożenie na raty

Pytania i wątpliwości dotyczące wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych należy kierować pod numer kontaktowy 22 597 31 01 (w godzinach 8.15 – 16.15) lub zgłaszać osobiście do Wydziału Abonamentu RTV w Biurze KRRiT, ul. Sobieskiego 101 w Warszawie.
 
Departament Mediów Publicznych  w Biurze KRRiT nie udziela informacji na korespondencję w sprawach opłat abonamentowych otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera danych osobowych Piszącego tj. imienia i nazwiska i adresu korespondencyjnego.
 
 

UWAGA

KRRiT nie prowadzi ewidencji abonentów rtv. W celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego abonenta, okresu i kwoty zaległości, daty zarejestrowania lub wyrejestrowania odbiorników rtv, otrzymanych upomnień do zapłaty abonamentu rtv, wystawionych tytułów wykonawczych oraz zawieszania prowadzonych postępowań egzekucyjnych należy kontaktować się z Pocztą Polską SA, Dział Abonamentu RTV w Bydgoszczy:
 
tel.  (+ 48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora)
lub drogą elektroniczną:
rtv.eod@poczta-polska.pl

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie