Orzecznictwo
2010-12-17 W dniu 17 grudnia 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy, XX Wydz. Gospodarczy wydał wyrok (sygn. akt XX GC 71/09), w którym uchylił w całości wyrok zaoczny wydany przez ww. Sąd w dniu 8 marca 2010 roku oraz  oddalił w całości odwołanie spółki Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od decyzji Przewodniczącego KRRiT Nr DK-239/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. w przedmiocie nakazania spółce (decyzja DK-239/2008 nakazywała spółce Grupa Radiowa Agory sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zaniechania działań naruszających warunki koncesji w zakresie obowiązków programowych).
2010-10-26 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w  dniu 26 października 2010 roku wydał wyrok w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1424/10, w którym oddalił skargę spółki Radio TOP Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na postanowienie Przewodniczącego KRRiT Nr DK-102/2010 z dnia 13 marca 2010r., utrzymujące w mocy postanowienie Przewodniczącego KRRiT nr DK-360/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku Nr 028/2009 (dot. postępowania o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego ze stacji nadawczej zlokalizowanej w  Częstochowie).
2010-09-07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 7 września 2010r. (sygn. akt VI SA/Wa 2223/09) oddalił skargę spółki Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na decyzję Przewodniczącego KRRiT Nr DK-280/2009 z dnia 15 października 2009 roku, utrzymująca w mocy decyzję Przewodniczącego KRRiT Nr 413/2009-R, którą koncesja na rozpowszechnianie programu radiowego ze stacji nadawczej Łysina k/Żywca udzielona została spółce Radio ESKA S. A., z jednoczesną odmową udzielenia koncesji spółce Multimedia sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie