Czym jest edukacja medialna?

Film przygotowany przez Fundację Citizen Project, Beata Staszyńska & Onno Hansen 2012

Media w edukacji czy edukacja do mediów? Umiejętności technologiczno - informatyczne czy raczej strona humanistyczna? Czego właściwie dotyczy edukacja medialna i dlaczego jest ona tak istotnym elementem kształcenia?

Żyjemy dziś w społeczeństwie informacyjnym, w którym dynamika ciągłych zmian w świecie mediów i ich ogromnej roli edukacyjnej nabierają coraz większego znaczenia.

Media i pedagogika

Media stanowią łącznik między człowiekiem, a kulturą stając się narzędziami gromadzenia, przetwarzania i generowania informacji. Rozwijają możliwości komunikowania się, udoskonalają formy i metody nauczania i uczenia się. Niosą też zagrożenia dla człowieka, zwłaszcza w sferze osobowościowej – potrzeb emocjonalnych i egzystencjalnych oraz zachowań jednostki.

Pedagogika natomiast, to należąca do nauk społecznych nauka o wychowaniu. Formułuje ona teorie, cele, treści, metody, środki i formy procesu wychowania, a także stanowi zasób wiedzy praktycznej na ten temat.

Przedmiotem zainteresowań pedagogiki medialnej są więc przede wszystkim:

  • wieloaspektowa analiza właściwości i możliwości różnego rodzaju mediów,
  • określanie ich funkcji edukacyjnych,
  • odkrywanie i wyjaśnianie mechanizmów uczenia się poprzez media,
  • badanie skuteczności i sposobu oddziaływania mediów na emocje, światopogląd oraz wartości głównie dzieci i młodzieży,
  • modelowanie komunikatów medialnych o charakterze dydaktycznym i wychowawczym,
  • opracowywanie metodyki wykorzystywania mediów w procesie kształcenia, wychowywania, samokształcenia, kształcenia na odległość oraz kształcenia równoległego.

Jednymi z najważniejszych celów tej stosunkowo nowej subdyscypliny jest niewątpliwie kształtowanie umiejętności selektywnego i dogłębnego odbioru mediów, a także świadomego uczestniczenia w nich w sposób kreatywny i odpowiedzialny.

Edukacja medialna

Równie ważną kwestią jest sama edukacja medialna, będąca praktycznym przełożeniem pedagogiki medialnej. Termin ten oznacza proces kształtowania i upowszechniania umiejętności świadomego i krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu we wszystkich grupach społecznych oraz wiekowych. Uwzględnia on również aspekt technologiczno - informatyczny i związane z nim umiejętności.

Edukacja medialna może obejmować różne treści i być realizowana w różnych formach w zależności od tego, który z wyszczególnionych celów chcemy osiągnąć i do kogo jest adresowana. Proces ten ma na celu kształtowanie kompetencji medialnych charakteryzujących świadomego i aktywnego odbiorcę przekazu medialnego.

Odbiorca ten, rozumiejąc m.in. stosowane w mediach mechanizmy tworzenia i selekcji informacji, potrafi nie tylko skutecznie i bezpiecznie korzystać z mediów tzn. krytycznie oceniać odbieraną treść, w tym reklamy i inne przekazy handlowe, ale także być aktywnym uczestnikiem współczesnego świata medialnego.

System edukacji powinien być dziś nastawiony na kształcenie całego społeczeństwa i przez całe życie, używając przy tym rozmaitych narzędzi i metod tak, aby wybiegając w przyszłość oferować jednostkom adekwatne do dynamiki zachodzących zmian umiejętności i kompetencje.

Podziel się!

Newsletter

Aktualności Drogowskazu Medialnego

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie