Najczęściej zadawane pytania

Gdzie i w jaki sposób można sprawdzić swoje ew. zadłużenie w płaceniu abonamentu?


Najlepiej pod numerem infolinii Poczty Polskiej. Infolinia (działa w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00):

  • dla korzystających z telefonów stacjonarnych - 801 333 444 (opłata jak za połączenie lokalne),
  • dla korzystających z telefonów komórkowych i z zagranicy - (+48) 43-842-06-00 (opłata wg cennika operatora).

Na infolinii otrzymamy informację o zaległej  kwocie i numer konta, na który trzeba ją wpłacić.

Potrzebne dane: Imię i nazwisko abonenta, na którego dokonana była rejestracja.Odbiornik jest bowiem przypisany do osoby, a nie do miejsca zamieszkania.

W jaki sposób można wyrejestrować odbiornik RTV?


Zmianą danych abonenta, w tym wyrejestrowywaniem odbiorników zajmuje się Poczta Polska S.A.

Niezbędne informacje na ten temat znajdują sie pod adresem: https://rtv.poczta-polska.pl

Dlaczego nie moge oglądać TVP1 w jakości HD?


Programy TVP1 i TVP2 w jakości HD (high definition czyli w wysokiej rozdzieloczości) nadawane będą od 1 czerwca 2012 roku. 

Aby odbierać programy TVP nadawane w naziemnych multipleksach cyfrowych w rozdzielczości HD, należy upewnić się, że: telewizor jest zgodny ze standardem DVB-T, poprawnie obsługuje standard kodowania MPEG-4 i umożliwia odbiór programów w rozdzielczości HD.

Właściciele telewizorów starego typu nie muszą kupować nowych odbiorników. Telewizory analogowe (,,tradycyjne") można przystosować do odbioru cyfrowego, dołączając do nich zewnętrzne przystawki (tzw. set-top-boksy ,,STB"). Najczęściej do ich podłączenia wykorzystuje się gniazdo eurozłą. 

Więcej informacji: http://www.krrit.gov.pl/telewizja-cyfrowa/

Zapomniałem mojego numeru abonenta. Czy można taki numer uzyskać (wymagany na poczcie)?


Aby odzyskać zapomniany czy zgubiony numer abonenta, należy skontaktować się z infolinią Poczty Polskiej.

Infolinia (działa w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00):

  • dla korzystających z telefonów stacjonarnych - 801 333 444 (opłata jak za połączenie lokalne),
  • dla korzystających z telefonów komórkowych i z zagranicy - (+48) 43-842-06-00 (opłata wg cennika operatora).

Dodatkowe informacje dotyczące rejestracji odbiorników, trybie wnoszenia opłat, ustalaniu numeru abonenta itp. znajdują się na stronie Poczty Polskiej: http://www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=RTV

Zgubiłem książeczkę opłat i nie znam numeru abonenta oraz numeru rachunku bankowego, jak mogę odzyskać te dane abym mógł dokonać opłaty?

Książeczki opłat już nie funkcjonują. Aby odzyskać zapomniany czy zgubiony numer abonenta, należy skontaktować się z infolinią Poczty Polskiej.

Infolinia (działa w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00):

  • dla korzystających z telefonów stacjonarnych - 801 333 444 (opłata jak za połączenie lokalne),
  • dla korzystających z telefonów komórkowych i z zagranicy - (+48) 43-842-06-00 (opłata wg cennika operatora).

Dodatkowe informacje dotyczące rejestracji odbiorników, trybie wnoszenia opłat, ustalaniu numeru abonenta itp. znajdują się na stronie Poczty Polskiej: http://www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=RTV

Mam 70 lat, czy ze względu na wiek jestem zwolniona z opłat abonamentowych?

Nie, zwolnienie przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 75 lat.  

Więcej informacji na temat zwolnień znajdą Państwo w tym dokumencie: Informacja o abonamencie rtv – podstawa prawna, wysokość oraz tryb i sposób wnoszenia opłat, zwolnienia i ulgi w opłatach abonamentowych (pobierz dokument).

Myślę o otwarciu radia w swoim miasteczku. Chciałbym się dowiedzieć, czy znalazło by się jakieś wolne pasmo dla tej miejscowości i ile kosztowała by koncesja? Jak wygląda całe postępowanie?

Podstawą do złożenia wniosku o koncesję na rozpowszechnianie programu drogą naziemną (z nadajników naziemnych) jest Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Jest ono publikowane w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski", po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Informacja o ogłoszeniu jest zamieszczana w dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz umieszczana na stronie internetowej KRRiT (http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/ogloszenia/).

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem koncesji mogą składać wnioski w określonym w Ogłoszeniu terminie na formularzach dostępnych na stronie internetowej KRRiT oraz w Biurze KRRiT. Następnie Przewodniczący KRRiT podaje do publicznej wiadomości listę wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu koncesyjnym poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej KRRiT oraz wywieszenie w Biurze KRRiT.

Wnioski o udzielenie koncesji są rozpatrywane na posiedzeniach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która w drodze uchwały podejmuje decyzje o ewentualnym przyznaniu koncesji. Uchwała ta jest przesyłana do Prezesa UKE, który w drodze postanowienia zatwierdza jej część techniczną. Końcowym elementem postępowania koncesyjnego jest wydanie decyzji przez Przewodniczącego KRRiT.

Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę, niezależnie od opłat za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych oraz używanie częstotliwości przewidzianych w ustawie Prawo Telekomunikacyjne. Sprawę opłat szczegółowo reguluje rozporządzenie KRRiT w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. z 2000r. Nr 12, poz. 153,  z późn. zm.).

Za podstawę obliczania wysokości opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną przyjmuje się liczbę mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu. Liczbę mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem programów radiowych lub telewizyjnych oblicza się z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej GIS opartego na oprogramowaniu komputerowym zawierającym mapę kraju z podziałem administracyjnym wraz z liczbą mieszkańców przypisaną do poszczególnych gmin.

Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego drogą rozsiewczą naziemną wyliczana jest na podstawie następujących wzorów:

 

Przy liczbie mieszkańców do 0,5 mln                L x (571 + 314 x K)

Przy liczbie mieszkańców 0,5 mln - 5 mln         L x (8.571+314 x K)

Przy liczbie mieszkańców powyżej 5 mln         L x (22.857 + 314 xK)

L  - liczba lat na jaką udzielana jest koncesja

K – liczba mieszkańców w pełnych dziesiątkach tysięcy

 

Koncesja udzielana jest na lat 10.


"Jeśli nie ma mojej miejscowości na liście ogłoszeń?"

Wszystkie prośby  o dobór i ogłoszenie częstotliwości radiowych są rozstrzygane przez KRRiT w trybie określonym „Zasadami postępowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wydawania opinii dla Przewodniczącego KRRiT na temat wniosków (podań, aplikacji) o dobór częstotliwości radiowych i kanałów telewizyjnych, w związku z przygotowaniem wniosków do Prezesa UKE o uzupełnienie planu zagospodarowania częstotliwości”.

Tekst dokumentu znajduje się na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  w dziale Koncesje - Wykaz wolnych częstotliwości (http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/wykaz-wolnych-czestotliwosci/). 


Więcej informacji na naszej stronie internetowej: http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/warunki-uzyskania-i-zmian-koncesji/

Informacje dotyczące wniosków i prowadzonego postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22 597 30 89 

Czy po opłaceniu abonamentu RTV, chcąc skorzystać z prywatnego odbiornika radiowego w pracy muszę dokonać dodatkowej opłaty?

Tak, bowiem firma nie ma obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych za odbiorniki, które nie stanowią jej wyposażenia.

Jeśli pracownik w miejscu pracy używa prywatnego odbiornika  - na nim spoczywa obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych. Od tego obowiązku nie zwalnia go fakt wnoszenia opłat za używanie odbiorników w miejscu zamieszkania (zakład pracy nie wchodzi w obręb gospodarstwa domowego). Odbiorniki należy zarejestrować na imię i nazwisko pracownika oraz adres firmy. Dowód zarejestrowania odbiorników należy przechowywać w miejscu pracy, by móc się nim okazać w razie kontroli.

Więcej: Informacja o abonamencie

Jakie będą nowe kanaly w mux 1? Jakie będą kanały w mux 4 i 6 i czy będą płatne? Czy będzie tvp 1 hd w mux 3 (na zawsze), oraz osobny kanał regionalny, nie wspólny z tvp info?

Wszystkie aktualne informacje dotyczące telewizji cyfrowej, a zatem zarówno oferty programowej jak i kwestii technicznych znajdą Państwo na stronie poświęconej cyfrowej telewizji: www.cyfryzacja.gov.pl oraz w naszym poradniku: http://www.krrit.gov.pl/telewizja-cyfrowa/

1 Strona2 Strona3 Strona4  ...  Strona4      Następna strona

Newsletter

Pozostałe aktualności

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie