Najczęściej zadawane pytania

Widziałem w telewizji znaczki audycja zawiera lokowanie produktu. A jak z pojawianiem się tego ogłoszenia w stacjach radiowych?

Lokowanie produktu w audycjach radiowych i telewizyjnych reguluje rozporządzenie KRRiT z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów,wchodzi w życie w dniu 19 sierpnia 2011 r. (pobierz dokument). 

Zgodnie z rozporządzeniem: 

§ 3. 1. Nadawca programu radiowego obowiązany jest do oznaczania audycji, w której zastosowano lokowanie produktu sygnałem dźwiękowym.

2. Sygnał dźwiękowy, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się na początku, na końcu oraz w momencie wznowienia audycji po przerwie na reklamę lub telesprzedaż.

3. Sygnał dźwiękowy, o którym mowa w ust. 1, ma formę czytanego przez lektora tekstu o treści:

1) "audycja zawiera lokowanie produktu", jeżeli jest umieszczony na początku lub w momencie wznowienia audycji po przerwie na reklamę lub telesprzedaż;

2) "audycja zawierała lokowanie produktu", jeżeli sygnał dźwiękowy umieszczony jest na końcu audycji.

Otworzyłam PUB, płacę za usługę radia i tv oraz najem sprzętu u prywatnego operatora. Czy muszę dodatkowo opłacać abonament?

Tak!

Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników radiofonicznych 
i telewizyjnych. Przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub 
telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego 
odbiornika. Z obowiązku wnoszenia opłat za używanie odbiorników nie zwalnia opłacanie 
rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.
 
 

Gdy oglądam film, w przerwie reklama jest o kilka decybeli głośniej, niż film. Czy istniej możliwość wydania zapisu, rozporządzenia etc., w którym nakazało by się emitować wszelkie programy, filmy, koncerty, REKLAMY z jedną odgórnie ustaloną siłą dżwięku?

Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży (Dz. U. z dnia 22 lipca 2011 r.):

§ 10.

1.Poziom głośności emitowanych reklam i telesprzedaży nie powinien przekraczać poziomu głośności audycji je poprzedzających.

2. W celu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, nadawca zobowiązany jest do porównania poziomu głośności audycji nadawanych w okresie 20 sekund przed rozpoczęciem nadawania reklam i telesprzedaży z poziomem głośności poszczególnych nadawanych reklam i telesprzedaży.

3. Pomiaru, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się w warunkach pomiarowych adekwatnych do warunków odbioru rozpowszechnianej audycji metodami określonymi w załączniku do rozporządzenia.

4. Pomiar głośności powinien być dokonywany z parametrami dźwięku i w warunkach technicznych odpowiadających odbiorowi audycji przez odbiorcę końcowego.


Oznacza to, że obowiązek utrzymywania jednego poziomu głośności reklam i telesprzedaży w stosunku do audycji je poprzedzających jest już nałożony na nadawców. 

Przeprowadzony został również, między innymi na skutek skarg widzów, pierwszy monitoring głośnosci reklam. Jak się okazało, w wielu programach nadawcy nie przestrzegają nałożonych na nich obowiązków.

Szczególnie dotyczy to grupy programów, w których przekroczenia głośności emitowanych reklam były powyżej 3 dB, czyli zauważalnej zmiany głośności związanej z podwojeniem mocy sygnału. Do grupy tej należą: Polsat, Polsat 2, Polsat Sport Extra, Polsat Sport, Polsat Play, Polsat Film, TV 4, religia.tv, TVN Turbo, TVP Sport, TVP Seriale, TVP Historia, TVP2, DOMO TV, TV Puls, Orange Sport, Ale Kino , TV Biznes, MiniMini, iTV, 4fun.tv, CSB TV, Kino Polska.

Do wszystkich nadawców, którzy nie przestrzegają przepisów określonych w rozporządzeniu KRRiT, Przewodniczący Krajowej Rady skierował pismo wzywające do zaprzestania łamania prawa. W przypadku nie zastosowania się do wezwania, Przewodniczący KRRiT może podjąć decyzję o nałożeniu na nadawcę kary wynikającej z art. 53 ustawy o radiofonii i telewizji.

Kolejne monitoringi głośności reklam będą prowadzone we wrześniu oraz w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Przeczytaj także: informacja o monitoringu

Komu przysługuje zwolnienie z opłat abonamentowych i jakie trzeba dostarczyć dokumenty?

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek abonenta-dłużnika, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości z tytułu abonamentu.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdą Państwo na stronie http://www.krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/abonament/


Piszę pracę magisterską o funkcjonowaniu KRRiT. Szukam informacji o tym organie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem konstytucyjnym i jej status prawny opisuje Konstytucja RP. Fragmenty dotyczące KRRiT można znaleźć także na naszej stronie: http://www.krrit.gov.pl/krrit/informacje-o-krrit/status-prawny/

Szczegółowe kompetencje KRRiT reguluje ustawa o radiofonii i telewizji (dostępna do pobrania w dziale Regulacji prawnych : http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/regulacje-prawne/polska/ ). Informacje na ten temat znajdują się również na stronie: http://www.krrit.gov.pl/krrit/informacje-o-krrit/przedmiot-dzialanosci-i-kompetencje/

Ważnym dokumentem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest ponadto Strategia Regulacyjna na lata 2011-2013. Jak czytamy w jej wstępie "Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji publikuje strategię regulacyjną na lata 2011-2013 traktując ten dokument jako podstawę porządkującą pracę jej i jej Biura. Zakładamy także, iż będzie ona służyła współpracy zotoczeniem - społecznym, politycznym, gospodarczym imedialnym. Mamy nadzieję, że stanie sie punktem odniesienia i w dyskusjach dotyczących mediów, i przy podejmowaniu politycznych czy gospodarczych decyzji dotyczących ich przyszłości".

Ponadto KRRiT co roku przedstawia sprawozdania z działalności: http://www.krrit.gov.pl/krrit/sprawozdania/

Historię KRRiT przedtawiliśmy na stronie http://www.krrit.gov.pl/krrit/informacje-o-krrit/historia-krrit/

W celu pogłębienia wiedzy na temat mediów w Polsce i na Świecie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z obszernym działem PUBLIKACJI (http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/publikacje/analizy/), zawierającym m.in. analizy Biura KRRiT.

Czy to prawda, iż od 1 stycznia 2012 roku zaprzestanie zostanie nadawanie telewizji analogowej i zostanie wyłącznie sygnał cyforwy? Czy wiąże się to z koniecznością zmianą odbiornika telewizyjnego? Czy standardowa antena tzw. siatkowa może odbierać sygnał cyfrowy?

Nie! W naszej części świata telewizja analogowa zostanie całkowicie wyłączona w połowie 2015 roku, a w większości krajów europejskich już w roku przyszłym.

W Polsce ustawowo ustalono datę całkowitego wyłączenia telewizji analogowej na 31 lipca 2013 r.

Jeśli chodzi o odbiór telewizji cyfrowej: widzowie, którzy obecnie odbierają telewizję za pośrednictwem indywidualnych anten odbiorczych (zarówno umieszczonych na zewnątrz jak i wewnątrz budynku), czyli odbiorcy tzw. telewizji naziemnej, będą musieli  do odbioru telewizji cyfrowej odpowiednio się przygotować tak, aby w dniu 1 sierpnia 2013 r nie stanąć oko w oko z ciemnym i głuchym telewizorem.

Należy się zdecydować na zakup nowego, w pełni cyfrowego telewizora, albo - zamiast telewizora - znacznie tańszego urządzenia dekodującego (tzw. set-top-boksa) podłączanego w dość prosty sposób do posiadanego odbiornika analogowego.

Więcej informacji na temat niezbędnego sprzętu, w tym interaktywny poradnik, znajdą Państwo na stronie www.cyfryzacja.gov.pl .

Artykuł dotyczący odpowiedniej anteny: www.cyfryzacja.gov.pl/Odbior,indywidualny,16.html .

Abonenci płatnych platform satelitarnych (Cyfra+, Polsat Cyfrowy, Telewizja „n”, TP SA) mogą spać spokojnie, ponieważ żadna zmiana ich nie czeka. Program dostarczany za pośrednictwem tych platform jest już nadawany wyłącznie w wersji cyfrowej. O dostarczenie telewizji cyfrowej do abonentów  sieci kablowych operatorzy zadbają sami. Większość z nich już teraz oferuje dostęp do telewizji cyfrowej po podpisaniu dodatkowej umowy w ramach której abonent otrzymuje w użytkowanie odpowiednie urządzenie (dekoder), umożliwiający jej odbiór.

Oferta telewizji bez dodatkowych opłat

Naziemna telewizja cyfrowa będzie obejmować stopniowo coraz większy obszar kraju i oferować coraz bardziej urozmaiconą ofertę programową. Już obecnie prawie na terenie całego kraju można odbierać cyfrowo 8 programów TV, a na ograniczonym na razie obszarze kolejne 6. 

W połowie roku 2012 w całym kraju będzie można odbierać 15 programów: 7 obecnie nadawanych przez telewizję analogową i 8 zupełnie nowych. Po wyłączeniu telewizji  analogowej już w I kwartale 2014 r. liczba programów dostępnych w naziemnej ofercie cyfrowej wynosić będzie ok. 20.

Należy przy tym podkreślić, że odbiór naziemnej telewizji cyfrowej nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat subskrypcyjnych, jak to ma miejsce w ofercie satelitarnej czy kablowej. Koszt przejścia z odbioru analogowego na cyfrowy to jednorazowe wydatkowanie określonej sumy na zakup dekodera, czy odbiornika cyfrowego.

Dlaczego walka Adamka z Kliczką nie będzie transmitowana przez Telewizję Polską?

Kształtowanie programu, w tym zakup praw do transmisji wydarzeń sportowych leży w kompetencjach nadawców - zarówno publicznych jak i prywatnych mediów. Do nich też należy wystosować zapytanie.

W kwestii kontrowersji wokół transmisji, w szczególności dodatkowych opłat za oglądanie walki, Przewodniczący KRRiT wydał oświadczenie, które znajdą Państwo pod tym linkiem: http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/aktualnosci/news,499,oswiadczenie-przewodniczacego-krrit-ws-kontrowersji-dotyczacych-transmisji-walki-kliczko-adamek.html


Kiedy w Pyrzycach będzie wolne pasmo na nadawanie radia fm?

Ogłoszenia o wolnych częstotliwościach znajdują się w zakładce: http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/ogloszenia/

Zapytania koncesyjne mogą Państwo kierować do Departamentu Koncesyjnego. Telefon kontaktowy do Departamentu znajduje się pod adresem: http://www.krrit.gov.pl/krrit/biuro-krrit/kontakt/

Chciałbym założyć własne radio. Jakie kroki trzeba byłoby podjąć?


Podstawą do złożenia wniosku o koncesję na rozpowszechnianie programu drogą naziemną (z nadajników naziemnych) jest Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Jest ono publikowane w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski", po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Informacja o ogłoszeniu jest zamieszczana w dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz umieszczana na stronie internetowej KRRiT (http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/ogloszenia/).

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem koncesji mogą składać wnioski w określonym w Ogłoszeniu terminie na formularzach dostępnych na stronie internetowej KRRiT oraz w Biurze KRRiT. Następnie Przewodniczący KRRiT podaje do publicznej wiadomości listę wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu koncesyjnym poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej KRRiT oraz wywieszenie w Biurze KRRiT.

Wnioski o udzielenie koncesji są rozpatrywane na posiedzeniach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która w drodze uchwały podejmuje decyzje o ewentualnym przyznaniu koncesji. Uchwała ta jest przesyłana do Prezesa UKE, który w drodze postanowienia zatwierdza jej część techniczną. Końcowym elementem postępowania koncesyjnego jest wydanie decyzji przez Przewodniczącego KRRiT.

Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę, niezależnie od opłat za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych oraz używanie częstotliwości przewidzianych w ustawie Prawo Telekomunikacyjne. Sprawę opłat szczegółowo reguluje rozporządzenie KRRiT w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. z 2000r. Nr 12, poz. 153,  z późn. zm.).

Za podstawę obliczania wysokości opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną przyjmuje się liczbę mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu. Liczbę mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem programów radiowych lub telewizyjnych oblicza się z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej GIS opartego na oprogramowaniu komputerowym zawierającym mapę kraju z podziałem administracyjnym wraz z liczbą mieszkańców przypisaną do poszczególnych gmin.

Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego drogą rozsiewczą naziemną wyliczana jest na podstawie następujących wzorów:

 

Przy liczbie mieszkańców do 0,5 mln                L x (571 + 314 x K)

Przy liczbie mieszkańców 0,5 mln - 5 mln         L x (8.571+314 x K)

Przy liczbie mieszkańców powyżej 5 mln         L x (22.857 + 314 xK)

L  - liczba lat na jaką udzielana jest koncesja

K – liczba mieszkańców w pełnych dziesiątkach tysięcy

 

Koncesja udzielana jest na lat 10.

 

"Jeśli nie ma mojej miejscowości na liście ogłoszeń?"

Wszystkie prośby  o dobór i ogłoszenie częstotliwości radiowych są rozstrzygane przez KRRiT w trybie określonym „Zasadami postępowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wydawania opinii dla Przewodniczącego KRRiT na temat wniosków (podań, aplikacji) o dobór częstotliwości radiowych i kanałów telewizyjnych, w związku z przygotowaniem wniosków do Prezesa UKE o uzupełnienie planu zagospodarowania częstotliwości”. 

Tekst dokumentu znajduje się na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  w dziale Koncesje - Wykaz wolnych częstotliwości (http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/wykaz-wolnych-czestotliwosci/). 


Więcej informacji na naszej stronie internetowej: http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/warunki-uzyskania-i-zmian-koncesji/

Informacje dotyczące wniosków i prowadzonego postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22 597 30 89 

Dlaczego program TVP Kultura nie jest dostępny w najtańszym pakiecie telewizji kablowej?

Zgodnie z art. 43. ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. nr 253 poz. 2531 z późn. zm.), operator sieci kablowej wprowadza programy do sieci kablowej w następującej kolejności:

  1. ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej;
  2. regionalne programy radiofonii i telewizji publicznej dostępne na danym obszarze;
  3. programy krajowych nadawców społecznych dostępne na danym obszarze;
  4. programy innych nadawców krajowych dostępne na danym obszarze;
  5. programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych.

W stanowisku z 5 grudnia 2002 r. w sprawie interpretacji przepisu art. 43 ust 1 ustawy o radiofonii i telewizji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdziła, że pakiet podstawowy – najtańszy – powinien zawierać, co najmniej wszystkie programy objęte przepisem punktu 1, czyli ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej – TVP 1, TVP2 i TV POLONIA.

Art. 26. 2. ustawy stwierdza, iż „telewizję publiczną tworzy spółka "Telewizja Polska S.A.", zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych”. Tym samym program TVP Kultura nie znajduje się w grupie programów art. 43 ust. 1. pkt 1 i 2. ustawy o rtv.

Program TVP KULTURA jest rozpowszechniany na podstawie koncesji nr 314/2005-T a jego tworzenie jest możliwe na podstawie art. 21. ust. 1a pkt 2) ustawy o radiofonii i telewizji.

Stanowisko KRRiT z 5 grudnia 2002 r. wskazuje operatorom sieci telewizji kablowej, że program TVP Kultura może znaleźć się w ostatniej 4 grupie programów wprowadzanych do sieci (programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych), po wprowadzeniu wszystkich programów z grup poprzednich.


Wprowadzenie jakiegokolwiek programu z grupy 4 do pakietu podstawowego spowoduje, zgodnie ze stanowiskiem KRRiT z 5 grudnia 2002 r., że operator telewizji kablowej będzie zmuszony wprowadzić do pakietu podstawowego wszystkie programy z punktów 2, 2a i 3 art. 43 ustawy o radiofonii i telewizji, a więc prócz ogólnopolskich i regionalnych programów TVP również programy nadawców społecznych i innych nadawców krajowych, dostępnych na danym obszarze.

Sprawę pojęcia „dostępności programu na danym obszarze” rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny. W swym orzeczeniu z dnia 28 listopada 1995 r. (Sygn. akt K. 17/ 95): „Gdy idzie o samą treść kryterium “dostępności programu na danym obszarze” to ustawa o radiofonii i telewizji nie zawiera definicji tego określenia. Wynika ona jednak pośrednio z innych przepisów tejże ustawy. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy w zgłoszeniu o rejestrację rozprowadzania programu operator sieci kablowej powinien m.in. określić obszar, na którym program ma być rozprowadzany. Ponadto stosownie do § 4 ust. 3 rozporządzenia KRRiT z dnia 13 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i rozprowadzania programów w stacjach kablowych, wzoru rejestru i opłat za wpis do rejestru (Dz.U. Nr 79, poz. 375) wnioskodawca powinien dołączyć do takiego zgłoszenia m.in. oświadczenie o kolejności wprowadzania do sieci programów dostępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru, których rozprowadzanie nie podlega zgłoszeniu. Należy zatem przyjąć, iż chodzi o programy dostępne na danym obszarze za pomocą urządzeń technicznych powszechnie dostępnych dla użytkowników, pozwalających na odbiór programu, a więc zwykłych anten.”

Reasumując należy stwierdzić, że nie zachodzą jakiekolwiek przesłanki, by uznać TVP Kultura jako ogólnokrajowy program telewizji publicznej, ani też jako program innego nadawcy krajowego, dostępny na danym obszarze, co pozwoliłoby zakwalifikować ten program do grupy innej niż określonej w art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o rtv (programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych).

Informacja taka została przedstawiona przez KRRiT także w stanowisku KRRiT z dnia 5 lipca 2005 r. „w sprawie współpracy TVP SA z operatorami sieci kablowych i platform cyfrowych”.

Poprzednia strona      Strona1 2 Strona3 Strona4  ...  Strona4      Następna strona

Newsletter

Pozostałe aktualności

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie