Ochrona małoletnich

Fotografia dziecka przed telewizorem (Annalog85/freeimages.com) fot. Annalog85/sxc.hu
W dziale Ochrona małoletnich gromadzimy wiedzę na temat działań KRRiT w dziedzinie ochrony małoletnich w usługach audiowizualnych wynikających zarówno z przepisów prawa, jak i dotychczasowej praktyki.

Wiedza o uprawnieniach KRRiT w dziedzinie ochrony małoletnich w usługach linearnych i w usługach na żądanie jest wciąż niewystarczająca i potrzebne jest jej upowszechnienie, szczególnie wśród rodziców i nauczycieli.

Warto wiedzieć, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest jedynym urzędem, który choć w ograniczonym przez prawo wymiarze, jest wyposażony w narzędzia umożliwiające
egzekwowanie reguł, według których udostępniane są usługi audiowizualne na żądanie (należy do nich m.in.: obowiązkowe oznaczanie treści zgodnie z kategoriami wiekowymi oraz zakaz udostępniania treści pornograficznych i zawierających sceny przemocy bez skutecznych zabezpieczeń technicznych). 

Ochrona małoletnich w usługach linearnych

Krajowa Rada prowadzi systematyczną kontrolę linearnych usług audiowizualnych poprzez ich monitorowanie w dwóch następujących aspektach:
 
  •  zgodności usług z art. 18 ust. 5a i 5b ustawy o radiofonii i telewizji oraz rozporządzeniem KRRiT z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi;
  • zgodności usług z art. 18 ust. 4 i 5 ustawy o radiofonii i telewizji.

Ochrona małoletnich w usługach na żądanie

Wraz z pełną implementacją Dyrektywy AUM kompetencje KRRiT zostały poszerzone o nadzór nad audiowizualnymi usługami medialnymi na żądanie. Ustawodawca wyznaczył wprawdzie dla tego sektora ramy regulacyjne mniej restrykcyjne niż w odniesieniu do usług linearnych, uznał jednakże ochronę małoletnich przed treściami mogącymi mieć negatywny wpływ na ich rozwój za jedno z najistotniejszych zadań regulatora.
 
W ramach swoich ustawowych prerogatyw, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji systematycznie kontroluje wypełnianie przez dostawców audiowizualnych usług  medialnych na żądanie obowiązków określonych w art. 47e ust.1-2 ustawy o radiofonii i telewizji
 
Prowadzone czynności kontrolne w powyższym zakresie mają charakter monitoringów cyklicznych, doraźnych i interwencyjnych.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadzi szeroko zakrojoną kampanię informacyjno-edukacyjną na temat upowszechniania idei zapewnienia skutecznej ochrony małoletnich przed szkodliwymi dla nich treściami.

KRRiT wspiera także samoregulacje dostawców w zakresie ochorny małoletnich w Internecie: Ochrona małoletnich w Internecie - odeks dobrych praktyk

Ochrona małoletnich przed skutkami reklamy tzw. niezdrowej żywności

Ochrona małoletnich przed skutkami reklamy żywności zawierającej składniki, co do których istnieją dowody o ich szkodliwości, jeżeli są spożywane w nadmiarze

KRRiT podejmuje ustawowe działania w stosunku do nadawców, u których stwierdzono naruszenie tych przepisów. Ponadto w proponowanej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, Krajowa Rada postulowała, aby to Minister Zdrowia jako organ właściwy, określił profil żywieniowy w celu umożliwienia jednoznacznej kwalifikacji tych produktów spożywczych i napojów, których reklama ze względu na ich skład jest zabroniona przy audycjach dla dzieci.

 
Szczegółowe cele związane z ochroną dzieci przed skutkami tej reklamy KRRiT realizuje poprzez:

  • prace w ramach Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia i w ramach prac Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia;

  • prowadzenia monitoringu, a w przypadku stwierdzenia naruszeń ustawy wydawanie, we współpracy z ekspertami, decyzji administracyjnych w stosunku do nadawców;

zielony kwadrat z białą uśmiechniętą twarzą w środku bez ograniczeń
wiekowych i czasowych
niebieski kwadrat z białą cyfrą 7 w środku od lat 7; emisja bez ograniczeń czasowych
zielony kwadrat z białą cyfrą 12 w środku od lat 12; emisja bez ograniczeń czasowych
pomarańczowy kwadrat z białą cyfrą 16 w środku od lat 16; emisja po godzinie 20.00
czerwony kwadrat z białym kluczem w środku dozwolone od lat 18; emisja w godzinach
 
23.00-6.00

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie