Kontrola programów telewizyjnych i radiowych

Departament Monitoringu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji systematycznie kontroluje programy telewizyjne i radiowe pod kątem przestrzegania przepisów chroniących małoletnich, czyli art. 18 ust. 4-5b ustawy o rtv  oraz  rozporządzenia KRRiT z dnia 23 czerwca 2005 roku.

W tym zakresie prowadzone są różne rodzaje monitoringów (tygodniowych prób programów albo wybranych rodzajów audycji). Przedmiotem tych monitoringów jest przestrzeganie przez nadawców dwóch zasad leżących u podstaw obowiązującego systemu ochrony prawnej małoletnich:

  • czasu chronionego,
  • prawidłowej kwalifikacji audycji dla poszczególnych kategorii wiekowych.

Jeżeli monitorowany program bądź audycja narusza postanowienia art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji lub rozporządzenia KRRiT, a Przewodniczący KRRiT podejmuje decyzję o nałożeniu kary na nadawcę (bądź wzywa do zaniechania określonych treści), wówczas Departament Monitoringu przygotowuje i przekazuje Przewodniczącemu KRRiT projekt decyzji o ukaraniu nadawcy. W przypadku nałożenia kary na nadawcę Departament Monitoringu przechowuje kopię nagrania (na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego), a nagranie oryginalne zwracane jest nadawcy.

Obowiązki nadawców

Działania mające na celu ochronę małoletnich widzów KRRiT prowadzi w oparciu o akty prawne. Nakładają one na nadawcę obowiązek dbania o ochronę małoletnich widzów poprzez odpowiednie znakowanie nadawanych audycji i przekazów, wskazujących na kategorię wiekową dla jakiej są przeznaczone oraz przestrzeganie czasu ustawowo chronionego (6.00 – 23.00), kiedy to nie można nadawać treści i obrazów mogących mieć szkodliwy wpływ na prawidłowy psychiczny, fizyczny czy moralny rozwój dzieci i młodzieży.

W ramach kontroli stopnia realizacji przepisów prawa przez nadawców, KRRiT monitoruje wybrane programy telewizyjne oraz, w przypadku stwierdzenia naruszeń, podejmuje działania mające na celu zdyscyplinowanie nadawców, likwidację naruszeń, a ostatecznie stworzenie bezpiecznej dla dzieci i młodzieży oferty programowej.

Kontrola usług VoD

W marcu 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która nakłada nowe obowiązki na podmioty dostarczające audowizualne usługi medialne na żądanie.

Dostawcy audiowizualnych usług na żądanie są odpowiedzialni za wybór treści udostępnianych na stronach internetowych typu VoD.

Na każdej legalnej stronie internetowej udostępniającej filmy oraz inne audycje na żądanie powinny być podane:
  • informacje o nazwie firmy/podmiotu udostępniającego daną usługę;
  • adres siedziby firmy oraz inne dane kontktowe, takie jak adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej;
  • informacja o tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Rozporządzenia w sprawie ochrony dzieci i młodzieży

Rozporządzenia w sprawie ochrony dzieci i młodzieży

Ujednolicony tekst rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi

pobierz dokument


Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie

pobierz dokument doc

pobierz dokument pdf

Inicjowanie i wspieranie samoregulacji nadawców

Do zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji należy inicjowanie i wspieranie samoregulacji
w zakresie dostarczania usług medialnych. W ten sposób powstał Kodeks dobrych praktyk VoD w zakresie ochrony małoletnich oraz Porozumienie w sprawie zasad rozpowszechniania reklam i wskazań sponsorskich dotyczących tzw. niezdrowej żywności.
Więcej informacji:

Gdzie zgłosić nielegalne treści publikowane w Internecie?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Na adres mailowy: skargi@krrit.gov.plmożna zgłaszać naruszenia, które wystąpiły na stronach świadczących usługi VoD.

Zespół Dyżurnet.pl

Funkcjonujący w NASK Zespół Dyżurnet.pl  to jedyny w Polsce punkt kontaktowy przyjmujący zgłoszenia o nielegalnych treściach publikowanych w Internecie. W 2013 r. zespół ten przeanalizował  prawie 6700 incydentów, z czego większość dotyczyła materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci.

Na www.dyzurnet.pl dostępny jest najnowszy raport z działalności tego zespołu, a także pozostałe publikacje i informacje o prowadzonych działaniach edukacyjnych. Zawarte w nim informacje mogą być przydatne dla rodziców i nauczycieli, przedstawicieli mediów, administracji publicznej, a także organizacji pozarządowych w kształtowaniu świadomości cyfrowej dzieci i młodzieży oraz w tworzeniu przyjaznego i bezpiecznego środowiska internetowego.

Dyżurnet.pl opracowuje także materiały edukacyjne oraz uczestniczy w akcjach informacyjnych i szkoleniowych prowadzonych przez Akademię NASK w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Przydatne linki

zielony kwadrat z białą uśmiechniętą twarzą w środku bez ograniczeń
wiekowych i czasowych
niebieski kwadrat z białą cyfrą 7 w środku od lat 7; emisja bez ograniczeń czasowych
zielony kwadrat z białą cyfrą 12 w środku od lat 12; emisja bez ograniczeń czasowych
pomarańczowy kwadrat z białą cyfrą 16 w środku od lat 16; emisja po godzinie 20.00
czerwony kwadrat z białym kluczem w środku dozwolone od lat 18; emisja w godzinach
 
23.00-6.00

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie