Rada Europy


W tym miejscu znajdziecie Państwo podstawowe dokumenty Rady Europy dotyczące problematyki regulowanej przez KRRiT.

Więcej informacji na temat działań Rady Europy w zakresie mediów i społeczeństwa informacyjnego można znaleźć na stronie internetowej tej instytucji: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/

Konwencje

 • Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej sporządzona w Strasburgu dnia 5 maja 1989r. (tekst pierwotny, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 1995 r., Nr 32, poz.160) (pobierz dokument)
 • Protokół Poprawek sporządzony w Strasburgu dnia 9 września 1998 r. do Europejskiej Konwencji o Telewizji Ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r. (Dz.U. 2004 r., Nr 28, poz.250) (pobierz dokument)

Inne dokumenty

 • Rekomendacja CM/Rec(2018)1 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie pluralizmu mediów i przejrzystości w zakresie własności mediów (pobierz dokument)
 • Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Rezolucja 2143 (2017) Media internetowe a dziennikarstwo: wyzwania i odpowiedzialność (pobierz dokument)
 • Deklaracja Komitetu Ministrów w sprawie ochrony dziennikarstwa i bezpieczeństwa dziennikarzy i innych podmiotów działających na rynku mediów (pobierz dokument)
 • Zalecenie CM/Rec(2013)1 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie równości płci i mediów (pobierz dokument)
 • Zalecenie CM/Rec(2011)7 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie nowego pojęcia mediów (pobierz dokument)
 • Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wykorzenienia bezkarności sprawców poważnych naruszeń praw człowieka (pobierz dokument)
 • Zgromadzenie Parlamentarne, Zalecenie 1876 (2009) Stan praw człowieka w Europie – potrzeba wykorzenienia bezkarności (pobierz dokument)
 • Zalecenie CM/Rec(2007)15 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie działań dotyczących relacjonowania kampanii wyborczych w mediach (pobierz dokument)
 • Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie ochrony wolności wyrażania poglądów i przekazywania informacji w czasach kryzysu (pobierz dokument)
 • Deklaracja Komitetu Ministrów w sprawie ochrony i wspierania dziennikarstwa śledczego (pobierz dokument)
 • Zalecenie CM/Rec(2007)3 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie misji mediów publicznych w społeczeństwie informacyjnym (pobierz dokument)
 • Zalecenie Rec(2007)2 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie pluralizmu w mediach i zróżnicowania zawartości programowej (pobierz dokument)
 • Deklaracja Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie ochrony roli mediów w demokracji w kontekście koncentracji mediów (pobierz dokument)
 • Deklaracja Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie niezależności mediów publicznych w państwach członkowskich (pobierz dokument)
 • Zalecenie Rec(2004)16[1] Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie prawa do odpowiedzi w nowym środowisku mediów (pobierz dokument)
 • Zalecenie Rec(2003)13 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie informowania o postępowaniach karnych w mediach (pobierz dokument)
 • Memorandum objaśniające do zalecenia Rec(2000)23 w sprawie niezależności i funkcji organów regulacyjnych sektora usług nadawczych (pobierz dokument)
 • Zalecenie Rec(2000)23 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie niezależności i funkcji organów regulacyjnych dla sektora usług nadawczych (pobierz dokument)
 • Zalecenie R(2000)7 Komitetu Ministrów Rady Europy do państw członkowskich na temat prawa dziennikarzy do nieujawniania źródeł informacji (pobierz dokument)
 • Zalecenie R(99)15 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie działań dotyczących prezentacji kampanii wyborczych w środkach przekazu (pobierz dokument)
 • Zalecenie R(99)14 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie powszechnej usługi wspólnoty w zakresie nowych usług komunikacyjnych i informacyjnych (pobierz dokument)
 • Zalecenie R(96)10 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie zagwarantowania niezależności nadawców publicznych (pobierz dokument)

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie