Klauzula RODO

Podanie w formularzu danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych, dalej jako RODO) w celu udzielenia odpowiedzi, w tym poinformowania o działaniach podejmowanych przez organ w związku z wystąpieniem.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem email iod@krrit.gov.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona zgoda, która może zostać w każdym czasie cofnięta.

Okres przechowywania danych

Zgodnie z obowiązującym w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przepisami o archiwizacji dokumentów, dokumentacja skarg i wniosków będzie przechowywana w archiwum zakładowym przez 25 lat od jej wytworzenia, a następnie zostanie przekazana do właściwego archiwum państwowego.

Prawa osób, których dane dotyczą

W zakresie wynikającym z przepisów RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

  2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej cofnięciem,

  3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO

  4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 23 RODO,

  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w niniejszym formularzu jest dobrowolne, niemniej jednak umożliwi Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji udzielenie Państwu odpowiedzi, w tym poinformowanie o działaniach podejmowanych przez organ w związku z Państwa wystąpieniem.  

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie