"Przegląd międzynarodowy": nr 2/2012

01.02.2012
W najnowszym Przeglądzie m. in. o: regulacji usług video na żądanie we Francji i w Anglii, kłopotach z finansowaniem mediów publicznych w Hiszpanii i w Irlandii oraz cyfryzacji w Portugalii i w Niemczech.
Flaga

Unia Europejska

 

Wyrok w sprawie limitów reklamowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (pierwsza izba) wydał wyrok  w sprawie zarzutu Komisji Europejskiej przeciwko Hiszpanii dotyczącego rażących, wielokrotnych i poważnych naruszeń przepisów dyrektywy o telewizji gez granic. Trybunał uznał, że Hiszpania naruszyła przepisy dyrektywy dopuszczając określone rodzaje reklam takie jak reportaże reklamowe, spoty telepromocyjne, ogłoszenia reklamowe o sponsorowaniu i miniaudycje reklamowe, które nadawano w programach telewizji hiszpańskiej przekraczając 20% limit.

W trakcie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości  Hiszpania była wspierana przez Wielką Brytanię.

Źródło: Court of Justice of the European Union, 24.11.2011

 

Flaga

Francja

 

CSA zmienia Decyzję ws. ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie

Pod koniec grudnia ubiegłego roku CSA wydała decyzję ws. ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. Decyzja ta zastąpiła poprzednią decyzję w tej sprawie wydaną w grudniu 2010 r. (patrz. Przegląd Międzynarodowy nr 12/2010). Główna zmiana dotyczy warunków udostępniania audycji z tzw. kategorii V (audycje przeznaczone dla widzów dorosłych) i polega na anulowaniu pory chronionej dla tego typu audycji oraz na anulowaniu obowiązku sprawdzania wieku użytkowników za pomocą kopii dowodu osobistego. Przepisy w tym zakresie ustanowiła decyzja z 2010 roku ale ponieważ ich wejście w życie było przesunięte w zależności od wymogu o 8 miesięcy/rok (do 01.01.2012 r.) oznacza to, że zostały one zmienione, zanim zdążyły na dobre wejść w życie. W zamian za anulowanie tych dwóch ograniczeń, nowa decyzja regulatora rozszerzyła na wszystkie VOD obowiązek kodu osobistego oraz ustanowiła potrzebę zwiększenia poziomu jego bezpieczeństwa za pomocą konfiguracji przez użytkownika.

Źródło: CSA, Le Conseil adopte une délibération relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l'accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande, (data dostępu 2.01.2012 r.)

 

Podpisanie karty ws. jakości napisów dla niesłyszących w audycjach telewizyjnych

W grudniu ub. r. przedstawiciele rządu francuskiego, CSA, czołowych nadawców telewizyjnych oraz stowarzyszeń osób z niepełnosprawnością narządu słuchu podpisali „Kartę jakości napisów dla niesłyszących”. Karta ta zawiera 16 kryteriów jakościowych, wypracowanych pod egidą CSA przez środowisko sygnatariuszy Karty. CSA optuje, by w przyszłości warunki tej karty zostały rozszerzone na należące do nadawców-sygnatariuszy usługi catch-up TV.

Źródło: CSA, Signature-de-la-charte-relative-a-la-qualite-du-sous-titrage (data dostępu 6.01.2012 r.)

 

 

Flaga

Hiszpania
 

 

Wróci finansowanie z reklam?

W związku z cięciami budżetowymi sięgającymi 200 mln Euro, rząd hiszpański ogłosił, że przyjrzy sie z uwagą nadawcy publicznemu RTVE, którego sytuacja określana jest jako “poważna”. Rozważana jest możliwość ponownego wprowadzenia sprzedaży czasu antenowego.

Obecny model finansowania tego nadawcy z podatku nałożonego na firmy telekomunikacyjne i nadawców komercyjnych, został wprowadzony przez poprzedni rząd mimo zastrzeżeń ze strony Komisji Europejskiej. Nowy minister ds. telekomunikacji powiedział, że RTVE ma poważny problem z budżetem, który zostanie obcięty o 20%. Jednocześnie, część dochodu tego nadawcy jest w dalszym ciągu kwestionowana przez Komisję Europejską jako niezgodna z przepisami o pomocy publicznej. Minister przyznał, że przyjęty przez poprzedni rząd sposób finansowania nadawcy publicznego musi zostać ponownie zbadany pod kątem konkurencji rynkowej.

W marcu zeszłego roku Komisja Europejska wniosła tę sprawę przed Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Źródło: Broadband TV News, Spanish government to rethink RTVE funding, 4.01.2012

 


 

Flaga

Irlandia
 

 

Czy podatek zastąpi abonament?

Irlandzki minister ds. komunikacji potwierdził, że wzorem niektórych krajów europejskich, rozważane jest wprowadzenie nowej opłaty, która zastąpi dotychczasową opłatę abonamentową. Reforma ta po części jest wymuszona postępującą zmianą technologiczną, która sprawia, że coraz mniej osób ogląda telewizję za pośrednictwem tradycyjnych odbiorników, a po części uchylaniem się części społeczeństwa od płacenia abonamentu. Szacuje się, że 15% irlandzkich konsumentów nie wnosi opłaty abonamentowej, co pozbawia nadawcę publicznego wpływów rzędu 25 mln Euro rocznie.

Nowa opłata w wysokości porównywalnej z dotychczasowym abonamentem (ok. 160 Euro rocznie) ma być wnoszona przez każde gospodarstwo domowe niezależnie od posiadania odbiornika telewizyjnego.

Propozycja spotkała się z poparciem ze strony organizacji niezależnych nadawców, którzy zauważyli jednak, że skoro opłata ma zapewnić finansowanie dostępu do mediów publicznych, ministerstwo powinno wziąć pod uwagę fakt, że wielu z nich ma w swoich koncesjach zapisany obowiązek nadawania również audycji misyjnych.

Źródło: Media Network Webblog, New Irish broadcasting charge may replace TV licence  18.01.2012,

 

Flaga

Niemcy

Nadawcy publiczni szukają operatorów

Niemieccy nadawcy publiczni ARD i ZDF szukają operatorów kablowych chętnych do rozprowadzania ich 10 nowych kanałów w formacie HD, które wystartują 30 kwietnia br. W związku z tym, że nadawcy woleliby nie płacić operatorom, ci ostatni nie są zbytnio zainteresowani propozycją. Od kwietnia ARD i ADF kończą dotychczasową analogową transmisję satelitarną i zamierzają nadawać w formacie HD nie tylko nowe kanały tematyczne, ale również kanały nadawców regionalnych

Jak dotąd jedynie firma Entertain należąca do Deutsche Telekom IPTV oraz mały operator Wilhelm.tel zadeklarowały chęć rozprowadzania wszystkich dziesięciu nowych kanałów. Natomiast wciąż nie wiadomo, czy trzech głównych operatorów: Kabel Deutschland, Unitymedia i Kabel BW zgodzą się na świadczenie tej usługi bezpłatnie.

Źródło: Broadband TV News, German pubcasters seek HD cable carriage, 26.01.2012

 

Analogowa alternatywa wobec DTH

Na niecałe 100 dni przed wyłączeniem nadajników analogowych, niemieckie stowarzyszenie operatorów kablowych, Anga, poinformowało widzów, że mają możliwość dalszego oglądania telewizji analogowej za pośrednictwem sieci kablowych. Tym samym Anga przedstawia sieć kablową jako analogową alternatywę wobec satelity. Abonenci mogą wybrać pomiędzy analogowym i cyfrowym sposobem odbioru, co, jak uważa stowarzyszenie, jest szczególnie istotne w przypadku posiadania dwóch lub trzech odbiorników. Ponadto, zdaniem stowarzyszenia, operatorzy kablowi proponują najlepsze rozwiązanie dla zorganizowanego odbioru telewizji satelitarnej, zwłaszcza dla małych osiedli, wspólnot mieszkaniowych czy hoteli ze względu na roszczenia organizacji zbiorowego zarządzaniaprawem autorskim, które to roszczenia  operator kablowy zazwyczaj bierze na siebie. Z drugiej strony, oprócz oferty analogowej, sieć kablowa zapewnia dostęp do ponad 200 kanałów cyfrowych, HDTV, video na żądanie, dostęp do szerokopasmowego Internetu i telefonu. Stowarzyszenie Anga uruchomiło specjalną stronę internetową, gdzie przedstawia swoje propozycje.

Źródło: Broadband TV News, German cable analogue alternative for dth, 19.01.12

 

 

Flaga

Portugalia
 

 

Portugalia zaczyna wyłączać nadajniki analogowe

Rozpoczął się pierwszy etap wyłączaniaanalogowych nadajników telewizyjnych w Portugalii. Jako pierwszy obszar wyłączone zostaną Lizbona i jej okolice. Druga faza wyłączeń rozpocznie sie 22 marca i obejmie Azory i Maderę. Oba te etapy mają zakończyć sie 26 kwietnia br.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez operatora telekomunikacyjnego, Anacom, prawie 90% portugalskich gospodarstw domowych, dotąd odbierających sygnał analogowy, jest już przygotowanych do przejścia na odbiór cyfrowy w wyniku trwającej od roku rządowej kampanii informacyjnej. Nowa usługa naziemnej telewizji cyfrowej uruchomiona została już w 2009 roku w postaci równoczesnego nadawania czterech ogólnodostępnych głównych kanałów analogowych (dwa publiczne i dwa komercyjne) oraz testowej emisji kanału HD. Na świadczenie usługi naziemnej telewizji cyfrowej wydane zostały dwie koncesje: jedna na zarządzanie siecią i częstotliwościami, druga - na rozpowszechnianie treści i dystrybucję płatnych kanałów telewizyjnych. Obie koncesje otrzymała Portugal Telecom.

Regulator rynku telekomunikacyjnego przewidywał uruchomienie pięciu (w tym jednego nowego) ogólnodostępnych telewizyjnych kanałów cyfrowych oraz oferty płatnej telewizji obejmującej ok. 40 kanałów. Odstąpiono jednak od planów dotyczących telewizji płatnej, gdy Portugal Telecom ogłosiła, że zwraca otrzymaną koncesję regulatorowi. Prywatni nadawcy krytykują również pomysł uruchomienia piątego kanału argumentując, że rynek reklamowy jest już nasycony i pojawienie się nowego nadawcy zaszkodzi już istniejącym kanałom.

Źródło: Broadband TV News, Portugal starts analogue switch-off, 16.01.2012

 

Flaga

Wielka Brytania
 

 

Czy widz chce regulacji VOD?

Brytyjski organ regulacyjny, Ofcom, ponownie podjął debatę na temat regulacji usług video na żądanie po tym, jak zapoznał się  z wynikami badań przeprowadzonych przez znaną firmę badań rynkowych, Ipsos MORI.

Obecnie, Ofcom nie reguluje bezpośrednio treści VOD, pozostawiając to w gestii wyznaczonego przez rynek regulatora ATVOD. Tymczasem odbiorcy, jak wykazało badanie, uznali, że regulacja działalności nadawczej i usług na żądanie, w tym również tych, które są dostępne za pośrednictwem telewizji hybrydowej, powinna być taka sama. Wyjątek stanowią jedynie treści dostępne za pośrednictwem Internetu, wobec których oczekiwania są bardziej liberalne.

Badania IPSOS wykazały, że oczekiwania odbiorców są różne w zależności od ekranu, z którego korzystają. Odbiorcy uważają na przykład, że zawartość programowa odbierana na dużym ekranie w salonie, nawet w przypadku telewizji hybrydowej, powinna być lepiej chroniona przed treściami szkodliwymi niż zawartość odbierana z komputera lub z innych urządzeń użytku osobistego.

Oczekiwania wobec regulatora można podzielić, w zależności od grupy wiekowej respondentów, na dwie części. Osoby starsze uważają, że ochrona przed szkodliwymi czy obraźliwymi treściami jest w całości sprawą regulatora, natomiast młodsi chcą być o ewentualnym zagrożeniu informowani, by móc samodzielnie dokonywać wyboru.

Większość uczestników badania była zdania, że regulacja zawartości programowej nowych mediów powinna być utrzymana na dotychczasowym poziomie lub ewentualnie zwiększona.

Źródło: Broadband TV News, Ofcom looks again at VOD regulation, 25.01.2012,

 

Nadawcy ponoszą odpowiedzialność za programy VOD

W kierunkowymorzeczeniu Ofcom poparł decyzję samoregulacyjnego organu branżowego ATVOD, że trzy firmy należące do Viacom ponoszą odpowiedzialność za swoje programy rozpowszechniane za pośrednictwem platformy Virgin Media. NickelodeonUK Limited, Paramount Partnershipi MTV Networks Europe złożyły do Ofcom odwołanie od wcześniejszego orzeczenia ATVOD, która uznała, że to one (a nie właściciel platformy), powinny ponosić odpowiedzialność za kanały Nickelodeon,Comedy Central iMTV  w zakresie treści VOD  umieszczanych na tej platformie. Ofcom oparł swoją decyzję na definicji "odpowiedzialności redakcyjnej" w rozumieniu rozdziału 368a Communications Act 2003, który stanowi, że osoba, która posiada ogólną kontrolę nad tym, jakie programy są zawarte w usłudze i w jaki sposób programy te są organizowane w ramach usługi,ponosi za nią odpowiedzialność.

Źródło: Broadband TV News, Broadcasters hold responsibility for vod kontent 19.01.2012,

 

Opłaty za dostęp do audycji archiwalnych?

BBC rozważa wprowadzenie opłat za dostęp do swoich audycji archiwalnych, których coraz więcej staje się dostępnych dzięki cyfryzacji. Dzięki tym (niewielkim) opłatom częściowo pokrywano by koszt wprowadzania starych audycji do Internetu. Oczywiście, wprowadzenie takiej zmiany wymagać będzie akceptacji BBC Trust oraz przeprowadzenia szerokich konsultacji z rynkiem i konsumentami. Zastrzeżenia wobec tych planów zgłosił jednak jeden z przedstawicieli Stowarzyszenia Płatników Podatków, argumentując, że „widzowie płacą już wnosząc opłatę abonamentową. Nie wydaje się sprawiedliwe, by płacili dwukrotnie”.

Źródło: Media Network Webblog, BBC considers archive fees for viewers , 15.01.2012

 

Zebrali i opracowali: 

Maria Borkowska 

Ewa Murawska-Najmiec 

Albert Woźniak

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie