III Forum Organów Regulacyjnych Europy Centralnej (CERF)

Cyfryzacja i kampanie wyborcze zdominowały III Forum Regulatorów Europy Centralnej

19.09.2011
W piątek, 16 września zakończyło się III Forum Organów Regulacyjnych Europy Centralnej (CERF). Gospodarzem tegorocznego Forum była Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Przedstawiciele regulatorów z Czech, Słowacji, Serbii, Rumunii i Węgier oraz obserwatorzy ze Słowenii, Cypru i Francji dyskutowali o modelach wdrażania przepisów unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych oraz o procesie cyfryzacji naziemnej telewizji i radia.

Spotkanie regulatorów rozpoczęto dyskusją dotyczącą „ogłoszeń informujących o audycjach własnych nadawcy i produktach towarzyszących wywodzących się bezpośrednio z tych audycji”.

Rozmawiano o trudnościach związanych z kwalifikowaniem ogłoszeń własnych nadawców i odróżnianiu ich od innych form reklamowych oraz doświadczeniach regulatorów stowarzyszonych w CERF w stosowaniu wewnętrznych regulacji w tym zakresie.

Wybory w mediach

Ważnym tematem  podjętym podczas Forum było monitorowanie  kampanii wyborczych w mediach. Zdaniem Jana Dworaka, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był to wyjątkowo interesujący panel, szczególnie w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych w Polsce.

- Wybory są ważnym aktem demokracji. Ten panel pokazał, jak różne mamy doświadczenia i jak różne modele prowadzenia kampanii wyborczych w mediach są stosowane. Na przykład w Polsce ostatnio Trybunał Konstytucyjny uchylił zakaz emitowania spotów wyborczych partii politycznych, a warto wiedzieć, że taki zakaz funkcjonuje np. we Francji - podkreślił Jan Dworak.

Podobnie jak w Polsce także w innych krajach wątpliwości budzi sposób liczenia czasu kandydatów sprawujących obecnie funkcje publiczne np. w rządzie i występujących w roli urzędników państwowych, od tego, kiedy występują oni w mediach jedynie jako kandydaci prezentujący  program wyborczy reprezentowanych przez siebie partii.

Cyfryzacja - główny temat

Jednym z najważniejszych tematów Forum był proces cyfryzacji, szczególnie, że właśnie teraz ma on miejsce w Polsce.

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy, udało się nadrobić początkowe opóźnienia. Parlament uchwalił zarówno ustawę implementacyjną, jak i tzw. cyfryzacyjną. Proces uruchamiania multipleksów trwa, jest szansa, że termin wyłączenia telewizji analogowej wyznaczony na 31 lipca 2013 roku zostanie dotrzymany – mówił Jan Dworak.

Uczestnicy spotkania rozmawiali głównie o różnych  modelach cyfryzacji, technicznych rozwiązaniach, ale także o problemach związanych np. z wykluczeniem cyfrowym.

Dużo emocji wzbudziło też stosowanie zasady must carry. Zasada ta nakładała na telewizyjnych operatorów (kablowych i satelitarnych) obowiązek włączenia do oferty określonych kanałów. W Polsce są to trzy kanały telewizji publicznej i cztery kanały  nadawców komercyjnych. Doświadczenia krajów CERF są w tej kwestii bardzo różne. Cypr nie stosuje zasady must carry, Słowacja nie wymaga jej stosowania w odniesieniu do nadawców publicznych.

Podobne doświadczenia

Podsumowując III Forum Organów Regulacyjnych Europy Centralnej wszyscy jego uczestnicy podkreślali wagę takich spotkań.

- Kraje należące  do CERF mają podobne doświadczenia historyczne, wszystkie mniej więcej w tym samym momencie zaczęły budować demokrację, niektóre w tym samym czasie też weszły do Unii Europejskiej. Stoimy więc przed podobnymi wyzwaniami np. w kwestii  wdrażania zapisów dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.  Z drugiej strony też sporo nas dzieli, inaczej widzimy pewne rozwiązania. To powoduje, że dyskusje są konstruktywne i dają nowe spojrzenie na niektóre zagadnienia. Mamy szansę dużo się od siebie nauczyć i wypracować rozwiązania najlepsze dla odbiorców mediów, ale dobre także dla nadawców i rynku – powiedział Jan Dworak podsumowując spotkanie.
 

***

Podpisane 10 grudnia 2009 roku w Pradze Memorandum Porozumienia ustanawiające Forum Organów Regulacyjnych Europy Centralnej (CERF) ma na celu współpracę i wymianę informacji pomiędzy państwami-sygnatariuszami, szczególnie w  sprawach związanych z  dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych.

Memorandum Porozumienia przewiduje stałe robocze kontakty, wymianę doświadczeń,  a także  wyjaśnianie kwestii spornych oraz reagowanie na skargi i treści przekazów, które pojawią się w państwach będących stronami porozumienia.

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie