Wręczono Nagrodę im. dr. Pawła Stępki

Tagi: nagroda nauka
06.06.2012
Dr Rafał Kuś i dr hab. Jędrzej Skrzypczak to laureaci pierwszej Nagrody im. dr. Pawła Stępki za najlepszą rozprawę doktorską oraz wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych, przyznawaną przez KRRiT i Wydział Dziennikarstwa UW. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 6 czerwca 2012 roku w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego.
fotografia z uroczystości

Nagrodę za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie mediów dr Rafał Kuś otrzymał za pracę pt. „Public Broadcasting Service: miejsce telewizji publicznej w systemie medialnym Stanów Zjednoczonych”

Formą Nagrody jest gratyfikacja pieniężna przyznawana przez KRRiT w wysokości 5.000 zł oraz  publikacja rozprawy przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagrodę w kategorii za najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów dr hab. Jędrzej Skrzypczak otrzymał za pracę pt. „Polityka medialna w zakresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji”.

Formą Nagrody jest dyplom dla autora oraz gratyfikacja pieniężna w wysokości 5.000 zł przyznana przez KRRiT.

Członkowie Kapituły Nagrody, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW składają serdeczne gratulacje Laureatom Nagrody oraz dziękują wszystkim autorom prac biorącym udział w Konkursie.

Nagroda im. dr. Pawła Stępki

Ideą nagrody ustanowionej w 2011 roku decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego jest promowanie młodych naukowców, podejmujących w interesujący sposób problematykę mediów elektronicznych.

Nagroda, która 6 czerwca 2012 roku zostanie przyznana po raz pierwszy, jest wyrazem pamięci zmarłego tragicznie Pawła Stępki, wieloletniego pracownika Biura KRRiT, wybitnego naukowca specjalizującego się w dziedzinie mediów, autora kilkudziesięciu artykułów i analiz poświęconych europejskiemu i polskiemu rynkowi mediów.

Najlepsza rozprawa i wydawnictwo

O nagrodę w kategorii: „Najlepsza rozprawa doktorska z dziedziny mediów elektronicznych”, ubiegają się autorzy niepublikowanych rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w ciągu danego roku kalendarzowego. W przypadku pierwszej edycji konkursu będą to wyjątkowo rozprawy obronione w latach 2010 i 2011. Nagrodzona rozprawa zostanie opublikowana przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, a autor otrzyma nagrodę pieniężną ufundowaną przez KRRiT.

O nagrodę w kategorii: „Najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych” ubiegają się autorzy opublikowanych prac w wydawnictwach naukowych (w tym opublikowane rozprawy doktorskie obronione podczas poprzedniego roku kalendarzowego) oraz popularnonaukowych, upowszechniających wiedzę o mediach elektronicznych. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplom oraz nagrodę pieniężną. Dyplomem nagrodzony zostanie także wydawca pracy.

- Media elektroniczne to jedna z najdynamiczniej rozwijających się w ostatnich latach gałęzi gospodarki. Obserwujemy także  bardzo głębokie zmiany  zachodzące na polskim rynku, wynikające w dużej mierze z procesu konwergencji. Paweł Stępka śledził  te procesy bardzo wnikliwie i służył zawsze swoją wiedzą i  wsparciem Krajowej Radzie. Mam nadzieje, że laureaci Nagrody jego imienia też będą wybitnymi fachowcami i pasjonatami tej dziedziny – powiedział podczas inauguracyjnego posiedzenia Kapituły jej przewodniczący, prof. Stefan Pastuszka.

O Pawle Stępce

Paweł Stępka był doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Administracji i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Konstancji (Niemcy), specjalistą ds. mediów i komunikacji. W latach 2002-2010 był ekspertem a następnie wicedyrektorem Departamentu Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Paweł Stępka był z pewnością postacią nietuzinkową - zapewnia prof. Jan Garlicki z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. - Poza pracą zawodową w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji miał swoją pasję naukową, którą było między innymi badanie działalności firm medialnych, lobbingu i wpływu firm medialnych na tworzenie prawa przez instytucje Unii Europejskiej. Działalność lobbingową mediów badał używając rozmaite zaawansowane techniki  jak choćby metodę analizy sieciowej. Rzadko się zdarza, żeby osoba zaangażowana w zawodową działalność, tak absorbującą jak praca w KRRiT potrafiła przygotować interesującą dysertację doktorską i obronić ją z wyróżnieniem. Dorobek naukowy Pawła Stępki cytowany jest często w krajowych i zagranicznych opracowaniach - dodaje prof. Jan Garlicki, promotor pracy doktorskiej i przyjaciel patrona nagrody.

Reprezentował Polskę m.in. w Radzie Europy w Komitecie Zarządzającym ds. Mediów i Nowych Usług Komunikacyjnych (CDMC), Grupie Specjalistów do spraw Różnorodności Mediów (MC-S-MD) oraz Grupie Specjalistów ds. nowych mediów (MC-NM). Od 2003 roku naukowo zajmował się analizą sieci społecznych jako narzędzia wspierającego zarządzanie wiedzą i komunikacją wewnątrz organizacji. Był współzałożycielem Episteme Managers. Zmarł tragicznie w listopadzie  2010 r.

Po ukonstytuowaniu się Kapituły Nagrody pod adresem http://www.krrit.gov.pl/krrit/nagroda-pawla-stepki/ została udostępniona strona internetowa, na której znajduje się regulamin konkursu oraz informacje o dorobku naukowym i zawodowym dr. Pawła Stępki. Strona będzie na bieżąco uzupełniana informacjami dotyczącymi przebiegu konkursu.

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie