Kampania wyborcza do Parlamentu w mediach – raport KRRiT

23.02.2012
Relacjonując przebieg kampanii najwięcej czasu media poświęciły PO i PiS. Skala tej dominacji była jednak zdecydowanie mniejsza w programach telewizji publicznej niż w komercyjnych – wynika z monitoringu przebiegu kampanii wyborczej do Parlamentu w 2011 r., który przeprowadziła KRRiT.
Sejm fot. K. Białoskórski/sejm.gov.pl

Oba programy telewizji publicznej - TVP1 i TVP2 - dysponowały czasem wyborczym w dziennikach w sposób najbardziej zrównoważony, dając dostęp do anteny nie tylko ugrupowaniom najsilniejszym, ale i mniejszym – wynika z analizy.

„Wiadomości” nadały najwięcej przekazów informujących ogólnie o przebiegu kampanii, neutralnych wobec walki wyborczej, m.in. przekazów edukacyjnych, wyników sondaży wyborczych oraz analiz i ocen dotyczących kampanii jako całości. Zajęły one blisko jedną trzecią całego czasu wyborczego w serwisie. Udział takich audycji był stosunkowo wysoki także w „Wydarzeniach” w Polsacie. Znalazły się w nich m.in. (nieobecne w pozostałych serwisach) informacje wyjaśniające zasady nowej ordynacji wyborczej do Senatu.

Jedynie TVP2, spośród czterech programów, poświęciła czas w dzienniku na informacje o komitetach, które nie zarejestrowały list ogólnopolskich, oraz niezależnych, pozapartyjnych komitetach wystawiających listy tylko do Senatu. 

Obok dzienników, także w debatach kandydatów, zrealizowanych zgodnie z Kodeksem wyborczym w programie TVP1, prezentowano przedstawicieli wszystkich komitetów, które zarejestrowały listy ogólnopolskie. W efekcie programy telewizji publicznej stwarzały odbiorcom bardziej proporcjonalne możliwości poznania programów i działania poszczególnych konkurentów politycznych w kampanii niż telewizje koncesjonowane. 

Monitoring

Monitoring KRRiT został przeprowadzony w trzech programach telewizji publicznej: TVP1, TVP2, TVP Info oraz porównawczo w stacjach: Polsat, Polsat News, TVN i TVN24.

Celem badania było stwierdzenie, w jakim wymiarze i w jaki sposób telewizja publiczna oraz główne stacje komercyjne informowały o kandydatach i ugrupowaniach politycznych uczestniczących w wyborach do Parlamentu i o przebiegu ich kampanii.

W szczególności sprawdzano czy w audycjach i przekazach wyborczych zostały zachowane zasady rzetelności i obiektywizmu informowania.

Przedmiot badania

Podczas badania monitorowano główne wydania dzienników w czterech programach ogólnokrajowych (tj. Wiadomości TVP1 o 19.30, Panorama TVP2 o 18.00, Wydarzenia Polsat o 18.50 i Fakty TVN o 19.00), obligatoryjne debaty w TVP1 (wymagane ustawą Kodeks wyborczy) oraz przekazy i audycje wyborcze (serwisy informacyjne, publicystyka, debaty, konferencje prasowe)  nadane w trzech programach informacyjnych: TVP Info, Polsat News, TVN24.  

Monitoringiem objęto dwa ostatnie tygodnie kampanii, do chwili rozpoczęcia ciszy wyborczej, tj. okres 26 IX - 7 X (12 dni).  W przypadku obligatoryjnych debat wyborczych w TVP1 okres ten był dłuższy: 7 IX - 5 X, monitorowano bowiem wszystkie nadane w tym cyklu debaty. W programach informacyjnych monitorowano całość emisji w tzw. porze dziennej (godz. 6.00 - 23.00), tj. 17 godzin programu na dobę, 204 godz. w każdym programie łącznie. 

Ponad 600 godzin programu

W sumie zbadano 638 godzin programu: 48 wydań serwisów w programach ogólnokrajowych o łącznym czasie emisji blisko 21 godzin, 5 debat wyborczych w TVP1 o łącznym czasie emisji 5 godzin oraz 612 godzin emisji trzech programów informacyjnych, w tym łącznie ok. 242 godzin przekazów i audycji dotyczących wyborów.

Przedmiotem analizy kampanii wyborczej w wymienionych programach były: skala i ranga obecności tematyki wyborczej, rodzaj przekazywanych informacji wyborczych, czas ugrupowań politycznych i komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach i ocena równowagi czasu i neutralności w relacjonowaniu kampanii i sposobie prezentacji kandydatów, komitetów i programów.

Badanie KRRiT a analiza Fundacji Batorego

Odnosząc się do wyników analogicznego monitoringu kampanii wyborczej do Parlamentu w 2011 r., przeprowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego, opublikowanych na stronie Fundacji (http://www.batory.org.pl/) należy zauważyć, że wyniki obu badań - Fundacji i Krajowej Rady - są w wysokim stopniu zbieżne.

„Porównując szczegółowe dane z dwóch ostatnich tygodni kampanii, widać, że wyniki uzyskane w obu badaniach są niemal identyczne (…) wyniki obu badań wzajemnie się pozytywnie weryfikują” – czytamy w raporcie KRRiT.

Analizę przeprowadził departament Mediów Publicznych Biura KRRiT.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym jej tekstem:

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie