Odpowiedź KRRiT na stanowisko SDP

23.11.2012
W związku ze stanowiskiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w sprawie powołania przez KRRiT Rad Programowych rozgłośni regionalnych Polskiego Radia i oddziałów terenowych Telewizji Polskiej z dnia 20 listopada 2012 roku prezentujemy odpowiedź Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Przeczytaj odpowiedź KRRiT:

Nagłówek pisma

                                 

PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji

 

Warszawa,    23   listopada  2012 roku

                                                                       

                                                        

 

Pan Krzysztof Skowroński  

Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy

Polskich

 

       Szanowny Panie Prezesie,

                                                           

W odpowiedzi na stanowisko z 20 listopada 2012 roku Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w sprawie powołania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rad programowych rozgłośni regionalnych Polskiego Radia i oddziałów terenowych Telewizji Polskiej przedstawiam poniższe informacje.

We wrześniu, październiku i listopadzie bieżącego roku zakończyły się czteroletnie kadencje rad programowych działających  w 16 regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia oraz  12 oddziałach terenowych Telewizji Polskiej SA. W tym roku po raz pierwszy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w tak szeroki sposób skierowała do wszystkich organizacji społecznych zaproszenie do zgłaszania kandydatów oraz ustaliła dogodne warunki terminowe (kilkumiesięczny okres na przedstawianie propozycji). W zaproszeniu opublikowanym na stronie internetowej KRRiT oraz w komunikacie prasowym przekazanym mediom, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, iż przystępując do realizacji swojego ustawowego obowiązku wskazania do każdej z  rad programowych po pięciu kandydatów, pragnie przy podejmowaniu decyzji rozważyć propozycje zgłaszane przez organizacje społeczne.

W tym miejscu pragnę podkreślić, iż KRRiT nie może swoich uprawnień scedować na żadną, choćby najbardziej zasłużoną, najliczniejszą i najbardziej reprezentatywną w danym środowisku organizację społeczną. W żadnym wypadku w takich kategoriach KRRiT nie dokonywała oceny ani organizacji społecznych ani rekomendowanych przez nich kandydatów. Powołując członków rad programowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uwzględniała ogólne wskazania ustawowe zawarte w przytoczonym poniżej art. 28 a ust. 1.

Zdecydowanie podkreślam, że celem KRRiT nie było zachowanie jakichkolwiek parytetów na rzecz którejkolwiek z organizacji społecznych rekomendujących swoich kandydatów, co sugeruje w swoim oświadczeniu Zarząd SDP. Każda kandydatura była rozpatrywana indywidualnie w oparciu o wskazania ustawy i  na podstawie zebranej dokumentacji oraz wiedzy i doświadczenia KRRiT z uwzględnieniem spectrum reprezentowanych poglądów. Sposób powoływania rad programowych określa przepis zawarty w art. 28a ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, który stanowi: „Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków, których powołuje Krajowa Rada; 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów”.

Zgodnie z powyższym przepisem ugrupowania parlamentarne do 28 rad programowych kończących kadencję w 2012 roku łącznie wskazały 280 kandydatur.  Z zaproszenia KRRiT skorzystało 150 organizacji społecznych, które łącznie zarekomendowały 300 kandydatów  na 140  miejsc dla członków rad programowych powoływanych przez KRRiT.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich udzieliło swoich rekomendacji 34 osobom, zgłoszonym do 13 spośród 16 rad powoływanych w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia oraz 9 spośród 12 rad powoływanych w oddziałach terenowych TVP SA. Wśród rekomendowanych znaleźli się kandydaci wskazani do rady programowej, której kadencja upływa dopiero w 2015 roku (Oddział TVP w Opolu). SDP nie wycofało też rekomendacji dla  kandydatury osoby, która zmarła wkrótce po zgłoszeniu do KRRiT. Pięciu tych samych kandydatów zostało rekomendowanych do rad programowych, działających w różnych, często znacznie oddalonych od siebie miejscowościach (np. Lublin i Bydgoszcz). Niekiedy są to kandydaci, których stałe miejsce zamieszkania jest znacznie oddalone od siedziby rady programowej (rekomendowano do rady programowej w Szczecinie osobę mieszkającą w Otwocku k. Warszawy). Niektórzy spośród kandydatów SDP aktualnie pełnią już inne funkcje w spółkach mediów publicznych (Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA, Radio Kraków SA).

Ze wskazanych powyżej powodów Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie  rozważała niektórych kandydatur rekomendowanych przez SDP podczas powoływania składów rad programowych. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powołała 9, a nie, jak podaje w swoim oświadczeniu z 20 listopada 2012 roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 6 członków rad programowych, którzy uzyskali rekomendacje SDP. Są to członkowie powołani w radach programowych 8 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia (a nie jak podaje SDP w 5 spółkach radiofonii publicznej i w jednym oddziale terenowym TVP SA):

- Radio Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy (do rady programowej powołano dwie osoby rekomendowane przez SDP);

- Radio Gdańsk;

- Radio Katowice;

- Radio Koszalin;

- Radio Kraków;

- Radio Lublin;

- Radio Szczecin;

- Radio Wrocław.

W niektórych radach programowych, w tym także na rzecz kandydatów rekomendowanych przez SDP, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zrezygnowała z kryterium wyboru zgodnego z miejscem zamieszkania kandydata. Powody takiej rezygnacji związane są m.in. z wybitnymi osiągnięciami twórczymi powołanych osób, a także szczególnymi zasługami i doświadczeniem zawodowym w pracy na rzecz  mediów publicznych.

Szczególnym zobowiązaniem dla KRRiT wynikającym z przepisów prawa jest uwzględnianie w składach rad programowych kandydatów rekomendowanych przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. KRRiT w wyborach 2012 roku uwzględniła kandydatów rekomendowanych przez te organizacje społeczne.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pragnie rozwijać współpracę ze wszystkimi  organizacjami społecznymi. Zbieramy doświadczenia i wyciągamy wnioski, także z naszych niedopatrzeń, które mogły się zdarzyć.  Współpraca z organizacjami społecznymi, otwartość i przejrzystość działania, którą nie tylko deklarujemy, ale też wdrażamy w  życie w różnych obszarach naszej działalności, nie może oznaczać rezygnacji z niezależności w podejmowaniu decyzji przez KRRiT i odpowiedzialności za realizację przyznanych jej ustawowych kompetencji.

 

 

Z poważaniem

 

Jan Dworak

 

 

Pobierz stanowisko SDP:                                                                                             

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie