Sytuacja mediów publicznych wymaga radykalnych i konsekwentnych decyzji

25.04.2012
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zorganizowała w kwietniu cykl spotkań z nadawcami publicznymi. Narada z Zarządem i przedstawicielami Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej odbyła się 13 kwietnia, z kierownictwem Polskiego Radia 18 kwietnia, a z przedstawicielami regionalnych rozgłośni radia publicznego 23 kwietnia. We wszystkich spotkaniach uczestniczyli reprezentanci Ministra Skarbu Państwa, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji.
logo krrit

Prezesi zarządów i członkowie rad nadzorczych informowali o trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej spółek, wynikającej ze zmniejszającego się finansowania abonamentowego, a także o podjętych działaniach oszczędnościowych (m.in. o restrukturyzacji majątku, dokonanych zmianach w zatrudnieniu), mających zapobiec gwałtownej degradacji spółek publicznej radiofonii i telewizji.

Szczególnie skomplikowana jest sytuacja Telewizji Polskiej, która dodatkowo przeżywa trudności wynikające ze zmniejszenia wpływów z rynku reklamy, stanowiących dotąd przeważającą część budżetu. Problemy ma także Polskie Radio, które zmuszone jest rezygnować z istotnych form działalności, jak Chór Polskiego Radia, czy nadawanie cyfrowe. Przedstawiciele zarządów podkreślali, że obecne działania służą ochronie programu, którego tworzenie jest priorytetem w każdej spółce.

Przedstawiciele rozgłośni regionalnych przedstawili stanowisko krytyczne wobec koncepcji połączenia 17 spółek w jeden organizm i stworzenia jednej spółki radiofonii publicznej. Zaprezentowali różne formy współpracy w sektorze mediów publicznych, które zdaniem rozgłośni są znacznie bardziej uzasadnione ekonomicznie i lepiej przysłużą się ich rozwojowi.

Wszyscy zebrani za najpilniejsze z działań uznali uszczelnienie poboru opłat abonamentowych i konsekwentną kontrolę wywiązywania się z tego obowiązku zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Prowadzone będą w tym celu dalsze ustalenia i rozmowy z kierownictwem Poczty Polskiej. Wskazywano także na potrzebę radykalnych działań ratunkowych ze strony rządu. Działania te nie mają jednak charakteru systemowego.

Potrzebna jest nowa ustawa medialna, a jej wprowadzenie wymaga wsparcia eksperckiego, prawnego oraz politycznego. Wsparcie eksperckie i prawne to przede wszystkim jak najszybsze przygotowanie odpowiadającej współczesnym potrzebom rynkowym nowoczesnej ustawy, kompleksowo regulującej status, zadania i stabilny sposób finansowania mediów publicznych. Wsparcie polityczne, zdaniem uczestników spotkań, wymaga porozumienia właściwych organów państwa w sprawie jak najszybszego uruchomienia procesu legislacyjnego.

Przy udziale Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podjęte zostaną starania, aby udało się zrealizować deklarację złożoną przez przedstawicieli Rządu i Parlamentu podczas konferencji mediów publicznych, która odbyła się 1 marca bieżącego roku w Warszawie. Obecni wówczas ministrowie i parlamentarzyści zadeklarowali, że do końca sierpnia 2012 roku może powstać nowy projekt ustawy, nad którym niezwłocznie zostaną podjęte prace w Sejmie i w Senacie RP.

Jakkolwiek obecnie mówi się o końcu roku, jako bardziej realistycznym terminie zakończenia prac, to ważne jest, że ich rozpoczęcie nie jest odkładane. Uczestniczący w spotkaniach przedstawiciele ministerstw podtrzymali swoje poparcie dla inicjatyw ratujących finanse mediów publicznych i wyrazili wolę uczestniczenia w tych pracach.

 

Przewodniczący

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Jan Dworak     

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie