Działania KRRiT wobec płatnych transmisji meczów piłkarskiej reprezentacji

11.09.2012
KRRiT wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie transmisji meczów piłkarskiej reprezentacji Polski wyłącznie za opłatą. Zbadane mają zostać zarówno okoliczności jak i prawne aspekty tej decyzji. Ponadto Rada zwróci się do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o sprawdzenie, czy płatne transmisje takich wydarzeń nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów.
Logo KRRIT

W ślad za opublikowanym 5 września 2012 r. stanowiskiem prezentującym okoliczności oraz istotne aspekty prawne transmisji meczów piłkarskiej reprezentacji Polski wyłącznie za opłatą, w tzw. systemie „pay-per-view” Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznaje za potrzebne poinformowanie o podjętych działaniach zmierzających do wyjaśnienia wszelkich okoliczności, które uniemożliwiły widzom powszechny i bezpłatny dostęp do tego ważnego wydarzenia.

W celu stwierdzenia, czy przed przeprowadzeniem transmisji meczów w systemie płatnym, sygnał był faktycznie oferowany wszystkim nadawcom bezpłatnych programów ogólnokrajowych w rozumieniu ustawy i koncesji, regulator zwróci się do podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu o złożenie stosownych i wyczerpujących wyjaśnień. KRRiT uznaje tym samym za kluczowe dokonanie właściwej oceny, czy rzeczywiście przeprowadzenie bezpośredniej transmisji meczów zaoferowano wszystkim nadawcom programów bezpłatnych i ogólnokrajowych oraz czy przedstawione w toku negocjacji warunki nie wskazują, iż zaoferowanie należy uznać za pozorne.

KRRiT wykona także szczegółową analizę usług medialnych oferowanych przez tych dostawców, którzy – najczęściej poprzez własne lub należące do tej samej grupy biznesowej platformy dystrybucyjne, przeprowadzili transmisję meczów reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Celem postępowania wyjaśniającego będzie ustalenie charakteru audycji rozpowszechnionych w związku z transmisją meczów, w kontekście przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, w tym zwłaszcza art. 4 ustawy oraz dokonanie oceny, czy przyjęty sposób przeprowadzenia transmisji narusza art. 20b ustawy i stanowi podstawę do nałożenia kary, o której mowa w art. 53 ustawy.

Ponadto KRRiT zwróci się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu stwierdzenie, czy ograniczenie dostępu do bezpośredniej transmisji z meczów eliminacyjnych reprezentacji Polski nie stanowi praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

Krajowa Rada nie ma wątpliwości, że intencją ustawodawcy było zapewnienie wszystkim obywatelom powszechnego i nieodpłatnego dostępu do ważnych wydarzeń, o których mowa w ustawie o radiofonii i telewizji, dlatego powyższe działania uznaje za konieczne oraz, w zależności od ich wyników, podejmie dalsze kroki.

 

Czytaj więcej: Stanowisko KRRiT ws. transmisji meczów piłkarskiej reprezentacji narodowej

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie