Stanowisko KRRiT w sprawie zasady must carry/must offer

08.08.2013
Zgodnie ze stanowiskiem KRRiT z 30 lipca 2013, do grupy podmiotów mogących korzystać z uprawnień przewidzianych art. 43 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji (urt) należy zaliczyć operatorów IP TV.
Zdjęcia dziecka przed ścianą monitorów

Z analizy ustawodawstw innych państw należących do Unii Europejskiej wynika, że wiele z nich również uznało, że zasadę must carry, must offer stosuje także wobec operatorów IP TV.

W związku z publikacjami w mediach dotyczącymi Stanowiska KRRiT z dnia 30 lipca 2013 r. „w sprawie interpretacji art. 43 ust 1 ustawy o radiofonii i telewizji KRRiT wyjaśnia, że Stanowisko KRRiT z dnia 30 lipca 2013 r.  rozstrzyga wątpliwości dotyczące  udostępniania operatorom IP TV programów objętych obowiązkiem  must carry/ must offer.

Art. 43. ust. 1. ustawy o radiofonii i telewizji nakłada na operatora rozprowadzającego program obowiązek must carry/must offer czyli rozprowadzania programów TVP1, TVP2, regionalnego programu rozpowszechnianego przez TVP S.A., POLSAT, TVN, TV4, TV PULS. Obowiązek rozprowadzania regionalnego programu telewizyjnego dotyczy regionalnego programu telewizyjnego właściwego dla danego obszaru.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji., nadawca, który rozpowszechnia program wymieniony w art. 43 ust. 1. nie może odmówić operatorowi rozprowadzającemu program w sieci telekomunikacyjnej zgody na rozprowadzanie tego programu, ani też uzależnić udzielenia takiej zgody od uiszczenia jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym w szczególności z tytułu udzielenia licencji za korzystanie z nadania.

Realizacja obowiązku udostępnienia programu przez nadawcę będzie oceniana przez KRRiT z uwzględnieniem zasady nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (tzn. nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw, aniżeli sam posiada).

W celu usunięcia wątpliwości dotyczących wykonywania obowiązku rozprowadzania programów wymienionych w art. 43. ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz w związku z praktyką oferowania przez operatorów pakietów o różnej zawartości programowej, a tym samym zróżnicowanych cenowo, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w dniu 17 listopada 2011 r. zajęła Stanowisko, w którym informuje, że programy  objęte zasadą must carry/ must offer - powinny być dostępne w każdym oferowanym przez operatora pakiecie.

Tekst Stanowiska KRRiT z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie interpretacji art. 43. ust 1 ustawy o radiofonii i telewizji jest dostępny na stronie: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/stanowiska/st2011/17112011_stan_interpretacja_art43.pdf

Ustawa o radiofonii i telewizji nie odnosi się do obowiązku bezpłatnego oferowania jakichkolwiek usług – w tym bezpłatnego dostarczania programów określonych w art. 43. ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Nie nakazuje także wprowadzania do oferty wszystkich programów rozpowszechnianych w naziemnej telewizji cyfrowej.

Stanowisko KRRiT z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie interpretacji art. 43 ust. 1. ustawy o radiofonii i telewizji (pobierz plik).

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie