Ograniczenie reklam tzw. niezdrowej żywności przy audycjach dla dzieci

30.12.2014
Od 1 stycznia 2015 r. audycjom dla dzieci w wieku do 12 lat emitowanym przez ośmiu największych nadawców telewizyjnych nie towarzyszą reklamy tzw. niezdrowej żywności. To wynik porozumienia podpisanego w ubiegłym roku przez ITI Neovision, Telewizję Polsat, Telewizję Polską, Telewizję Puls, TVN, VIMN Poland, The Walt Disney Company (Polska) oraz spółkę Stavka.
Zdjęcie ciastek
Porozumienie w sprawie zasad rozpowszechniania reklam i wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie dzieci jest niewskazana, ma  na celu zapewnienie ochrony małoletnich, wynikające z art. 16b ust. 3a i 3b ustawy o radiofonii i telewizji.

Zgodnie z deklaracją nadawców, od 1 stycznia 2015 r. audycjom dla dzieci w wieku do 12 lat  nie będą towarzyszyły reklamy artykułów spożywczych i napojów, które nie spełniają „Kryteriów żywieniowych do samoregulacji dotyczącej reklamy żywności skierowanej do dzieci poniżej 12 lat” opracowanych na zlecenie Polskiej Federacji Producentów Żywności i zaakceptowanych przez Ministerstwo Zdrowia, będących załącznikiem do porozumienia.  

W załączniku tym wskazano też m.in. kategorie produktów, dla których nie przewidziano żadnych kryteriów pozwalających na reklamę skierowaną do dzieci poniżej 12 roku życia. Należą do nich: cukier i produkty na bazie cukru obejmujące: czekoladę i wyroby czekoladowe, dżem lub marmoladę, nieczekoladowe słodycze i inne produkty cukrowe, napoje bezalkoholowe oraz chipsy ziemniaczane i przekąski na bazie ziemniaków, w tym produkty z ciasta. W podpisanym porozumieniu nadawcy zobowiązali się, że audycjom dla dzieci nie będą towarzyszyły reklamy tych produktów.

Nadawcy, którzy podpisali porozumienie, zobowiązali się, że będą wymagać od reklamodawców złożenia pisemnego oświadczenia o zgodności reklamowanego produktu lub wskazania sponsorskiego z Kryteriami żywieniowymi.

Do zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji należy inicjowanie i wspieranie samoregulacji w zakresie dostarczania usług medialnych. Porozumienie nadawców  jest odpowiedzią na podnoszoną wielokrotnie przez KRRiT potrzebę zapewnienia skutecznej, szczególnej ochrony dzieci przed szkodliwymi dla nich treściami przekazów handlowych mogącymi negatywnie wpływać na ich prawidłowy fizyczny, psychiczny lub  moralny rozwój. Działania samoregulacyjne nadawców uwzględniły zalecenia zawarte w ustawie o radiofonii i telewizji. Rada Reklamy zadeklarowała jednocześnie przekazywanie nadawcom oraz Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wszelkich informacji o stwierdzonych naruszeniach „Standardu Reklamy Żywności skierowanej do dzieci” oraz  „Kryteriów żywieniowych do samoregulacji dotyczącej reklamy żywności skierowanej do dzieci poniżej 12 lat”.

Porozumienie zawarte przez nadawców telewizyjnych jest dobrowolne. Nadawcy zobowiązali się też m.in. do wyznaczenia przedstawicieli upoważnionych do wykonywania zawartego porozumienia.
W przypadku, gdy zajdzie konieczność zweryfikowania zgodności reklamowanych produktów z „Kryteriami żywieniowymi”, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie zwracała się do Ministerstwa Zdrowia.

Jednocześnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  na dotychczasowych zasadach będzie prowadziła monitoringi wynikające z ustawowego obowiązku kontroli nadawców z realizowania przepisów zawartych w art. 16b ust3a ustawy o radiofonii i telewizji.


  ***
Zgodnie z art. 16b ust.3a ustawy o radiofonii i telewizji audycjom dla dzieci nie powinny towarzyszyć przekazy handlowe dotyczące artykułów spożywczych lub napojów zawierających  składniki, których obecność, w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.

W ocenie KRRiT konieczna jest jednak zmiana brzmienia ustawowej delegacji doprecyzowująca, że  chodzi o całkowity zakaz emisji tzw. niezdrowej żywności przed audycjami dla dzieci oraz po ich zakończeniu. Konieczna jest też obligacja do wydania rozporządzenia przez Ministra Zdrowia w sprawie sposobu kwalifikacji artykułów spożywczych lub napojów, biorąc pod uwagę obecność w nich składników, których nadmierna ilość w codziennej diecie jest niewskazana oraz aktualny stan wiedzy w dziedzinie żywienia i dietetyki. KRRiT zaproponowała też zmianę definicji audycji dla dzieci, poprzez określenie jej jako „audycji kierowanej do dzieci w wieku do lat 12”.

W złożonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekcie nowelizacji  ustawy o radiofonii i telewizji znalazły się te propozycje zmian.

Więcej informacji

Materiały powiązane

zielony kwadrat z białą uśmiechniętą twarzą w środku bez ograniczeń
wiekowych i czasowych
niebieski kwadrat z białą cyfrą 7 w środku od lat 7; emisja bez ograniczeń czasowych
zielony kwadrat z białą cyfrą 12 w środku od lat 12; emisja bez ograniczeń czasowych
pomarańczowy kwadrat z białą cyfrą 16 w środku od lat 16; emisja po godzinie 20.00
czerwony kwadrat z białym kluczem w środku dozwolone od lat 18; emisja w godzinach
 
23.00-6.00

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie