Rozłożenie opłat koncesyjnych na raty nie stanowi pomocy publicznej

Tagi: krrit media
05.07.2012
W zw. z konferencjami prasowymi PiS i SP oraz pojawiającymi się w mediach informacjami dot. raportu NIK z wykonania budżetu Krajowej Rady, zespół prasowy KRRiT informuje, że przy rozłożeniu opłaty koncesyjnej na raty wnioskodawca nie uzyskuje korzyści finansowej, co jest główną przesłanką pomocy publicznej. Korzystanie z rozłożenia na raty związane jest ponadto z koniecznością wniesienia opłaty prolongacyjnej. Należności budżetowe Państwa z tego tytułu wyniosły ponad 13 mln zł.
Logo KRRiT

Kwestia rozłożenia na raty opłat koncesyjnych nie była w latach ubiegłych przedmiotem zastrzeżeń w protokołach Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu KRRiT. Praktyka ta jest przez organ stosowana od dawna, zaznaczył w Sejmie Przewodniczący Krajowej Rady.

Rozłożenie nie stanowi pomocy publicznej

Możliwość rozłożenia opłaty koncesyjnej na raty wynika z ustawy Ordynacja Podatkowa (art. 57 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.) Przy podejmowaniu takiej decyzji organ kieruje się uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

W przypadku rozłożenia na raty opłaty koncesyjnej może to być zarówno sytuacja finansowa koncesjonariusza, jak i interes publiczny polegający na zwiększeniu ilości dostępnych nieodpłatnie programów telewizyjnych oraz stworzenie komplementarnej i zróżnicowanej oferty programowej (fr. decyzji nr DK-137/2011 rozstrzygającej postępowanie związane z pierwszym multipleksem).

Rozłożenie na raty nie zwalnia podatnika z obowiązku uiszczenia podatku, a jedynie ułatwia mu jego zapłacenie. Nie stanowi wiec pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, co wynika też z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Z rozłożenia opłaty koncesyjnej na raty korzystały wielokrotnie różne media, m.in. lokalne rozgłośnie radiowe (w tym w latach 2001-2011 kilkanaście Archidiecezji i Diecezji, właściciele rozgłośni o charakterze społeczno-religijnym).

Raport NIK z wykonania budżetu

„Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2011 r. w części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji” Najwyższej Izby Kontroli (link do dokumentu) została opublikowana kilka tygodni temu - w maju 2012 roku. Kontrolerzy oceniali wykonanie budżetu pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, w tym podkreślili rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz całej sprawozdawczości.

Dokument był przedmiotem dyskusji m.in. na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu poświęconym ocenie wykonania budżetu w 2011 przez KRRiT (27 czerwca 2012 r.) W posiedzeniu wziął udział przedstawiciel NIK podkreślając, że kwestia rozłożenia na raty opłat koncesyjnych jest przez Izbę dostrzegana od kilkunastu lat. Jednak po raz pierwszy organ ten wniósł w tej sprawie zastrzeżenia.

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła wykonanie budżetu KRRiT za rok 2011.  

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie