Informacja na temat obniżenia kwot

31.01.2013
Pojawiające się w ostatnim czasie w mediach informacje dotyczące udziału w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych po polsku, świadczą o niewłaściwym rozumieniu istoty tej regulacji i mogą wprowadzić w błąd opinię publiczną. Mowa między innymi o doniesieniach IAR, Radia TOK FM, a także wypowiedziach przedstawicieli Radia Roxy FM o zwiększeniu przez KRRiT udziału polskiej piosenki w programach radiowych i obowiązku ich emitowania w godzinach między 5.00 a 24.00.
Logo KRRiT

Podstawowe limity utworów polskich i europejskich w mediach elektronicznych, w tym wymóg 33% polskiej piosenki we wszystkich rozgłośniach radiowych o charakterze uniwersalnym są wymogiem ustawowym. Należy podkreślić, że obowiązkowy limit 33% odnosi się wyłącznie do czasu faktycznie wyemitowanych piosenek i nie dotyczy innych utworów muzycznych, a tym bardziej nie dotyczy całego czasu nadawania programu.

Nowela ustawy o radiofonii i telewizji z marca 2011 r. w art. 15 ust. 2 stanowi, że „Nadawcy (…) przeznaczają co najmniej 33% miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory, które są wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 60% w godzinach 5 – 24”, co w praktyce oznacza, że wymóg obecności piosenki polskiej w wyznaczonych godzinach wynosi ok. 20% wszystkich piosenek emitowanych w programie radiowym. Rozporządzenie KRRiT z 6 grudnia ubiegłego roku, które weszło w życie 1 stycznia 2013 r. nie dokonało w tej kwestii żadnej zmiany.

Krajowa Rada starannie przeanalizowała sytuację nadawców, którzy mogli zostać objęci ulgami, tj. nadawców programów wyspecjalizowanych, mających faktycznie ograniczony dostęp do utworów lub audycji wytworzonych w języku polskim, i podjęła decyzje o obniżeniu kwot w odniesieniu do konkretnych kategorii programów, w tym również niektórych programów radiowych. Dla nadawców wyspecjalizowanego programu radiowego, w którym wykonania utworów muzyki jazzowej zajmują co najmniej 75% miesięcznego czasu nadawania, obowiązkowa kwota polskiej piosenki wynosi 10% wszystkich utworów słowno-muzycznych , natomiast dla nadawców wyspecjalizowanego programu radiowego, w którym wykonania utworów muzyki poważnej zajmują co najmniej 75% miesięcznego czasu nadawania muzyki w programie, obowiązkowa kwota utworów słowno-muzycznych w języku polskim wynosi 7% wszystkich utworów słowno-muzycznych.

Ponadto, kierując się troską o poszerzanie rynku nadawców, KRRiT wprowadziła ulgi dla wszystkich nadawców w pierwszym roku nadawania, co może przyczynić się do szerszej i bardziej zróżnicowanej oferty dla konsumentów. Dla nadawców radiowych w pierwszym roku nadawania obowiązkowy miesięczny limit utworów słowno-muzycznych został ograniczony do 25%.

Odrębną grupę objętą rozporządzeniem z 6 grudnia 2012 r. stanowią nadawcy programów radiowych przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym. Ustawa o radiofonii i telewizji w art. 15 ust. 4 pkt. 3 zezwala regulatorowi, by w drodze rozporządzenia określił niższy udział w programie tych nadawców utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim. Rozporządzenie z 6 grudnia 2012 roku stanowi, że nadawcy programów radiowych przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym są obowiązani przeznaczyć co najmniej 10% miesięcznego czasu nadawania utworów słowno-muzycznych na utwory wykonywane w języku polskim. Nadawcy w całości tworzący program w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub w języku regionalnym są zwolnieni z tego obowiązku.

Podsumowując powyższe, rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2012 r. nie zwiększyło żadnemu z nadawców obowiązkowego udziału audycji i utworów słowno-muzycznych wykonywanych po polsku, lecz – przeciwnie – znaczącej liczbie nadawców programów wyspecjalizowanych, nadawcom w pierwszym roku nadawania oraz nadawcom programów radiowych dla mniejszości narodowych obniżyło limity ustawowe lub zapisane w koncesjach.

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie