Monitoring kampanii prezydenckiej w telewizji

24.09.2015
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w związku z wyborami na urząd Prezydenta RP przeprowadziła analizy kampanii wyborczych prowadzonych w serwisach informacyjnych oraz audycjach publicystycznych w mediach publicznych i komercyjnych przed pierwszą i drugą turą wyborów.
KRRiT analizowała w sposób ilościowy (ekspozycję bohaterów i tematów) kampanię wyborczą w głównych wydaniach serwisów informacyjnych – Wiadomości (TVP1), Panorama (TVP2), Fakty (TVN), Wydarzenia (Polsat) i Informacje Dnia (TV Trwam) – emitowanych w dniach 2-8 maja oraz 11-22 maja. Ponadto, w sposób szczegółowy (zarówno ilościowy, jak i jakościowy, uwzględniając indeksy misji publicznej) analizowała audycje publicystyczne Telewizji Polskiej (TVP1, TVP2, TVP Info), TVN24, Polsat News oraz TV Trwam, emitowanych w dniach 24 kwietnia - 8 maja oraz 11 maja - 22 maja.

Analiza audycji publicystycznych wyemitowanych w kampanii została przeprowadzona w oparciu o art. 21 pkt.1  Ustawy o radiofonii i telewizji, który określa misję nadawcy publicznego. Przyjęcie takiego założenia pozwoliło na porównanie audycji nadawanych na antenach mediów publicznych i prywatnych. Nadawcy publiczni są ustawowo zobligowani do realizacji misji publicznej, w przypadku nadawców komercyjnych kategorie składające się na pojęcie misji można potraktować jako pożądane cechy przekazu informacyjnego i publicystycznego.

Uwzględniając wnioski i uwagi nadawców, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w badaniach porównawczych audycji publicystycznych wzięła pod uwagę kategorie ustawowe takie jak: pluralizm, bezstronność, wyważenie i jakość warsztatową.

Kryteria misji publicznej

Kryteria misji publicznej najlepiej realizowały, podobnie jak w poprzednich kampaniach, Polsat News, TVP1 i TVP Info, a w dalszej kolejności TVN24 i TVP2. W drugiej turze wyborów we wskaźnikach realizacji misji publicznej Polsat News, TVP 1 i TVN 24, w dalszej kolejności TVP Info i TVP 2.

W najmniejszym stopniu kryteria te zrealizowała Telewizja Trwam, co jest konsekwencją braku pluralizmu i wyraźnie pozytywnego stosunku dziennikarzy do przedstawicieli tylko jednej partii.

W pierwszej turze najwyższe wyniki bezstronności uzyskały audycje Polsat News oraz telewizji publicznej. Za najmniej bezstronne zostały uznane audycje Telewizji Trwam.

W drugiej turze w sposób najbardziej bezstronny informacje prezentowano w audycjach telewizji publicznej (identycznie jak w przypadku wyborów samorządowych). Najmniej bezstronne, przede wszystkim ze względu na skrajnie niepluralistyczną ekspozycję i dobór gości do audycji, były programy Telewizji Trwam, w drugiej kolejności TVN 24 ze względu na bardzo emocjonalnie nacechowane zachowanie dziennikarzy połączone z negatywnym stosunkiem prezentowanym wobec niektórych gości.

Niepokojące jest to, że w niewielu audycjach wyemitowanych przed I turą wyborów znalazły się informacje o rzeczywistych prerogatywach prezydenta, co mogło mieć znaczenie w kontekście realizacji składanych przez kandydatów obietnic.

W znacznej mierze dyskusję w mediach zdominowały tematy związane ze sposobem prowadzenia kampanii i sondażami, pozbawiona była ona jednak walorów edukacyjnych i poznawczych.

W drugiej turze wyborów w większej liczbie audycji pojawiły się wątki dotyczące prerogatyw prezydenckich.

Ekspozycja kandydatów na urząd prezydenta

Przeprowadzony monitoring – w części ilościowej – zawiera też zestawienia czasów ekspozycji poszczególnych kandydatów na prezydenta w serwisach informacyjnych i audycjach publicystycznych przed I i II turą wyborów.
 
Czas ekspozycji kandydatów w I turze

 
Czas ekspozycji w serwisach informacyjnych
Czas ekspozycji w audycjach publicystycznych
 
Wszyscy badani nadawcy
Wszyscy badani nadawcy
Andrzej Duda
00:30:52
02:23:05
Bronisław Komorowski
00:33:20
01:51:55
Adam Jarubas
00:06:31
00:37:58
Grzegorz Braun
00:04:16
00:43:34
Jacek Wilk
00:04:50
00:56:12
Janusz Korwin-Mikke
00:17:27
00:54:38
Janusz Palikot
00:08:23
00:45:02
Magdalena Ogórek
00:11:00
01:06:09
Marian Kowalski
00:05:16
00:49:29
Paweł Kukiz
00:17:04
00:43:36
Paweł Tanajno
00:03:19
00:45:34

W drugiej turze nadawcy skupili się, co zrozumiałe, na dwóch kandydatach: Andrzeju Dudzie i Bronisławie Komorowskim. Różnice między oboma kandydatami we wszystkich stacjach były minimalne.
 
 
Ekspozycja kandydatów na urząd prezydenta - wszystkie stacje
 
  Czas ekspozycji w serwisach
informacyjnych
Czas ekspozycji w audycjach
publicystycznych
  Wszyscy badani nadawcy Wszyscy badani nadawcy
Andrzej Duda 01:53:07 02:27:30
Bronisław Komorowski 02:04:51 02:36:41

Wbrew temu, co stało się przedmiotem dyskusji opinii publicznej, w przypadku analizowanych wieczornych serwisów informacyjnych oraz audycji publicystycznych Telewizji Polskiej nie było znaczącej różnicy w czasach ekspozycji Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego.
 
Ekspozycja kandydatów na urząd prezydenta w audycjach publicystycznych w telewizji publicznej
 
Andrzej Duda Czas ekspozycji
I tura II tura
00:37:55 00:40:07
Bronisław Komorowski Czas ekspozycji
I tura II tura
00:00:00 00:59:55

Ekspozycja kandydatów na urząd prezydenta w serwisach informacyjnych w telewizji publicznej
 
Andrzej Duda Czas ekspozycji
Tura I Tura II
00:09:25 00:40:33
Bronisław Komorowski Czas ekspozycji
Tura I Tura II
00:08:24 00:41:48

Kobiety w kampanii wyborczej

Monitoring kolejny raz wziął pod uwagę obecność kobiet w mediach w czasie kampanii wyborczej. Proporcja kobiet-gości w stosunku do mężczyzn wyniosła mniej niż 15 proc., w drugiej turze wyborów spadła do 12 proc. W przypadku kolejnych już wyborów proporcja ta zdecydowanie różni się od progów parytetowych pojawiających się w debatach publicznych.

Niska ekspozycja kobiet jako uczestniczek życia politycznego jest zjawiskiem niepokojącym, zwłaszcza że w trakcie trwania kampanii prezydenckiej komitety obu głównych ugrupowań polskiej sceny politycznej były kierowane przez kobiety.

W monitorowanej kampanii wyborczej po raz pierwszy w badanych dotychczas kampaniach zachwiany został parytet płci wśród prowadzących na korzyść dziennikarzy-mężczyzn, którzy prowadzili - 61,9 proc. audycji (kobiety jedynie 38,9 proc.).

 
Raport Telewizyjne audycje publicystyczne – I tura

Raport Telewizyjne audycje publicystyczne – II tura

Raport Telewizyjne serwisy informacyjne – I tura

Raport Telewizyjne serwisy informacyjne – II tura
 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie