Kampanie wyborcze w 2015 roku: wybory Prezydenta RP oraz wybory do Sejmu i Senatu RP

17.04.2015
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na podstawie delegacji ustawowych jest zobowiązana do określenia szczegółowych zasad prowadzenia kampanii wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych.
znak krrit
Komitetom wyborczym przysługuje, w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej, prawo do rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych na koszt tych nadawców.
 
Nie uległy zmianie przepisy dotyczące obowiązku przeprowadzenia przez Telewizję Polską debat z kandydatami w wyborach na Prezydenta RP oraz z przedstawicielami komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP, które zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. Nie wymaga zatem nowelizacji rozporządzenie KRRiT z 6 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania debat przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną (Dz.U. Nr 146 poz. 878).
 
Przepisy odnoszące się do komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych zawarte są w  rozporządzeniu KRRiT z 12 lipca 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi przepisami prawnymi ( Dz.U. Nr 154, poz. 916). 

W związku z wyborami Prezydenta RP obowiązuje rozporządzenie KRRiT z 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (Dz.U. Nr 154, poz. 915, z późn. zm.). Natomiast w przypadku wyborów do Sejmu i Senatu RP prawdopodobieństwo nowelizacji rozporządzenia  jest większe. Zgodnie z § 49 ust. 1 w/w rozporządzenia na potrzeby rozpowszechniania audycji wyborczych ustalone zostały obszary emitowania 16 programów regionalnych Telewizji Polskiej oraz obszary emitowania programów regionalnych 17 spółek publicznej radiofonii regionalnej. W przypadku stwierdzenia, iż obszary wskazane w załącznikach do przedmiotowego rozporządzenia są nieaktualne, zaistnieje konieczność zmiany załączników.


Komitety wyborcze, którym przysługuje prawo rozpowszechniania audycji wyborczych równocześnie do Sejmu i do Senatu RP, mogą prowadzić łączną kampanię wyborczą. Zasady rozpowszechniania  tych audycji określa rozporządzenie z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 154, poz. 917).

 
Wykaz wszystkich wykonawczych aktów prawnych KRRiT znajduje się na stronie internetowej. (akty prawne)

1)      Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (Dz.U. Nr 154, poz. 915, z późn. zm.);

2)      Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi w danych wyborach przepisami prawnymi (Dz.U. Nr 154, poz. 916);

3)      Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 154, poz. 917);
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania debat przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną (Dz.U. Nr 146, poz. 878);
 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie