Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce na lata 2015‒2020

03.09.2015
„Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce na lata 2015‒2020” to dokument będący wnikliwą analizą polskiego rynku medialnego, wskazującą obszary wymagające pilnych działań. Ta diagnoza stanu polskich mediów została zainicjowana przez Fundację Sztuka Media Film. Dokument powstał dzięki wsparciu Banku Zachodniego WBK, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
okładka dokumentu "Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce na lata 2015‒2020"
- W Polsce brakowało dokumentu, który obejmowałby cały rodzimy system medialny, z jego lokalną specyfiką, wewnętrznymi zależnościami i uzależnieniem od globalnych tendencji. Dokumentu, który pokazywałby media zarówno w perspektywie biznesowej, jak i kulturowej czy kulturotwórczej, który pokazywałby potencjalne kierunki rozwoju rodzimej branży medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń oraz postulatów kierowanych zarówno do ustawodawców oraz organów regulacyjnych, jak i samych mediów i ich właścicieli – piszą we wstępie do Strategii Wojciech Dziomdziora i Jacek Weksler.

 - Ten dokument pełni rolę ważnego tła dla wszystkich konkretnych, merytorycznych dyskusji o mediach. Czy będzie to dyskusja o niezbędnej reformie mediów publicznych, ochronie małoletnich, wspieraniu rodzimej twórczości audiowizualnej czy cyfryzacji nadawania radiowego. Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce na lata 2015‒2020 powinna pełnić rolę najszerszego wspólnego mianownika dla wygłaszania szczegółowych poglądów czy poszukiwania praktycznych rozwiązań – ocenia Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

„Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce na lata 2015‒2020” zawiera szereg danych ekonomicznych obrazujących kondycję poszczególnych segmentów rynku medialnego i rynku reklamy w Polsce. Pokazuje mechanizmy i trendy w rozwoju technologii i zmiany zachowań odbiorców, w tym rozwój mediów społecznościowych. Najwięcej uwagi autorzy poświęcają postulatom kierowanym do wszystkich środowisk mających wpływ na rozwój i innowacyjność mediów.

Dokument składa się z sześciu części. Pierwsza  to opis otoczenia, w jakim funkcjonują media, czyli ogólnej sytuacji ekonomicznej i demograficznej Polski, kwestiom instytucjonalnym, prawnym, sprawom związanym z rynkiem reklamy. Część druga opisuje stan poszczególnych rynków: filmowego, telewizyjnego, radiowego, rynku prasy i Internetu. W części trzeciej i czwartej znalazł się opis tendencji i wyzwań. Dwie ostatnie części dokumentu stanowią podsumowania, prognozy i rekomendacje skierowane do środowisk odpowiedzialnych za kształtowanie rynku audiowizualnego w Polsce: władz publicznych, zarówno administracji rządowej, jak i organów regulacyjnych.

Strategia powstała w oparciu o autorskie teksty. Cały dokument, w szczególności zawarte w nim prognozy i wnioski, jest wynikiem dyskusji prowadzonych przez zespół autorów, wśród których znaleźli się: prezes Fundacji Sztuka Media Film Jacek Weksler, dr Dominik Batorski, mec. Wojciech Dziomdziora, dr Tomasz Gackowski, dr Andrzej Garapich, prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. dr hab. Tadeusz Miczka, dyr. Departamentu Strategii KRRiT Agnieszka Ogrodowczyk, prof. dr hab. Stanisław Piątek oraz sekretarz zespołu redakcyjnego Łukasz Kluskiewicz.

Strategia jest dostępna na stronie www.sztukamediafilm.pl

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie