Biuro KRRiT poszukuje firmy do wykonania analizy kosztów

27.10.2016
Biuro KRRT poszukuje firmy do wykonania analizy dotyczącej oszacowanie kosztów ewentualnego ograniczenia możliwości emisji przekazów handlowych w ogólnokrajowych programach telewizyjnych.
 
Biuro KRRT poszukuje firmy do wykonania analizy dotyczącej oszacowanie kosztów ewentualnego ograniczenia możliwości emisji przekazów handlowych w ogólnokrajowych programach telewizyjnych 4 grup produktów:

- suplementów diety;
- wyrobów medycznych;
- produktów leczniczych;
- środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 
Zapytanie ofertowe
na wykonanie zamówienia (usługi) nieprzekraczającego 30 000 euro
  1. Rodzaj zamówienia: usługa
  2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wybraną Firmę opracowania analitycznego obejmującego:
oszacowanie kosztów ewentualnego ograniczenia możliwości emisji przekazów handlowych
w programach radiowych i telewizyjnych 4 grup produktów:
- suplementów diety,
- wyrobów medycznych,
- produktów leczniczych,
- środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 
Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie informacji o udziale i treści przekazów handlowych w wybranych programach ogólnokrajowych o zasięgu ogólnopolskim wyemitowanych w 2015 r., które przedstawiciele zamawiającego przekażą wybranej firmie.
 
Elementy analizy:
Usługobiorca przedstawi symulację kosztów ograniczenia lub wyeliminowania poszczególnych grup przekazów handlowych odrębnie w odniesieniu do przychodów nadawców analizowanych programów.
Usługobiorca przedstawi zastosowany w analizie sposób wyliczenia ograniczeń emisji tego rodzaju przekazów handlowych
Usługobiorca przedstawi wnioski związane z ew. ograniczeniem lub wyeliminowaniem poszczególnych grup przekazów handlowych dla działalności wskazanych nadawców np. możliwość rekompensaty utraconych korzyści przychodami z innych sektorów rynku.

3.       Opis przedmiotu zamówienia:
Efektem wykonania usługi ma być analiza danych zebranych w opracowaniu dostarczonym przez Biuro KRRiT, które zawiera informację o działalności reklamowej 12 nadawców. Usługodawca ma za zadanie zweryfikować wysokość przychodów reklamowych wyliczonych na podstawie cenników przedstawianych przez nadawców z wykorzystaniem własnych udokumentowanych źródeł w celu urealnienia utraty rzeczywistych wpływów.
4.       Termin wykonania usługi:
Praca powinna zostać wykonana w ciągu jednego miesiąca, nie później niż do 5 grudnia 2016 r..

5.        Warunki wykonania usługi:
Produkt końcowy oraz prezentacja będą dostarczone zleceniodawcy w formie elektronicznej
i drukowanej.
6.      Sposób przygotowania oferty:
a)      wstępne założenia do projektowanej metodologii analizy,     
b)      informacja na temat doświadczenia firmy w wykonywaniu prac analogicznych do tej, która jest przedmiotem zamówienia,
c)      cena netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

7.       Składanie ofert:
a)      Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: Departament Strategii, Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa, mail:  lidia.zebrowska@krrit.gov.pl;
b)      Termin i forma składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 13 listopada 2016 r. w formie elektronicznej na adres:
suplementy@krrit.gov.pl
c)       Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastrzega sobie prawo do:
·       swobodnego wyboru oferty,
·       prowadzenia dodatkowych rozmów z oferentami,
·       unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 

Pliki

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie