"Przegląd Międzynarodowy": nr 10/2018

13.11.2018
W dziesiątym numerze Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m. in. o aktualnym statusie znowelizowanej Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, o kłopotach mediów publicznych na Litwie i Ukrainie oraz o konsekwencjach nowego planu zagospodarowania częstotliwości we Włoszech.
Unia Europejska

Nowelizacja Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

 Tekst znowelizowanej Dyrektywy audiowizualnej (AVMSD) został zatwierdzony w dniu 2 października br. przez Parlament Europejski, a 6.11. br. przez Radę Unii Europejskiej. Tym samym zakończono proces nowelizacji tego aktu (rozpoczęto go w maju 2016 r. wydaniem przez Komisję Europejską propozycji zmian w dyrektywie z 2010 r.).  

Będąc częścią strategii dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego, nowe przepisy w różnym stopniu obejmują wszystkich uczestników rynku audiowizualnego, w tym usługi na żądanie i platformy udostępniania wideo, a także promując europejskie produkcje audiowizualne, gwarantując niezależność regulatorów audiowizualnych, wzmacniając ochronę małoletnich i walkę z mową nienawiści we wszystkich treściach audiowizualnych. Nowa dyrektywa promuje również utwory europejskie poprzez zagwarantowanie 30% udziału utworów europejskich w katalogach na żądanie oraz utrzymuje zasadę kraju pochodzenia, z większą jasnością co do tego, które przepisy państwa członkowskiego mają zastosowanie w danym przypadku.

Znowelizowana dyrektywa wejdzie w życie po 20 dniach od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, co powinno nastąpić przed końcem tego roku. Począwszy od tego czasu państwa członkowskie będą miały 21 miesięcy na transpozycję nowej dyrektywy do swojego prawa krajowego.

Źródło: Advanced Television, 03.10, European Parliament OKs audiovisual media rules; www.consilium.europa.eu, 06.11,Council adopts new EU rules
 
EBU apeluje do KE o skuteczną strategię walki z dezinformacją

Europejska Unia Nadawców (EBU) nalega, by Komisja Europejska zapewniła platformom internetowym i reklamodawcom skuteczne procedury i strategie walki z plagą fałszywych wiadomości. We wrześniu br. Rada Konsultacyjna Wielostronnego Forum ds. Dezinformacji - której EBU jest członkiem - wydała opinię w sprawie tak zwanego "kodeksu postępowania" Komisji, uznając że brakuje w nim wspólnego podejścia, znaczących zobowiązań, wskaźników efektywności, narzędzi egzekwowania oraz możliwości monitorowania procesu wdrażania. EBU podkreśla, że ciągły rozwój dezinformacji i fałszywych wiadomości w Internecie zagraża procesom demokratycznym i instytucjom w całej Europie. „Wzywamy Komisję Europejską do uświadomienia sobie skali zagrożenia i poważnego potraktowania tej kwestii. […] chcielibyśmy, aby platformy wykazywały większą przejrzystość - zarówno co do źródeł, jak i sponsorowania - oraz zajęły się sposobem, w jaki algorytmy kontrolują obecnie treści dostarczane odbiorcom”. Rada Konsultacyjna zwróciła się do Komisji Europejskiej o ścisłe monitorowanie sytuacji w okresie testowym, w okresie poprzedzającym zbliżające się wybory europejskie oraz o ocenę, czy Kodeks jest zgodny z celami założonymi pierwotnie w komunikacie pt. Rozwiązanie problemu dezinformacji w Internecie: europejskie podejście.

Źródło: Advanced Television, 17.10,  EBU urges European Commission to tackle fake news
 
Francja

Rośnie popularność subskrybowanych usług VoD

Według ostatniego badania oglądalności usług SVoD przeprowadzonego przez Médiamétrie, 30% francuskich użytkowników online w wieku od sześciu lat wzwyż, korzystało z nich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co stanowi wzrost o 10 punktów procentowych w stosunku do grudnia 2017 roku. Oznacza to, że około 13,6 mln osób we Francji ogląda seriale, filmy, filmy dokumentalne lub filmy animowane za pośrednictwem usługi wideo opartej na subskrypcji.

Jednocześnie wzrasta czas spędzony na korzystaniu z usług SVoD: jeden na dwóch użytkowników twierdzi, że poświęca im od jednej do dwóch godzin dziennie, podczas gdy blisko jedna trzecia (28%) -dwie do trzech godzin. Wśród tych osób SVoD jest na pierwszym miejscu pod względem konsumpcji filmów.

Źródło: Advanced Television, 18.10, France: 30% online users have used SVoD in last year
 
Hiszpania

Drakońskie opłaty

Mali nadawcy zrzeszeni w Hiszpańskim Stowarzyszeniu Prywatnej Naziemnej Telewizji Cyfrowej domagają się rekompensaty za „nieuczciwy zysk” osiągany przez Cellnex, krajowego operatora  telekomunikacyjnego, który ma monopol na przesyłanie sygnału telewizyjnego. Zwrócili się do organu regulacyjnego ds. konkurencji i mediów (CNMC), żeby zobowiązał Cellnex do wypłaty odszkodowania z tego tytułu. Nadawcy krytykują Cellnex, który wymaga od nich płacenia takiej samej kwoty, jaką wnoszą najwięksi gracze telewizyjni. Zgodnie z kwestionowanymi zasadami, wszyscy nadawcy telewizyjni muszą rocznie płacić na rzecz operatora od 5 mln EUR (za program SD) do 7 mln EUR (za program HD). W przypadku małych nadawców opłaty te stanowią nawet do 90% ich kosztów operacyjnych, podczas gdy w przypadku największych, Mediaset i Atresmedia, poniżej 5% kosztów.

Źródło: Advanced Television, 15.10, Spain: Small DTTs want carriage compensation

Litwa

Kontrowersyjny projekt komisji parlamentarnej w sprawie publicznego nadawcy

Europejska Unia Nadawców (EBU) wyraziła zaniepokojenie proponowanymi zmianami w zarządzaniu litewskim Narodowym Radiem i Telewizją (LRT), które zostały zaproponowane przez parlamentarną komisję śledczą powołaną w sprawie funkcjonowania LRT. Powołanie tej komisji zostało zakwestionowane w Trybunale Konstytucyjnym. W tej sytuacji EBU uważa, że ​​lepiej byłoby poczekać na decyzję Trybunału lub przynajmniej nie podejmować daleko idących środków wyłącznie na podstawie ustaleń komisji śledczej.

EBU stwierdza, że ​​jest szczególnie zaniepokojona proponowanymi zmianami w mianowaniu władz LRT; procedurami powoływania nowego zarządu, które wydają się pozbawione zabezpieczeń przed wpływami politycznymi oraz wprowadzeniem bezprecedensowego potrójnego systemu kontroli w odniesieniu do spełnienia wymogów ustawy o LRT, z nakładającymi się na siebie uprawnieniami zarządu, rady nadzorczej i organu regulacyjnego.

Zdaniem EBU, niezwykle ważne jest, aby organ, któremu powierzono nadzór nad LRT, był naprawdę niezależny od władz politycznych i przyjął rolę gwaranta niezależności redakcyjnej mediów publicznych zgodnie z normami europejskimi.

Biorąc pod uwagę znaczenie systemu zarządzania dla niezależności i demokratycznej roli mediów publicznych, EBU apeluje do litewskiego Parlamentu o to, aby nie spieszył się z daleko idącymi zmianami, bez szerokiej publicznej debaty i właściwej oceny skutków.

Źródło: Broadband TV News, 18.10, EBU voices Lithuanian concerns
 
Ukraina

Zagrożenie dla istnienia mediów publicznych finansowanych z budżetu państwa

Europejska Unia Nadawców (EBU) wyraziła zaniepokojenie planami dalszego ograniczenia finansowania ukraińskiego nadawcy publicznego (UA:PBC) - o 43% w 2019 roku. Pomimo obowiązywania Ustawy o Telewizji Publicznej i Nadawaniu na Ukrainie określającej wyraźnie budżet dla mediów publicznych, w tym roku nadawca otrzymał tylko około połowę gwarantowanej kwoty. Parlament Ukrainy przyjął ostatnio projekt ustawy budżetowej, który zmniejszy roczny budżet UA:PBC do 1 mld UAH (nieco ponad 30 mln EUR), co stanowi  57% rocznego budżetu określonego w ustawie. Nadawca uważa, że ​​będzie to oznaczać koniec istnienia mediów publicznych na Ukrainie.

​​Źródło: Broadband TV News, 22.10, Ukrainian pubcaster worries EBU
 
Włochy

Nadawcy potrzebują częstotliwości

Czterech włoskich nadawców wystąpiło z wnioskiem, aby Regionalny Sąd Administracyjny w Lacjum uchylił postanowienie, na mocy którego regulator AGCOM zatwierdził nowy plan częstotliwości naziemnej telewizji cyfrowej. Zmiany w częstotliwościach telewizyjnych są konieczne, aby do roku 2022 zwolnić pasmo 700 MHz (694-790 MHz) dla usług telefonii komórkowej 5G. To pasmo częstotliwości zostało obecnie przyznane operatorom telekomunikacyjnym, co spowoduje zmniejszenie o połowę obecnych częstotliwości przeznaczonych na użytek naziemnej telewizji cyfrowej.

Nadawcy nie kwestionują konieczności uwolnienia pasma 700 MHz, ale zwracają się do państwa włoskiego o znalezienie rozwiązania, które zagwarantuje im utrzymanie takiej samej liczby częstotliwości dla kanałów telewizyjnych, poprzez redystrybucję niewykorzystanych częstotliwości lub tych, które są wykorzystywane do nadawania lokalnego.

Nowy krajowy plan częstotliwości przewiduje istnienie 10 krajowych multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej w paśmie UHF, czterech lokalnych multipleksów w tym samym paśmie, oraz  multipleksu regionalnego w paśmie III VHF dla kanałów lokalnych i publicznych.

Źródło: Advanced Television, 15.10, Italian broadcasters against new DTT plan
 
Wiadomości branżowe

Rośnie popularność usług VoD finansowanych z reklam

Z najnowszego raportu firmy WARC na temat globalnych trendów reklamowych wynika, że wideo na żądanie finansowane z reklam (AVoD) może wkrótce wyprzedzić pod względem popularności inne płatne platformy dostępu do treści audiowizualnych. Spodziewany poziom środków z  reklam, które w tym roku trafią do podmiotów VoD (23,8 mld USD), odpowiada 5,2% wszystkich światowych wydatków na reklamę i rośnie w szybkim tempie.  

Rosnące zapotrzebowanie konsumentów na treści wideo, z których mogą korzystać na różnych urządzeniach w dowolnym czasie, zostało wzmocnione przez platformy wideo na subskrypcję (SVoD), takie jak Netflix. Korzystają z tego platformy AVoD, które z jednej strony nie wymagają od konsumentów opłat, a z drugiej, dysponując danymi na temat upodobań widzów, dają reklamodawcom możliwość precyzyjnego dopasowania reklam do najchętniej oglądanych treści.

Źródło: warc.com, Global Ad Trends: Global AVoD spend to double in next five years, dostęp 26.10.18

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Ryszard Okoń

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie