"Przegląd Międzynarodowy" : nr 4/2019

10.05.2019
W czwartym numerze Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m. in. o działaniach Komisji Europejskiej w dziedzinie przeciwdziałania dezinformacji w przededniu wyborów europejskich, a także o aktywności francuskich nadawców publicznych w nowych mediach oraz staraniach na rzecz zwiększenia udziału rodzimej produkcji w ofercie włoskiej telewizji publicznej
Komisja Europejska

Kolejne kroki w walce z dezinformacją

Komisja Europejska opublikowała najnowsze raporty Google, Facebooka i Twittera dotyczące realizacji zobowiązań zawartych przez te platformy w Kodeksie  postępowania w walce z dezinformacją za okres poprzedzający najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego.

Comiesięczne raporty wynikają z Planu działania przeciwko dezinformacji, który Komisja Europejska przyjęła w grudniu zeszłego roku w celu wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi i instytucjami UE na rzecz aktywnego przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z dezinformacji. Sygnatariusze (w tym Google, Facebook i Twitter) zobowiązali się do przestrzegania Kodeksu, a tym samym do osiągnięcia celów określonych w Komunikacie Komisji Europejskiej takich jak:

• Ograniczanie przychodów z reklam na kontach i stronach internetowych, które przedstawiają nieprawdziwe informacje oraz dostarczanie reklamodawcom odpowiednich narzędzi bezpieczeństwa i informacji o stronach internetowych wykorzystujących dezinformację.

• Publiczne ujawnianie reklam politycznych i podjęcie wysiłków w celu ujawniania reklam angażujących wokół ważnych tematów (issue-based ads).

• Stworzenie jasnej i publicznie dostępnej polityki dotyczącej tożsamości i złośliwych botów internetowych oraz podjęcie środków w celu zamykania fałszywych kont.

• Oferowanie informacji i narzędzi, które pomagają użytkownikom podejmować świadome decyzje i umożliwiają dostęp do różnych perspektyw wobec tematów będących przedmiotem zainteresowania publicznego, a także dają pierwszeństwo wiarygodnym źródłom.

• Zapewnienie naukowcom dostępu do danych i informacji umożliwiających lepsze zrozumienie rozprzestrzeniania się dezinformacji i jej wpływu na opinię publiczną.

Komentując najnowsze raporty, Komisja docenia wysiłki podejmowane przez platformy w celu zwiększenia przejrzystości reklam politycznych i odpowiedniego ich znakowania, w dalszym ciągu jednak dostrzega brak postępów po stronie Google i Twittera w zakresie polityki dotyczącej reklam issue-based,  co w okresie wyborczym stanowi ważny przedmiot debaty publicznej.

W ocenie KE wszystkie trzy platformy wykazały postęp w zakresie dotyczącym integralności usług, poważnie podchodząc do walki ze złośliwymi botami i fałszywymi kontami. Zwłaszcza Google podjął szeroką współpracę z organizacjami zajmującymi się weryfikacją faktów (tzw. fact checkers). Jednocześnie wszyscy sygnatariusze Kodeksu podjęli inicjatywy w kierunku promowania umiejętności krytycznego korzystania z mediów (edukacja medialna) i prowadzą szkolenia dla dziennikarzy i komisarzy wyborczych.

Do końca 2019 r. Komisja przeprowadzi kompleksową ocenę rocznego obowiązywania Kodeksu. Jeżeli wyniki okażą się niezadowalające, Komisja może zaproponować dalsze działania, w tym o charakterze regulacyjnym.

Źródło: ec.europa.eu, 23.04, Third monthly intermediate results of the EU Code of Practice against disinformation


Rada Europy

Baza danych europejskich filmów VOD

Działające przy Radzie Europy Europejskie Obserwatorium Audiowizualne stworzyło pierwszy katalog filmów europejskich  Lumiere VOD, który ma zwiększyć przejrzystość rynków VOD.

Baza danych zawiera informacje o ponad 35 tys. europejskich filmów. Dane te pochodzą z 250 różnych katalogów VOD dostępnych w 28 krajach europejskich. Obecnie filmy produkcji europejskiej stanowią tylko 29% filmów oferowanych przez usługi VOD w Europie. Do tej pory nie istniały europejskie bazy danych filmów dostępnych na VOD, a jedynie krajowe narzędzia internetowe. Dzieje się tak pomimo iż Europa jest ważnym graczem w światowym kinie, z ponad 18 tysiącami filmów wyprodukowanych w latach 2007–2017.

Zarówno Komisja Europejska, jak i Obserwatorium mają nadzieję, że nowa platforma zapewni większą przejrzystość europejskiego rynku VOD i przyczyni się do zwiększenia obecności, widoczności i obiegu filmów europejskich na całym świecie.

Źródło: Broadband TV News, 17.04, European Commission launches VOD directory


Trendy na rynku medialnym – raport Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego

Europejskie Obserwatorium Audiowizualne (EAO) opublikowało raport dotyczący najważniejszych trendów w mediach w 2018 roku. Raport ten, publicznie dostępny na stronie internetowej EAO, zawiera przegląd najważniejszych wydarzeń w sektorze filmowym i audiowizualnym w Europie (40 krajów) oraz w Maroku.

Raport dokumentuje zmianę w ekosystemie audiowizualnym i zakłócenia spowodowane wzrostem liczby nowych graczy. Podkreśla takie trendy, jak konsolidacja różnych usług, wczesne oznaki rezygnowania z usług płatnej telewizji (tzw. cord-cutting) i presja wobec tradycyjnych usług medialnych związana z przychodami z reklam i konkurencyjnej jakości treścią. Wskazuje również na wyzwania i niepewności, z jakimi boryka się rynek europejski w związku z transpozycją nowej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych oraz potencjalnym wyjściem Wielkiej Brytanii z UE.

Źródło: www.epra.org, 10.04, EAO's Key Trends of Audiovisual Sector for 2018/2019


Francja

Nadawcy publiczni i nowe media

Nadawca francusko-niemieckiego publicznego programu kulturalnego Arte zamierza uruchomić europejską platformę SVOD bazującą na współpracy z nadawców publicznych ARD, ZDF i France Télévisions. Pomysł polegałby na oferowaniu „najlepszych europejskich kanałów publicznych” w kilku językach jako usługi internetowej.

Oferta obejmie początkowo magazyny oraz filmy dokumentalne i fabularne. Będzie oferowana konsumentom bezpłatnie, więc nadawcy publiczni stojący za tym przedsięwzięciem będą musieli pokryć jej koszty. Obecnie Arte ma własną „mediatekę” w Niemczech i Francji, która oferuje audycje w ramach „catch-up” – umożliwiając ich obejrzenie z przesunięciem w czasie.

Jednocześnie inny nadawca publiczny, nadający francuskojęzyczny program przeznaczony dla odbiorców za granicą TV5 Monde, pracuje nad francuskojęzyczną platformą VOD, którą ma nadzieję wprowadzić w 2020 r., o ile zdobędzie niezbędne fundusze. TV5 Monde jest własnością konsorcjum złożonego z France Télévisions (49%), France Médias Monde (12,6%), Arte (3,3%), RTBF Belgium (11,1%), szwajcarskiej SSR (11,1%), Radio-Canada (6,7%) i Télé-Québec (4,4%).

Ponadto, France Médias Monde pracuje nad cyfrową ofertą informacyjną dla młodych ludzi we współpracy z Deutsche Welle.

Wreszcie, o czym pisaliśmy już w zeszłorocznym numerze PM 6/2018, France Télévisions przygotowuje się do uruchomienia, we współpracy z prywatnymi nadawcami TF1 i M6 platformy Salto OTT SVOD. Projekt nadal jednak wymaga akceptacji francuskiego organu ds. konkurencji.

Źródło: Broadband TV News, 18.04, Arte and TV5 Monde plan SVOD services
 

Hiszpania

Pomoc publiczna  zatwierdzona przez Komisję Europejską

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy o wartości 150 mln EUR, mający na celu wsparcie hiszpańskich gospodarstw domowych w związku z koniecznością migracji sygnału naziemnej telewizji cyfrowej na niższe częstotliwości.

Migracja ta jest konsekwencją  Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady z 2017 r., która wprowadziła udostępnienie pasma 700 MHz na rzecz usług telefonii komórkowej 5G. Decyzja ta stanowi też, że państwa członkowskie mogą zrekompensować bezpośrednie koszty ponoszone przez użytkowników końcowych za utrzymanie dostępu do usług telewizyjnych. Celem pomocy jest pokrycie kosztów poniesionych na wymianę dotychczasowego sprzętu umożliwiającego dostęp do usług telewizyjnych w budynkach zbiorowych.

Komisja oceniła pomoc jako zgodną z unijnymi zasadami pomocy państwa. Stwierdzono, że jest ona ograniczona do kosztów, które są bezwzględnie konieczne, aby zachęcić gospodarstwa domowe do dostosowania sprzętu do odbioru telewizyjnego przed zwolnieniem pasma 700 MHz i utratą odbioru. Ponadto przyczynia się do realizacji celu UE, jakim jest wprowadzenie usług mobilnych 5G.

Źródło: Advanced Television, 15.04, EC Oks Spain’s DTT aid scheme


Włochy

Więcej włoskich filmów w telewizji publicznej

Włoski nadawca publiczny RAI uruchamia nowy kanał telewizyjny. Zamknięte zostaną kanały Rai Movie (poświęcony filmom) i Rai Premium (powtórki ostatnio emitowanych seriali). Ponadto istniejący kanał Rai 4 będzie teraz skierowany do męskiej publiczności, a widzowie otrzymają zupełnie nowy kanał o nazwie Rai 6, będący wynikiem połączenia Rai Premium i Rai Movie. Zgodnie z założeniami, liczba emitowanych filmów nie ulegnie zmniejszeniu, jako że Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5 i nowopowstały kanał nadawany w języku angielskim, mają zwiększyć ofertę włoskich produkcji.
W 2018 r. Rai Movie wyemitował w sumie 360 premierowych filmów, z których każdy został powtórzony 10-12 razy w roku. Nowe plany strategiczne przewidują zwiększenie liczby filmów, szczególnie produkcji włoskich i europejskich.

W 2018 r. Rai Movie osiągnął średni udział w oglądalności na poziomie 1,24% w prime time, podczas gdy Rai Premium miał 1,8% udziału.

Źródło: Advanced Television, 23.04, Italy’s RAI relaunches thematic channel offer
 


Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie