"Przegląd międzynarodowy": nr 05/2013

06.05.2013
W tym Przeglądzie Międzynarodowym można znaleźć informacje m. in. na temat nowego kodeksu obowiązującego irlandzkich nadawców, zmian w litewskiej radzie ds. radiofonii i telewizji oraz Zielonej Księgi na temat konwergencji mediów opublikowanej przez Komisję Europejską

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Unia Europejska

 

Komisja Europejska

Internet w TV, TV w Internecie – kwestionariusz Komisji Europejskiej


Komisja Europejska opublikowała 24 kwietna br. Zieloną Księgę na temat konwergencji mediów, której celem jest zbadanie przenikania się technologii i treści oraz wpływ tych zmian na innowacyjność i rozwój gospodarczy Europy, różnorodność kulturową i na konsumentów (zwłaszcza tych, którzy wymagają ochrony, jak np. dzieci). Pytania zawarte w dokumencie dotyczą zmian na rynku mediów, modeli finansowania treści, urządzeń, infrastruktury i spektrum, a także środowiska regulacyjnego, pluralizmu i wolności mediów, reklam, ochrony dzieci i młodzieży oraz dostępności treści dla osób niepełnosprawnych. Odpowiedzi można nadsyłać do końca sierpnia br.


Źródło: Komisja Europejska, 24.04, Green Paper Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values

Komisja Europejska

Internet w TV, TV w Internecie – kwestionariusz Komisji Europejskiej


Komisja Europejska opublikowała 24 kwietna br. Zieloną Księgę na temat konwergencji mediów, której celem jest zbadanie przenikania się technologii i treści oraz wpływ tych zmian na innowacyjność i rozwój gospodarczy Europy, różnorodność kulturową i na konsumentów (zwłaszcza tych, którzy wymagają ochrony, jak np. dzieci). Pytania zawarte w dokumencie dotyczą zmian na rynku mediów, modeli finansowania treści, urządzeń, infrastruktury i spektrum, a także środowiska regulacyjnego, pluralizmu i wolności mediów, reklam, ochrony dzieci i młodzieży oraz dostępności treści dla osób niepełnosprawnych. Odpowiedzi można nadsyłać do końca sierpnia br.


Źródło: Komisja Europejska, 24.04, Green Paper Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values

 

Belgia

Belgia


Belgia zmienia standard nadawania

Od początku kwietniabelgijski operator Norkring przełącza swoją sieć naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T na DVB-T2. Pierwszy etap objął północną część kraju. Przełączenie dotyczy usługi Teletenne, świadczonej jako usługa niskopłatna we Flandrii. MUX-y należące do publicznego nadawcy VRT (flamandzki) oraz RTBV (francuski) nadal będą nadawać w standardzie DVB-T. Oferta Teletenne obejmuje 13 programów. Wraz z wprowadzeniem DVB-T2/MPEG4 pojawia się możliwość zwiększenia ich liczby. Abonament Teletenne kosztuje 11,5 EUR miesięcznie, a koszt zakupu nowego dekodera wynosi 129 EUR. Abonenci, którzy posiadają już odbiornik Teletenne DVB-T, otrzymują za darmo odbiornik zastępczy. Pozwala to na przełączenie bez okresu simulcastu, co wiąże się jednak z kilkudniową przerwą w nadawaniu sygnału podczas wymiany nadajników.

Źródło: Broadband TV News, 06.04, Belgium switches to DVBT-2

Czechy

Czechy

Czechy gotowe na płatną telewizję

Zdaniem operatora telekomunikacyjnegoČeskeRadiokomunikacepłatne usługi naziemnej telewizji cyfrowej mogą okazać się w Czechach sukcesem, ze względu na to, że penetracja płatnej telewizji w tym kraju jest obecnie znacznie niższa niż w innych krajach Europy. Czechy niedawno przeszły proces cyfryzacji i obecnie w ofercie znajduje się 19 kanałów naziemnej telewizji cyfrowej. Działającztery multipleksy, z których drugi jest już zapełniony, a na trzecim są jeszcze dwa wolne miejsca, które mają zostać zajęte do końca tego roku. Jak uważają analitycy mediów, czynnikami, które będą sprzyjały upowszechnieniu płatnej telewizji będzie wprowadzenie formatu DVB-T2 oraz rosnące zapotrzebowanie na kanały HD.

Źródło: Broadband TV News, 24.04, Czech Republic ripe for pay DTT

 

Irlandia

Irlandia

Kodeks obiektywizmu i bezstronności mediów

Irlandzki organ regulacyjny Broadcasting Authority of Ireland (BAI) ogłosił 9 kwietnia br. Kodeks rzetelności, obiektywizmu i bezstronności w audycjach informacyjnych i publicystycznych.
W lutym zeszłego roku ogłoszono w tej sprawie konsultacje oraz zlecono badanie opinii publicznej. Ostatecznie przyjęty kodeks odzwierciedla sugestie uzyskane w trakcie konsultacji, w tym przede wszystkim ogólną zasadę unikania konfliktu interesów. W przypadku konfliktu interesów, nadawca zobowiązany jest do poinformowania zainteresowanych i  publiczności. Nadawcy będą musieli ustalać, czy określona sytuacja uzasadnia wycofanie danej osoby z dalszego udziału w programie. Inną kwestią uregulowaną w kodeksie jest zakaz eksponowania własnych poglądów prezentera, zwłaszcza w odniesieniu do spraw kontrowersyjnych lub będących przedmiotem aktualnej debaty publicznej. W przypadku przedstawiania przez prezentera własnego punktu widzenia, powinno to być jasno określone już na początku audycji. Nowy kodeks przewiduje także wprowadzenie odpowiednich procedur w przypadku korzystania w programach informacyjnych i publicystycznych z materiałów pozyskanych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kodeks wejdzie w życie 1 lipca br.

Źródło: EPRA, 12.04, Irish BAI launches Code of Fairness, Objectivity and Impartiality in News and Current Affairs

 

Litwa

Litwa

Zmiany w litewskiej Radzie ds. radiofonii i telewizji

Zgodnie z nową ustawą o informacji publicznej, która weszła w życie 1 stycznia br., zmienił się status, struktura i sposób powoływania litewskiej Rady ds. radiofonii i telewizji. Rada składa się obecnie z 11 członków (wcześniej z 13), z których dwóch mianuje Prezydent, trzech - Sejm, zgodnie z rekomendacją sejmowej Komisji edukacji, nauki i kultury oraz Komisji ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego (jeden z nich reprezentuje frakcję opozycyjną), jednego członka mianuje Konferencja Episkopatu, trzech – Stowarzyszenie Litewskich Artystów, jednego – Stowarzyszenie Dziennikarzy oraz jednego – Unia Dziennikarzy Litewskich. Spośród wszystkich członków Sejm wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Członkowie wybierani są na czteroletnią kadencję a funkcja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego piastowana jest przez dwa lata, maksymalnie przez dwie kolejne kadencje.

23 kwietnia br. przewodniczącym litewskiej Rady został mianowany Edmundas Vaitekunas a wiceprzewodniczącym Jonas Korenka.

Źródło: LRTK, 23.04,

 

Łotwa

Łotwa

Łotewscy piraci

Jak szacuje Izzi, drugi co do wielkości operator kablowy na Łotwie, nielegalni operatorzy obejmują 10% rynku telekomunikacyjnego w tym kraju. Z „szarą strefą” powiązanych jest ok. 100 000 użytkowników. Izzi zwrócił się do rządu o podjęcie zdecydowanych kroków w tej sprawie, podkreślając straty, jakie w związku z tą sytuacją ponosi państwo, producenci treści i stacje telewizyjne.

Źródło: Broadband TV News, 26.04, Latvian piracy shock

 

Macedonia

Macedonia

Zaniepokojenie w związku z procesem cyfryzacji

Rośnie zaniepokojenie co do przyszłości lokalnych stacji telewizyjnych w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM) po przejściu na nadawanie cyfrowe, które ma nastąpić 1 lipca br. Według Stowarzyszenia Prywatnych Nadawców, wiele z tych stacji nie ma wystarczających środków aby przejść na nową technologię i będą zmuszone do zaprzestania działalności. Zgodnie z ustaleniami, 7 stacji posiadających ogólnokrajowe koncesje będzie musiało płacić 150 tys. EUR rocznie słoweńskiemu operatorowi multipleksu, podczas gdy 70 regionalnych i lokalnych nadawców będzie musiało płacić 20 tys. EUR i dodatkowo zainwestować w sprzęt 10 tys. EUR każdy. Plan cyfryzacji FYROM zakłada powstanie czterech multipleksów i przyjęcie standardu DVB-T2.

Źródło: Broadband TV News, 02.04, Macedonia voices ASO worries

 

NIemcy

Niemcy

Trwa spór między nadawcami publicznymi a operatorem kablowym

Sądy rejonowe w Kolonii i Stuttgarcie odrzuciły roszczenia Kabel Deutschland przeciwko nadawcom publicznym WDR i SWR. Orzeczenia obu sądów w pierwszej instancji otwierają drogę dla nadawców publicznych do darmowej dystrybucji ich programów w ogólnokrajowych sieciach kablowych. Kabel Deutschland twierdzi, że sieci kablowe z udziałem w rynku wynoszącym prawie 50%, są kanałem dystrybucji, któremu nadawca publiczny nie może odmówić dostępu do swoich usług, aby zapewnić ich odbiór publiczny. Według operatorów kablowych, nie jest sprawiedliwe, że ARD i ZDF płacą za dystrybucję satelitarną i za pośrednictwem naziemnej telewizji cyfrowej, a operatorzy kablowi są zobowiązani do dystrybucji ich programów bez rekompensaty finansowej. Oba sądy jednak zwróciły uwagę na fakt, że nadawcy publiczni mieli prawo rozwiązać umowę dystrybucyjną z operatorem, jako że mają prawo wyboru kanałów dystrybucji. Dzięki ogólnokrajowej dystrybucji za pośrednictwem satelity oraz naziemnej telewizji cyfrowej mają oni wystarczające zasięg związany z pełnieniem misji publicznej. Sądy uznały ponadto, że dysproporcja w opłacie za dystrybucję satelitarną, naziemną i kablową jest kompensowana przez fakt, że tylko sieci kablowe są w stanie pobierać opłatę od swoich klientów. Oba sądy są także zdania, że ​​analogowa dystrybucja cyfrowych programów publicznych w sieciach kablowych jest wystarczającym narzędziem marketingowym dla sprzedaży ich produktów telewizyjnych.

Źródło: Broadband TV News, 17.04, 1:0 for German pubcasters vs. cable

 

Rosja

Rosja

Koncesja dla metra

Od stycznia 2014 r. moskiewskie metro będzie miało własny  program telewizyjny. Wyniki konkursu na świadczenie usługi przez co najmniej 5 lat mają zostać ogłoszone w maju. Zwycięzca będzie musiał zapewnić niezbędne wyposażenie i będzie mógł nadawać zarówno na stacjach jak w wagonach metra. 70% czasu nadawania ma być przeznaczone na informacje adresowane do pasażerów. Finansowanie mają zapewnić wpływy reklamowe.

Źródło: Broadband TV News, 29.04, TV for Moscow metro

 

Słowacja

Słowacja

Rusza płatna telewizja cyfrowa

Na Słowacji rusza od początku maja płatna naziemna telewizja cyfrowa Plustelka. Ma być dostępna za pośrednictwem czwartego krajowego multipleksu, który dociera do 80% gospodarstw domowych w tym kraju i będzie kosztować 5.99 EUR miesięcznie. Plustelka ma oferować 12 kanałów - Eurosport, Eurosport 2, Film+, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Nickelodeon, MusicBox i Spice, oraz czeskie CT1, CT2 i TV Lux, które mają być dostępne bezpłatnie. Aby korzystać z tej oferty, konieczne jest posiadanie dekodera Zircon T-3000 HD, który kosztuje  ok. 60 EUR. Gdy Plustelka zacznie działać, na Słowacji w sumie będzie dostępnych 9 płatnych i 11 bezpłatnych kanałów cyfrowych.

Źródło: Broadband TV News, 23.04, Slovak pay DTT details emerge

 

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Nowelizacja przepisów w sprawie audycji wyborczych

Brytyjski organ regulacyjny ds. mediów (Ofcom) opublikował 21 marca br. przepisy dotyczące prezentowania stanowisk partii politycznych oraz audycji wyborczych i referendalnych (Zasady PPRB). Zmianę przepisów poprzedziły konsultacje prowadzone od listopada 2012 do stycznia 2013 roku. Przegląd Zasad PPRB był związany z ostatnimi zmianami w ustawie medialnej (Communications Act), zgodnie z którymi nowe lokalne koncesje telewizyjne będą zawierać obowiązek nadawania audycji wyborczych podczas wyborów lokalnych. 

Źródło: EPRA, 02.04, Ofcom publishes updated rules on party political and referendum broadcasts

Ochrona dzieci w usługach VoD

Brytyjski organ ds. usług video na żądanie (ATVOD) doprowadził do zabezpieczenia przed dostępem dla dzieci kolejnych trzech usług oferujących filmy pornograficzne w sieci. W ciągu ostatnich 18 miesięcy organ zakwestionował zabezpieczenia aż 17 takich usług na 11 stronach internetowych. Każda z nich łamała przepisy stanowiące, że treści, które mogą poważnie zagrozić dzieciom i młodzieży mogą być nadawane jedynie w przypadku zablokowania małoletnim dostępu do nich. W niektórych przypadkach postępowanie ATVOD doprowadziło do nałożenia surowych kar na podmioty świadczące takie usługi (np. Playboy TV UK/Benelux Ltd został w styczniu br. ukarany grzywną w wysokości 100 tys. GBP za “poważne, nagminne i lekkomyślne” łamanie zasad ATVOD). Komentując ostatnie działania, przedstawiciel ATVOD podkreślił, że wymaganie od osoby, która odwiedza stronę kliknięcia w przycisk „jestem pełnoletni” nie jest wystarczającym zabezpieczeniem. Przewodnicząca ATVOD powiedziała ponadto, że rząd powinien rozważyć podjęcie dodatkowych działań w celu ochrony brytyjskich dzieci przed stronami porno działającymi z innych krajów, gdzie nie ma takich regulacji.

Źródło: Broadband TV News, 15.04, ATVOD moves against adult sites

 

Wiadimości branżowe

Wiadomości branżowe

Spada sprzedaż odbiorników telewizyjnych

Jak wynika z raportu IHS iSupli Worldwide Television Market Tracker, w 2012 roku po raz pierwszy od ponad 10 lat spadła na świecie sprzedaż odbiorników telewizyjnych, sygnalizując nasycenie rynku telewizorami z płaskim ekranem. Jedyne regiony, w których utrzymuje się jeszcze popyt na telewizory to Europa Wschodnia i Chiny.

Źródło: Broadband TV News, 02.04, Global TV shipments hit the wall

Dobra kondycja rynku płatnych usług telewizyjnych

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Audiowizualne Obserwatorium Medialne, w Europie mimo recesji rośnie wartość usług płatnej telewizji. Łączna wysokość dochodów głównych europejskich grup płatnej telewizji wzrosła o 3,7% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła w 2012 r. 35 142 mln EUR. Z kolei dochody grup reklamowych spadły w tym samym okresie o 1% do 20 582 mln EUR. Największe dochody osiągnęły BSkyB oraz Sky Deutschland.

Źródło: Broadband TV News, 09.04, Pay TV rides the recession

Wybór i opracowanie:

Maria Borkowska

 

 


 

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie