"Przegląd Międzynarodowy": nr 7/2018

04.09.2018
W wakacyjnym, lipcowo-sierpniowym wydaniu Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m. in. jakie straty przynosi pirackie oglądanie telewizji w Niemczech, o tym, jak mało jest filmów europejskich w ofercie usług SVOD, oraz jakie kroki podejmuje brytyjski regulator Ofcom, żeby zapewnić odpowiednią ekspozycję programów nadawców publicznych.
Parlament Europejski

Nowy kodeks łączności elektronicznej

Parlament Europejski przegłosował kodeks komunikacji elektronicznej, który zaktualizuje obowiązujące zasady must-carry i zapewni większy wybór darmowych, mobilnych treści radiowych. Zapisy kodeksu wspierają przejście na radio cyfrowe, które otwiera nowe możliwości dla nadawców i odbiorców, tak jak miało to miejsce w przypadku telewizji. Wprowadzają m. in. nowe wymaganie, aby zestawy radiowe w nowych samochodach osobowych w UE zapewniały odbiór naziemnego radia cyfrowego. Jeśli chodzi o must-carry, nowe przepisy aktualizują istniejące zasady, tak aby obejmowały telewizję podłączoną do Internetu, odzwierciedlając zmieniające się nawyki odbiorców i pełen zakres nowych usług. Nowo uzgodniony kodeks wprowadza zasady mające na celu poprawę dostępu europejskich użytkowników do treści medialnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych.

Źródło: EU reporter, 12.07, #EBU welcomes provisions to expand access to innovative media content in EU Electronic Communications Code
 
Belgia

Koniec wojny belgijsko-belgijskiej

Trwający od lat konflikt między walońską a flamandzką częścią Belgii na tle dostępu do częstotliwości radiowych został nareszcie zażegnany. Stało się tak za sprawą flamandzkiej inicjatywy przygotowania kraju do wdrożenia radiofonii cyfrowej DAB+ i opracowania planu częstotliwości dla obu części kraju.  Pierwsze porozumienie, zawarte w grudniu ub. roku dotyczyło koordynacji częstotliwości między Flandrią i Walonią. Uzgodniono stworzenie wspólnej bazy danych oraz ujednolicenie metod obliczeniowych. W ślad za tym uzgodnieniem nastąpiło porozumienie rządów, które ma być zatwierdzone przez parlamenty obu wspólnot. Jak podkreślił flamandzki minister ds. mediów, porozumienie o współpracy ma kluczowe  znaczenie dla zmiany krajobrazu radiowego Flandrii i dla przyszłego wdrożenia radia cyfrowego DAB+ w całym kraju.  

Źródło:  Marcourt, 23.07, Le paysage de la radio belge est pacifié  
 
Czechy

Kolejne kroki w przechodzeniu na DVB-T2

Czeski nadawca publiczny Česka Televize (ČT) do końca września br. ma zakończyć dystrybucję swoich programów HD na multipleksie 1a. Od października programy w HD mają być dostępne na przejściowym multipleksie 11 w DVB-T2, który obejmuje 99,6% populacji Czech. Simulcasting programów HD, które są nadal dostępne za darmo na multipleksie 1a i na multipleksie przejściowym DVB-T2, ma trwać sześć miesięcy. W tym czasie wszystkie programy ČT w rozdzielczości SD będą nadal transmitowane za pośrednictwem multipleksu 1, który obejmuje 99,9% populacji. Česka Televize ogłosiła, że jeśli widzowie chcą nadal oglądać programy w HD za darmo, powinni przełączyć się na platformę DVB-T2. Chociaż zakończenie drugiej fali cyfryzacji i pełne przejście na DVB-T2 jest obecnie planowane na czerwiec 2020 r., to stopniowe wyłączanie obecnych programów DVB-T rozpocznie się już w listopadzie przyszłego roku.

Źródło: Broadband TV News, 17.08, Czech TV provides DVB-T2 timeline
 

Francja

Likwidacja dwóch programów telewizji publicznej

W związku z trwającą reformą mediów publicznych, francuski rząd ogłosił, że w okresie od 2018 do 2022 r. zredukuje przeznaczone dla nich środki o 190 mln EUR. Ponadto, w 2020 r. zlikwidowane zostaną dwa programy naziemnej telewizji cyfrowej – jeden adresowany do młodzieży, i drugi - do odbiorców na terytoriach zamorskich (France 4 i France Ô). Reforma, mająca na celu oszczędności w wydatkach publicznych, obejmuje wszystkie grupy radiowe i telewizyjne mediów publicznych (Arte, INA, TV5Monde, France Médias Monde).

Źródło: Advanced Television, 20.07, France axes two DTT channels
 
Trudna sytuacja na rynku reklamowym

W dniu 25 lipca 2018 r. francuskie Ministerstwo Kultury oraz organ regulacyjny ds. mediów (CSA), wspólnie opublikowały opracowanie zatytułowane „Media i reklama online: transfer wartości i nowe praktyki”, przygotowane przez firmę doradczą Bearing Point. Raport opiera się na wywiadach z profesjonalistami rynku reklamowego oraz na obszernym zbiorze danych na temat przychodów reklamowych wydawców i agencji reklamowych. Celem opracowania było:

• opisanie obecnego stanu rynku reklamy i oszacowanie poziomu transferu środków z tradycyjnych mediów do Internetu;
• zidentyfikowanie i przeanalizowanie przyczyn przesunięcia przychodów reklamowych z prasy i mediów audiowizualnych do Internetu;
• stworzenie strategii, która mogłaby zostać wdrożona przez prasę i media audiowizualne.

W badaniu wskazano, że rozwój technologii cyfrowej zakłócił funkcjonowanie dotychczasowego ekosystemu reklamowego. Pojawienie się reklamy internetowej doprowadziło do głębokiej zmiany w strategiach wydatków reklamodawców na rzecz reklamy internetowej ze szkodą dla tradycyjnej działalności medialnej.

Źródło: EPRA, 31.07, French CSA study highlights disruption in the advertising market
 
Hiszpania

Pomiar oglądalności za pomocą dekoderów

Według danych uzyskanych z dekoderów zainstalowanych w prawie 4 mln hiszpańskich gospodarstw domowych, należąca do firmy Telefónica platforma płatnej telewizji Movistar Plus ma obecnie ponad 10 mln widzów dziennie. Średni czas oglądania telewizji za jej pośrednictwem wynosi nieco ponad 200 minut dziennie, z czego 20% czasu przeznaczono na oglądanie telewizji linearnej. Coraz więcej widzów ogląda telewizję za pośrednictwem VoD i z przesunięciem w czasie. Prawie 6 mln korzysta z VoD, a 5,2 mln korzystało z 7-dniowej funkcji catch-up. Dekoder STB to główne urządzenie umożliwiające dostęp do platformy, ale około 3,2 mln Hiszpanów korzysta z telefonu komórkowego, tabletu lub Smart TV do oglądania udostępnianych przez nią treści.

Źródło: Advanced Television, 03.07, Movistar Plus: 10m viewers a day
 
Niemcy

Piractwo telewizyjne

Jak ujawniają wyniki badania niemieckiej grupy doradczej i badawczej Goldmedia, blisko 2 mln osób w Niemczech regularnie korzysta z nielegalnego sygnału telewizji na żywo, co powoduje straty firm medialnych w wysokości ponad 430 mln EUR rocznie. Ogółem, uwzględniając poprzedzające i następujące etapy łańcucha wartości, utracone obroty wynoszą około 700 mln EUR rocznie. Towarzyszą temu straty podatkowe w wysokości 170 mln EUR rocznie.

Najczęściej oglądane w sposób nielegalny są transmisje sportowe oraz filmy fabularne i dokumentalne. Piractwo telewizyjne jest szczególnie intensywne wśród młodych dorosłych w wieku 18-23 lat. Co ciekawe, 89% użytkowników nielegalnych strumieni telewizyjnych przyznaje, że, gdyby nie byli już w stanie uzyskać dostępu do usług nielegalnych korzystaliby z oferty legalnej.

Źródło: Broadband TV News, 23.08, TV piracy causing EUR 700 m damage per year in Germany
 
Ukraina

Przejrzystość własności mediów

Rada Narodowa Ukrainy ukarała 173 firmy grzywną za nieprzestrzeganie ustawowego wymogu dostarczania informacji o strukturze własności. Wśród ukaranych znaleźli się nadawcy i dostawcy usług informatycznych, a kary finansowe wyniosły ponad 523 tys. UAH (16,9 tys. EUR). Zgodnie z ustawą o telewizji i radiofonii, firmy prowadzące działalność gospodarczą w radiofonii i telewizji zobowiązane są do przedłożenia organowi regulacyjnemu do 31 marca każdego roku szczegółowych informacji dotyczących struktury ich własności w poprzednim roku. Brak realizacji tego obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości 5% łącznej kwoty opłat koncesyjnych wniesionych przez firmy.

Źródło: Broadband TV News, 13.07, Ukrainian broadcasters hit by fines
 
Wielka Brytania

Użytkownicy a wiadomości. Raporty Ofcom

Brytyjski organ regulacyjny ds. mediów Ofcom opublikował dwa (1, 2) raporty dotyczące opinii użytkowników na temat bieżących wiadomości oraz tego, w jaki sposób są one odbierane. Badania ujawniają, w jaki sposób użytkownicy dostosowują swoje nawyki i zachowania, aby nadążyć za ogromną liczbą treści informacyjnych, za pośrednictwem szerokiej gamy platform i urządzeń internetowych. Badania są pomocne regulatorowi wypełnianiu obowiązku promowania i prowadzenia badań w zakresie umiejętności korzystania z mediów.

Ofcom opublikował także komentarz do kluczowych tematów z raportów, w tym na temat:

• wyzwań związanych z „przeładowaniem wiadomościami”;
• „pasywnej” konsumpcji wiadomości;
• krytycznego myślenia podczas nawigacji w wiadomościach online;
• zaufania do źródeł wiadomości.

Źródło: OFCOM, 13.07, Navigating news online

Czarno-biały abonament

Roczny raport finansowy BBC wykazał, że co najmniej 6 tys. gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii nadal opłaca abonament za czarno-białą telewizję. Abonament na kolorową telewizję został wprowadzony w styczniu 1968 r. jako opłata dodatkowa w wysokości 5 GBP do abonamentu podstawowego, wówczas w wysokości również 5 GBP. Obecnie abonament za telewizję czarno-białą (za 2017 rok) wynosi 49,50 GBP rocznie.

BBC wykazuje również, że spadła łączna liczba gospodarstw płacących abonament telewizyjny. W ubiegłym roku było ich około 21,7 mln, a w tym roku o około 56 tys. gospodarstw mniej. Zgodnie z raportem, opłaty abonamentowe za 4,5 mln gospodarstw domowych, w których co najmniej jeden mieszkaniec ma ponad 75 lat, były wnoszone przez państwo.

Całkowity dochód BBC z opłat abonamentowych wyniósł 3,83 mld GBP (wzrost w stosunku do 2017 roku o 3 mln GBP) dzięki podwyżce opłat, z 145,50 GBP rocznie w zeszłym roku do 147 GBP.

Źródło: Advanced Television, 12.07, BBC: thousands have monochrome TV licence
 
Kontrola ekspozycji i łatwości odszukiwania lokalnych i publicznych programów telewizyjnych

Ofcom opublikował raport, w którym ocenia, czy widzowie mogą łatwo znaleźć programy nadawców publicznych i lokalne programy telewizyjne. Publikacja wpisuje się w wypełnianie nowych obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce cyfrowej.

Oprócz opublikowania raportu, Ofcom ogłosił też konsultacje w sprawie aktualizacji zasad, które zapewniają odpowiednią ekspozycję wszystkich programów publicznych (BBC, ITV, STV, Channel 4, Channel 5, S4C) i lokalnych kanałów telewizyjnych w przewodnikach EPG. Obecny kodeks zapewnia dostawcom przewodników EPG szeroki zakres elastyczności w zakresie umiejscowienia tych programów na swoich listach na ekranie. Z biegiem czasu doprowadziło to do znaczących różnic w przewodnikach, a niektóre programy stały się mniej łatwe do znalezienia, w zależności od platformy i używanego urządzenia telewizyjnego. W związku z tym Ofcom zaproponował rewizję kodeksu EPG, aby zapewnić, że wszystkie wyznaczone programy są łatwe do wykrycia i odpowiednio widoczne na ekranie we wszystkich przewodnikach po programach.

Obecnie zasady dotyczące ekspozycji nie mają zastosowania do telewizji dostarczanej przez Internet - na przykład za pośrednictwem odtwarzaczy VoD, telewizorów typu „smart” lub odtwarzaczy strumieniowych.

Źródło: Advanced Television, 27.07, Ofcom consults on PSB prominence
 
Włochy

Rewolucja techniczna

Od 1 stycznia 2020 r. naziemna telewizja cyfrowa we Włoszech ma zostać  przestawiona z MPEG-2 na MPEG-4 aby zrobić miejsce dla przyszłych sieci komórkowych w paśmie 700 MHz. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego postanowiło nie przestawiać się na DVB-T2 HEVC, ale przyjąć kodek MPEG-4 w trybie transmisji DVB-T. Konsekwencją tej decyzji będzie konieczność wymiany około 10 milionów odbiorników telewizyjnych.

Przejście, które obejmuje również rekonfigurację częstotliwości w celu rozpoczęcia uwalniania tych w paśmie 700 i tych w konflikcie z sąsiednimi krajami, zostanie dokonane w bardzo krótkim czasie. Włochy zostały podzielone na cztery obszary, z których w zależności od regionu, każdy będzie musiał przeprowadzić znaczącą część procesu migracji w czasie od 4 do 7 miesięcy.

Źródło: Broadband TV News, 15.08, Italy to switchover DTT network from MPEG-2 to MPEG-4
 
Wiadomości branżowe

Program ARTE dostępny offline

Europejski program kulturalny ARTE dodał tryb offline do swojej aplikacji na smartfony/tablety. Dzięki aktualizacji aplikacji na iOS i Androida treści ARTE można teraz oglądać również bez połączenia z Internetem, na przykład podczas podróży wakacyjnych. Funkcja offline jest dostępna we wszystkich sześciu wersjach językowych aplikacji ARTE (niemiecki, francuski, angielski, hiszpański, polski, włoski). Audycje, które można przeglądać w trybie offline, są oznaczone nowym przyciskiem. Po kliknięciu, stają się dostępne w trybie offline przez 72 godziny.

Źródło: Broadband TV News, 18.07, ARTE app gains offline button
 
Filmy europejskie to tylko jedna piąta katalogów SVoD

Europejskie Obserwatorium Audiowizualne (EAO) opublikowało raport analizujący udział filmów europejskich na rynku VOD (pay-per-view) i subskrypcji VOD (SVOD). Wynika z niego, że filmy europejskie stanowią 20% subskrypcyjnych katalogów wideo na żądanie (SVoD), a 85% europejskich filmów dostępnych na SVOD nie jest utworami krajowymi.
Raport stwierdza ponadto, że:

- przeciętny katalog iTunes obejmuje około 24% filmów europejskich;
- średni udział filmów unijnych w katalogach Microsoftu wynosi 17%;
- ze wszystkich filmów dostępnych w Europie w ramach SVOD filmy krajowe stanowią jedynie 15%.

Źródło: Broadband TV News, 31.08, 20% of SVoD catalogues are European
 
Usługa wideo na Facebooku

Facebook zamierza wprowadzić w Europie usługę Facebook Watch. Uruchomiona rok wcześniej w Stanach Zjednoczonych usługa korzysta ze zmiany nawyków oglądania wideo polegającej na odejściu od tradycyjnych mediów w kierunku usług subskrypcyjnychnp. oferowanych przez Netflix i treści generowane przez użytkowników, które można znaleźć na YouTube. Treści oferowane w ramach Facebook Watch to nie tylko filmy i seriale, ale również interaktywne teleturnieje i quizy. Własne produkcje Facebooka mają być tylko niewielką częścią Facebook Watch, bo z założenia znaleźć się tam mają treści generowane przez użytkowników. Jednak odzew tych ostatnich pozostaje niewielki. Badanie przeprowadzone na początku sierpnia wykazało, że połowa dorosłych użytkowników Facebooka nigdy nie słyszała o bezpłatnej usłudze oglądania wideo, a 24% o niej słyszało, ale nigdy jej nie użyło, pomimo faktu, że Watch jest polecany na pasku nawigacji sieci społecznościowej i wprowadzany na rynek w ramach aplikacji Facebook.

Źródło: Broadband TV News, 29.08, Facebook Watch to make European debut
 
Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Krystyna Rosłan-Kuhn
 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie