"Przegląd międzynarodowy": nr 02/2014

03.02.2014
W lutowym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać m. in. o tym, jak odbiorniki telewizyjne śledzą odbiorców, jakie są korzyści z przeznaczenia częstotliwości na naziemną telewizję cyfrową oraz o nowym rozwiązaniu technicznym, pozwalającym chronić dzieci przed szkodliwymi treściami.
Logo Przeglądu Międzynarodowego

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Unia Europejska

Komisja Europejska

Prace nad przyszłością zakresu 470-790 MHz

Komisarz ds. cyfryzacji, Neelie Kroes, mianowała Pascala Lamy, byłego przewodniczącego Światowej Organizacji Handlu (WTO), na stanowisko szefa grupy doradczej ds. przyszłego wykorzystania częstotliwości UHF do celów nadawania telewizyjnego i szerokopasmowej łączności bezprzewodowej. Grupa ma w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Komisji Europejskiej propozycje, jak w sposób najbardziej efektywny powinny być wykorzystane częstotliwości z zakresu 470-790 MHz w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Sugestie zespołu mają posłużyć Komisji dla stworzenia, przy współpracy z krajami członkowskimi, długoterminowej strategicznej polityki regulacyjnej w tej sprawie, uwzględniającej zmieniające się sposoby korzystania z mediów. W skład grupy weszli również: James Purnell, dyrektor wykonawczy ds. strategii i cyfryzacji (BBC), Tom Buhrow, dyrektor generalny Westdeutscher Rundfunk (WDR), Claudia Nemat, członek zarządu ds. Europy i technologii (Deutsche Telekom); Lars Backlund, sekretarz generalny Europejskich Sieci Nadawczych (BNE) oraz Ingrid Deltenre, dyrektor generalny Europejskiej Unii Nadawców (EBU).

Źródło: Broadband TV News, 14.01, Lamy to head spectrum advisory group

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Belgia

Inwigilacja przez odbiornik telewizyjny

Belgijska Privacycommissie zbada kwestie dotyczące prywatności związane z hybrydowymi telewizorami i dekoderami Telenet i Belgacom TV. Wcześniej podobne działania podjęto w Holandii, gdzie pod lupą znaleźli się producenci inteligentnych telewizorów. W Belgii Telenet i Belgacom TV ewidencjonują upodobania swoich klientów. Samsung również przyznał, że prowadzi taką dokumentację , ale wszyscy operatorzy podkreślają, że klienci mogą zrezygnować z takiej aplikacji. Jak powiedziała rzeczniczka Komisji: „z prawnego punktu widzenia, spółki te działają w granicach prawa, ale to nie znaczy, że rejestrowanie oglądalności nie może powodować problemów z zachowaniem prywatności. W przypadku Telenet i Belgacom, klient musi podjąć inicjatywę, aby zatrzymać ewidencjonowanie swoich przyzwyczajeń”. Komisja ds. prywatności zamierza dokładnie zbadać praktyki przedsiębiorców, tak by móc sformułować zalecenia dla odbiorców w tej sprawie.

Źródło: Broadband TV News, 28.01, Belgium to investigate privacy of smart TVs

Flaga


Dania

Piraci aresztowani

Na wniosek publicznego oskarżyciela z Biura ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych i Międzynarodowych duńska policja przeprowadziła na Jutlandii skoordynowaną akcję przeciwko grupie rozprowadzającej nielegalnie karty dostępu do dekoderów płatnej telewizji. Zatrzymano 27 osób. Zgodnie z duńskim prawem, maksymalna kara za takie rozprowadzanie może polegać na pozbawieniu wolności od półtora roku do nawet sześciu lat w szczególnych przypadkach. Kara dla użytkownika nielegalnej karty sięga 20 000 DKK (2 680 EUR). Jak oceniają przedstawiciele organizacji ds. ochrony treści audiowizualnych, proceder nielegalnego udostępniania kart przynosi branży telewizyjnej miliony euro strat rocznie.

Źródło: Broadbant TV News, 26.01, Danish police acts against pirate card sharing ring
 
Flaga


Holandia

Trwają kontrowersje wokół ustawy w sprawie must-carry

Rząd holenderski przez kilka miesięcy (patrz: PM z sierpnia i z września 2013 r.) badał skutki wprowadzenia ustawy nakazującej stosowanie zasady must carry wobec usług telewizji hybrydowej (HbbTV). Jednocześnie dwóch największych operatorów kablowych, Ziggo i UPC blokowało ich sygnał. Minister odpowiedzialny za media poinformował parlament, że raport w tej sprawie zlecony niezależnemu instytutowi badawczemu zostanie przedstawiony w marcu br. Holenderski nadawca publiczny NPO oferuje dodatkowe usługi w postaci catch-up TV i strumieniowych usług radiowych, jednak niewielu operatorów udostępnia je za pośrednictwem swoich sieci. Ziggo i UPC nie tylko nie udostępniają sygnału HbbTV, ale podjęły działania w kierunku utrudnienia ich udostępniania w przyszłości. W pilocie do dekodera UPC nie ma wcale czerwonego przycisku, Ziggo natomiast wykorzystuje taki przycisk jako sposób dostępu do interaktywnych usług umieszczonych w „chmurze” i nie używa dekodera.

Źródło: Broadband TV News, 3.01, Dutch delay HbbTV must carry enforcement

Koniec bezpłatnej telewizji publicznej na platformie satelitarnej

Kanały holenderskiej telewizji publicznej od 1 sierpnia przestaną być dostępne bezpłatnie na platformie satelitarnej CanalDigitaal. W tej chwili programy Nederland 1, 2 i 3 można odbierać bez opłat, ale widzowie muszą mieć specjalną kartę dostępu od operatora. Dotąd nadawcy publiczni płacili za korzystanie z transpondera, ale w związku z cięciami budżetowymi nie będą już dłużej w stanie ponosić tych kosztów. Za korzystanie z transpondera zapłaci operator platformy satelitarnej, ale oznaczać to będzie koniec bezpłatnego dostępu do kanałów telewizji publicznej, które zostaną włączone do najtańszego pakietu (12,95 euro miesięcznie).

Źródło: Broadband TV News, 3.01, Dutch pubcasters drop free-to-view DTH

Flaga


Irlandia

Nie będzie komercyjnej naziemnej telewizji cyfrowej

Irlandzki organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych (BAI) opublikował analizę na temat perspektyw koncesjonowania komercyjnej naziemnej  telewizji cyfrowej, z której wynika, że warunki rynkowe nie uległy poprawie od czasu poprzedniego, zakończonego niepowodzeniem postępowania koncesyjnego w 2008 roku. Analiza, zlecona przez BAI firmie Oliver & Ohlbaum Associates, rozpatruje potencjalne modele biznesowe dla telewizji tego typu, w tym usługę bezpłatną, płatną oraz będącą częścią potrójnego pakietu (Internet, telefon telewizja).  Po zapoznaniu się z analizą irlandzka Rada zrezygnowała z planów ogłoszenia konkursu koncesyjnego na komercyjną naziemną telewizję cyfrową i poinformowała o tym Ministerstwo ds. Komunikacji, Energii i Zasobów Naturalnych. Jak powiedział jej przewodniczący, Bob Collins, wnioski wynikające z raportu powinny zostać rozpatrzone przez rząd oraz przez samą Radę, której ustawowym obowiązkiem jest troska o różnorodność i pluralizm mediów. Poprzednie plany uruchomienia komercyjnej naziemnej telewizji cyfrowej upadły w związku z niemożnością wybrania operatora multipleksu i wycofaniem się potencjalnych nadawców.

Źródło: Broadband TV News, 8.01, BAI abandons Irish commercial DTT

Flaga


Macedonia

Nowy organ regulacyjny

Nową ustawą w sprawie audialnych i audiowizualnych usług medialnych parlament Republiki Macedonii ustanowił Agencję ds. Audialnych i Audiowizualnych Usług Medialnych jako organ regulacyjny właściwy ds. mediów elektronicznych. Agencja jest prawnym sukcesorem byłej Rady ds. Radiofonii i Telewizji. Zgodnie z ustawą, nowy organ odpowiada za przejrzystość działania nadawców, rozwój pluralizmu, ochronę dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami, ochronę interesów obywateli w dziedzinie usług medialnych oraz prowadzi działania zapobiegające zjawisku koncentracji w mediach.

Źródło: EPRA, 6.01, The Broadcasting Council becomes Agency

Flaga


Rumunia

Ustalona cena za multipleks

Rumuński organ regulacyjny ds. komunikacji elektronicznej (ANCOM) ogłosił cenę wywoławczą w wysokości 300 000 euro za każdy z pięciu multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej, na które ogłosi wkrótce przetarg. Cztery z nich wykorzystywać będą zakres UHF a piąty VHF, przy czym wszystkie będą wymagały standardu DVB-T2. Zwycięzca postępowania koncesyjnego będzie musiał w sposób niekodowany udostępniać na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach sygnał publicznych i komercyjnych stacji, które w tej chwili nadają analogowo. Będzie musiał też pokryć sygnałem 90% populacji i 80% terytorium kraju do końca grudnia br. Co istotne, jedynie pierwszy multipleks będzie miał takie wymagania co do pokrycia. Pozostałe cztery będą musiały jedynie wykorzystywać co najmniej 36 przekaźników przez okres 10 lat, poczynając od 17 czerwca 2015 roku.

Źródło: Broadband TV News, 30.01, Romania sets multiplex licence fees

Flaga


Słowacja

Nowelizacja ustawy medialnej

Od początku stycznia weszła w życie nowelizacja słowackiej ustawy o rozpowszechnianiu i rozprowadzaniu. Jedna z wprowadzonych przez nią zmian przewiduje możliwość rozpowszechniania programów nie tylko w języku słowackim, ale również w innych językach Unii Europejskiej. Poprzedni zapis w tej sprawie dopuszczał programy obcojęzyczne tylko ze słowackimi napisami w przypadku telewizji lub z poprzedzającym lub następującym tłumaczeniem w przypadku radia. Teraz słowacki organ regulacyjny może udzielać koncesji na nadawanie w jednym lub więcej języku unijnym innym niż słowacki, pod warunkiem, że będzie miał on zasięg lokalny lub regionalny oraz że na danym obszarze będzie dostępna wystarczająca oferta programów w języku słowackim. Nowelizacja zmniejsza ponadto obowiązkowy udział audycji europejskich producentów niezależnych z 20 do 15% oraz wprowadza bardziej restrykcyjne zapisy dotyczące usług dostępowych dla niepełnosprawnych odbiorców.

Źródło: IRIS, 2014-1, Amendment of Broadcasting Act

Flaga


Stany Zjednoczone

Płatna telewizja nadal króluje

Jak wykazało badanie przeprowadzone przez firmę TDG Research, blisko dziewięciu na dziesięciu dorosłych użytkowników szerokopasmowego Internetu w USA jest abonentami operatorów płatnej telewizji, dostarczających sygnał drogą kablową, satelitarną lub Internetem. Jak stwierdzono w końcowym raporcie, informacje o masowej ucieczce od telewizji płatnej na rzecz oglądania programu on-line, nie uzyskały potwierdzenia. Nawet grupa tzw. millenials, czyli dorosłych do 35 roku życia, nie odżegnuje się od płacenia abonamentu, pod warunkiem zapewnienia przez operatora dostatecznie bogatej i zróżnicowanej oferty.

Źródło: Broadband TV News, 17.01, Traditional pay-TV uptake remains resilient in US

Flaga


Wielka Brytania

Korzyści z naziemnej telewizji cyfrowej

Raport sporządzony na zlecenie Digital UK, instytucji odpowiedzialnej za strategię i politykę w sprawie naziemnej telewizji cyfrowej, przedstawia główne korzyści, jakie usługi telewizji cyfrowej przynoszą gospodarce brytyjskiej. Dokument kwestionuje pogląd, jakoby mobilna sieć szerokopasmowa przysparzała państwu więcej zysku z wykorzystywanych częstotliwości niż telewizja cyfrowa i udowadnia, że naziemna telewizja cyfrowa zwraca państwu nawet blisko 80 mld funtów rocznie. Wartość jednego MHz przeznaczonego na cel naziemnej telewizji cyfrowej jest niemal dwukrotnie wyższa niż w przypadku przeznaczenia go na szerokopasmowy internet. Raport omawia ponadto korzyści społeczne wynikające z wykorzystania częstotliwości na cel cyfrowego nadawania dzięki obniżaniu kosztów dostępu do mediów i tworzeniu nowych miejsc pracy. Podkreśla istotną rolę naziemnej telewizji cyfrowej we wprowadzaniu innowacji i tworzeniu zdrowej konkurencji. Wnioski wynikające z dokumentu będą musiały być wzięte pod uwagę podczas dyskusji na temat przeznaczenia wolnych częstotliwości.

Źródło: Advanced TV, 20.01, DTT delivers 80bn to UK economy

Wiadomości branżowe

Coraz więcej płatnej telewizji

Firma Deloitte przewiduje, że do końca 2014 roku liczba gospodarstw domowych na świecie korzystających z dwóch lub więcej subskrypcji płatnej telewizji wzrośnie do 50 milionów. Dodatkowe subskrypcje wygenerują przychody rzędu 3,6 mld euro. W ciągu najbliższych lat liczba gospodarstw domowych korzystających z wielu subskrypcji nadal powinna rosnąć, gdyż coraz więcej właścicieli treści i operatorów, w tym właścicieli platform, takich jak operatorzy kablowi i dostawcy telewizji satelitarnej będzie udostępniać treści za pośrednictwem subskrypcji video-on-demand (SVOD). Kolejnym impulsem dla rynku będzie zwiększenie dostępności niedrogich połączeń HDMI, które łączą telewizory z siecią. Tendencja ta jest sprzeczna z przewidywanym wcześniej „cięciem kabla”, gdy gospodarstwa domowe miały albo rezygnować z subskrypcji płatnej telewizji w ogóle, albo zastępować ją pakietem svod. W przeprowadzanych badaniach znaczna część abonentów płatnej telewizji deklarowała zamiar zrezygnowania z subskrypcji, jednak intencje nie znalazły potwierdzenia, a baza abonentów płatnej telewizji pozostaje stała lub nawet nadal wzrasta w wielu krajach, nawet na rynkach takich jak Stany Zjednoczone, gdzie ponad 90% gospodarstw domowych korzysta z płatnej telewizji. SVOD wydaje się uzupełnieniem platformy telewizji płatnej a nie jej zamiennikiem.

Źródło: Broadband TV News, 15.01, Deloitte predicts pay-TV will double up

Telewizor blokowany głosem

Firma Nuance zaprezentowała na targach CES 2014 technologię opartą na systemie rozpoznawania mowy - Dragon TV. System ten przeznaczony jest do obsługi telewizorów, dekoderów oraz aplikacji na „drugim ekranie”. Dragon TV jest w stanie nie tylko zrozumieć polecenia, które mu wydajemy, ale potrafi również rozpoznać kto mówi. Dzięki temu uwierzytelnia użytkownika i udostępnia mu automatycznie listę jego ulubionych kanałów, ustawienia telewizora, konfigurację ekranów, dostęp do kont portali społecznościowych i tym podobne. System można wykorzystywać do zabezpieczania małoletnich przed dostępem do nieodpowiednich treści Smart TV. 

Źródło: Connectedworld TV, 20.01, Smart TV’s to gain voice lock

W służbie coraz lepszej jakości odbioru

Firma M-GO, którą założyły Technicolor i DreamWorks Animation chce uruchomić wiosną br. kompleksową obsługę streamingu 4K na telewizorach Samsung o ultra wysokiej rozdzielczości. M-GO planuje dostarczać na początek w jakości 4K szeroki wybór pełnometrażowych filmów i popularne programy telewizyjne. W przypadku treści wyprodukowanych w rozdzielczości mniejszej niż 4K, technologia M-GO będzie przetwarzać je w celu zwiększenia wyrazistości, ostrości i głębi koloru, tak aby dostarczyć je w lepszej jakości do telewizorów 4K. Rozwiązanie to będzie współpracować z procesorami podnoszącymi rozdzielczość, wbudowanymi w telewizory Samsung. Co istotne, technologia M-GO umożliwia oglądanie treści w jakości 4K przy znacznie obniżonych wymaganiach wobec przepustowości łącza. Ponieważ zwiększenie rozdzielczości będzie odbywać się w telewizorach, wystarczającym do osiągnięcia rozdzielczości 4K, będzie łącze o przepustowości zaledwie 3 Mbps.

Źródło: Connectedworld.tv, 7.01, M-GO launches 4K streaming for Samsung UHD TVs
 
Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Mirosław Samsonowski

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie