"Przegląd międzynarodowy": nr 06/2017

05.07.2017
W najnowszym numerze Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m. in. o uruchomieniu radia cyfrowego w Czechach oraz zmianie przepisów dotyczących obecności języka ukraińskiego w mediach elektronicznych na Ukrainie.
logo Przeglądu Międzynarodowego
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Czechy
 
Ruszyło radio cyfrowe

Na początku czerwca br., dwa lata po rozpoczęciu próbnej emisji DAB+, w pełni uruchomiono multipleks czeskiego radia publicznego. Jego sygnał dociera do czterech nadajników i zapewnia pokrycie 40 proc. populacji kraju. W rejonie Brna, Ostrawy i Pilzna słuchacze mogą wybierać między czternastoma stacjami radia cyfrowego. Dalszy rozwój DAB+ w Czechach będzie zależał od poziomu zainteresowania słuchaczy.

Źródło: Radio World, 14.06, Czech Republic Officially Launches DAB+
 
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Francja
 
Russia Today po francusku

W grudniu br. ma zadebiutować francuska wersja językowa rosyjskiego programu telewizyjnego RT (Russia Today). Według medialnych doniesień, przedsięwzięcie to ma dysponować budżetem na poziomie 20 milionów euro rocznie i zatrudniać 100 pracowników, z których połowę będą stanowić dziennikarze francuskojęzyczni. Program będzie dostępny bezpłatnie za pośrednictwem set-top boxów. Dotychczas RT France dysponowało stroną internetową i budżetem w wysokości 1 miliona euro. Jesienią ma przenieść się do nowej, wyposażonej w dwa studia, siedziby i zaistnieć dla szerokiej francuskojęzycznej publiczności. Pierwsze, podjęte w 2014 r., próby uruchomienia tego programu zostały wstrzymane z powodu braku funduszy. 
Program Russia Today, stworzony i finansowany przez rosyjski rząd, dociera do 700 mln osób w ponad 100 krajach na całym świecie. Dotąd nadawany był po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i arabsku, często budząc kontrowersje i napotykając zarzuty braku obiektywizmu i szerzenia propagandy (patrz: PM 8/2014, PM 10/2015, PM 10/2016).

Źródło: Broadband TV News, 19.06, Russia Today to launch in France
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Hiszpania
 
Finansowanie mediów publicznych bez zmian

Hiszpański Sąd Najwyższy, odrzucając odwołania w sprawie ustawy z 2009 roku orzekł, że prywatni nadawcy telewizyjni, operatorzy telewizji kablowej i operatorzy telekomunikacyjni nadal muszą finansować nadawcę publicznego RTVE opłacając specjalny podatek. Orzeczenie to jest zgodne z zeszłorocznym orzeczeniem Trybunału UE, który uznał, że podatek nie narusza prawa europejskiego.
Po wprowadzeniu wobec RTVE zakazu osiągania przychodów z reklam telewizyjnych, rząd hiszpański zarządził, że ​​komercyjni nadawcy telewizyjni muszą przekazywać na rzecz RTVE 3% swego rocznego dochodu; operatorzy telewizji płatnej - 1,5%, a operatorzy telekomunikacyjni - 0,9%. Operatorzy odwołali się od tej decyzji, twierdząc, że była sprzeczna z Konstytucją i prawodawstwem UE.
W wyniku zakazu nadawania reklam RTVE traciła rocznie około 500 milionów euro. Podatek został wprowadzony w celu  zrekompensowania tej straty.

Źródło: Advanced Television, 19.06, Spain: Supreme Court backs RTVE tax


Ukarany operator

Hiszpański organ regulacyjny ds. rynków i konkurencji CNMC nałożył na operatora telekomunikacyjnego Movistar Plus karę finansową w wysokości 661,8 tys. euro za niedopełnienie obowiązku współfinansowania produkcji europejskiej (filmy i seriale telewizyjne). Ponadto, operator został zobowiązany do zainwestowania do końca 2019 roku 7,4 mln euro na produkcję europejskich treści audiowizualnych. Zgodnie z hiszpańską ustawą medialną, operatorzy telewizyjni i telekomunikacyjni muszą przeznaczać 5% swoich rocznych dochodów na produkcję europejskich programów telewizyjnych, filmów, seriali oraz filmów dokumentalnych lub animowanych.

Źródło: Advanced Television, 20.06, Movistar fined for breaching Euro content quota
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Irlandia
 
Ogłoszenie Kodeksu postępowania dotyczącego krótkich relacji

Irlandzki organ regulacyjny BAI ogłosił Kodeks postępowania dotyczącego krótkich relacji z ważnych wydarzeń. Wejdzie on w życie 1 września 2017 r. Zgodnie z dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych, kodeks określa wymogi dla irlandzkich nadawców w zakresie wykorzystania i dostępu do krótkich fragmentów tych wydarzeń, które są przedmiotem dużego zainteresowania opinii publicznej.
Zgodnie z kodeksem, nadawca telewizyjny, który nabył wyłączne prawa do nadawania danego wydarzenia, w przypadku dużego zainteresowania opinii publicznej, musi zapewnić pozostałym krajowym nadawcom telewizyjnym oraz nadawcom z innych państw członkowskich UE, dostęp do krótkich fragmentów, które nadawcy ci mogą pokazać w swoich programach informacyjnych. Kodeks postępowania przewiduje również, że nadawcy telewizyjni muszą mieć swobodę wyboru krótkich fragmentów, z których chcą skorzystać oraz że dostęp do nich jest bezpłatny.
Komentując ogłoszenie Kodeksu, dyrektor generalny BAI, Michael O'Keeffe powiedział: „Przepisy […] są odzwierciedleniem nieformalnych zasad współpracy, które obowiązywały między nadawcami w Irlandii od wielu lat”.

Źródło: BAI, 28.06, BAI launches new Short News Reporting Code of Practice
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Rosja
 
Dailymotion wraca do Rosji?

Gazprom Media osiągnął porozumienie z serwisem wideo online Dailymotion, który w styczniu tego roku został w Rosji zablokowany. Zdaniem dziennika Kommersant, główną przeszkodą, która uniemożliwia teraz przywrócenie usługi w tym kraju, jest to, że ustawa nie zezwala na odnowienie dostępu do usługi po nałożeniu na nią stałej blokady. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się być ponowne rozpoczęcie postępowania sądowego przeciwko Dailymotion.
Blokada została nałożona przez Sąd Miejski w Moskwie w związku z tym, że serwis wielokrotnie naruszał rosyjskie prawo autorskie, prezentując audycje z Piatnicy, jednego z programów telewizyjnych Gazprom Media. Obecnie Dailymotion zaproponował jasne i przejrzyste mechanizmy śledzenia nielegalnych kopii programów należących do Gazprom Media, tak więc nieporozumienie pomiędzy stronami zostało załagodzone.
Oczekuje się, że na mocy umowy Dailymotion udostępni wszystkim kanałom telewizyjnym Gazprom Media - NTV, TNT, Match TV, TV-3, Piatnica, TNT4 i 2×2 - dostęp do systemu ochrony praw autorskich, który będzie kontrolował dystrybucję nielegalnych kopii treści wideo. System automatycznie wykrywa taką zawartość i zatrzymuje pobieranie pirackich kopii. Planuje się także wdrożenie systemu blokowania kont użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie, a także usunięcie wszystkich nielegalnie zamieszczonych w sieci treści wideo z programu Piatnica.

Źródło: Broadband TV News, 28.06, Dailymotion close to return to Russia

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Ukraina
 
Na Ukrainie po ukraińsku

Na Ukrainie zmieniono przepisy dotyczące obecności języka ukraińskiego w mediach elektronicznych. Zasady przewidują, że programy ogólnokrajowe i regionalne będą przeznaczać 75% czasu antenowego na ukraińskie filmy i programy telewizyjne, a nadawcy lokalni - 60%. Ponadto, 75% wszystkich audycji informacyjnych powinno być nadawanych w języku ukraińskim. Naruszenie zasad skutkować będzie karą w postaci grzywny w wysokości odpowiadającej 5% opłaty koncesyjnej. Organ regulacyjny, Narodowa Rada Ukrainy, w lutym br. wstępnie monitorowała udział języka ukraińskiego w 30 programach telewizyjnych. Obecnie dopracowywana jest metodologia, która pozwoli uniknąć nieporozumień między organem regulacyjnym a koncesjonariuszami. Nowa ustawa wejdzie w życie w połowie października br.

Źródło: Broadband TV News, 14.06, Ukraine tightens local language TV rules

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Wielka Brytania
 
Koncerny medialne będą się przenosić z Wielkiej Brytanii

Zdaniem ekspertów branżowych (Expert Media Partners), jedną z konsekwencji Brexit może być wyprowadzka ponad tysiąca programów telewizyjnych z Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Wielka Brytania jest obecnie najbardziej popularną lokalizacją w UE dla firm transmitujących programy telewizyjne do innych państw członkowskich UE, jako kraj, gdzie istnieje duży krajowy rynek nadawczy, funkcjonuje stabilny system regulacyjny, dobry dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników, urządzenia post-produkcyjne wysokiej jakości oraz szereg uplinków satelitarnych i dostawców usług technicznych. Jednak duża część działalności prowadzonej przez tę branżę jest obecnie pan-europejska. Jak powiedział autor raportu, Ed Hall, „Analizując potencjalne konsekwencje Brexit, nasz zespół zapoznał się z zasadą kraju pochodzenia, która jest odzwierciedlona w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych (AVMSD) i tworzy wspólny obszar dla nadawców [...] Większość ekspertów i liderów branży, z którymi się konsultowaliśmy, zgadza się, że jakakolwiek forma Brexit, która stawia UK poza systemem koncesjonowania AVMSD, może zagrozić statusowi Wielkiej Brytanii jako głównego ośrodka przemysłu telewizyjnego”. Raport prognozuje, że międzynarodowi nadawcy będą przenosić się z Wielkiej Brytanii do innych państw członkowskich UE.

Źródło: Broadband TV News, 22.06, Thousand TV channels could leave UK

Wiadomości branżowe

Raport EAO – Usługi „zdelokalizowane”

Europejskie Obserwatorium Audiowizualne opublikowało nowy raport na temat audiowizualnych usług medialnych w Europie, koncentrujący się na tzw. usługach zdelokalizowanych, czyli adresowanych do odbiorców w innych krajach. Okazuje się, że pod koniec 2016 roku jedna trzecia wszystkich europejskich programów telewizyjnych i usług VoD przeznaczona była do odbioru w innym kraju. Pozycja rynkowa takich usług w niektórych przypadkach jest znacząca. W siedmiu krajach (Węgry, Holandia, Szwecja, walońska wspólnota Belgii, Dania, francuskojęzyczna część Szwajcarii oraz Norwegia), ich skumulowany udział w rynku przekraczał 20 proc. łącznego rynku widowni.
Wiodącym europejskim centrum usług audiowizualnych linearnych i na żądanie kierowanych na rynki zagraniczne była Wielka Brytania (odpowiednio 758 i 152 usługi), a w ślad za nią Czechy (91 i 15), Holandia (73 i 15) i Luksemburg (64 i 64).

Źródło: Broadband TV News, 26.06, One third of all EU TV and VoD target foreign markets
 
EBU zaniepokojona projektem rozporządzenia


Europejska Unia Nadawców (EBU) wyraziła zaniepokojenie projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony prywatności w Internecie (ePrivacy Regulation), które, jej zdaniem, utrudni europejskim nadawcom wprowadzanie innowacji i wpłynie negatywnie na jakość ich usług. Obawy budzi zwłaszcza potencjalne ograniczenie roli osób trzecich zbierających w imieniu nadawców dane na temat audytorium. Organizacje medialne często zawierają umowy z firmami badawczymi, chcąc lepiej zrozumieć oczekiwania i potrzeby odbiorców, co w efekcie przyczynia się do poprawy jakości i różnorodności oferty medialnej. EBU wezwała więc posłów do Parlamentu Europejskiego, aby zagwarantowali, że wyjątek dotyczący ePrivacy Regulation w zakresie pomiaru widowni zostanie (na podstawie art. 8 ust. 1 lit. d)) rozszerzony na umowne osoby trzecie zbierające w imieniu nadawców dane na temat audytorium.
Według EBU, proponowane rozporządzenie stwarza ponadto zagrożenie poprzez umożliwienie przeglądarkom internetowym większej kontroli nad ustawieniami prywatności użytkowników, centralizując ich zgodę na korzystanie z danych (na mocy art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 2). EBU uważa, że ​​użytkownicy końcowi muszą mieć swobodę decydowania na podstawie indywidualnych przypadków, którym witrynom lub aplikacjom chcą udzielić zgody na dostęp do swoich danych. Organizacje medialne muszą mieć możliwość zwrócenia się do użytkowników końcowych odwiedzających ich strony internetowe o zgodę na korzystanie z plików cookie i innych podobnych technologii w celu utrzymania swoich modeli biznesowych i zapewnienia pewności prawnej.

Źródło Advanced Television, 21.06, EBU calls for measurement privacy safeguards
 

 

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie