"Przegląd międzynarodowy": nr 12/2011

01.12.2011
W grudniowym numerze m. in. o: planowanej reformie telewizji czeskiej, kłopotach z finansowaniem mediów publicznych w Kanadzie, nowej inicjatywie BBC i planowanym w celu ochrony reklamodawców kolejnym kodeksie Ofcom.

 

Flaga

Unia Europejska

Nowe Centrum ds. Pluralizmu i Wolności Mediów

Komisja Europejska utworzyła we Florencji Centrum ds. Pluralizmu i Wolności Mediów. Centrum, powołane przy Centrum Badań Zaawansowanych im. Roberta Schumana w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, otrzymało dotację w wysokości 600 tys. Euro i rozpocznie prace już w grudniu br.  Badania skoncentrują się na tworzeniu nowych koncepcji umożliwiających rozwój różnorodnych i wolnych mediów oraz na podniesieniu jakości debaty nad pluralizmem mediów w Europie. Działania Centrum obejmą badania teoretyczne i praktyczne, debaty, działalność edukacyjną i szkoleniową oraz upowszechnianie wyników. Inicjatywa stanowi kolejny krok Komisji na drodze do większej ochrony zasad pluralizmu i wolności mediów w Europie po powołaniu grupy wysokiego szczebla w tej dziedzinie, której przewodniczy dr Vaira Vike-Freiberga. Komisja jest też w trakcie organizacji grupy ds. przyszłości mediów, która zacznie działać w najbliższej przyszłości.

Źródło: European Commission, Press Releases, Digital Agenda: Commission awards €600,000 for new Centre for Media Pluralism and Media Freedom, IP/11/1307


 

Flaga

Czechy

Reforma telewizji ČT

Czeska telewizja publiczna zmieni strukturę organizacyjną od początku nowego roku. Jak zapowiedział jej prezes, Petr Dvorak, planowane jest stworzenie 18 zespołów twórczych, z których każdy będzie miał odrębną specjalizację, jak na przykład filmy dokumentalne, program dla dzieci czy koprodukcje. Konkurs na stanowiska szefów zespołów ma zostać rozpisany na początku przyszłego roku i będą mogły w nim startować również osoby spoza ČT. Zdaniem prezesa Dvoraka zmiany wpłyną korzystnie na wzbogacenie oferty programowej. 

Źródła: Broadband TV News, Chris Dziadul, Czech TV maps out strategy, E15, 28.11.2011
 


Reklamy w telewizji publicznej

Czeska telewizja publiczna w dalszym ciągu nadaje reklamy na jednym ze swoich głównych kanałów, mimo że zgodnie z nową ustawą nie ma do tego prawa. Jak pisze dziennik E15, ostatnio wprowadzone zmiany w prawie audiowizualnym mają luki, które w sposób oczywisty pozwalają na to, by kanał CT1 nadawał reklamy połączone z audycjami sportowymi i kulturalnymi, przy ograniczeniu do 0,5% dziennego czasu nadawania, mimo wprowadzonej ostatnią nowelizacją ustawy decyzji o usunięciu reklam z kanałów CT1 i CT2.

Źródło: Broadband News, 9.11.2011, Chris Dziadul, Ad confusion in Czech Republic


 

Flaga

Holandia

Regulacje w sprawie VOD

1 listopada weszły w życie szczegółowe przepisy w sprawie nielinearnych usług medialnych wprowadzone przez organ regulacyjny ds. mediów, Commissariaat voor de Media. Rozporządzenie dotyczy wszystkich profesjonalnych usług typu catch-up TV oraz wideo na żądanie. Regulacjom podlegają te usługi, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:
- filmy są oferowane jako część katalogu;
- głównym celem usługi jest dostarczanie programów;
- dostawca usługi ponosi odpowiedzialność redakcyjną za swoją ofertę;
- usługa ma charakter masowy;
- usługę można traktować jako działalność gospodarczą.
Wynika z tego, że przepisy te nie dotyczą filmów wideo zamieszczanych na własnych stronach internetowych ani własnych filmów udostępnianych przez użytkowników sieci. Będą im natomiast podlegać operatorzy kablowi i dostawcy Internetu oraz usługi typu catch-up oferowane przez nadawców telewizyjnych. Wszystkie podmioty działające na holenderskim rynku medialnym muszą podporządkować się nowym regulacjom w ciągu dwóch tygodni od ich wejścia w życie. Przepisy dotyczą przede wszystkim takich kwestii jak ochrona dzieci i młodzieży, lokowanie produktu, reklama i sponsorowanie.

Źródła: Broadband TV News, The Netherlands introduce VOD ruling, 13 October 2011, Hollywood Reporter, 13 October 2011


Programy regionalne w każdej chwili

Programy holenderskich regionalnych nadawców publicznych RTV Oost i TV Utrecht są już dostępne w wersji catch-up na odbiornikach connected TV firmy Sony. Holenderscy nadawcy regionalni są bardzo aktywni, jeśli chodzi o udostępnianie programów. Niektóre stacje można odbierać również za pomocą telefonów komórkowych, na żywo lub w ramach usługi na żądanie.

Źródło: Broadband TV News, Sony connects Dutch regional pubcasters, 22.11.2011


 

Flaga

Kanada

Kanadyjski nadawca publiczny nie rezygnuje z reklam

Kanadyjski nadawca publiczny, CBC, opublikował raport na temat strat dla rynku telewizyjnego, jakie pociągnęłoby za sobą wycofanie reklam z mediów publicznych. Z wyliczeń wynika, że byłaby to kwota rzędu 533 mln USD, nie licząc redukcji zatrudnienia i zmian programowych. O wycofanie reklam z CBC nawoływali od dawna nadawcy komercyjni, argumentując, że finansowany z podatków nadawca publiczny nie powinien uczestniczyć w rynku reklamowym. Prezes radia CBC uważa, że pozbawienie nadawcy publicznego wpływów z reklam znacznie utrudni realizację misji i pokrycie kosztów produkcji programów. Rząd w Ottawie zalecił wszystkim ministerstwom i spółkom skarbu państwa zredukowanie budżetów operacyjnych o 5 – 10%. Jak dotąd nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w sprawie cięć w budżecie CBC.  

Źródło: The Hollywood Reporter, 11/28/2011

 

Flaga

Niemcy

Platforma VOD pod kontrolą

Federalny Urząd Antymonopolowy wszczął postępowanie w sprawie planowanego utworzenia platformy VOD nadawców publicznych ARD i ZDF. Platforma miałaby zostać uruchomiona pod roboczym tytułem Germany’s Gold i oferować również programy innych nadawców i producentów. Widzowie mieliby dostęp do oferty odpłatnie, w drodze subskrypcji lub bezpłatnie ale z reklamami. Urząd zapowiedział, że skontroluje projekt pod kątem potencjalnego wpływu na rynek produkcji oraz na rynek odbiorców.

Źródło: Broadband TV News, Bundeskartellamt probes ARD/ZDF VOD plans, 28.11.2011
 


Druga sieć radia cyfrowego

Niemcy planują utworzenie drugiego multipleksu o zasięgu krajowym na użytek radia cyfrowego. Obecnie funkcjonujący multipleks DAB uruchomiony został w sierpniu tego roku i gromadzi 13 publicznych i komercyjnych stacji radiowych oraz szereg kanałów tematycznych, które dostępne są w niemal we wszystkich głównych miastach. Uruchomienie następnego multipleksu planowane jest pod koniec sierpnia 2012 roku w trakcie Międzynarodowych Targów Elektronicznych (IFA) w Berlinie.

Źródło: Media Network Weblog, Germany plans second national DAB network, 14.11.2011
 

 

Flaga

Wielka Brytania

Nowy kodeks Ofcom

Ofcom ogłosił na początku listopada konsultacje w sprawie wprowadzenia nowego kodeksu, tym razem mającego na celu zapobieganie nadmiernej dyskryminacji reklamodawców. Proponowane zapisy mają powstrzymać nadawców przed nierównym traktowaniem podmiotów, starających się o zamieszczenie reklam w radio i telewizji. Według proponowanego kodeksu Ofcom ma oceniać poszczególne przypadki dwustopniowo: czy doszło do dyskryminacji i jeśli tak, czy była ona nadmierna. Będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy nierównego traktowania nie da się obiektywnie uzasadnić. Reklamodawcy, którzy uznają, że zostali poddani dyskryminacji, będą mogli przesłać skargę w tej sprawie do Ofcom, choć regulator uważa, że skarga powinna zostać poprzedzona próbą porozumienia między stronami. Odpowiedzi na konsultacje można nadsyłać do 2 grudnia 2011 roku. Opublikowanie Kodeksu w sprawie Zapobiegania Nadmiernej Dyskryminacji Reklamodawców planowane jest przed końcem grudnia.

Źródło: Ofcom


Archiwum audycji radiowych

BBC planuje uruchomienie nowej strony internetowej pod roboczą nazwą „Audiopedia”, gdzie mają zostać umieszczone archiwalne audycje radiowe w postaci cyfrowej, poczynając od 1940 roku. Jak zapowiedział przedstawiciel nadawcy, usługa ma zostać uruchomiona w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Źródło: Media Network Weblog, BBC to open vast radio archive online, 3,11,2011
 


Kara za reklamę

Ofcom podjął decyzję o nałożeniu kary w wysokości łącznie 110.000 GBP na powiązanych ze sobą nadawców Just4Us TV Ltd i Playboy TV UK za złamanie zapisów Kodeksu Reklamy. Regulator uznał, że wielokrotnie zostały naruszone paragrafy 4.2 („Reklamy nie mogą w sposób poważny i daleko posunięty powodować naruszenia ogólnie przyjętych standardów moralnych, społecznych czy kulturalnych”) oraz 32.3 („Należy stosować odpowiednie ograniczenia w ramówce wobec reklam, które poprzez swoją treść mogą wyrządzić szkodę lub niepokój u dzieci w pewnym wieku albo być w inny sposób dla nich nieodpowiednie”). Zakwestionowane spoty reklamowały w czasie chronionym wysokopłatne usługi typu czat dla dorosłych w sposób bardzo sugestywny, zaś obu nadawcom zdarzały się już wcześniej podobne przewinienia.

Źródło: Ofcom


Co z radiem w samochodzie?

Zaplanowana przez rząd brytyjski data przejścia radia na nadawanie cyfrowe może wymagać przesunięcia w związku z przeglądem, z którego wynika, że co najmniej połowa producentów samochodów nie nadąża za nową technologią. W ramach swojej wizji „Cyfrowej Brytanii” Departament ds. Kultury, Mediów i Sportu planuje wyłączenie radiowych nadajników analogowych w 2015 roku. Oznaczałoby to zamilknięcie za cztery lata większości odbiorników samochodowych. Wykonany przez brytyjski Auto Express przegląd 24 najważniejszych producentów samochodów wykazał, że ponad 50% z nich nie oferuje odbiorników cyfrowych w swoich modelach, nawet w ramach dodatkowego wyposażenia. Jednocześnie prawie 60% zarejestrowanych w tym roku pojazdów nie miało takich odbiorników. Nie jest wykluczone, że moment wyłączenia analogowej sieci radiowej zostanie przesunięty na 2017 rok.

Źródło: Media Network Weblog, UK: Car manufacturers steer clear of digital radio, 2.11.2011
 


Zebrała i opracowała:
Maria Borkowska, Departament Strategii KRRiT
 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie