KRRiT współorganizatorem szczytu audiowizualnego „Od MEDIA do KREATYWNEJ EUROPY”

11.12.2013
Szczyt audiowizualny „Od MEDIA do KREATYWNEJ EUROPY. Doświadczenia programu MEDIA w nowych krajach członkowskich. Wyzwania na przyszłość” rozpoczął się w środę, 11 grudnia w Warszawie. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i informacji na temat wpływu Programu MEDIA Unii Europejskiej na rozwój rynków audiowizualnych w nowych krajach członkowskich i próba wypracowania rozwiązań dla pełniejszego uczestnictwa w nowym programie KREATYWNA EUROPA.
Logo KRRiT
Konferencję otworzyło przemówienia Agnieszki Holland, wybitnej reżyserki filmowej oraz Jana Truszczyńskiego, Dyrektora Generalnego ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży w Komisji Europejskiej.
W trakcie otwarcia głos zabrała Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Witold Graboś, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 
Program MEDIA, wspierający sektor audiowizualny i kinematografię jest jednym z najważniejszych elementów  realizowania polityki audiowizualnej Unii Europejskiej, skierowanym do środowiska producentów niezależnych, dystrybutorów, organizatorów festiwali filmowych, centrów szkoleniowych, szkół filmowych,  kin promujących produkcję europejską oraz projektów mających na celu zachowanie europejskiego dziedzictwa audiowizualnego.

Po raz pierwszy wniosek strony polskiej wyrażający wolę udziału Polski w Programie Wspólnot Europejskich MEDIA na lata 1991-1995 został oficjalnie zaprotokołowany w czerwcu 1992 roku w sprawozdaniu z pierwszej sesji Wspólnego Komitetu nadzorującego realizację Umowy Przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzeczpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali.
 
Od początku swego istnienia w 1993 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w uzgodnieniu z właściwymi agendami rządowymi, przyjęła odpowiedzialność za reprezentowanie Polski w organizacjach międzynarodowych oraz strukturach Rady Europy zajmujących się środkami przekazu. Na początku 1995 roku ówczesny przewodniczący KRRiT,  Bolesław Sulik podjął działania zmierzające do przystąpienia Polski do kolejnej edycji Programu MEDIA (Media II) przewidzianej na lata 1996-2000, uznając, że udział w Programie MEDIA może stać się ważnym elementem integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej.
 
KRRiT aktywnie uczestniczyła w Programie Media, Media II i Media Plus realizowanymi w latach 1996-2005. W Biurze KRRiT działało Biuro Media Desk, zajmujące się promocją Programu Media i pomocą dla jego polskich beneficjentów.  W 2002 r., działając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Juliusz Braun podpisał w Brukseli Memorandum Porozumienia oznaczające oficjalne przystąpienie do Programu. Polska jako pierwszy wśród krajów kandydujących, stała się członkiem Programu, który dostępny był dotąd jedynie dla państw-członków Unii Europejskiej.
 
Szczyt audiowizualny „Od MEDIA do KREATYWNEJ EUROPY. Doświadczenia programu MEDIA w nowych krajach członkowskich. Wyzwania na przyszłość” zakończył się 12 grudnia. Panele dyskusyjne poświęcone były m.in. wpływowi polityki kulturalnej i medialnej Unii Europejskiej na modele produkcyjne i zachowania widowni filmowej i telewizyjnej w Europie, dobrym i złym stronom bycia producentem, dystrybutorem w kraju z małą ilością mieszkańców mówiących w danym języku oraz znaczeniu solidnego narodowego systemu finansowania dla branży audiowizualnej, a także koprodukcjach małych krajów.
  
Uczestnicy  panelu „Going international for Real” rozmawiali o sensie wprowadzania firmy na rynki zagraniczne, znaczeniu networkingu, sposobach na zwiększanie międzynarodowej rozpoznawalności swoich projektów i wpływie ważnych europejskich nagród na pozycję producenta.
 
Drugi dzień konferencji rozpoczął się spotkaniami uczestników konferencji w tzw. grupach roboczych pod przewodnictwem szefów MEDIA Desków z czterech nowych Krajów Członkowskich Każda z grup otrzymała dwa zagadnienia, do których będzie musiała się odnieść i znaleźć rozwiązania problemu i przedstawić swoje rekomendacje, uwagi i opinie.  Odpowiedzi na te osiem pytań sformułują swoisty manifest, czyli listę rekomendacji dotyczących problemów i doświadczeń nowych Krajów Członkowskich.
 
Tego dnia można  było obejrzeć prezentację Renate Rose z European Film Promotion– organizacji, której celem jest promocja kina europejskiego i związanych z nim artystów. Cel ten realizowany jest poprzez prezentację fachowych wydawnictw i europejskich produkcji filmowych, organizację przedsięwzięć na festiwalach i targach oferujących europejskim filmowcom lepszy dostęp do międzynarodowego rynku oraz promocję utalentowanych twórców filmowych najmłodszego pokolenia. Od 2000 roku w projekcie wzięło udział blisko 100 producentów.
 
Zaprezentowany został także raport „Badanie rynku audiowizualnego. Konkurencyjność sektora audiowizualnego Polski – wyzwania dla dystrybutorów” przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z MEDIA Desk Polska i Stowarzyszeniem Filmowców Polskich.
 
Ostatni panel konferencji poświęcony był roli telewizji publicznej w przemyśle audiowizualnym nowych Krajów Członkowskich. Dyskusji przewodził  Juliusz Braun, prezes Telewizji Polskiej, zaś udział wzięli: Vaclav Mika, prezes słowackiej telewizji publicznej,  Rasa Miškinytė, litewska producentka i wieloletnia szefowa działu produkcji filmowej i redaktorka zamawiająca LRT (państwowej litewskiej telewizji) oraz Michał Kwieciński, prezes Akson Studio.
 
Intencją organizatorów szczytu audiowizualnego  jest próba oceny kondycji rynków audiowizualnych, szczególnie tych zlokalizowanych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz do wskazania kierunków ich rozwoju w przyszłości. Wszyscy ci, którzy nie  mogli osobiście uczestniczyć w konferencji, mogli śledzić  na żywo w Internecie na stronie www.mediadeskpoland.eu. Językiem roboczym szczytu jest angielski.

Więcej informacji i szczegółowy program konferencji na stronie www.mediadeskpoland.eu.

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie