"Przegląd międzynarodowy": nr 01/2015

09.01.2015
W styczniowym Przeglądzie Międzynarodowym dużo informacji na temat radia cyfrowego. Między innymi o tym, jak wygląda plan cyfryzacji radia w Szwecji i w Szwajcarii. Poza tym można przeczytać o nowej ustawie chroniącej norweskie dzieci przed nieodpowiednimi treściami na wszystkich platformach dostępu oraz o pomyśle na ukraińską telewizję w Kanadzie.
logo Przegląd Międzynarodowy

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Hiszpania

Netflix się waha

Wbrew zapowiedziom Netflix nie zamierza rozpocząć świadczenia usług w Hiszpanii w 2015 roku. Zmiana decyzji w tej sprawie motywowana jest wysokim poziomem piractwa w tym kraju oraz niewystarczającą popularnością usług płatnej telewizji. Posiadając już 32 mln abonentów na całym świecie, Netflix wkracza do Europy, gdzie jest już obecny w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii oraz w Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii. Kolejne kraje, w których będzie oferował za stałą opłatą wypożyczanie filmów to Niemcy, Francja, Austria, Szwajcaria, Belgia i Luksemburg.
Źródło: Advanced Television, 22.12, Netflix denies 2015 Spain launch

Konsekwencje zmiany częstotliwości

Około 4% ludności Hiszpanii może zostać pozbawione dostępu do naziemnej telewizji cyfrowej po migracji nadawców na nowy zakres częstotliwości, która zgodnie z decyzją rządu zakończyła się 1 stycznia 2015 roku. Jest to konsekwencja decyzji o przeznaczeniu częstotliwości dotąd wykorzystywanych przez telewizję (pasmo 800 MHz) na potrzeby szerokopasmowego Internetu. Szacuje się, że blisko dwa mln Hiszpanów, którzy mieszkają na obszarach o trudnych warunkach geograficznych (np. we wsiach między górami) może utracić możliwość oglądania telewizji, o ile samorządy regionalne nie podejmą kroków w kierunku rozszerzenia sygnału telewizyjnego na tych obszarach poprzez przestrojenie koniecznych urządzeń, na co potrzebne są dodatkowe środki. W latach 2008-2010 rozszerzenie naziemnej telewizji cyfrowej na obszary peryferyjne nastąpiło dzięki dotacjom państwowym, co ostatnio Komisja Europejska uznała za niezgodne z prawem (patrz:  Przegląd Międzynarodowy 10/2014). W związku z tym rząd będzie musiał prawdopodobnie przedłużyć termin jednoczesnego nadawania sygnału (simulcastu) na starych (790 MHz-862 MHz) i nowych częstotliwościach, aby uniknąć wykluczenia odbiorców. Z drugiej strony, Ministerstwo Przemysłu ogłosiło, że 49% populacji jest już przygotowane do migracji.
Źródło: Advanced Television, 01.12, 2m Spaniards could lose DTT
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Holandia

Czy będą nowe koncesje analogowe?

Przedłużenie komercyjnych koncesji radiowych w Holandii będzie zależało od popytu na radio cyfrowe. Jak powiedział ostatnio w parlamencie minister gospodarki, jeśli w 2016 roku co najmniej połowa gospodarstw domowych będzie posiadała odbiornik DAB, rząd będzie mógł rozpocząć planowanie wyłączenia usług FM. W takim przypadku nie zostaną ogłoszone nowe koncesje na nadawanie analogowe. Aktualnie obowiązujące koncesje wygasają 31 sierpnia 2017 roku.
Źródło: Telecompaper, 15.12, Dutch govt plans FM licences auction in 2015
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Kanada

Ukraińska telewizja w Kanadzie

Ukraiński program telewizyjny 1+1 International uzyskał koncesję na nadawanie w Kanadzie i przygotowuje się do stworzenia w tym kraju sieci płatnej telewizji. Jak zauważyli inicjatorzy tej usługi, ok. 4% populacji Kanady ma ukraińskie korzenie i choć tylko 130 tys. osób posługuje się językiem ukraińskim, jest to i tak liczba znacząca. Dla porównania, płatne rosyjskie programy telewizyjne w Stanach Zjednoczonych ogląda 80–100 tys. widzów. Dodatkową grupę potencjalnych odbiorców ukraińskiej telewizji mogą stanowić osoby rosyjskojęzyczne.
Źródło: Broadband TV News, 09.12, Ukrainian channel breaks into Canada
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Norwegia

Ustawa o ochronie małoletnich

W połowie grudnia norweski parlament przyjął nową ustawę o ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami w usługach audiowizualnych. Nowe przepisy wprowadzają podejście niezależne od platformy dostępu i dotyczą treści dostępnych publicznie zarówno w telewizji linearnej jak w usługach na żądanie, podczas pokazów publicznych (w tym w kinach) oraz w wideogramach dostępnych na terenie Norwegii (w tym bezpłatnie rozprowadzanych materiałach DVD/Blu-ray).
Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie programy audiowizualne muszą być klasyfikowane z określeniem granicy wieku. Ustawa wprowadza obowiązek przestrzegania limitu wieku oraz informowania społeczeństwa o granicy wieku dla danych treści (w tym obowiązek znakowania wszystkich programów). Limity wiekowe dla utworów filmowych ustala organ regulacyjny ds. mediów (Medietilsynet), a dla programów audiowizualnych ustalane są przez dystrybutora programu na podstawie wytycznych opracowanych przez Medietilsynet. Ustawa wprowadza pięć kategorii wiekowych: „dla wszystkich”, +6, +9, +12, +15 oraz +18. Organ regulacyjny przygotowuje rozporządzenia i wytyczne w celu implementowania ustawy oraz przeprowadzi kampanię informacyjną adresowaną do odbiorców i rynku mediów. Ustawa wejdzie w życie1 lipca br.
Źródło: EPRA, 06.01, Protection of Minors: Norway adopts platform independent legislation
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Niemcy

Kto pierwszy na liście programów?

Organy regulacyjne niemieckich mediów chcą zmienić sytuację, w której finansowo najsilniejsi nadawcy uzyskują najwyższe miejsca na listach programów w odbiornikach telewizyjnych i set-top-boxach, a mniejsi i lokalni gracze znajdują się na mniej korzystnych pozycjach. Jak wykazały badania opublikowane przez organ regulacyjny ds. mediów w regionie Badenii i Wirtembergii (LFK), tylko bardzo niewielu telewidzów korzysta z możliwości zmiany kolejności programów, co pociąga za sobą silny wpływ producentów urządzeń na preferencje odbiorców. Tylko jedna trzecia cyfrowych telewizyjnych gospodarstw domowych faktycznie korzysta z elektronicznego przewodnika po programach (EPG). Widzowie korzystający z tej usługi przede wszystkim poszukują informacji o aktualnie trwających audycjach. Tylko połowa z nich ustawia domyślny kanał wyboru za pomocą EPG. Zdaniem przewodniczącego LFK, istnieje realne niebezpieczeństwo, że pozycjonowanie programów przez producentów sprzętu odbywa się na podstawie książeczki czekowej. Nowe programy informacyjne lub oferty lokalne stoją w obliczu groźby zejścia do „cyfrowej nirwany”. Konieczne są zatem regulacje, które stworzą równe warunki dostępu dla wszystkich programów.
Źródło: Broadband TV News, 22.12, German media authorities want to regulate TV channel listings
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Szwajcaria

Plan przechodzenia na radio cyfrowe

Wiosną 2013 roku pod przewodnictwem szwajcarskiego organu regulacyjnego OFCOM, w Szwajcarii stworzona została grupa robocza „DigiMig”, w skład której weszli przedstawiciele publicznego nadawcy SRG, prywatnych stacji radiowych, stacji regionalnych, rozgłośni środowiskowych, branży motoryzacyjnej i innych sektorów. Grupa stworzyła scenariusz przejścia z radia analogowego FM na cyfrowe DAB+, który przekazała na początku grudnia br. Ministerstwu Środowiska, Transportu, Energii i Komunikacji. Dokument wyróżnia dwie fazy przechodzenia na nadawanie cyfrowe, które ostatecznie powinno zakończyć się najpóźniej do 2024 roku. Pierwsza faza, w której wszyscy nadawcy mają nadawać równolegle w formacie cyfrowym i analogowym, ma trwać do końca 2019 roku i objąć nowelizację ustawy medialnej oraz działania promocyjne zachęcające do słuchania cyfrowego radia w domu i w samochodzie oraz do zakupu cyfrowych odbiorników. Fazie tej ma towarzyszyć specjalny program badania audytorium. W drugiej fazie, która rozpocznie się w 2020 roku, przewidziane jest stopniowe wyłączanie nadajników FM, harmonizowane na poziomie poszczególnych regionów we współpracy z nadawcami.
Źródło: EPRA, 16.12, Digital Radio Switchover envisaged for 2024 in Switzerland

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Szwecja

Plan cyfryzacji naziemnego radia w Szwecji

Szwedzki koordynator ds. cyfryzacji radia przedstawił rządowi pod koniec grudnia 2014 roku plan działań, opracowany we współpracy z rozgłośniami publicznymi i komercyjnymi, organem regulacyjnym ds. mediów oraz urzędem ds. poczty i telekomunikacji. Plan zakłada trzy etapy: wspólny start, przedłużenie komercyjnym nadawcom koncesji na nadawanie analogowe i warunkowe wyłączanie transmisji FM.
Zakłada się, że przed końcem 2016 roku zarówno radio publiczne jak  i stacje komercyjne osiągną 70-procentowe pokrycie sygnałem cyfrowym. Przewidziany został 5-8-letni okres równoległej transmisji analogowej i cyfrowej, podczas którego wygasną obecne komercyjne koncesje analogowe. Aby umożliwić tym rozgłośniom planowanie i inwestowanie w nowy system dystrybucji radiofonii cyfrowej, należy wyjaśnić wszelkie niejasności. Zaproponowano zatem przedłużenie koncesji analogowych do czasu, gdy powstaną warunki do zakończenia transmisji FM. Takie przedłużenie uzależnione byłoby od podjęcia i kontynuacji równoległego nadawania cyfrowego i nie podlegałoby opłatom koncesyjnym.
Zakończenie transmisji analogowej jest planowane w 2022 roku, o ile spełnione będą cztery warunki. Po pierwsze, transmisja cyfrowa radia publicznego powinna mieć takie samo pokrycie terenu jak obecna transmisja FM, czyli 99,8%. Po drugie, transmisja cyfrowa powinna oferować szerszy wybór i większą wartość dla słuchacza. Trzecim warunkiem jest, by 50% audytorium codziennie słuchało radia cyfrowego, a zatem nie było zależne od transmisji FM. I w końcu, po czwarte, powinny zaistnieć ekonomiczne i praktyczne możliwości konwersji odbiorników samochodowych do odbioru cyfrowego. Jeżeli te warunki będą spełnione w 2020 roku, transmisja FM nie będą kontynuowana w 2022 roku. Jeśli nie, transmisja analogowa będzie działać do 2024 roku, dzięki czemu uzyska się więcej czasu na spełnienie w/w warunków. Szwedzki organ regulacyjny (SBA) będzie monitorować spełnianie wymienionych warunków i raportować w tej sprawie do rządu, a w 2018 roku dokona również oceny warunków zaproponowanych w planie działań. Jeśli chodzi o rozgłośnie środowiskowe, będą one na razie nadal nadawać analogowo.
Radio komercyjne i publiczne będzie korzystać z różnych sieci przesyłowych. Koszt równoległej transmisji stacji publicznych będzie finansowany z pożyczki państwowej, która zostanie zwrócona, gdy transmisja FM zostanie zakończona i koszty transmisji będą niższe. Będzie to system analogiczny do tego, jaki miał miejsce w przypadku cyfryzacji telewizji kilka lat wcześniej. Ważne jest, by radio publiczne posiadało możliwości finansowe do tworzenia zawartości nowych usług cyfrowych.
W konsekwencji zmiany technologii słuchacze będą musieli zainwestować w nowy sprzęt. Szacuje się, że  będzie trzeba wymienić około 10 milionów odbiorników. Jeśli wszystkie odbiorniki FM zostaną wyrzucone w tym samym roku, będą stanowić 3% wszystkich odpadów elektronicznych w Szwecji.
Źródło, WorldDAB, 01.12, Roadmap to digitalize terrestrial radio in Sweden
Wiadomości branżowe

Wiadomości branżowe
Memorandum w sprawie radia hybrydowego

WorldDMB, międzynarodowa organizacja odpowiedzialna za rozwój i promocję technologii radia cyfrowego na świecie, podpisała Memorandum Porozumienia w sprawie radia hybrydowego (Smart Radio Memorandum of Understanding). Organizacja zamierza wspierać europejskich nadawców publicznych i komercyjnych w umożliwianiu odbioru cyfrowego radia za pomocą różnych urządzeń, a w szczególności smartfonów i tabletów. Ma zamiar przyczyniać się do rozwoju technologii, treści i modeli biznesowych. Jak zauważył przewodniczący organizacji, Patrick Hannon, „urządzenia hybrydowe odgrywają coraz większą rolę w konsumpcji treści audialnych […] Naszym celem jest zapewnienie słuchaczom możliwości korzystania z pełni korzyści, jakie daje bezpłatne radio cyfrowe, za pomocą dowolnego urządzenia. Odbiorniki hybrydowe będą odgrywać w przyszłości kluczową rolę”.
Źródło: WorldDMB.org, 19.12, WorldDMB signs Smart Radio MoU


Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie