"Przegląd Międzynarodowy" : nr 11-12/2019

31.12.2019
W podwójnym listopadowo-grudniowym numerze Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać o czeskim projekcie podatku cyfrowego, o apelu brytyjskiej Izby Lordów w sprawie mediów publicznych, o obowiązku wyposażania wszystkich nowych radioodbiorników we Francji w funkcję odbioru DAB+, a także o tym, kto ze składu nowej Komisji Europejskiej ma w swoich kompetencjach sprawy związane z mediami audiowizualnymi.
Komisja Europejska

Nowi komisarze
27 listopada 2019 r. Parlament Europejski przegłosował wybór nowej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Kwestie związane z szeroko rozumianymi mediami oraz z przeciwdziałaniem dezinformacji znalazły się w zakresie kompetencji dwojga komisarzy: wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, komisarza ds. praworządności, Věry Jourovej (CZ) oraz komisarza ds. rynku wewnętrznego, Thierry Bretona (FR).

W listach powierzających im zadania (tzw. mission letters), Przewodnicząca Komisji zaleciła by:

Thierry Breton – komisarz ds. rynku wewnętrznego

•    poprowadził prace nad skoordynowanym europejskim podejściem do sztucznej inteligencji. Ma opracować europejską strategię dotyczącą danych oraz kierować pracami nad nową dyrektywą o usługach cyfrowych (Digital Services Act);
•    wniósł wkład w działania nad zapobieganiem i przeciwdziałaniem dezinformacji i fałszywym informacjom w Internecie, przy jednoczesnym zachowaniu wolności wypowiedzi, wolności prasy i pluralizmu mediów;
•    skoncentrował się na budowie jednolitego systemu bezpieczeństwa cybernetycznego, w szczególności na certyfikacji dostępu, wdrażaniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, strategiach szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych i innych istotnych obszarach;
•    włączył się w realizację zaktualizowanego planu działania na rzecz edukacji cyfrowej.

Věra Jourowá, wiceprzewodnicząca KE, komisarz ds. praworządności, ma za zadanie:

•    koordynować prace związane z realizacją Planu Działania na rzecz Europejskiej Demokracji w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z interwencją zewnętrzną w europejskich wyborach. Prace powinny objąć wnioski ustawodawcze w zakresie płatnej reklamy politycznej i finansowania europejskich partii politycznych;
•    koordynować prace związane z potrzebą wzmocnienia odporności europejskich systemów demokratycznych. Ma współpracować ze wszystkimi komisarzami właściwymi w zakresie przeciwdziałania dezinformacji i fałszywym informacjom. Działania te muszą być prowadzone z  zagwarantowaniem prawa wolności wypowiedzi, wolności prasy i pluralizmu mediów. Jeśli efekty działania Kodeksu postępowania w sprawie dezinformacji będą niezadowalające, wiceprzewodnicząca KE ma zaproponować interwencję regulacyjną;
•    wobec istotnego znaczenia, jakie dla europejskiej demokracji ma wolność i pluralizm mediów, zadaniem komisarz ds. praworządności jest identyfikowanie zagrożeń dla pluralizmu mediów przy wykorzystaniu narzędzia, jakim jest Monitor Pluralizmu Mediów oraz inicjowanie międzynarodowych projektów wspierających niezależną i różnorodną działalność dziennikarską. 

Źródła: ec.europa.eu, 01.12, Mission letter to Thierry Breton , Mission letter–Jourova–2019-2024


Czechy

Podatek cyfrowy

Czeski rząd przedstawił parlamentowi projekt ustawy wprowadzającej 7% podatek cyfrowy. Miałyby go opłacać duże firmy, które nie mając siedziby ani oddziału w Czechach, prowadzą w tym kraju działalność w zakresie gospodarki cyfrowej.

Podatek byłby płacony przez firmy o globalnych przychodach przekraczających 750 mln EUR lub takie, które z tytułu świadczenia usług podlegających opodatkowaniu w Republice Czeskiej osiągają przychody na poziomie co najmniej 100 mln CZK (3,9 mln EUR).

Ministerstwo Finansów szacuje, że Skarb Państwa uzyska z nowego podatku cyfrowego 2,4 - 6,6 mld CZK rocznie.

Źródło: Broadband TV News, 20.11, Czech digital tax to target foreign companies


Francja

Inwestycje publicznej telewizji


France Télévisions przeznaczy w 2020 roku dodatkowy budżet w wysokości 24 mln EUR na przyspieszenie rozwoju cyfrowego, co oznacza, że łącznie przeznaczy na inwestycje 144 mln EUR. Fundusze mają posłużyć do udoskonalenia treści dostępnych w ramach VoD i na platformach informacyjnych france.tv i franceinfo.fr, a także pozwolą zakończyć cyfryzację kanału dla dzieci France 4 i kanału terytoriów zamorskich France Ô.

Grupa nadawcy publicznego planuje wprowadzić nową ofertę cyfrową skierowaną do młodych odbiorców, po uruchomieniu platformy dziecięcej Okoo. France Télévisions stara się również w pełni wdrożyć platformę edukacyjną Lumni, uruchomioną w listopadzie ubiegłego roku we współpracy z ministerstwem edukacji narodowej.

Budżet na 2020 r. obejmuje również 24,3 mln EUR, które zostaną przeznaczone na Salto, wspólną platformę SVoD, którą France Télévisions przygotowuje wspólnie z nadawcami konkurencyjnych kanałów komercyjnych - TF1 i M6.

Źródło: Advanced Television, 20.12, France Télévisions to invest €144m in digital

Wszystkie nowe radioodbiorniki muszą odbierać DAB+

Ustawa w sprawie modernizacji nadawania audiowizualnego, która weszła w życie w grudniu 2018 r., wymaga, aby od 20 grudnia 2019 r. wszystkie nowe odbiorniki sprzedawane konsumentom we Francji umożliwiały odbiór standardu DAB+, z wyjątkiem radioodbiorników samochodowych. Od 20 czerwca 2020 r. obowiązek ten dotyczyć będzie również odbiorników samochodowych.

Źródło: www.dabplus.fr, 15.12, Avant Noël, l’intégration de la norme DAB+ dans la plupart des récepteurs radio


Hiszpania

Kara za nieuczciwą konkurencję

Hiszpański organ regulacyjny ds. konkurencji i rynków, odpowiedzialny również za regulacje w dziedzinie komunikacji elektronicznej, mediów audiowizualnych, energii, usług pocztowych oraz transportu lotniczego i kolejowego (CNMC), nałożył na dwie największe firmy telewizyjne w kraju - Mediaset i Atresmedia - grzywnę w wysokości 40 mln EUR (około 4,5% ich przychodów) za „utrudnianie wejścia i rozwoju innych operatorów na rynku reklam telewizyjnych w Hiszpanii” i tym samym łamanie przepisów dotyczących konkurencji.

Tą sankcją CNMC zamierza ograniczyć siłę reklamową obu grup, które kontrolują ponad 85% całego rynku reklam telewizyjnych i ponad 95% sektora ogólnodostępnej telewizji, z łącznym udziałem w widowni na poziomie 55%.

Zdaniem CNMC oba podmioty prowadziły nieuczciwą konkurencję, między innymi narzucając kwoty reklamodawcom i agencjom reklamowym poprzez pakietową sprzedaż reklam telewizyjnych. Nadawcy zapowiedzieli odwołanie się od decyzji.

Źródło: Advanced Television, 13.11, Record €80m fine for Mediaset, Atresmedia ad abuse


Wielka Brytania

Możliwość dzielenia kosztów subskrypcji

W Wielkiej Brytanii uruchomiona zostaje usługa umożliwiająca podział kosztów subskrypcji online Together Price (cena razem).

Stworzona pierwotnie we Włoszech usługa opiera się na pomyśle podziału kosztów między przyjaciół, współlokatorów, członków rodziny lub współpracowników, co pozwala użytkownikom bezpiecznie i legalnie obniżyć koszt subskrypcji (nawet pięciokrotnie) usług takich jak Netflix, Spotify, NowTV, Google Play Music, a teraz także YouTube Premium, pozwalając wielu użytkownikom oglądać filmy i słuchać muzyki w ramach tej samej subskrypcji.

W ciągu roku Together Price przekroczyła już 500 tys. zarejestrowanych użytkowników. Dostępna jest we Włoszech, Hiszpanii, Ameryce Łacińskiej, a od teraz także w Wielkiej Brytanii. Usługa łączy na jednej platformie: cyfrowy portfel do zbierania udziałów każdego użytkownika, czat grupowy, na którym można komunikować się w czasie rzeczywistym, oraz funkcje sieci społecznościowej.

Według pomysłodawców, pasje i zainteresowania młodych ludzi są teraz szeroko odzwierciedlone w kontekście online i coraz częściej dzielone z przyjaciółmi, krewnymi i współlokatorami. Zwłaszcza pokolenia tzw. Millennials i Generation Z szukają takich treści i każdego dnia korzystają z licznych cyfrowych usług i subskrypcji i dzielą koszty tych usług z innymi. Zsumowanie kosztów najczęściej używanych usług subskrypcyjnych (np. Spotify, Netflix, Nintendo Switch online, DAZN itp.) to około 300 GBP rocznie, co zwłaszcza dla młodszych konsumentów stanowi znaczny wydatek.

Źródło: Advanced Television, 20.11, Together Price – UK launch

Izba Lordów apeluje o wsparcie dla brytyjskich mediów publicznych

Komisja ds. Komunikacji i Cyfryzacji izby wyższej Parlamentu Wielkiej Brytanii - Izby Lordów ostrzegła, że nadawcy publiczni powinni być lepiej wspierani, aby nadal mogli produkować wysokiej jakości treści odzwierciedlające i analizujące brytyjską kulturę. W zamian nadawcy muszą służyć wszystkim odbiorcom.

Komisja stwierdza w swoim raporcie - Nadawanie publiczne: tak ważne jak zawsze - że media publiczne pozostają niezbędne dla brytyjskich mediów, a ich utrata pogorszyłaby stan społeczeństwa i demokracji w Wielkiej Brytanii. Nadawcy publiczni stoją w obliczu bezprecedensowej konkurencji ze strony Netflix, Amazon Prime i innych usług subskrypcyjnych wideo na żądanie (SVoD), których budżety produkcyjne często przewyższają budżet mediów publicznych.

Raport podkreśla, że w przeciwieństwie do usług SVoD nadawcy publiczni nie trafiają do niektórych grup społeczeństwa, w tym zwłaszcza 16–34-latków. Młodsze pokolenia nie dorastały z mediami publicznymi, tak jak poprzednie pokolenia, co grozi osłabieniem wsparcia dla opłaty abonamentowej.
Komisja wyraża dalsze obawy dotyczące integralności opłaty abonamentowej jako gwaranta niezależności finansowej BBC. Konieczny jest nowy, niezależny i przejrzysty proces ustalania opłaty abonamentowej. Raport zaleca powołanie nowego organu o nazwie BBC Funding Commission, który pomoże ustalić opłatę abonamentową.

Jednym z rozwiązań, które zdaniem Izby Lordów zasługuje na rozważenie, jest rozszerzenie listy wydarzeń sportowych, które byłyby relacjonowane przez media publiczne, o doroczny turniej krykieta „The Ashes” oraz turniej golfa „The Open Golf Championship”.

„Jeśli nie wesprzemy naszych nadawców publicznych, publiczność zatęskni za nimi, gdy ich już nie będzie” – stwierdzili autorzy raportu.

Źródło: Advanced Television, 06.11, UK lords call for PSB safeguarding

Integracja mniejszości narodowych

Na platformie Freeview 271 za pośrednictwem platformy Channelbox został uruchomiony pierwszy w Wielkiej Brytanii kurdyjski kanał telewizyjny, Rudaw. W Wielkiej Brytanii mieszka ponad 250 tys. Kurdów, co czyni ich jedną z największych diaspor w kraju. Channelbox to wielokanałowa usługa telewizyjna, która łączy wyselekcjonowany wybór niekodowanych kanałów telewizyjnych, dostarczanych do Freeview za pośrednictwem publicznego Internetu. Obecnie w Channelbox można znaleźć France24, Hellenic TV, Rudaw, Retro Movies oraz Law & Crime, a od stycznia 2020 r. zapowiadanych jest więcej kanałów.

„Cieszymy się, że możemy przekazywać wiadomości kurdyjskiej diasporze mieszkającej w Wielkiej Brytanii w ich własnym języku i będziemy nadal poszerzać portfolio kanałów telewizyjnych, aby zaspokoić każdą społeczność, która uczyniła Wielką Brytanię swoim domem” - skomentowała Tanya Kronfli, szefowa Działu Rozwoju w Channelbox.

Źródło: Advanced Television, 04.12, First Kurdish TV channel launched in UK


Wiadomości branżowe

Hackerzy Disney+


Według raportu ZDNet, wielu użytkowników, którzy zarejestrowali się w nowej usłudze przesyłania strumieniowego Disney+, zgłosiło zhakowanie swoich kont. Od 12 listopada, kiedy usługa została uruchomiona w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Holandii, hakerzy przechwycili szczegóły kont tysięcy klientów i wystawili je na sprzedaż. Użytkownicy, których dotyczy problem, zostali zablokowani na swoich kontach, otrzymując komunikat o błędzie wskazujący, że ich hasła były nieprawidłowe.

Pomimo ogromnej liczby skarg, Disney uważa, że odpowiedzialność za zaistniałą sytuację nie leży po jego stronie.

Jak poinformował rzecznik firmy, Disney „stale kontroluje systemy bezpieczeństwa, a gdy znajduje próbę podejrzanego logowania, proaktywnie blokuje powiązane konto użytkownika i poleca użytkownikowi wybrać nowe hasło”. Odsetek użytkowników, którzy znaleźli się w takiej sytuacji jest zdaniem Disneya niewielki, zaś dane mogły zostać skradzione w inny sposób - na przykład poprzez oprogramowanie szpiegujące na urządzeniach użytkowników lub ponowne użycie danych logowania skradzionych z innych źródeł.

W ciągu pierwszych kilku dni do serwisu zapisało się dziesięć milionów osób. W Australii, Nowej Zelandii i Portoryko usługa została uruchomiona w listopadzie, a Wielkiej Brytanii i w kolejnych krajach europejskich, w tym w Polsce, aktywna będzie od 31 marca 2020.

Źródło: Advanced Television, 20.11, Thousands report Disney+ account hackedWybór i opracowanie:
Maria Borkowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie