"Przegląd międzynarodowy": nr 08/2016

05.09.2016
W sierpniowym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać m. in. o trudnej sytuacji mediów publicznych w Hiszpanii, o wprowadzeniu pomiaru widowni w czasie rzeczywistym w Wielkiej Brytanii oraz o tym, jak silne media publiczne idą w parze z demokracją.
logo "Przeglądu Międzynarodowego"
 
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Irlandia
 
100 lat radia w Irlandii
 

Organ regulacyjny ds. mediów (BAI) ogłosił, że w ramach tegorocznych obchodów  „Nocy Kultury”  (16 września) będzie gospodarzem specjalnego wieczoru poświęconego ewolucji radia w Irlandii. W Dublinie, w siedzibie BAI zorganizowana zostanie wystawa upamiętniająca sto lat, jakie upłynęły od pierwszej transmisji radiowej w 1916 roku i 90 lat od uruchomienia pierwszej irlandzkiej rozgłośni. Goście wystawy będą mogli odsłuchać liczne archiwalne nagrania oraz obejrzeć eksponaty udostępnione przez Hurdy Gurdy Museum of Vintage Radio. Planowane są także wystąpienia na temat historii radia i roli, jaką radio publiczne, komercyjne i środowiskowe odegrało w społecznym i historycznym rozwoju Irlandii. BAI zaprosił rozgłośnie z całego kraju do przesyłania ciekawych audioklipów i materiałów archiwalnych.
 
Źródło: BAI, 18.08, Broadcasting Authority of Ireland to Celebrate ‘A Century of Radio’ on Culture Night 2016

Fundusz Badań Medialnych 2016
 
Organ regulacyjny ds. mediów (BAI) ogłosił szczegóły tegorocznego „Planu Finansowania Badań Medialnych, przeznaczając łącznie 50 tys. euro na projekty badawcze istotne z punktu widzenia oczekiwanych zmian w sektorze mediów i roli regulacyjnej BAI w tym zakresie. Tematy określone w tegorocznym Planie obejmują:
·         gender w mediach;
·         media elektroniczne a społeczeństwo;
·         język irlandzki w mediach;
·         inne tematy wynikające ze  strategicznych celów i zadań organu, określonych w Strategii BAI na lata 2014-2016.
Tegoroczny fundusz na ten cel jest o 100 proc. wyższy od poprzedniego. Na stronie internetowej BAI zamieszczony został formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe wymagania wobec zainteresowanych.
 
Źródło: BAI, 30.08, BAI launches Media Research Funding Scheme 2016

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Hiszpania
 
Orzeczenie w sprawie pomocy publicznej
 

Komisja Europejska uznała za naruszenie unijnych przepisów hiszpańskie plany zrekompensowania nadawcom kosztów simulcastu podczas przechodzenia  z nadawania analogowego na  nadawanie cyfrowe. Komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji określiła, że   środek ten zapewnia korzyść nadawcom naziemnym i operatorom platform nie uwzględniając innych dostępnych technologii. Jest to sprzeczne z zasadą neutralności technologicznej i nie wydaje się ani konieczne, ani proporcjonalne.
Hiszpania złożyła w tej sprawie notyfikację  do Komisji Europejskiej w kwietniu 2012 r. W trakcie jej rozpatrywania przez Komisję, kraj ten wycofał się z projektu zrekompensowania nadawcom publicznym kosztów przesyłania ich produkcji w formacie analogowym i cyfrowym ponieważ koszty te zostały już zrekompensowane za pomocą dotacji na rzecz misji publicznej; aktualne jednak pozostały plany rekompensaty dla nadawców prywatnych.
O ile przepisy dotyczące pomocy państwa pozwalają interweniować w celu zapobieżenia nieprawidłowościom w funkcjonowaniu rynku, takie posunięcie musi być bezstronne i Hiszpanii nie udało się wykazać, dlaczego nadawcy naziemni mają otrzymać pomoc, a  ci, którzy rozprowadzają program za pomocą sieci satelitarnych, kablowych i IPTV mają być jej pozbawieni.
Hiszpanii nie udało się też wykazać konieczności publicznego  wsparcia  na rzecz realokacji częstotliwości w celu zapewnienia sprawnego przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe.
Komisja Europejska rozpatrywała w tym zakresie również drugą sprawę z Hiszpanii (dotacje dla mieszkańców budynków zbiorowych, którzy musieli zmodernizować istniejącą infrastrukturę naziemnej telewizji cyfrowej lub przełączyć się na inną platformę) uznając ją  za zgodną z zasadami pomocy państwa.
 
Źródło: Broadband TV News, 08.08, EC rules Spanish DTT system illegal
 

Nadawca publiczny na skraju przepaści
 

Hiszpański nadawca publiczny RTVE, operator pięciu programów o zasięgu krajowym, znalazł się w krytycznej sytuacji finansowej wobec długu rzędu 100 mln €.
Zgodnie z raportem organu państwowego stworzonego przez Ministerstwo Finansów do zarządzania przedsiębiorstwami będącymi własnością państwa (SEPI) RTVE nie udało dostosować się do zmieniających się czasów. Podczas gdy prywatni nadawcy telewizyjni Mediaset i Atresmedia uzyskali w zeszłym roku zyski na poziomie odpowiednio166 mln € i 99 mln €, RTVE stracił 37 mln €.
RTVE nie udało się utrzymać widowni telewizyjnej. TVE i jej pięć programów krajowych, mają łącznie 16,7 proc. udziałów w rynku odbiorców, podczas gdy Mediaset (siedem programów) - 31 proc., a Atresmedia (sześć  programów) -  26,8 proc. udziału w tym rynku.
Problemy RTVE wynikają w dużej mierze z ogromnego spadku dochodów. Pierwsze załamanie  nastąpiło w 2009 roku, kiedy rząd zdecydował, że publiczny nadawca nie będzie nadawać reklam, co spowodowało ubytek rzędu 450 mln €. Prywatni nadawcy mieli łożyć na RTVE dzięki uzyskanym dodatkowym wpływom z reklamy, jednak w ciągu ostatnich pięciu lat ich udział w finansowaniu nadawcy publicznego systematycznie spadał. Drugi spadek nastąpił, gdy finansowanie RTVE przez państwo w latach 2010-2013 zostało zmniejszone o 30 proc. w ramach działań oszczędnościowych rządu.
 
Źródło: Advanced Television, 09.08, Spain: RTVE’s finances in critical condition


Finansowanie mediów publicznych
 

Hiszpański Urząd ds. Konkurencji (CNMC), pełniący jednocześnie funkcję organu regulacyjnego ds. mediów elektronicznych, wezwał rząd do zweryfikowania modelu finansowania nadawcy publicznego RTVE pod kątem zapewnienia stabilności jego finansowania.
Powstały na ten temat raport wskazuje, że pochodzący z 2009 r. model finansowania RTVE nie jest wystarczająco skuteczny - w ostatnich latach doprowadził on do niestabilności finansowej nadawcy. Przypomnijmy, że na mocy ustawy z 2009 roku z programów nadawcy publicznego wycofane zostały reklamy, a jego finansowanie zostało uzależnione  od dotacji państwowych i opłat od nadawców komercyjnych i firm telekomunikacyjnych.
Wraz z wnioskiem CNMC powraca debata o przywróceniu reklamy w telewizji publicznej, czemu sprzeciwiają się nadawcy komercyjni.
CNMC wskazuje, że dotacje państwowe są coraz niższe i spadły z 579 mln € w 2010 roku do 252 mln € cztery lata później. Środki finansowe pozyskiwane od nadawców komercyjnych i operatorów telekomunikacyjnych są również niewystarczające - osiągają jedynie 32,5 proc. zakładanej kwoty.
 
Źródło: Advanced Television, 04.08, RTVE financial model under fire
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Rumunia
 
Przejście na telewizję cyfrową odsunięte w czasie
 

Wbrew dotychczasowym założeniom rumuński nadawca publiczny TVR nie zakończy nadawania analogowego w tym roku. Podstawową przyczyną jest nieposiadanie przez część społeczeństwa, zwłaszcza na wsi, środków wystarczających na zakup sprzętu do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Ocenia się, że obecnie z najprostszych anten do odbioru telewizji analogowej korzysta ok. 1 mln obywateli. Jednocześnie Rumunia ma jeden z najwyższych wskaźników penetracji płatnej telewizji (satelitarnej lub kablowej) – korzysta z niej ponad 90 proc. gospodarstw domowych. Rząd rozważa subsydiowanie zakupu sprzętu do odbioru telewizji cyfrowej.
 
Źródło: Broadband TV News, 09.08, Romania struggling with digital transition
 
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Wielka Brytania
 
Pomiar widowni w czasie rzeczywistym
 

Brytyjska telewizja satelitarna Freesat, z której korzysta blisko 2 mln gospodarstw domowych, uruchomiła usługę polegającą na badaniu zachowań odbiorców w czasie rzeczywistym dzięki specjalnej platformie stworzonej przez firmę TVbeat. Anonimowe dane są zbierane z ponad 100 tys. podłączonych do sieci dekoderów (ich użytkownicy zgodzili się na udostępnienie danych), a następnie przetwarzane natychmiast przez platformę TVbeat użytkownika. Uzyskane zestawy danych są wyświetlane na tablicy dostępnej online, zapewniając łatwy dostęp do wybranych przez użytkownika wskaźników. Oprócz pomiaru oglądalności telewizji linearnej w czasie rzeczywistym, usługa zapewnia informacje na temat zachowań związanych z oglądaniem nielinearnym, które można podzielić na segmenty według rozdzielczości, lokalizacji użytkowników czy czasu poświęconego na oglądanie. Nadawcy uzyskają w ten sposób możliwość reagowania na dane w czasie rzeczywistym - na przykład poprzez optymalizację programu już w czasie trwania audycji. Usługa pomiaru widowni zapewnia nadawcom możliwość badania przepływu odbiorców, utrzymania odbiorcy oraz dane dotyczące oglądania z przesunięciem w czasie w okresie zdefiniowanym przez użytkownika.
 
Źródło: Advanced Television, 11.08, Freesat to run FTA live audience measurement
Wiadomości branżoweMedia publiczne a demokracja
 

Europejska Unia Nadawców (EBU) zrzeszająca nadawców publicznych opublikowała raport oparty na 84. badaniu „Eurobarometer”. Wynika z niego, że dobrze finansowane i silne media publiczne idą w parze z przejawami zdrowej demokracji. W badaniu wykorzystano dane z 25 krajów w Europie. EBU prześledziła kilka powszechnie używanych wskaźników odnoszących się do polityki i rozwoju społecznego zestawiając je ze statusem nadawców publicznych pod kątem istnienia między nimi korelacji statystycznych.
Badania EBU wykazały, że w krajach, w których  media publiczne są silne, można zaobserwować:
·         wysoki stopień wolności prasy;
·         wyższą frekwencję wyborczą;
·         mniejsze zapotrzebowanie na prawicowy ekstremizm;
·         lepszą kontrolę korupcji.
 
Źródło: EBU, 08.08, EBU research shows strong public service media contributes to a healthy democracy
 
 
Zaufanie do mediów
 

Innym tematem, jakim zajęła się EBU w oparciu o wyniki badania Eurobarometer była kwestia zaufania do mediów. Tendencja ogólna to spadek  zaufania do mediów w Europie, ale radio i telewizja silnie się temu opierają: dla Europejczyków pozostają one najbardziej zaufanymi źródłami informacji: 55 proc. twierdzi, że ufa radiu, a 48 proc. może powiedzieć to samo o telewizji. Prasa, Internet i media społecznościowe obdarzane są znacznie niższym poziomem zaufania – np. w przypadku mediów społecznościowych jest to jedynie 20 proc. Polska wraz z Albanią i Litwą jest jednak wyjątkiem – zaufanie do Internetu jako źródła informacji jest tu wciąż wysokie i wzrosło od poprzedniego badania.
Badanie Eurobarometru, zostało przeprowadzone przez EBU w 33 krajach. Roberto Suárez Candel, szef Media Intelligence Service zauważa, że ludzie utrzymują silną więź z radiem i telewizją, które nadal są ich głównym źródłem informacji i rozrywki. Nie jest również zaskoczeniem, że w krajach o wysokim poziomie finansowania publicznego radia i telewizji poziom zaufania do mediów w ogóle jest wyższy dzięki temu, że produkują one treści dobrej jakości i dostarczają społeczeństwu cenne informacje.
 
Źródło: Advanced Television, 08.08, Radio and TV most trusted media sources in Europe
 

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
 
Współpraca:
Ewa Murawska-Najmiec

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie