"Przegląd międzynarodowy": nr 08/2014

04.08.2014
W sierpniowym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać m. in. o radiu cyfrowym w Czechach, Francji i Wielkiej Brytanii, o niemieckich testach telewizji LTE a także o udostępnianiu programu osobom niepełnosprawnym we Francji i w Wielkiej Brytanii.
logo przegladu miedzynarodowego
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Unia Europejska

Dokumenty w sprawie ochrony własności intelektualnej

Komisja Europejska przyjęła na początku lipca br. dwa dokumenty - Plan Działania w sprawie naruszeń praw własności intelektualnej w UE oraz Strategię na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w krajach trzecich. W Planie określono szereg działań mających na celu skoncentrowanie polityki UE w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej na naruszeniach tych praw, które mają szkodliwy wpływ na handel (tzw. podejście „w ślad za pieniądzem”). Strategia natomiast analizuje zmiany na rynku i przedstawia sposoby usprawnienia działań Komisji na rzecz promowania norm w dziedzinie praw własności intelektualnej w państwach trzecich oraz zwalczania handlu towarami powstałymi w wyniku naruszenia praw własności intelektualnej. Szacuje się, że roczne straty z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej w gospodarce światowej sięgają 200 mld euro.
Źródło: Komisja Europejska, 1.07, Commission presents actions to better protect and enforce intellectual property rights

Raport w sprawie usług VoD

Dyrekcja Generalna KE ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG Connect) opublikowała obszerny raport Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego w sprawie usług wideo na żądanie w krajach Wspólnoty, przedstawiając i analizując dane na temat dynamicznych i złożonych rynków tych usług. Dokument przedstawia różne modele biznesowe: usługi finansowane z reklam, płatne przy każdym udostępnieniu, dostępne za zasadzie subskrypcji i oferowane przez nadawców publicznych. W załączniku zaprezentowane zostały różne zestawienia, na przykład usług według kraju siedziby, co pozwala dostrzec, jak istotny jest międzynarodowy ruch na tym rynku.
Źródło: European Commission, 10.07, On-demand Audiovisual Markets in the European Union

Raport z konsultacji w sprawie prawa autorskiego

Komisja Europejska opublikowała 23 lipca br. raport podsumowujący publiczne konsultacje w sprawie przeglądu przepisów prawa autorskiego w UE, który prezentuje odpowiedzi otrzymane od szerokiego grona zainteresowanych stron, w tym konsumentów, posiadaczy praw, przedsiębiorstw i instytucjonalnych użytkowników utworów chronionych prawem autorskim, organizacji zbiorowego zarządzania prawami oraz rządów państw członkowskich. Spostrzeżenia i informacje zebrane podczas konsultacji są niezbędnym elementem w procesie przeglądu, jaki Komisja wszczęła w odniesieniu do przepisów dotyczących praw autorskich w UE. Konsultacje, które trwały od 5 grudnia 2013 do 5 marca 2014 roku wywołały ogromne zainteresowanie - nadesłano na nie ponad 9500 odpowiedzi. Szeroki wachlarz zebranych opinii potwierdza znaczenie i złożoność tematu.
Źródło: Komisja Europejska, 24.07, Copyright: summary report of the public consultation on the review of the EU copyright rules

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Czechy

Radio cyfrowe zwiększa ofertę

W testowej emisji multipleksu DAB, który obejmuje zasięgiem większość Pragi, od końca lipca będzie nadawanych nawet 16 programów. Operator České Radiokomunikace dołączy nowe stacje do testowej transmisji radia cyfrowego w III. paśmie. Na początku transmisji testowej, która rozpoczęła się 25 marca, multipleks zawierał cztery programy. Teraz w radiu cyfrowym pojawią się stacje, nieobecne dotąd w paśmie FM ze względu na brak dostępnych częstotliwości. Odbiór programów jest możliwy za pomocą odbiorników cyfrowych. Sygnał nadajnika dociera do ponad 800 tysięcy mieszkańców Pragi.
Źródło: E15, 22.07, Digitální vysílání Českých Radiokomunikací pokryje většinu Prahy a rozšíří počet stanic

Próbna emisja DVB-T2

České Radiokomunikace jest pierwszym w Europie Środkowej operatorem telekomunikacyjnym, który rozpoczął testy nadawcze w technologii DVB-T2 w połączeniu z kodekiem HEVC. Taka technologia pozwala na znaczną oszczędność miejsca na multipleksie, a kompresja HEVC umożliwia 60% redukcję potrzebnej przepływności w stosunku do stosowanego obecnie w Czechach standardu MPEG-2. Dzięki zastosowaniu standardu DVB-T2 i kompresji HEVC, w przyszłości będzie możliwe umieszczenie w jednym naziemnym multipleksie do trzech programów w rozdzielczości Ultra HD, dziesięciu w rozdzielczości HD lub czterdziestu w jakości SD. Próbna emisja prowadzona wspólnie z publiczną Czeską Telewizją ma na celu przetestowanie nowego formatu Ultra HD (4K) oraz zbadanie ewentualnego zakłócania odbioru DVB-T2 przez sieci komórkowe LTE. Testy prowadzone są na kanale 50. z polaryzacją pionową z nadajnika Praga/Žižkov. W przyszłości planowane jest nadawanie równoległe w standardach DVB-T i DVB-T2, do czasu całkowitego przejścia na DVB-T2. Pozwolenie na eksperymentalną emisję otrzymane od organu regulacyjnego ds. telekomunikacji (CTU) jest ważne do 30 listopada 2014 r.
Źródła: Broadband TV News, 09.07, DVB-T2 first for Czech Republic, České Radiokomunikace, 23.07, Spustili jsme testovací vysílání DVB-T2 s kodekem HEVC
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Francja

Usługi dostępowe i wizerunek niepełnosprawnych w telewizji: raport CSA za 2013 r.

Francuski organ regulacyjny ds. audiowizualnych (CSA) opublikował w lipcu br. raport przedstawiający prawne zobowiązania w zakresie napisów dla niesłyszących i audiodeskrypcji (tłumaczenie na język migowy nie jest we Francji objęte wymogami prawnymi) oraz stan realizacji usług dostępu przez nadawców telewizyjnych we Francji wraz z ich szczegółowym zestawieniem. Z publikacji wynika, że w 2013 r. nadawcy telewizyjni wypełniali swoje zobowiązania w tym zakresie, a niektórzy nawet je przekraczali, głównie w zakresie napisów dla niesłyszących w przypadku kanałów komercyjnych o oglądalności poniżej 2,5% oraz stosowanego przez niektórych nadawców tłumaczenia na język migowy. Przypomnijmy, że od 2010 r. telewizja publiczna (poza programami regionalnymi) oraz programy komercyjne o oglądalności przewyższającej 2,5% mają obowiązek nadawania 100% oferty programowej z napisami dla niesłyszących za wyjątkiem reklamy i niektórych typów programów wyspecjalizowanych. W 2013 r. wypełnienie tego obowiązku dla 14 368 godzin wyprodukowanego programu kosztowało telewizję publiczną około 10 mln euro. Dokument przedstawia także informacje na temat sposobu prezentowania w telewizji wizerunku niepełnosprawnych konkludując, że w tej materii pozostaje jeszcze dużo do zrobienia. Omawiany raport informuje ponadto o podpisaniu w 2014 roku przez główne grupy audiowizualne we Francji oraz szkoły kształcące w zawodach związanych z mediami Karty na rzecz włączenia zawodowego osób niepełnosprawnych w sektorze audiowizualnym.
Źródło: CSA, 23.07, Rapport relatif à l’accessibilité des programmes de télévision aux personnes handicapées et à la représentation du handicap - Année 2013

Filmy dostępne wcześniej

Francuskie ministerstwo kultury planuje skrócenie czasu, po jakim filmy kinowe mogą być prezentowane wtelewizji i przyspieszenie ich udostępniania na platformach VoD. Dwa miesiące przed przewidywanym pojawieniem się Netflix we Francji, francuski rząd chce pomóc w ten sposób lokalnym platformom VoD we wzmocnieniu ich pozycji na rynku. Jest propozycja, by filmy fabularne były dostępne w telewizji dwa miesiące wcześniej niż obecnie, a w przypadku filmów, które mogą zostać umieszczone na platformie VoD dopiero po premierze kinowej, skrócić ten okres z 36 do 24 miesięcy. Rozwiązanie ma dotyczyć tylko usług legalnych, które uczestniczą wfinansowaniu produkcji utworów francuskich i europejskich.
Źródło: Advanced Television, 21.07, France: Government to shorten VOD release window

Rozkwit radia cyfrowego

Jak ogłosił organ regulacyjny CSA, usługi naziemnego radia cyfrowego, uruchomione 20 czerwca br. w Paryżu, Marsylii i Nicei, do tej pory przyciągnęły 62 stacje, z czego dziewięć nadaje w więcej niż jednej miejscowości. Niektóre z nowych stacji dostępne są jedynie w formacie cyfrowym lub nadawane są w nowym formacie w rejonach, gdzie nie były obecne w FM. Wzbogacona zostaje tym samym oferta dostępnych treści. Prawie wszystkie stacje korzystają z formatu DAB+. Jak pisaliśmy w poprzednim numerze Przeglądu, CSA planuje opublikować na jesieni raport, w którym zaproponuje kierunki dalszego rozwoju cyfrowego radia.
Źródło: CSA, 24.07, RNT: le Conseil supérieur de l’audiovisuel dresse un premier bilan et publiera un rapport à l’automne 2014
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Hiszpania

Czy reklamy wrócą do telewizji publicznej?

Rząd hiszpański zasilił zadłużoną telewizję publiczną RTVE kwotą 130 mln euro, ratując ją tym samym przed bankructwem. Zatrudniająca 6 500 pracowników grupa RTVE osiągnęła na koniec 2013 roku stratę w wysokości 716 mln euro. Zdaniem prezesa firmy, ponad 50% strat wynika z amortyzacji wartości nieruchomości, ale deficyt nadawcy tradycyjnie przekraczał 100 mln euro rocznie. W 2009 roku rząd zabronił nadawcom publicznym nadawania reklam i wprowadził nowy model ich finansowania przez operatorów telekomunikacyjnych, nadawców komercyjnych oraz operatorów płatnej telewizji, którzy muszą przeznaczać odpowiednio 0,9%, 1,5% i 3% swoich dochodów na finansowanie nadawcy publicznego, generując wspólnie budżet w wysokości około 900 mln euro, wliczając w to podatki i dotacje państwowe. W przypadku firmy telekomunikacyjnej Vodafone, doprowadziło to do jej wycofania się z działalności w dziedzinie telewizji mobilnej, w celu uniknięcia płacenia około 30 mln euro rocznie. Sytuacja finansowa RTVE skłania rząd do rozważenia możliwości powrotu reklam do telewizji publicznej. Sprzeciwiają się temu komercyjni nadawcy, którzy uważają, że taka decyzja może poważnie zaszkodzić rynkowi, zmniejszając tort reklamowy o około 300 milionów euro.
Źródło:Advanced Television, 30.06, RTVE saved from bankruptcy, adds return?

Nowe koncesje na telewizję naziemną

Hiszpania ogłosi wkrótce przetarg na ogólnokrajowe programy naziemnej telewizji cyfrowej (NTC), preferując w nim treści w rozdzielczości HD. Po zamknięciu w maju dziewięciu programów, które działały na podstawie koncesji wydanych w 2010 roku z naruszeniem prawa (bez przetargu), opracowany został schemat naziemnej telewizji cyfrowej, zgodny z nowym planem zagospodarowania dywidendy cyfrowej, który przewiduje działanie ośmiu multipleksów NTC i uwolnienie do końca 2014 roku pasma 800 MHz na cele telekomunikacji i łączności szerokopasmowej. Na wrzesień br. planowana jest kampania informacyjna w sprawie reorganizacji spektrum, tak aby odbiorcy mogli w odpowiednim czasie przystosować anteny.
Źródło: Advanced Television, 22.07, Spain: New DTT channels in 2015

Równość i pluralizm w sporcie

Przewodnicząca Rady Audiowizualnej Andaluzji (CAA) i prezes Federacji Dziennikarzy Sportowych (FPDA) podpisali protokół o współpracy między tymi dwoma podmiotami, który ma na celu promowanie równości i pluralizmu w dziennikarstwie sportowym, obecnie zdominowanym przez sport mężczyzn i w dużym stopniu zmonopolizowanym przez jedną dziedzinę sportu, czyli piłkę nożną. Celem porozumienia jest również pobudzanie inicjatyw w zakresie samoregulacji i współpracy, sprzyjających eliminacji dyskryminujących stereotypów i uprzedzeń oraz likwidacja dysproporcji płci, jaka istnieje w tej dziedzinie informacji. Dla przykładu, w 2012 roku kobiety stanowiły mniej niż 4% wszystkich sportowców prezentowanych na ekranach telewizyjnych. Ten brak zainteresowania ze strony mediów ma wiele ujemnych skutków. Oprócz braku odzwierciedlenia rzeczywistości społecznej przyczynia się bowiem do dyskryminacji sportu kobiet we wszystkich jego aspektach, również ekonomicznych, istotnych dla wspierania i finansowania dziedzin sportu uprawianego przez kobiety i samych zawodniczek.
Źródło: Consejo Audiovisual de Andalucia, 02.07, El CAA y la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía acuerdan acciones para fomentar la igualdad y el pluralismo en la información deportiva
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Holandia

Przyszłość naziemnej telewizji cyfrowej

Rząd holenderski zamierza na początku 2015 roku podjąć decyzję w sprawie przyszłości usług naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T). Aktualne koncesje DVB-T wygasają na początku 2017 roku, więc Ministerstwo Gospodarki już teraz ogłosiło publiczne konsultacje w tej sprawie. DVB-T w Holandii wykorzystuje pasma UHF IV i V (470-790 MHz), ale według niektórych koncepcji pasmo 700 MHz (694-790 MHz) mogłoby zostać przeznaczone dla mobilnych sieci szerokopasmowych. W takim przypadku dla telewizji pozostałyby dostępne tylko trzy z obecnych pięciu multipleksów. Wszystkie transmisje naziemne obecnie korzystają z formatu DVB-T a wprowadzenie bardziej ekonomicznego jeśli chodzi o wykorzystanie miejsca na multipleksie formatu DVB-T2 wiąże się z koniecznością wymiany odbiorników.
Źródło: Broadband TV News, 07.07, Decision on future of Dutch DTT in 2015

Rewolucja w badaniu widowni

Stichting KijkOnderzoek (SKO), organ odpowiedzialny za badanie opinii publicznej w Holandii przyznał firmom Kantar Media i TNS NIPO czteroletni kontrakt na wieloplatformowe badanie widowni. Ta nowa, pierwsza tego rodzaju usługa, zacznie dostarczać wyniki on-line od września 2015 roku. SKO stworzył rozwiązanie, które integruje źródła danych dotyczące różnych zachowań odbiorców - „Model integracji danych wideo”. Technologia pomiaru Kantar Media zostanie oparta na panelu TNS NIPO 3 000 osób powyżej 6. roku życia, badając oglądanie wszystkich treści wideo na komputerach PC, laptopach, tabletach i telefonach komórkowych, dostępnych zarówno za pomocą przeglądarki jak aplikacji, przesyłanych strumieniowo lub na żądanie. Dane te, integrowane codziennie z danymi na temat telewizji on-line, wideo i reklam, pozwolą uzyskać kompleksowy obraz wielokanałowej konsumpcji wideo. Pod koniec roku 2015 firmy zamierzają przedstawić zintegrowane dane dotyczące telewizji i Internetu w jednym ogólnym ratingu VideoTotal.
Źródło: Broadband TV News, 14.07, Dutch start cross platform ratings
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Niemcy

Testy telewizji LTE

Nokia rozpoczęła na początku lipca pierwsze na świecie testy nadawania sygnału telewizyjnego na rozległym obszarze za pomocą jednej częstotliwości LTE, w ramach widma UHF. Przesyłanie treści telewizyjnych odbywa się za pomocą sieci SFN (Single Frequency Network), w której wszystkie stacje bazowe używają tej samej częstotliwości, co zwiększa potencjalną liczbę transmitowanych kanałów telewizyjnych. Testowana technologia LTE Broadcast pozwala na nadawanie sygnału telewizyjnego za pomocą istniejącej infrastruktury szerokopasmowej LTE operatorów komórkowych. Jak powiedział Hossein Moiin, dyrektor ds. technologii Nokia Networks: „dzisiaj treści multimedialne takie jak wideo, są indywidualnie przesyłane do każdego użytkownika sieci komórkowej. Dzięki LTE Broadcast ten sam sygnał jest równocześnie odbierany przez wiele osób, dzięki czemu można skuteczniej korzystać z widma”. Jednocześnie, jak zauważył Moiin, „spektrum radiowe może być elastycznie wykorzystywane do celów emisji telewizyjnej i łączności szerokopasmowej, zgodnie z potrzebami użytkowników”. Testy mają udowodnić, że technologia LTE może posłużyć jako inny sposób dostarczania sygnału telewizyjnego niż DVB-T. Służy do nich specjalne oprogramowanie Multimedia Broadcast/Multicast Service, które instalowane jest w stacjach bazowych, wyposażonych w urządzenia nadawczo-odbiorcze Nokia Flexi Multiradio 10, powszechnie stosowane w sieciach LTE na całym świecie. Próba, w której sygnałem objęto obszar 200 km kwadratowych, odbywa się w zakresie UHF, wykorzystując część pasma 700 MHz. Partnerem Nokii przy przeprowadzaniu prób jest Bayerischer Rundfunk – bawarski nadawca publiczny.
Źródło: Broadband TV News, 29.07, Nokia in national LTE TV trial
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Rosja

Stronniczy nadawca

Brytyjski organ regulacyjny, Ofcom, który wydał koncesję na 24-godzinny program informacyjny „Russia Today”, ma zastrzeżenia co do bezstronności i rzetelności informacji podawanych w nim na temat konfliktu na Ukrainie. Kolejni dziennikarze rezygnują ze współpracy z nadawcą. W marcu amerykański dziennikarz oświadczył publicznie, że nie zamierza dalej tolerować polityki „wybielania Putina” prowadzonej przez nadawcę. Ofcom otrzymał ostatnio liczne skargi dotyczące relacjonowania katastrofy samolotu malezyjskich linii lotniczych. Mimo że siedziba nadawcy znajduje się w Moskwie i jest on finansowany z rosyjskich źródeł, Ofcom oczekuje od swego koncesjonariusza przestrzegania brytyjskich wytycznych odnośnie standardów dziennikarskich i wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.
Źródło: Advanced Television, 22.07, Russia Today in trouble with Ofcom

Zakaz reklam w programach kablowych i satelitarnych?

Rosyjska Duma Państwowa przegłosowała kontrowersyjną ustawę, która od początku przyszłego roku zabrania nadawania reklam w większości programów satelitarnych i kablowych. Wszystkie trzy czytania projektu odbyły się w tym samym tygodniu i czeka on teraz na akceptację prezydenta. Zgodnie z wyjaśnieniami, jakie opublikował w związku z nowym prawem organ regulacyjny Roskomnadzor, zakaz dotyczy jedynie tych programów, które są dostępne bezpłatnie i/lub za pomocą urządzeń dekodujących. Nie obejmuje natomiast ogólnokrajowych programów telewizji publicznej ani tych, które rozprowadzane są za pomocą częstotliwości naziemnej telewizji cyfrowej. Jak ostrzegają autorzy listu otwartego, adresowanego do prezydenta, premiera, przewodniczącego Dumy i innych urzędów państwowych, wejście ustawy w życie może spowodować konieczność zamknięcia nawet 150 kanałów tematycznych, które finansowane są z wpływów reklamowych oraz subskrypcji. Przedstawiciel OBWE ds. wolności mediów, Dunja Mijatović, zaapelowała do prezydenta Putina o zawetowanie ustawy, która „może ograniczyć pluralizm mediów i swobodę przepływu informacji w Rosji”.
Źródło: Advanced Television, 11.07, 150 channels in Russia could close
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Serbia

Zmiana sposobu finansowania nadawców publicznych

Serbia planuje wprowadzenie od początku 2016 roku podatku przeznaczonego na finansowanie nadawców publicznych RTS i RTV. Podatek ma być wprowadzony tzw. ustawą o informacji publicznej, która została zatwierdzona przez rząd 27 lipca br. i prawdopodobnie jeszcze w tym samym miesiącu będzie przyjęta przez parlament. Podatek, który nie przekroczy 500 dinarów (4,28 euro) miesięcznie, jest postrzegany jako rozwiązanie prowadzące do zmniejszenia ingerencji państwa w radiofonię i telewizję. Chociaż RTS i RTV były wcześniej finansowane z opłat abonamentowych pobieranych za pośrednictwem rachunków za energię elektryczną, ich wpływy spadały i w 2012 roku nowy rząd przejął finansowanie ich działalności. Nadawcy publiczni będą jednak uzależnieni od budżetu państwa jedynie do końca 2015 roku, czyli do czasu wejścia w życie nowej ustawy. Serbia działała pod presją Unii Europejskiej, która wyraziła obawy co do niezależności nadawców.
Źródło: Broadband TV News, 29.07, Major change for Serbian public TV
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Ukraina

Nowy kanał informacyjny

W połowie sierpnia br. ukraińska grupa medialna 1+1 Media uruchomi nowy kanał informacyjny pod nazwą Ukraine Today. Program nadawany będzie w języku angielskim. Jak powiedział przedstawiciel nadawcy, „jest ważne dla nas, jako jednego z wiodących podmiotów medialnych Ukrainy, by zapewnić międzynarodowej publiczności dostęp do prawdziwych faktów i wydarzeń na Ukrainie, w Rosji i w krajach WNP. W ostatnich latach byliśmy świadkami zakrojonej na szeroką skalę wojny informacyjnej prowadzonej przez rosyjskie media państwowe. Wierzymy, że w odpowiedzi możemy zapewnić obiektywną informację opartą na zasadach cywilizowanego świata: prezentowaną z różnych punktów widzenia i bez przekłamań”. Ukraine Today zatrudniać będzie dziennikarzy z Ukrainy i innych krajów europejskich a jej program będzie dostępny bezpłatnie za pośrednictwem satelity Hotbird.
Źródło: Broadband TV News, 20.07, Ukraine Today to be launched
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

Wytyczne w sprawie usług dostępowych

Brytyjski organ regulacyjny ds. mediów, Ofcom, opublikował coroczne wytyczne odnośnie usług dostępowych (napisy, język migowy i audiodeskrypcja), jakie zobowiązani będą zapewniać w przyszłym roku wszyscy nadawcy posiadający brytyjską koncesję, zarówno nadający w kraju, jak w innych krajach członkowskich UE. Dokument przedstawia dane porównawcze w stosunku do roku poprzedniego. I tak na przykład, liczba nadawców objętych obowiązkiem udostępniania treści wzrośnie na terenie Wielkiej Brytanii w przyszłym roku z 76 do 79, obejmując zasięgiem 90% odbiorców. Dla przypomnienia, udział programu objętego udogodnieniami zgodnie z Kodeksem Usług Dostępowych wzrasta stopniowo, w rozłożeniu na 10 kolejnych lat, osiągając maksimum w 10. roku nadawania, kiedy to co najmniej 80% treści opatrzone musi być napisami, 5% językiem migowym a 10% audiodeskrypcją. Udział ten jest wyższy w przypadku nadawców publicznych, gdzie Channel 3 i Channel 4 zapewniają napisy do 90% swojego programu, a BBC – 100%.
Źródło: Ofcom, 17.07, Television channels required to provide television access services in 2015
 
Mówiąca wyszukiwarka

Ofcom ogłosił konsultację w sprawie wprowadzenia dla najbardziej popularnych usług telewizyjnych specjalnych przewodników po programie (EPG) wyposażonych w funkcję dźwiękową, przeznaczonych dla osób niewidomych lub niedowidzących. Regulator chce uzyskać informację, czy takie rozwiązanie mogłoby ułatwić tej grupie odbiorców wybór treści, które chcą odtwarzać. Alternatywą dla mówiących przewodników EPG mogą być ewentualnie inne formy pomocy - takie jak aplikacje mobilne - obecnie oferowane przez dostawców telewizji. Wyniki konsultacji pomogą organowi podjąć decyzję w sprawie ewentualnej zmiany wytycznych dla dostawców elektronicznych przewodników programowych.
Źródło: Ofcom, 10.07, Speaking TV programme guides - Would they help people with visual impairments, and are they feasible?

Czas chroniony w usługach na żądanie

Zgodnie z Kodeksem Nadawczym Ofcom, treści, które mogą zaszkodzić małoletnim odbiorcom nie mogą być emitowane w telewizji przed godziną 21:00. Zmiany w sposobie korzystania z treści audiowizualnych powodują jednak, że ten sposób ochrony przestaje być wystarczający. Jak wykazały badania, 37% brytyjskich dzieci w wieku 5 -15 lat, które mają w domu dostęp do Internetu, korzysta z usług wideo na żądanie. Organ regulacyjny we współpracy z rządem i sektorem audiowizualnym podjął prace nad stworzeniem nowych sposobów zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas korzystania z usług audiowizualnych w cyfrowym świecie. Jak oświadczył ostatnio dyrektor departamentu ds. konsumentów i treści, „Ofcom dostrzega, że rozwój telewizji na żądanie stawia nowe wyzwania przed rodzicami i organami regulacyjnymi. Pracujemy nad takimi sposobami zapewnienia ochrony widzów, które pozwolą stosować czas chroniony nie tylko wobec nadawania linearnego”.
Źródło: Advanced Television, 03.07, Ofcom wants VOD watershed

Drugi multipleks radiowy

Ofcom ogłosił na początku lipca br. postępowanie koncesyjne na operatora drugiego radiowego multipleksu, co pozwoli wzbogacić ofertę stacji radia cyfrowego dostępnych na rynku. Pojemność pierwszego multipleksu, na którym działa obecnie 14 stacji DAB, została już zapełniona, badania rynku zaś dowodzą, że istnieje zapotrzebowanie na kolejne stacje. W odpowiedzi na ogłoszenie stworzono konsorcjum, na które składa się operator telekomunikacyjny Arqiva (operator pierwszego multipleksu) oraz dwóch dużych nadawców komercyjnych – Bauer i UTV. Podmiot ten zaprosił do współpracy innych graczy na rynku radiowym i zamierza wnioskować o uzyskanie koncesji. Nowy operator ma zostać wyłoniony na początku przyszłego roku a nowy multipleks pomieści kolejnych 10 stacji DAB. Obecnie w Wielkiej Brytanii 36,6% osób słuchających radia korzysta z radia cyfrowego i odsetek ten systematycznie wzrasta. Mimo że rząd w dalszym ciągu nie określił daty wyłączenia sygnału analogowego, deklaruje przekonanie o cyfrowej przyszłości radia i podejmuje znaczące działania wspierające rozwój radiowych sieci cyfrowych. Przykładem jest wyasygnowanie środków w wysokości 500 tys. funtów na program rozwoju małych stacji radiowych, tzw. small-scale DAB.
Źródła:  Ofcom, 01.07, Advanced Television, 04.07, Ofcom advertises new national multiplex licence, The Drum, 15.07, Arquiva, Bauer and UTV unite to bid on licence for second DAB radio multiplex

Sto tysięcy funtów kary

Ofcom ukarał firmę Discovery Communications Europe grzywną w wysokości 100 tys. funtów za wyemitowanie w czasie chronionym treści zawierających przemoc, nieodpowiednich dla małoletnich widzów. Nadawca umieścił serial Deadly Women („Kobiety, które niosły śmierć”) w ramówce kanału Investigation Discovery przed godziną 21:00, czyli w czasie chronionym. Regulator uznał, że emisja odcinków zawierających drastyczne sceny, powtórzona kilkakrotnie w porze dziennej, zwłaszcza w czasie wakacji szkolnych, stanowi poważne naruszenie Kodeksu Nadawczego Ofcom. Grzywna ma zostać wpłacona na rzecz Skarbu Państwa.
Źródło: Ofcom, 16.07, Sanction 95(14) Discovery Communications Europe Limited

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Ewa Murawska-Najmiec
Mirosław Samsonowski

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie