"Przegląd międzynarodowy": nr 02/2016

08.02.2016
W lutowym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać m. in., jak zmienia się korzystanie z mediów przez różne grupy wiekowe (na przykładzie Wielkiej Brytanii) i jakie konsekwencje niesie to dla nadawców.
logo Przeglądu Międzynarodowego
Unia Europejska

Rezolucja w sprawie „geo-blokowania”

Zgodnie z nową rezolucją Parlamentu Europejskiego nadawcy mogą zostać zmuszeni do udostępniania swoich programów poza granice kraju. Parlamentarzyści są zdania, że tzw. „geo-blocking”, który polega na blokowaniu dostępu do dóbr i usług w zależności od adresu IP, adresu pocztowego lub kraju wydania karty kredytowej, jest nieuzasadnionym procederem i należy go zatrzymać. Pierwsze kroki w tym kierunku zrobiła już BBC, zezwalając swoim abonentom na dostęp do usługi iPlayer poza granicami Wielkiej Brytanii. Rezolucja PE została z zadowoleniem przyjęta przez Europejską Unię Nadawców, która zapowiedziała, że „będzie z uwagą obserwować dalsze kroki Komisji Europejskiej w tym kierunku, zwłaszcza jeśli chodzi o nowelizację dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, ocenę tzw. dyrektywy satelitarno-kablowej pod kątem udoskonalenia ponadgranicznego dostępu do treści i usług w sieci oraz wypracowanie długofalowej strategii wykorzystania spektrum bazującej na ustaleniach z raportu komisarza Pascala Lamy”.

Źródło: Broadband TV News, 20.01, Cross border content takes a step closer
 
Rada Europy

Rekomendacja w sprawie neutralności sieci w kontekście prawa do prywatności

Rada Europy wezwała państwa europejskie by kształtując swoje systemy prawne chroniły zasadę neutralności sieci, tak by zapewnić ochronę prawa do wolności słowa, dostępu do informacji i prawa do prywatności. W zaleceniu przyjętym 13 stycznia br., na 1244 posiedzeniu Zastępców Ministrów, Komitet Ministrów wydał zbiór wytycznych dotyczących neutralności sieci, wskazując, że ruch w Internecie powinien być traktowany sprawiedliwie, bez dyskryminacji, ograniczeń lub zakłóceń, niezależnie od nadawcy, odbiorcy, treści, aplikacji, usługi lub urządzenia.

Źródło: Rada Europy, 13.01, Recommendation CM/Rec(2016)1

ERGA

Raporty w sprawie dyrektywy AUM

Grupa europejskich organów regulacyjnych ds. audiowizualnych usług medialnych (ERGA) opublikowała pod koniec stycznia br. dwa raporty: „Zakres stosowania dyrektywy AUM w zintegrowanym środowisku (medialnym)” oraz „Ochrona dzieci i młodzieży w zintegrowanym środowisku (medialnym)”.  Raporty zostały przyjęte przez ERGA w grudniu ubiegłego roku jako efekt pracy grup roboczych. Pierwszy z nich omawia zagadnienia związane z definicją audiowizualnych usług medialnych. W tym kontekście odnosi się do określenia usług „quasi-telewizyjnych” i pojęcia „głównego celu danej usługi” medialnej. Formułuje także zalecenia dotyczące pojęcia odpowiedzialności redakcyjnej i innych zagadnień, które mają wpływ na zakres stosowania dyrektywy AVMS. Drugi raport przedstawia wnioski na temat elementów najbardziej istotnych dla ochrony nieletnich w otoczeniu zintegrowanych mediów i przedstawia zalecenia dotyczące przyszłego systemu ochrony. Odnosi się do różnic regulacyjnych między usługami linearnymi i nielinearnymi, badając poziom ochrony dla obu rodzajów. Formułuje również zalecenia w odniesieniu do kluczowych definicji i pojęć, takich jak treści, które „mogłyby zaszkodzić” lub treści, które „mogą poważnie zaszkodzić” rozwojowi nieletnich.

Źródło: Komisja Europejska, 26.01, Reports on the protection of minors and on the scope of the Audiovisual Media Services Directive

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Albania
 
Kłopoty z cyfryzacją telewizji

Albania ma wciąż problemy z przejściem na nadawanie cyfrowe. Ostatnio Włochy i Czarnogóra zaapelowały, by albańskie stacje telewizyjne zaprzestały nadawania programu na częstotliwościach, które zakłócają działanie ich sieci telefonii komórkowej. Decyzja ITU, umożliwiająca Albanii kontynuację nadawania analogowego po 17 czerwca 2015 r. wydana została pod warunkiem, że nie będzie to zakłócać częstotliwości w sąsiednich krajach. Albania w ubiegłym roku przeprowadziła przetarg na udzielenie koncesji na nadawanie telewizji cyfrowej, ale w wyniku zaskarżenia wydanej decyzji przez jednego z nadawców, proces cyfryzacji nadal nie został zakończony.

Źródło: Broadband TV News, 07.01, Albanian digital TV concerns mount

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Hiszpania
 
Kara dla operatorów

Hiszpański organ ds. konkurencji, któremu podlegają media audiowizualne, wszczął kroki natury prawnej przeciwko operatorom naziemnej telewizji cyfrowej Orange i Multicanal Iberia w związku z zaniedbaniem przez nich obowiązku finansowania europejskich audycji telewizyjnych w latach 2012 i 2013. Kary finansowe nałożone w związku z tym na operatorów mogą wynieść łącznie między 500 tys. a 1 mln euro. Zgodnie z prawem, operatorzy telewizyjni i telekomunikacyjni, którzy rozprowadzają programy telewizyjne, muszą przeznaczać 5 proc. swoich dochodów na finansowanie produkcji europejskich utworów telewizyjnych: filmów, seriali, filmów dokumentalnych oraz animowanych. Sześćdziesiąt procent pomocy finansowej musi być przeznaczone na finansowanie filmów pełnometrażowych, z czego z kolei 60 proc. na produkcję w jednym z oficjalnych języków Hiszpanii.

Źródło: Advanced Television, 19.01, Spain: Competition probe into programme financing


Nierówne traktowanie operatorów

Stowarzyszenie hiszpańskich prywatnych nadawców telewizyjnych, UTECA, wystąpiło do rządu z wnioskiem o nałożenie ostrzejszych regulacji na operatorów płatnej telewizji, jeśli chodzi o limity reklamowe. UTECA domaga się takiej nowelizacji ustawy audiowizualnej z 2010 roku, by te same zasady obowiązywały operatorów telewizji płatnej i bezpłatnej. „Wraz z pojawieniem się nowych graczy bezpośrednio konkurujących o widownię, treści i reklamy z sieciami naziemnej telewizji cyfrowej, zasadne wydaje się wprowadzenie przepisów mających zastosowanie do tych nowych operatorów”, uważa UTECA. Stowarzyszenie twierdzi, że przy obecnych przepisach operatorzy telewizji płatnej mogą zaoferować reklamodawcom lepsze warunki ze względu na brak limitów.

Źródło: Advanced Television, 11.01, UTECA requests ad limits for pay TV


Prezent dla kibiców

Hiszpański operator telekomunikacyjny Telefónica ogłosił, że udostępni z darmo wszystkie mecze Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej w tym sezonie wszystkim swoim abonentom, którzy korzystają z usługi Movistar Plus Fusion, łączącej dostęp do Internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz telewizji. Program beIN Sports został bez dodatkowych opłat włączony do pakietu rodzinnego i również bezpłatnie będzie dostępny dla barów, restauracji i innych miejsc publicznych korzystających z Movistar Plus. Abonenci sieci będą ponadto mieli dostęp do programu na innych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety i komputery stacjonarne, dzięki usłudze telewizji internetowej Yomvi.

Źródło: Advanced Television, 28.01, Telefónica offers free Champions League

 
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Rumunia
 
Nowa lista programów must-carry

Rumuński organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych CNA zaakceptował doroczną listę 30 programów o statusie must-carry, rozprowadzanych w sieciach kablowych. Lista została sporządzona w powiązaniu z wynikami oglądalności. Większość (25) programów na liście pozostała niezmieniona w porównaniu z ubiegłym rokiem, a przodują na niej programy telewizji publicznej i ich regionalne wydania. Status must-carry mają również zagraniczne programy: France 5 i Moldowa 1, w konsekwencji uzgodnień międzynarodowych oraz główne rumuńskie programy komercyjne. Operatorzy kablowi mają 30 dni na dostosowanie swoich ofert do nowej listy.

Źródło: Broadband TV News, 22.01, New must-carry list in Romania

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Wielka Brytania
 
Groźna generacja Y

Jak wykazało badanie „The Perennial Millennialprzeprowadzone przez firmę konsultingową L.E.K. Consulting, pokolenie osób urodzonych w latach 1980-97 stwarza zagrożenie dla brytyjskich nadawców telewizyjnych. Grupa ta, określana również jako „millennials” lub „cyfrowi tubylcy”, odchodzi powszechnie od tradycyjnej telewizji, rezygnując z telewizji płatnej na rzecz usług nielinearnych dostępnych dzięki sieci Internet, takich jak Netflix lub Amazon Prime. Analiza L.E.K Consulting, oparta na pogłębionym badaniu konsumpcji mediów przez młodych dorosłych, wskazuje na zgodność zachowań wewnątrz badanej grupy, niezależnie od tego czy jej przedstawiciele mieszkają z rodzicami, dzielą mieszkanie z przyjaciółmi czy posiadają własne rodziny. Co więcej, zachowania tej grupy przenoszą się na pozostałe generacje. Do niedawna badacze mediów zakładali, że po założeniu rodzin cyfrowi tubylcy zmienią nawyki i wrócą do tradycyjnych mediów. Omawiane badanie podważa te założenia. Nawet posiadając dzieci, generacja Y ogląda znacznie mniej treści za pośrednictwem tradycyjnej telewizji niż dzięki usługom on-line i mediom społecznościowym. Odejście sprzed ekranów telewizyjnych wiąże się nie tylko z przywiązaniem do sieci. Pokolenie to, w stopniu większym niż pozostałe, uczestniczy w wydarzeniach na żywo, zarówno w koncertach czy festiwalach muzycznych jak w wydarzeniach sportowych. Posiadanie dzieci w niewielkim stopniu zmienia te nawyki. Planując strategię na kolejne lata tradycyjni nadawcy telewizyjni będą musieli uwzględnić zmieniające się zachowania audytorium.

Źródło: Advanced Television, 13.01, Millennials a major threat to traditional TV

Najmłodsi użytkownicy mediów

Zmiana w sposobie korzystania z mediów następuje również w grupie najmłodszych użytkowników, jak wynika z raportu 2016 Childwise Monitor Report. W 2015 roku czas poświęcony przez brytyjskie dzieci w wieku od 5 do 16 lat na obecność w sieci przewyższył ten, gdy oglądały programy telewizyjne w sposób tradycyjny. Posiadanie przez dzieci tabletu staje się coraz bardziej powszechne – urządzenie takie ma już 67 proc. młodych użytkowników. Najczęściej odwiedzaną przez nich stroną jest YouTube, gdzie szukają rozrywki, muzyki, gier, programów telewizyjnych i instrukcji. Rosnący dostęp do sieci w każdym miejscu i w dowolnym czasie oraz zacierające się rozgraniczenia między źródłami treści audiowizualnych stanowią główne wyznaczniki nowego podejścia do mediów. Dzieci nadal oglądają programy tradycyjnej telewizji, ale coraz częściej za pośrednictwem sieci lub jako treści na żądanie (VoD), nie ograniczając się do pojedynczych odcinków ulubionych seriali.

Źródło: Advanced Television, 26.01, Online overtakes kids’ TV viewing


Nowy program BBC Three

W połowie lutego rusza w nowej odsłonie adresowany do młodej generacji program telewizji publicznej BBC Three. W marcu 2014 roku ze względów oszczędnościowych kierownictwo BBC podjęło decyzję o likwidacji programu w wersji naziemnej i przeniesieniu go do sieci. Po wielu miesiącach przygotowań nowy program zapowiada nadawanie nowych brytyjskich komedii, współczesnych dramatów, innowacyjnej rozrywki, budzących refleksje filmów dokumentalnych i ambitnych programów publicystycznych. Charakterystyczne dla nowej stacji ma być otwarcie się na treści pochodzące od odbiorców. BBC Three deklaruje, że stanie się miejscem, gdzie będą mogły ujawnić się nowe głosy i nowe talenty. Program planuje też tworzenie form, które dotąd nie były kojarzone z telewizją, takich jak krótkie filmiki czy blogi. Dzięki obecności na YouTube, Snapchat, Facebooku i nowej stronie The Daily Drop, treści nowego programu docierać będą do szerokiego grona internautów. Uwzględniając zmiany zachodzące w sposobach korzystania z mediów, BBC Three planuje również nadawanie krótkich form, które będzie można oglądać np. podczas jazdy autobusem. Oryginalne audycje emitowane w BBC Three mają być później powtarzane w tradycyjnych programach BBC One lub BBC Two.

Źródło: Advanced Television, 26.01Execs: “Online BBC Three will nurture talent”

 
Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie