"Przegląd międzynarodowy": nr 06/2013

28.05.2013
W tym numerze Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m. in. o muzyce na żądanie w USA, o brytyjskich konsultacjach w sprawie napisów dla niesłyszących oraz o sporach wokół pasma 700 MHz

 

Flaga


Austria 

Zmiana standardu telewizji cyfrowej

Austriacki organ regulacyjny, KommAustria, opublikował nowy plan cyfryzacji telewizji, zgodnie z którym od 2016 roku ma obowiązywać standard DVB-T2. Naziemna telewizja cyfrowa pojawiła się w Austrii w 2006 roku, wraz z uruchomieniem dwóch multipleksów, a koncesje udzielane na dziesięć lat przewidywały korzystanie ze standardu DVB-T. Zgodnie z nowym planem, kolejny proces koncesyjny, który zostanie ogłoszony w sierpniu przyszłego roku, będzie wymagał już nadawania w standardzie DVB-T2.

Źródło: Broadband TV News, 9.05, Austria to migrate to DVB-T2 in August 2014

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Czechy

Nowa jakość w czeskiej telewizji

Czeska telewizja publiczna (ČT) uruchomiła wersje programów ČT1, ČT2 i ČT Sport w jakości HD. Decyzję tę podjęto przed początkiem rozgrywek Światowej Ligi Hokeja, które teraz będzie można oglądać w wysokiej rozdzielczości. W związku z tym, po konsultacjach z operatorami i z Czeskim Urzędem Telekomunikacyjnym (ČTU), zdecydowano o przeznaczeniu multipleksu 7 na tymczasowe poszerzenie obecnej pojemności publicznego multipleksu. Jeśli po Światowej Konferencji Częstotliwościowej w 2015 roku nadal będzie to możliwe, takie czasowe rozwiązanie będzie prawdopodobnie utrzymane do 2017 roku. Tymczasem, jak już pisaliśmy w marcowym numerze Przeglądu, rozpoczynają się testowe transmisje dwóch nowych kanałów tematycznych czeskiej telewizji publicznej, które, korzystając ze wspólnej częstotliwości, rozpoczną od września nadawanie w jakości SD.

Źródło: Broadband TV News, 2.05, Czech TV plans for the future

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Francja

Podatek od urządzeń mobilnych

Rząd francuski rozważa wprowadzenie 1% podatku od sprzedaży smartfonów i tabletów w celu wsparcia finansowania kinematografii i muzyki tego kraju funduszem rzędu 85 mln euro. Propozycję wprowadzenia nowego podatku przedstawił były szef kanału Canal Plus, Pierre Lescure zapytany, jak chronić kulturę w erze cyfryzacji. Propozycję taką poparł w swej wypowiedzi minister kultury, mówiąc: „mamy dziś niezwykle wyrafinowane pod względem technologicznym wyposażenie, na które wydajemy dużo pieniędzy, ale branża ta nie ma udziału w finansowaniu utworów odbieranych za jej pośrednictwem. Należy doprowadzić do tego, by producenci sprzętu uczestniczyli w niewielkim stopniu w kosztach produkcji treści”.

Źródło: Advanced Television, 14.05, France to tax connected devices

 

Flaga


Hiszpania

Czarne chmury nad nadawcą publicznym

Finansowanie publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego (RTVE) może się załamać, jeśli Trybunał Sprawiedliwości UE uzna za niezgodny z prawem podatek nałożony przez rząd hiszpański na przedsiębiorstwa telekomunikacyjne w celu finansowania tego podmiotu. W tej chwili, zgodnie z ustawą, spółki telekomunikacyjne oraz płatne kanały telewizyjne muszą przeznaczać od 0,9 do 1,5% swoich dochodów na finansowanie RTVE, którego budżet sięga 900 mln euro, wliczając podatki i dotacje państwowe. Perspektywa niekorzystnego wyroku Trybunału zmusza rząd hiszpański do ponownego rozważenia obecności reklam w mediach publicznych, co z kolei spowoduje poważne zmiany na rynku reklamowym.

Źródło: Advanced Television, 7.05, EU Court threatens RTVE’s future

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Holandia

Cyfryzacja groźna dla operatorów kablowych

Holenderscy operatorzy kablowi już od pewnego czasu tracą abonentów na rzecz innych platform dostępu, ale sytuacja może ulec gwałtownemu pogorszeniu w momencie zaprzestania dystrybucji sygnału analogowego. Doświadczył tego operator o nazwie Rekam, działający w środkowej części kraju, którego penetracja spadła do 54% uprzednio obsługiwanych gospodarstw domowych po tym, jak wyłączył w 2010 roku sygnał analogowy. Dwaj najwięksi operatorzy, Ziggo i UPC, również tracą abonentów i jak dotąd, nie zdecydowali się na określenie daty przejścia wyłącznie na sygnał cyfrowy, mimo że stopniowo ograniczają liczbę kanałów analogowych w ofercie.

Źródło: Broadband TV News, 21.05, Analogue hut-off could hurt cable

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Niemcy

Płatne aplikacje RTL

Niemiecki nadawca komercyjny RTL Deutschland uruchomił płatne aplikacje dla programów RTL II Now oraz Vox Now, które pozwalają oglądać treści na bieżąco lub jako catch-up do siedmiu dni po oryginalnej emisji. Niektóre audycje mają być dostępne nawet do 30 dni po nadaniu. Po bezpłatnym okresie próbnym, za korzystanie z aplikacji ma być pobierana opłata miesięczna w wysokości 1,79 euro, półroczna – 8,99 euro lub roczna – 15,99 euro. Aplikacje będą również oferować starsze programy za oddzielną opłatą.

Źródło: Broadband TV News, 16.05, RTL Deutschland to charge for aps

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Stany Zjednoczone

Google uruchamia muzykę na żądanie

Podczas swojej dorocznej konferencji w San Francisco, firma Google uruchomiła usługę pod nazwą Google Music Play All Access, za pomocą której dostarcza utwory muzyczne na żądanie. Usługa dostępna jest dzięki serwerom Spotify. Music Play Access działa na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu Android. Ciekawym pomysłem jest umożliwienie łączenia oferty muzycznej dostępnej w ofercie Googlez własną kolekcją i umieszczenia jej w „chmurze”. Firma zapewnia, że w ten sposób będzie można bezpłatnie zamieścić do 20 000 utworów muzycznych. Nowa usługa dostępna będzie w trybie abonamentowym początkowo tylko w USA, w cenie 9,99 USD miesięcznie. W ciągu kolejnych miesięcy ma się pojawić również w innych krajach.

Źródło: Broadband TV News, 16.05, Google Play Music to Take on Spotify

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Szwajcaria

Koniec z zasadą must-carry dla telewizji analogowej

Szwajcarski rząd federalny postanowił znieść od 2015 roku obowiązek rozprowadzania programów must-carry w analogowych usługach telewizyjnych w sieciach kablowych w związku z tym, że przeważająca większość odbiorców w tym kraju korzysta już z telewizji cyfrowej. Zgodnie z dyrektywą o usłudze powszechnej, zasadę must-carry stosuje się wobec tych podmiotów, które znacząca liczba użytkowników końcowych wykorzystuje jako zasadnicze źródło odbioru programów. Tak więc od 2015 roku w Szwajcarii obowiązkowa transmisja będzie ograniczona wyłącznie do usług cyfrowych.

Źródło: Broadband TV News, 13.05. Swiss end analogue must carry

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Węgry

Trójwymiarowy finał Ligi Mistrzów

Węgierska platforma satelitarna UPC Direct pokazała 25 maja finał Ligi Mistrzów pomiędzy Borussia Dortmund a Bayern Monachium w trójwymiarze. Transmisję mógł oglądać każdy, kto miał dostęp do telewizora 3D, odbiornika satelitarnego HD i był abonentem UPC Direct. Mająca siedzibę w Luksemburgu platforma satelitarna UPC świadczy usługi na terenie Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier.

Źródło: Broadband TV News, 13.05, 3D first for UPC Direct

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

Konsultacje w sprawie napisów dla niesłyszących

Brytyjski organ regulacyjny Ofcom ogłosił 17 maja konsultację publiczną w sprawie napisów dla niesłyszących, zwłaszcza w odniesieniu do programów „na żywo”. Stworzony przez ten organ Kodeks Telewizyjnych Usług Dostępu, który zaczął obowiązywać w 2004 roku, przewidywał stopniowe udostępnianie dla osób z upośledzeniem słuchu lub wzroku programu najważniejszych stacji telewizyjnych. O ile zauważalny jest od tego czasu znaczny wzrost ilościowy (większość nadawców opatruje napisami co najmniej 80% swoich audycji), o tyle, zdaniem odbiorców, ich jakość pozostawia wiele do życzenia. W napisach towarzyszących programom na żywo zauważalne są liczne błędy merytoryczne i literowe, napisy pojawiają się też ze zbyt dużym opóźnieniem w stosunku do obrazu. W celu podjęcia próby poprawy sytuacji, Ofcom prześledził zarówno skargi odbiorców, jak i techniczne ograniczenia związane z produkcją i dystrybucją napisów. W rezultacie organ regulacyjny proponuje, by nadawcy publikowali co 6 miesięcy raporty przedstawiające nie tylko ilość programów z napisami, ale również główne wskaźniki jakości (szybkość i dokładność napisów oraz odległość w czasie między mową a napisem), liczbę programów, które docierają do odbiorcy z opóźnieniem spowodowanym napisami sporządzanymi na żywo oraz dane na temat ewentualnych usterek i błędów technicznych.

Konsultacja jest otwarta do 26 lipca br., a na zawarte w niej pytania mogą odpowiadać zarówno odbiorcy jak i nadawcy.

Źródło: Ofcom, 17.05, The quality of subtitling

Raport na temat odbioru mediów

Ofcom opublikował obszerny raport na temat stosunku brytyjskich odbiorców do mediów audiowizualnych, będący kompilacją danych prezentowanych corocznie dzięki badaniu Media Tracker. Badanie, przeprowadzone dwukrotnie w ciągu 2012 roku na próbie 1830 dorosłych odbiorców, dotyczyło zarówno programów radiowych jak telewizyjnych i miało na celu zweryfikowanie standardów zawartych w Kodeksie Ofcom. Zgodnie z ustawą z 2003 roku, organ regulacyjny ma obowiązek tworzenia i okresowej weryfikacji kodeksu standardów programowych, dotyczących m. in. ochrony dzieci i młodzieży, zasad w sprawie treści raniących lub obraźliwych, zapewnienia bezstronności i prywatności a także przepisów w sprawie sponsorowania i lokowania produktów. Obecnie obowiązujący Kodeks wszedł w życie w 2005 roku.

Źródło: Ofcom, 7.05, UK audience attitudes to the broadcast media

Współregulacja w sprawie reklamy alkoholu

Ofcom zwrócił się do organów regulacyjnych ds. reklamy, wskazując na konieczność dokonania weryfikacji przepisów chroniących dzieci przed reklamami alkoholu w telewizji. Przeprowadzone wcześniej badanie wykazało, że w 2011 roku dzieci oglądały więcej takich reklam w ciągu tygodnia niż cztery lata wcześniej. Tak  więc Ofcom poprosił Urząd ds. Standardów Reklamowych (Advertising Standards Authority - ASA), który czuwa nad przestrzeganiem przepisów reklamowych, oraz Komitet ds. Praktyki Reklamowej (Broadcast Committee of Advertising Practice - BCAP), który weryfikuje te przepisy, o ocenę efektywności przepisów ograniczających ekspozycję dzieci na reklamy alkoholu.

 24.05, Ofcom asks advertising bodies to review rules to limit children’s exposure to TV alcohol adverising

 

Wiadomości branżowe

Wiadomości branżowe

Dla kogo pasmo 700 MHz?

RSPG (Grupa ds. Polityki Widma Radiowego - Radio Spectrum Policy Group), któraprzygotowuje opinię dla Komisji Europejskiej w sprawie rosnącego popytu ze strony operatorów sieci komórkowych na częstotliwości radiowe, ogłosiła konsultacje w sprawie zagospodarowania pasma 700 MHz. Wzrost popytu na dodatkowe częstotliwości wynika z rozwoju aplikacji mobilnych i konieczności  dostępu do sieci bezprzewodowych. W niektórych krajach rozważana jest w związku z tym możliwość przekazania operatorom sieci komórkowych dodatkowego pasma 700MHz. RSPG proponuje przyjęcie jednej ogólnoeuropejskiej strategii wykorzystania tego zakresu częstotliwości.

Plany przekazania spornego pasma dla potrzeb sieci bezprzewodowej ostro krytykuje Europejska Unia Nadawców - EBU. Organizacja ta jest zdania, że przekazanie dodatkowego pasma sieciom komórkowym jest bezzasadne i że naziemna telewizja cyfrowa pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie tych częstotliwości. EBU obawia się, że rządy państw ulegną pokusie uzyskania ogromnych dochodów z przekazania częstotliwości 700 MHz operatorom komórkowym, tak jak to się stało wcześniej z pasmem 800 MHz. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Neelie Kroes, zapowiedziała utworzenie specjalnego zespołu złożonego z przedstawicieli branży telefonii komórkowej  i  nadawców, który ma podjąć dyskusję na temat widma radiowego 700 MHz. Decyzja na temat spornych częstotliwości zapadnie najprawdopodobniej jesienią tego roku.

Źródło: Broadband TV News, 14.05, EBU calls for protection of DTT spectrum, Advanced Television, 10.05, EBU slams regulators selling TV frequencies

 

Wybór i opracowanie:

Maria Borkowska

Mirosław Samsonowski

 

 

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie