"Przegląd międzynarodowy": nr 07/2017

03.08.2017
W siódmym wydaniu tegorocznego Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać na przykład o: raporcie EOA na temat europejskich przepisów i rozwiązań odnośnie do relacjonowania kampanii wyborczych, o tym jak zaawansowana jest Dania we wprowadzaniu radia cyfrowego, o sporach jakie toczą nadawcy publiczni w Hiszpanii i w Niemczech z operatorami kablowymi oraz o kanałach holenderskiej telewizji publicznej na YouTube z napisami dla zagranicznych odbiorców.
logo Przeglądu Międzynarodowego
Parlament Europejski

Rozporządzenie ws. transgranicznego przenoszenia usług online w zakresie treści


W lipcu br. zostało opublikowane Rozporządzenie (UE) 2017/1128 w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści. Wejdzie ono w życie 20 marca 2018 r. - od tego czasu obywatele UE, którzy wykupili w swoim kraju  usługi takie jak Netflix, Amazon Prime, Spotify czy Deezer, będą mogli korzystać z nich również podczas czasowego pobytu w innym kraju UE. Dostęp nie obejmuje transgranicznego odbioru usług satelitarnych. Rozporządzenie przewiduje kontrolę pobytu i ochronę danych. Dostawcy usług internetowych mogą przyjąć „skuteczne i rozsądne” środki w celu sprawdzenia, czy abonent nie przeniósł się na stałe do innego kraju UE, ponieważ wymagania co do praw autorskich mogą różnić się w zależności od kraju.

Źródło: Broadband TV News, 21.07, Content portability rules now in place
 
Rada Europy


Razem na rzecz wolności mediów


Europejska Unia Nadawców (EBU) dołączyła do platformy Rady Europy mającej na celu śledzenie ewentualnych naruszeń wolności mediów w państwach członkowskich. Platforma została utworzona w celu promowania ochrony dziennikarstwa i bezpieczeństwa dziennikarzy. Podczas składania podpisów pod protokołem ustaleń, Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland wyraził przekonanie, że partnerstwo to wzmocni skuteczność Rady Europy w reagowaniu na zagrożenia dla wolności mediów. „Obie nasze organizacje podzielają przekonanie, że media publiczne muszą mieć zapewnioną niezależność redakcyjną i autonomię instytucjonalną”, powiedział.

Źródło: Advanced Television, 30.06, EBU joins Council of Europe
 
Nowy raport Obserwatorium Audiowizualnego


Europejskie Obserwatorium Audiowizualne, działające w ramach Rady Europy w Strasburgu, opublikowało nowy raport: „Relacjonowanie wyborów: ramy prawne w Europie” .
Stworzony we współpracy z Instytutem Prawa Medialnego w Amsterdamie (IViR), raport zawiera przegląd europejskiego prawa medialnego dotyczącego relacjonowania wyborów, opis sytuacji w wybranych krajach oraz propozycje rozwiązań problemów, z którymi w mniejszym lub większym stopniu borykają się wszystkie państwa.
Autorzy identyfikują rolę różnych mediów (prasa, media audiowizualne, Internet) w wyborach oraz odkrywają mechanizmy samoregulacyjne głównych mediów internetowych, podkreślając ich znaczenie podczas kampanii wyborczej. Część ogólnoeuropejska zawiera teksty prawne Rady Europy dotyczące relacjonowania wyborów, Europejską Konwencję Praw Człowieka i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszące się do tej kwestii. Ta część raportu odwołuje się również do prac innych organizacji europejskich, takich jak Europejska Platforma Organów Regulacyjnych (EPRA) oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
W drugiej części opracowania przedstawiono profile większych państw członkowskich Rady Europy, takich jak Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Rosja, Hiszpania i Wielka Brytania oraz przykłady mniejszych państw, takich jak Irlandia i Holandia, gdzie niedawno odbyły się wybory. W przypadku każdego badanego kraju analizowana jest regulacja mediów, praktyki samoregulacyjne i specyficzne dla danego kraju tendencje, a także kwestie dotyczące regulacji środowiska internetowego w porównaniu do zasad dotyczących mediów tradycyjnych.
Ostatnia część raportu przedstawia ogólne strategie regulacyjne dotyczące mediów i omawia takie kwestie, jak reklama polityczna, wykorzystanie (i nadużywanie) badania opinii i wyników głosowania, „fałszywe wiadomości”, ochrona prywatności i danych kandydatów, a także tzw. „okresy ciszy wyborczej”.

Źródło: obs.coe.int, 18.07, Media coverage of elections – the legal framework in Europe

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Chiny
 
Rosyjski program telewizyjny w Chinach

Pierwszy program rosyjskiej telewizji publicznej i chińska telewizja CCTV zawarły umowę o uruchomieniu w Chinach pierwszego rosyjskiego programu telewizyjnego. Program o nazwieKatiusza będzie nadawany w języku rosyjskim z chińskimi napisami. Redaktor naczelna programu Russia Today podkreśliła, że wynika to z konieczności zwiększenia dostępności rosyjskich programów telewizyjnych dla chińskich widzów. Program ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku.

Źródło: Advanced Television, 07.07, Russia’s Channel 1 to launch in China
 
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Chorwacja
 
Kłopoty z częstotliwościami

Chorwacki regulator telekomunikacyjny HAKOM rozpoczął szeroko zakrojone badanie zakłóceń radiowych i telewizyjnych w tym kraju ze strony włoskich nadawców. Są one odczuwalne zwłaszcza na terenach nadmorskich i na wyspach. Co prawda w ostatnich trzech latach zakłócenia znacznie się zmniejszyły dzięki działaniom rządu włoskiego, w tym zmianie krajowego planu częstotliwości i ustanowieniu funduszu odszkodowawczego w wysokości 50 milionów euro, jednak nadal stanowią w Chorwacji duży problem. HAKOM podsumował, że ​​w ciągu ostatnich ośmiu lat przesłał do władz włoskich ponad 3900 wniosków, żądając usunięcia zakłóceń. Organ regularnie składa sprawozdania Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) i innym organizacjom międzynarodowym na temat stanu zakłóceń oraz prosi o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Źródło: Broadband TV News, 13.07, Croatia assesses Italian TV signal interference
 
DVB-T2 w 2019 roku


Chorwacja planuje wprowadzenie w 2019 roku standardu DVB-T2 do naziemnej telewizji cyfrowej. Według organu regulacyjnego ds. telekomunikacji przejście na bardziej wydajny system DVB-T2 z kodowaniem wideo H.265/HEVC jest konieczne, aby umożliwić bardziej ekonomiczną transmisję treści HDTV w sieciach naziemnych i ułatwić rozwój nowych usług. Jak podkreśla regulator, system DVB-T2 zapewnia większą elastyczność i nawet o 50 proc. większą przepustowość w porównaniu do systemu DVB-T.
W związku z planowanymi zmianami, HAKOM opublikował zalecenie dotyczące minimalnych wymagań technicznych odbiorników DVB-T2, które są konieczne, aby zapewnić odbiór wysokiej jakości cyfrowych usług telewizyjnych. Zalecenie zostało opracowane we współpracy z Agencją ds. Mediów Elektronicznych, operatorami sieci i multipleksów, publicznymi i prywatnymi nadawcami telewizyjnymi oraz przedstawicielami środowiska akademickiego.

Źródło: Advanced Television, 19.07, Croatia plans switch to DVB-T2 in 2019

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Dania
 
Coraz bliższy koniec nadawania radia FM

Systematycznie rośnie popularność radia cyfrowego w Danii. W pierwszym kwartale tego roku jego udział w słuchalności wyniósł 33 proc., podczas gdy dwa lata temu sięgał 21 proc. Tym samym zbliża się moment wyłączenia sygnału FM, w związku założeniem duńskiego rządu, że pasmo FM zostanie zamknięte w ciągu dwóch lat od przekroczenia 50 proc. udziału cyfrowego radia w słuchalności. Ocenia się, że jeśli utrzymane zostanie obecne tempo wzrostu, próg ten zostanie osiągnięty już w 2018 roku.
Obecnie w Danii trwają zmiany związane z modernizacją systemu. Pierwszy ważny moment nastąpi w październiku tego roku, kiedy wszystkie stacje DAB zostaną przekształcone w DAB+. W związku z tym konieczne będzie przestrojenie dotychczasowych krajowych sieci DAB.

Źródło: Radio.nl, 19.07, Denemarken: Forse stijging digitaal radio luisteren


Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Francja
 
Raport „Sport a telewizja”

Francuski regulator ds. audiowizualnych (CSA) opublikował raport pt. „Sport a telewizja”, który opisuje zależności finansowe w tym zakresie oraz prezentuje różnorodność modeli ekonomicznych i programowych.
Z raportu wynika m. in. że:
·         w ciągu ostatnich 10 lat liczba francuskich programów telewizyjnych nadających transmisje sportowe wzrosła z 7 do 37. W 2016 r. nadawano relacje z ponad 31 różnych dyscyplin sportowych, ale 10 z nich zajęło aż 85 proc. czasu antenowego.
·         wartość rynku praw do transmisji sportowych sięga 1,45 mld EUR (wzrost o 25 proc. od 2011 r.), z czego piłka nożna stanowi 80 proc. tej kwoty. W raporcie podkreśla się silną konkurencję między nadawcami. Cztery sieci nadawcze zajmują 90 proc. tego rynku.
·         na zasoby finansowe klubów i lig piłkarskich składają się głównie wpływy z praw do transmisji telewizyjnych (44 proc.). CSA wskazuje, że wyniki ekonomiczne lig są skorelowane z ich wynikami sportowymi, szczególnie w piłce nożnej i rugby. Ta korelacja może być postrzegana jako zdrowy mechanizm lub jako ryzyko uzależnienia. Wpływy z praw do transmisji pośrednio finansują również sporty amatorskie, a dystrybucja telewizyjna przynosi duże korzyści ekonomiczne dla sektora sportowego.
 
Źródło: EPRA, 10.07, Sport and Television – French CSA report


Reklamy w trakcie audycji informacyjnych

Francuski organ regulacyjny CSA zezwolił największemu komercyjnemu programowi telewizyjnemu TF1 nadawać reklamy (maksymalnie 12 minut na godzinę) w trakcie audycji informacyjnych, które trwają dłużej niż pół godziny. Tym samym CSA zastosowała wobec TF1 ogólną regułę dotyczącą przerw reklamowych, która od 1992 roku dotyczy pozostałych nadawców komercyjnych, a TF1 nie mogła z niej dotychczas korzystać ze względu na pozycję dominującą na rynku.
Dzięki decyzji CSA, TF1 może spodziewać się dodatkowych zysków w wysokości od 10 do 40 mln euro rocznie, ale ryzykuje też utratą tych widzów, którzy wolą oglądać wiadomości bez przerw reklamowych.

Źródło: Advanced Television, 20.07, CSA allows TF1 ad breaks in news

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Hiszpania
 
Kwestie finansowe między telewizją publiczną a operatorami telewizji płatnej

RTVE, hiszpański nadawca publiczny, domaga się od operatorów płatnej telewizji zapłaty za swoje seriale telewizyjne i filmy oferowane przez nich w ramach płatnej usługi catch-up lub VoD. Obecnie operatorzy płatnej telewizji rozprowadzają treści RTVE nie płacąc za nie, a ponadto oferują je z możliwością rejestracji i późniejszego oglądania lub w ramach siedmiodniowej usługi. W tym ostatnim przypadku, zgodnie z decyzją organu ds. konkurencji (CNMC), operatorzy powinni jednak płacić nadawcy publicznemu za usługę dodatkową.

Źródło: Advanced Television, 04.07, Spain: RTVE to charge pay TV operators for its content

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Holandia
 
Nadawca publiczny uruchamia kanały na YouTube z napisami dla zagranicznych odbiorców

Holenderski nadawca publiczny VPRO uruchamia trzy międzynarodowe kanały na YouTube z wybranymi audycjami opatrzonymi napisami w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim.
Programy VPRO World Stories, VPRO Documentary i VPRO Metropolis dostępne są pod marką VPRO Broadcast na YouTube, oferując 300 godzin audycji. Nadawca otrzymał grant z Komisji Europejskiej na sporządzenie napisów, co zostało zlecone firmie Ericsson. Rozpoczęto również prace nad napisami w języku niemieckim, w wyniku czego dodatkowe 150 godzin audycji będzie dostępne w czterech językach. Programy są dostępne jedynie poza granicami Holandii ze względu na ograniczenia praw autorskich, ale oryginalne wersje programów holenderskich można znaleźć na stronie internetowej nadawcy lub w języku niderlandzkim w kanałach YouTube.

Źródło: Broadband TV News, 20.07, Dutch pubcaster launches international YouTube channels

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Niemcy
 
Nadawcy publiczni kontra operatorzy kablowi

Wyższy Sąd Okręgowy w Düsseldorfie podjął decyzję na korzyść operatorów kablowych w sporze toczonym od 2013 r. z nadawcami publicznymi ARD i ZDF w sprawie opłat za dosył. W związku z powyższym, nadawcy publiczni muszą zapłacić około 3,5 mln EUR za dystrybucję kablową swoich kanałów. Sprawa sądowa dotyczyła opłat obejmujących jedynie 2013 r. i pierwszy kwartał 2016 roku. Do 2012 r. nadawcy płacili operatorom telewizji kablowej 20 milionów euro rocznie. Podstawą płatności była umowa z 2008 r. którą nadawcy postanowili wspólnie anulować i zaprzestać płacenia.
Zdaniem sądu, umowa z 2008 r. nie została skutecznie anulowana, co oznacza, że nadawcy nadal są zobowiązani do uiszczania opłat za dosył. Zgodnie z orzeczeniem, oświadczenia nadawców o odstąpieniu od umowy naruszają przepisy antymonopolowe, ponieważ nie zostały złożone z przyczyn ekonomicznych, ale na podstawie wspólnie uzgodnionego porozumienia. Sąd nie dopuszcza kolejnego odwołania od swojej decyzji.

Źródło: Broadband TV News, 19.07, Court rules: ARD/ZDF have to pay cable carriage fees
 
Bezpłatna usługa VoD

Firma RTL Deutschland uruchomiła bezpłatną, wielofunkcyjną usługę wideo na żądanie (VOD) finansowaną z reklam. Usługa pod nazwą Watchbox zastępuje portal wideo Clipfish i oferuje na początek ponad 1000 filmów i ponad 3000 odcinków seriali. RTL chce stworzyć z Watchbox alternatywę dla usług strumieniowych opartych na płatnościach, takich jak Netflix.
Z usługi Watchbox można korzystać za pośrednictwem telewizora typu smart (HbbTV), komputera, smartfona lub tabletu, aplikacje są dostępne dla Amazon Fire TV, Xbox One, Apple TV, Androida i iOS.

Źródło: Broadband TV News, 26.07, RTL launches free VOD service in Germany

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Rosja
 
Jakie treści telewizyjne oglądają w Internecie rosyjscy widzowie?

Rosyjskie agencje reklamowe uzyskały dostęp do informacji na temat liczby odbiorców treści telewizyjnych wyświetlanych w Internecie. Choć dane nie są wyczerpujące- dotyczą pojedynczych nadawców i odbioru wyłącznie na komputerach stacjonarnych, to i tak stanowią bogate źródło wiedzy.
Z danych wynika, że w grupie wiekowej w wieku 55-64 lat 82 proc. czasu oglądania zajmują audycje informacyjne, podczas gdy w grupie osób w wieku 35-54 lat poświęca się na nie już tylko 34 proc. czasu. Z kolei osoby w wieku 18-34 lat, poświęcają na oglądanie wiadomości 1 proc. czasu oglądania telewizji na komputerze, podczas gdy na treści rozrywkowe – 64 proc. czasu.

Źródło: Broadband TV News, 03.07, Russia opens up internet TV monitoring

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Ukraina
 
Opóźnienie wyłączenia sygnału telewizji analogowej

Gabinet Ministrów Ukrainy kolejny raz przesunął termin wyłączenia sygnału telewizji analogowej – tym razem do 30 czerwca 2018 r. Według Państwowej Służby Specjalnej ds. Komunikacji i Ochrony Informacji, było to konieczne z powodu „istnienia nierozwiązanych problemów finansowych i społeczno-gospodarczych, które utrudniają proces przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe”. W wyniku tej decyzji simulcasting analogowy i cyfrowy będzie trwał jeszcze przez rok. Ukraina przyjęła dla naziemnej telewizji cyfrowej standard DVB-T2.

Źródło: Broadband TV News, 05.07, Ukraine delays ASO

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie