Zapytanie ofertowe - analiza jakościowa audycji

07.07.2016
Biuro KRRT poszukuje firmy do wykonania analizy jakościowej na próbce pochodzącej z 25 audycji telewizyjnych (łącznie około 12,5 godzin materiału) pod kątem promowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz do wypracowania metodologii badania w tym zakresie.
logo krrit
 
Biuro KRRT poszukuje firmy do wykonania analizy jakościowej na próbce pochodzącej z 25 audycji telewizyjnych (łącznie około 12,5 godzin materiału) pod kątem promowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz do wypracowania metodologii badania w tym zakresie.
 
Zapytanie ofertowe
na wykonanie zamówienia (usługi) nieprzekraczającego 30 000 euro
  1. Rodzaj zamówienia: usługa
  2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wybraną Firmę opracowania analityczno-badawczego obejmującego:
1)     wypracowanie metodologii badania jakościowego sposobu promowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i osób starszych w programach naziemnej telewizji cyfrowej;
2)     przeprowadzenie na wybranej próbce analizy jakościowej sposobu, w jaki nadawcy promują pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych i osób starszych w programach naziemnej telewizji cyfrowej.
 
Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie nagrań pochodzących z 25 zróżnicowanych gatunkowo audycji telewizyjnych (z pominięciem filmów fabularnych i animowanych) – łącznie około 12,5 godzin materiału, które przedstawiciele zamawiającego przekażą wybranej firmie.
 
Elementy analizy:
- opracowanie metodologii badania jakościowego audycji telewizyjnych pod kątem sposobów prezentowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i osób starszych;
- przygotowanie, na podstawie wybranych audycji przekazanych Firmie przez KRRiT, szczegółowej analizy jakościowej, w tym wniosków i oceny sposobów promowania w programach telewizji naziemnej pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i osób starszych na podstawie przekazanej próbki nagrań.
- przedstawienie opracowania zawierającego: opis zastosowanej metodologii oraz analizę sposobów promowania przez nadawców pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i starszych wraz z wnioskami w ww. zakresie.

3.       Opis przedmiotu zamówienia:
Efektem wykonania usługi ma być zaprojektowanie (wypracowanie) metodologii badania jakościowego w zakresie sposobów promowania w programach telewizyjnych pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz przeprowadzenie takiego badania na próbce 25 zróżnicowanych gatunkowo audycji telewizyjnych (łącznie około 12,5 godzin materiału) nadanych w naziemnej telewizji cyfrowej.

4.       Termin wykonania usługi:
Praca powinna zostać wykonana w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż do
1 grudnia 2016 r. Najpóźniej  miesiąc od daty podpisania umowy wykonawca usługi przedstawi przedstawicielom zamawiającego metodologię oraz wstępne założenia co do zawartości i sposobu przygotowania analizy, w celu akceptacji kierunku dalszych prac.

5.        Warunki wykonania usługi:
Produkt końcowy oraz prezentacja będą dostarczone zleceniodawcy w formie elektronicznej
i drukowanej.
 
6.      Sposób przygotowania oferty:
a)      wstępne założenia do projektowanej metodologii analizy,     
b)      informacja na temat doświadczenia firmy w wykonywaniu prac analogicznych do tej, która jest przedmiotem zamówienia,
c)      cena netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

7.       Składanie ofert:
a)      Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: Departament Strategii, Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa, mail: ewa.murawska@krrit.gov.pl
b)      Termin i forma składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 12 sierpnia 2016 r. w formie elektronicznej na adres: niepelnosprawni_tv@krrit.gov.pl
c)       Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastrzega sobie prawo do:
·       swobodnego wyboru oferty,
·       prowadzenia dodatkowych rozmów z oferentami,
·       unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie