Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie instrumentów (‘tool-box’) ułatwiających wykorzystanie technologii i danych w walce z COVID-19

30.04.2020
8 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska wydała zalecenie 2020/518 w sprawie wspólnego, unijnego zestawu instrumentów ułatwiających wykorzystanie technologii (min. aplikacji mobilnych) oraz danych (także zanonimizowanych), w celu zwalczania kryzysu wywołanego przez COVID-19.

Zalecenie ma służyć zaradzeniu kryzysowi dzięki wykorzystaniu środków cyfrowych. Zestaw instrumentów określa praktyczne środki służące skutecznemu wykorzystywaniu technologii i danych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • ·         skoordynowanego na poziomie Unii podejścia do korzystania z aplikacji mobilnych pomagających obywatelom w ograniczeniu kontaktów personalnych oraz służących ostrzeganiu przed bliskimi kontaktami, zapobieganiu tym kontaktom oraz ustalaniu kontaktów zakaźnych, aby pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się epidemii. Podejście to powinno gwarantować poszanowanie ochrony i prywatności oraz ochronę danych przez te aplikacje;
  • ·         wspólnego systemu stosowania zanonimizowanych i zagregowanych danych dotyczących mobilności populacji w celu:

(i) modelowania i  przewidywania rozwoju  epidemii;

(ii) monitorowania skuteczności procesu podejmowania przez organy państw członkowskich decyzji w sprawie środków takich jak ograniczenie kontaktów personalnych i izolacja oraz

(iii) wniesienia wkładu w skoordynowaną strategię wyjścia z kryzysu wywołanego przez COVID-19.

W zestawie instrumentów określono m.in., że w odniesieniu do korzystania z mobilnych aplikacji służących ostrzeganiu i  prewencji w zakresie COVID-19 należy przestrzegać następujących zasad:

  1. 1.     wbudowanie zabezpieczeń zapewniających poszanowanie praw podstawowych i zapobieganie stygmatyzacji, w szczególności mających zastosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i poufności komunikacji;
  2. 2.       preferowanie najmniej inwazyjnych, ale skutecznych środków, w tym wykorzystywanie danych dotyczących bliskości fizycznej oraz unikanie przetwarzania danych o lokalizacji lub przemieszczaniu się poszczególnych osób, a także wykorzystywanie w miarę możliwości zanonimizowanych i zagregowanych danych;
  3. 3.       istnienie wymogów technicznych dotyczących odpowiednich technologii (np. Bluetooth o niskim zużyciu energii) służących ustaleniu bliskości urządzenia, szyfrowania, ochrony danych, przechowywania  danych na urządzeniu przenośnym, możliwego dostępu organów ds. zdrowia oraz przechowywania danych;
  4. 4.       istnienie skutecznych wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu ochrony dostępności, autentyczności, integralności i poufności danych;
  5. 5.       wygaśnięcie zastosowanych środków i  usunięcie danych osobowych uzyskanych za pomocą tych środków najpóźniej w momencie, w którym ogłoszone zostanie opanowanie pandemii;
  6. 6.       wysyłanie danych dotyczących bliskości fizycznej w przypadku potwierdzonego zakażenia i stosowanie odpowiednich metod ostrzegania osób, które  pozostawały w bliskim kontakcie z  osobą zakażoną,  która pozostaje anonimowa;  
  7. 7.       istnienie wymogów przejrzystości dotyczących ustawień prywatności w celu zapewnienia zaufania do aplikacji.

 

Zestaw instrumentów uzupełnią wytyczne Komisji, w tym wytyczne dotyczące ochrony danych i konsekwencji dla prywatności, jakie wiążą się z  korzystaniem z  aplikacji mobilnych mających na celu ostrzeganie o bliskości osób zarażonych i zapobieganie kontaktom z takimi osobami.

 

ZALECENIE KOMISJI (UE) 2020/518 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wspólnego unijnego zestawu instrumentów ułatwiającego wykorzystanie technologii i danych w celu zwalczania kryzysu wywołanego przez COVID-19 i wyjścia z niego, w szczególności w odniesieniu do aplikacji mobilnych i wykorzystywania zanonimizowanych danych dotyczących mobilności

 

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie