Sprostowanie publikacji zamieszczonej w „Pani Domu” 11 maja 2015 r.

21.05.2015
KRRiT zwróciła się do Urszuli Zubczyńskiej, Redaktor Naczelnej „Pani Domu”o opublikowanie sprostowania informacji, które znalazły się w artykule „Sprawdź, czy musisz płacić abonament” z 11 maja 2015 roku.
zdjęcie stosu gazet
Sprostowanie:

Nieprawdą jest stwierdzenie, że „Zwolnienie nie przysługuje jednak tym, którzy mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym przynajmniej z dwiema osobami, które ukończyły 26. Rok życia i nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień”.

Prawdą jest, że „zgodnie obowiązującą ustawą o opłatach abonamentowych przepisy nie zabraniają zwolnienia z opłat takich osób”.

Nieprawdą jest stwierdzenie, że „(…) Warunek: wysokość świadczenia brutto, jakie otrzymują nie przekracza połowy średniego wynagrodzenia (jego wysokość podaje co miesiąc GUS). W kwietniu wynosiło 4 214 zł”.

Prawdą jest, że „wysokość świadczenia brutto nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS. W 2014 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 3 783,46 zł brutto, czyli 50% to kwota 1 891,73 zł brutto”.

Nieprawdą jest stwierdzenie, że „Oprócz emerytów abonamentu nie muszą płacić osoby (…) spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych (456 zł lub 542 zł w przypadku osoby samotnej)”.

Prawdą jest, że „kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, spełniają osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł”.
 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie