Kara dla nadawcy Radia Maryja – wyjaśnienie Biura Prasowego

04.04.2012
Na mocy decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 4/2012 z dnia 30 marca br., nałożono na Warszawską Prowincję Redemptorystów - nadawcę programu Radio Maryja – karę za łamanie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie emisji tzw. ukrytej reklamy. W związku z oświadczeniem Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w sprawie powyższej decyzji Biuro Prasowe KRRiT wydało wyjaśnienie.
Logo KRRiT

 

Treść wyjaśnienia:

Bezpodstawne jest oświadczenie o. Piotra Chyły CSsR, rzecznika prasowego Prowincji, iż Przewodniczący KRRiT wydał rozstrzygnięcie, nie rozpatrując wniosków dowodowych zgłoszonych przez koncesjonariusza. KRRiT nie są znane jakiekolwiek dowody zgłoszone przez koncesjonariusza, które nie byłyby wzięte pod uwagę w procesie podejmowania przedmiotowej decyzji. 

W dniu 7 lipca 2011 r. Warszawska Prowincja Redemptorystów – koncesjonariusz Radia Maryja został wezwany po raz kolejny do bezzwłocznego zaniechania działań naruszających przepisy ustawy oraz poinformowany, że w trybie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w celu zapewnienia stronie możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania, ma prawo do zapoznania się z aktami postępowania i zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia oświadczenia końcowego w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W dniu 14 lipca 2011 r. w siedzibie KRRiT z pełną dokumentacją w sprawie zapoznała się p. Krystyna Kosińska, adwokat upełnomocniony, reprezentujący Warszawską Prowincję Redemptorystów. Ze strony Warszawskiej Prowincji Redemptorystów nie wpłynęło żadne oświadczenie, w szczególności dotyczące materiałów dowodowych.

W uzasadnieniu decyzji, jak i w korespondencji ją poprzedzającej, Przewodniczący KRRiT wielokrotnie wskazywał na zamiar nadawcy osiągnięcia skutku reklamowego, choćby przez używanie przez prowadzącego i gości sformułowań o zabarwieniu promocyjnym, jednoznacznie pozytywnie wartościujących, zachęcających do zakupu lub udziału.  Zamieszczanie w audycji tego typu przekazów, niewyodrębnionych wyraźnie w programie i nieoznaczonych w sposób niebudzący wątpliwości, że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy, sprawia, że odbiorca może odnieść wrażenie, że nie stanowią one materiału promocyjnego, lecz są informacją obiektywną o towarach i usługach, przekazywaną przez nadawcę. Może to wprowadzać odbiorcę w błąd odnośnie charakteru przekazu, co stanowi drugą (obok ww. zamiaru osiągnięcia skutku reklamowego) przesłankę kwalifikującą przekaz do kategorii reklamy ukrytej. Bezzasadny jest zatem zarzut, jakoby w uzasadnieniu decyzji nie wyjaśniono, jaki konkretnie skutek reklamowy nastąpił w efekcie wyemitowania przedmiotowych przekazów. Ponadto uzasadnienie decyzji nie zawiera sformułowania, że skutek taki jest „oczywisty”, na co powołuje się o. Piotr Chyła.

 

                                                                         Zespół Rzecznika Prasowego

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

Pobierz Oświadczenie Prowincji Warszawskiej Redemptorystów - nadawcy Radia Maryja w sprawie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 4/2012 z 30 marca 2012 r. dotyczącej ukarania nadawcy za tzw. ukrytą reklamę w Radiu Maryja

 

Więcej na temat nałożonej kary

Kara została nałozona w związku z naruszeniem obowiązku wynikającego z art. 16c w związku z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (wg stanu prawnego na dzień wystąpienia) w programie Radia Maryja wyemitowanym w dniach 11, 12 i 16 maja 2011 r. 

Art. 16c ustawy stanowił, że zakazane jest nadawanie reklamy ukrytej, zaś art. 4 pkt 11, że reklamą ukrytą jest przedstawianie w audycjach towarów, usług, nazwy, firmy, znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru lub świadczącego usługi, jeżeli zamiarem nadawcy, w szczególności związanym z wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzyści, jest osiągnięcie skutku reklamowego oraz jeżeli możliwe jest wprowadzenie publiczności w błąd, co do charakteru przekazu. 

Uzasadnienie decyzji

Jak napisano w uzasadnieniu, przeprowadzona w Departamencie Reklamy KRRiT analiza przesłanych do kontroli fragmentów programu wyemitowanego w wyżej wymenionych dniach wykazała, że Nadawca po raz kolejny naruszył przepis zawarty w art. 16c w związku z art. 4 pkt. 11 ustawy.

Przepisy zostały naruszone poprzez emisję reklamy ukrytej w niżej wymienionych dniach i godzinach: 

11 maja 2011 r.

Ok. godz. 2.28

Wyemitowano przekaz: „Ta ogólnopolska prasa codzienna, to już tylko czysto polska, to już tylko „Nasz Dziennik”, proszę państwa i czytając go, kupując go, wspieracie by on istniał dalej. W ten sposób on tylko się utrzymuje, przez to, że kupujecie go, czytacie, rozprowadzacie dalej.”

Ok. godz. 18.54

Wyemitowano przekaz: ”Roger Williams, 12 maja, w czwartek będzie gościem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W godzinach popołudniowych w jego wykonaniu usłyszymy interpretację wybranych dzieł Szekspira, a następnie pod jego kierunkiem odbędą się warsztaty teatralne ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu”

Następnie wyemitowano kilkuminutową informację z życiorysu Rogera Williamsa oraz jego dokonania.

Po czym nastąpiła emisja przekazu:

„W naszej uczelni, która mimo, że jest bardzo młoda, jest wysoko notowana w rankingach, mają zajęcia bardzo dobrzy profesorzy i wykładowcy, także jako visiting professor z różnych stron świata. Uczelnia jednak ma dać szansę nie tylko na dobre wykształcenie, ale ma uczyć samodzielnego myślenia i pomóc w formowaniu ducha charakteru sumienia całej osobowości. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać – tym, którzy pomagają, by studenci mogli studiować u nas nawet za darmo. Studiować i formować swoje osobowości. Dziękujemy m.in. SKOK-om Stefczyka oraz indywidualnym ofiarodawcom z Polski i z Polonii. Kto myśli na rok do przodu, sieje zboże, na dziesięć lat sadzi las, daleko w przyszłość formuje dzieci i młodzież Bóg zapłać, za współpracę, za życzliwość - także dla naszej uczelni - Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, mówienie o niej, interesowanie się nią. Zapraszamy na stronę internetową www.wsksim.edu.pl. Bóg zapłać za życzliwość, za współpracę, za budowanie dobrej przyszłości Ojczyzny naszych rodzin, przez kształtowanie, dobre kształtowanie dzieci i młodzieży.

12 maja 2011 r.

Ok. 21.43 – 23.40

Wyemitowano audycję p.t. „Rozmowy Niedokończone” na temat: „Informatyka to więcej niż komputer.” Program w całości poświęcony był Wydziałowi Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zawierał rozmowy z gośćmi, wykładowcami i studentami WSKSiM.  W trakcie audycji podano numer telefonu, pod którym można dowiedzieć się o kierunkach studiów. W trakcie całej audycji emitowane były treści zawierające jednoznacznie pozytywne dla WSKSiM, stanowiące de facto przekazy o charakterze promocyjnym.

W audycji stwierdzono m.in.:

 „szkoła dla ludzi z pasją”, ”studia inżynierskie, a nie tylko licencjackie”, ”wykazanie się w cv pracą w zespole jest bardzo dobrze widziane wśród pracodawców”, „uczelnia czołowa w Polsce a także w świecie”

Audycja zawierała również:

  • rozmowę z osobą, która ukończyła kurs komputerowy (wyłącznie pozytywne opinie nt. kursu i wykładowców, informacja o różnych stopniach kursów, zachęta do korzystania z nich);
  • zachętę do korzystania z wykładów wraz z podaniem ich terminów;
  • informację z numerem specjalnej infolinii dla chętnych do studiowania;
  • zachętę do fundowania sprzętu dla uczelni.

16 maja 2011 r.

Ok. godz. 18.37 (transmisja spotkanie ze słuchaczami Radia Maryja)

Podczas transmisji O. Tadeusz Rydzyk stwierdził m.in.:

  • „Jest taka uczelnia, będzie dziesiąty rok istnieje, jest bardzo dobrze notowana w tak zwanych rankingach, najlepsza w regionie, bardzo wysoko, bardzo wysoko w Polsce już.”
  • „Nasza uczelnia. Jeżeli myślicie, naprawdę myślicie – to mówimy do wszystkich w Polsce – jak myślicie dobrze o przyszłości swojej rodziny, narodu przemieniać świat chcecie na lepsze, to do dobrych uczelni wysyłać. Popatrzeć, jacy profesorzy – stary agent – czy nie. Z panem posłem byśmy porozmawiali (Krzysztof Jurgiel obecny na spotkaniu) ile tej agentury jest wszędzie, prawda?... I w uczelniach i w pismach i w mediach i gdzie jeszcze…”

Podczas spotkania wykorzystano wypowiedzi studentów WSKSiM do zachwalania szkoły i zajęć w niej prowadzonych. Np. jeden ze studentów powiedział, że był w Chicago, na co o. Tadeusz Rydzyk: „I takie praktyki można mieć, tylko trzeba być dobrym.”

W związku z powyższym, na Nadawcę została nałożona kara w wysokości 4 000 zł.

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie