KRRiT złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółkę Cyfrowy Polsat

11.03.2013
6 marca 2013 r. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przez spółkę Cyfrowy Polsat przestępstwa z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 226, z późn. zm.).
Symbol paragrafu

Zawiadomienie dotyczy udostępnienia przez spółkę Cyfrowy Polsat w dniach 7 i 11 września 2012 r. płatnych transmisji (pay-per-wiev) meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej z drużynami Czarnogóry i Mołdawii, w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2014.

Złożenie zawiadomienia poprzedzone zostało wnikliwą analizą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zmierzającą do wyjaśnienia wszelkich okoliczności, które uniemożliwiły widzom powszechny i bezpłatny dostęp do wyżej wymienionych wydarzeń sportowych. 13 września 2012 r. z inicjatywy posłów Sejmowej  Komisji  Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki zostało zwołane w tej sprawie posiedzenie komisji z udziałem członków KRRiT. Podczas posiedzenia Krajowa Rada zobowiązała się do  przedstawienia posłom wyników swojej analizy.

Szczegółowa informacja z uwzględnieniem zarówno stanu faktycznego, stanu prawnego,  przebiegu postępowania wyjaśniającego jak i propozycje zmian legislacyjnych umożliwiające jednoznaczne rozstrzygnięcia podobnych spraw w przyszłości, została zawarta w Stanowisku KRRiT z 26 lutego 2013 r. po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w związku z ubiegłoroczną transmisją meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej udostępnioną odpłatnie przez niektórych przedsiębiorców działających na rynku mediów elektronicznych.

Jednocześnie wynikiem prac KRRiT jest sformułowanie Stanowiska z 26 lutego 2013 r. w sprawie klasyfikacji usług pay-per-view w świetle dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, w którym Rada klasyfikuje usługi pay-per-view i dokonuje szczegółowej analizy ich funkcjonowania na gruncie prawa polskiego w oparciu o przepisy europejskie.

W celu stwierdzenia, czy przed przeprowadzeniem transmisji meczów w systemie płatnym, sygnał był oferowany wszystkim nadawcom bezpłatnych programów ogólnokrajowych w rozumieniu ustawy, regulator zwrócił  się do podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu o złożenie stosownych i wyczerpujących wyjaśnień. KRRiT uznało tym samym za kluczowe dokonanie właściwej oceny, czy rzeczywiście przeprowadzenie bezpośredniej transmisji meczów zaoferowano wszystkim nadawcom programów bezpłatnych i ogólnokrajowych oraz czy przedstawione w toku negocjacji warunki nie wskazują, iż zaoferowanie warunki należy uznać za pozorne.

KRRiT wykonała także szczegółową analizę usług medialnych oferowanych przez tych dostawców, którzy - najczęściej poprzez własne lub należące do tej samej grupy biznesowej platformy dystrybucyjne, przeprowadzili transmisję meczów reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Celem postępowania wyjaśniającego było ustalenie charakteru audycji rozpowszechnionych w związku z transmisją meczów, w kontekście przepisów ustawy o radiofonii i telewizji oraz dokonanie oceny, czy przyjęty sposób przeprowadzenia transmisji narusza ustawy i stanowi podstawę do nałożenia kary.

Według ustawy o radiofonii i telewizji programem jest usługa medialna stanowiąca uporządkowany zestaw audycji, przekazów handlowych lub innych przekazów, rozpowszechniany w całości, w sposób umożliwiający jednoczesny odbiór przez odbiorców w ustalonym przez nadawcę układzie (art. 4 pkt 6 ustawy).

Przeprowadzona przez KRRiT analiza wykazała, że spółka Cyfrowy Polsat rozpowszechniła program w całości, w sposób umożliwiający odbiorcom jednoczesny odbiór, w ustalonym przez siebie układzie audycji (tj. studio meczu, pierwsza połowa meczu, studio meczu, druga połowa meczu, studio meczu) oraz innych przekazów, w tym reklam, analogicznie jak w codziennej praktyce rozpowszechnia się uporządkowany redakcyjnie zestaw audycji zgodnie z ustalonym scenariuszem i harmonogramem wydarzeń, przy czym dla powyższej kwalifikacji odpłatność za program nie ma znaczenia. Program zawierał komentarze prowadzącego wygłaszane w imieniu spółki, które nosiły znamiona ogłoszenia nadawcy (art. 16 ust. 4 ustawy).

Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji nadawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub osobowa spółka handlowa, która tworzy i zestawia program oraz rozpowszechnia go lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania (art. 4 pkt 5 ustawy). Kryteria te spełniła spółka Cyfrowy Polsat, która za zestawiony i rozpowszechniony program ponosiła wyłączną odpowiedzialność redakcyjną (art. 4 pkt 3 ustawy).

Spółka Cyfrowy Polsat była, w opinii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dostawcą usługi medialnej (art. 4 pkt 4 ustawy). Uznanie za program zestawu audycji i innych przekazów rozpowszechnionego przez spółkę Cyfrowy Polsat prowadzi do stwierdzenia, że rozpowszechnienie odbyło się bez koncesji zatem z naruszeniem prawa. Zgodnie zaś z art. 52 ust. 1 ustawy, kto rozpowszechnia program radiowy lub telewizyjny bez koncesji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie