Przewodniczący KRRiT zaprasza podmioty medialne do wypełnienia ankiety na temat wpływu sytuacji związanej z pandemią Covid-19 na ekonomiczną kondycję mediów

08.05.2020
Zainteresowane podmioty rynkowe proszone są o wypełnienie załączonego kwestionariusza do dnia 22 maja br. i przesłanie go na adres mailowy: media-covid-19@krrit.gov.pl.
Poniżej uzasadnienie podjęcia tej inicjatywy.

Europejska Grupa Regulatorów Audiowizualnych (ERGA)1, zrzeszająca krajowe organy regulacyjne ds. audiowizualnych z państw należących do UE dostrzegła, że media w tym trudnym dla wszystkich czasie związanym z wirusem Covid-19, realizują misję informacyjną, wspierają spójność społeczną oraz wzmacniają zasady demokracji. Równolegle jednak muszą mierzyć się z ekonomicznymi skutkami kryzysu, który uderza w nie jako przedsiębiorstwa.

W związku z tym ERGA zaapelowała do Komisji Europejskiej o podjęcie środków zmniejszających skutki kryzysu ekonomicznego dla sektora mediów działających na Jednolitym Rynku Europejskim. ERGA powołała również specjalną grupę ds.wpływu pandemii na ekonomiczną kondycję sektora mediów w Europie2, której członkiem jest także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Pierwszym z celów działania grupy jest zebranie odpowiednich informacji, niezbędnych do oceny sytuacji. W związku z tym, zostały opracowane dwa kwestionariusze: jeden skierowany do krajowych organów regulacyjnych na temat aktualnych i planowanych działań wspierających media, drugi - do podmiotów rynkowych.

Kwestionariusz, zawiera pytania pozwalające ocenić dotychczasowe skutki ekonomiczne epidemii, a także odnoszace się do wpływu kryzysu na sposób realizacji obecnie obowiązujących przepisów dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych oraz wynikających z niej przepisów krajowych.  
 
Dodatkowo, KRRiT poszerzyła zakres tego kwestionariusza o pytanie dotyczące wpływu sytuacji związanej z Covid-19 na zdolność realizacji przez podmioty rynkowe obowiązków, które będą wynikać z nowelizacji ww. dyrektywy, a które wymagać będą działań o charakterze o organizacyjnym, finansowym lub technicznym.

ERGA, jako organizacja, będzie dystrybuować ten kwestionariusz wśród europejskich zrzeszeń i stowarzyszeń, a KRRiT - wśród podmiotów krajowych. Taki obieg ankiety pozwoli jednocześnie zebrać informacje o sytuacji zarówno w całej UE, jak i  w skali naszego kraju.

Załącznik: Ankieta o wpływie sytuacji związanej z pandemią Covid-19 na ekonomiczną kondycję mediów
 
 
1 Rolę i zadania ERGA opisuje art. 30b Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniającej dyrektywę  2010/13/UE (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych). Wersja polska dyrektywy dostępna pod adresem http://www.krrit.gov.pl/regulacje-prawne/unia-europejska/
Więcej informacji w j. polskim o ERGA pod adresem http://www.krrit.gov.pl/krrit/dzialalnosc-miedzynarodowa/dzialalnosc-miedzynarodowa-krrit/preview,1023.html
 
2 Informacje o działaniach ERGA w czasach pandemii dostępne pod adresem: https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2020/04/ERGA_Corona_PressRelease_final_6-Apr-2020.pdf
https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2020/04/ERGA_Corona_Note-on-proposed-measures_final_6-Apr-2020.pdf
 
 
 
 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie