"Przegląd międzynarodowy": nr 09/2014

02.09.2014
We wrześniowym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać między innymi o niemieckim raporcie na temat przyszłości radia, o karach, jakie obowiązują w Danii za podrabianie kart do dekoderów telewizyjnych i o reakcji EBU na pomysł dystrybucji sygnału telewizyjnego za pomocą sieci komórkowych.
logo Przegląd Międzynarodowy
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Austria

Zmiana standardu naziemnej telewizji cyfrowej

Austria chce rozpocząć jesienią 2016 roku zmianę standardu naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T na DVB-T2. Zmiana, która ma się zakończyć jesienią 2019 roku, obejmie najpierw najdłużej działających nadawców, których koncesje wygasają w sierpniu 2016 roku. Jak podkreśla organ regulacyjny KommAustria, który podjął decyzję w tej sprawie, nowy format umożliwi funkcjonowanie większej liczby kanałów, lepszą jakość obrazu, usługi wysokiej rozdzielczości i poprawę odbioru mobilnego, ale będzie wymagał wymiany odbiorników.  
Źródło: Broadband TV News, 21.08, Austria to commence DVB-T2 transition in 2016

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Dania

Piraci schwytani

Duńska policja przeszukała kilkanaście domów w rejonie Środkowej i Zachodniej Zelandii prowadząc dochodzenie w sprawie nielegalnego udostępniania kart do dekoderów telewizyjnych. Dochodzenie wszczęto na wniosek stowarzyszenia Nordycka Ochrona Treści (Nordic Content Protection). Szef siatki przestępczej został oskarżony o złamanie przepisów Kodeksu Karnego, dotyczących szczególnie poważnych naruszeń ustawy o radiofonii i telewizji. Maksymalna kara za udostępnianie kart wynosi półtora roku pozbawienia wolności, a w szczególnych przypadkach nawet sześć lat. Z kolei kara za korzystanie z nielegalnych kodów sięga 20 tys. koron i podlega zwiększeniu o rekompensatę w podobnej kwocie, na rzecz operatora płatnej telewizji. W trakcie przeszukania policja zarekwirowała sprzęt służący do podrabiania kart i zapowiedziała częstsze akcje przeciw  tego typu działaniom.
Źródło: Broadband TV News, 15.08, Danish police raid 15 homes in pirate search

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Gruzja

Trudna współpraca nadawców publicznych

Dwaj gruzińscy nadawcy publiczni: GPB oraz Radio i Telewizja Adżarii podejmują kroki w kierunku poprawy wzajemnej współpracy przy pomocy Europejskiej Unii Nadawców (EBU). Adżaria stała się częścią Gruzji po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1992 roku i zgodnie z ustawą medialną z listopada 2013 roku, nadawca RTV Adżaria uzyskał status nadawcy publicznego, działającego „pod parasolem” GPB. Cztery lata wcześniej zespół konsultantów kierowany przez Borisa Berganta, byłego wiceprzewodniczącego EBU, opracował strategiczny plan działań dla GPB, jednak wiele jego elementów nie zostało zrealizowanych. W ramach kompromisu przyjętego przez parlament, GPB będzie mieć teraz dwa zarządy do czasu, aż wygasną kadencje ustępujących członków. Marina Muskhelishvili, wiceprzewodnicząca Zarządu RTV Adżaria, wyraziła nadzieję, że program tego nadawcy stanie się podstawą drugiego programu GPB, docierając do wszystkich regionów Gruzji. Nowy plan współpracy obu nadawców zostanie uruchomiony jesienią tego roku.
Źródło: Broadband TV News, 26.08, Georgian public broadcasting takes shape

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Niemcy

Raport na temat przyszłości radia

Niemiecka firma “mediareports.de” opublikowała raport na temat przyszłości radia w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Główną konkluzją, jaka z niego wynika, jest wskazanie wzajemnej zależności powodzenia radia cyfrowego i ustalenia daty wyłączenia nadawania analogowego. W przypadku rynku szwajcarskiego obecnie rozpatrywany jest rok 2024. Jeśli chodzi o Niemcy, brak jest zgody co do terminu przejścia na wyłączne nadawanie cyfrowe. W czerwcu br. grupa prywatnych nadawców wystąpiła przeciwko ustalaniu dokładnej daty w tym zakresie. Zdaniem autorów raportu konieczne jest jednak „odgórne” zaplanowanie działań w tym względzie, a nie, jak dotąd, uzależnianie wyznaczenia daty od stopnia nasycenia gospodarstw domowych odbiornikami DAB+.
Źródło: RadioMagOnline, 20.08, Report says DAB+ Requires FM Shutdown to Succeed

Testy DVB-T2 w Berlinie

Niemiecki operator sieci nadajników Media Broadcast chce wkrótce rozpocząć w Berlinie próby techniczne nowego standardu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 w połączeniu z systemem kompresji HEVC w celu ustalenia odpowiednich parametrów. Badania terenowe, które odbędą się od jesieni 2014 do lata 2016 roku z udziałem publicznych i komercyjnych stacji telewizyjnych, będą mogły posłużyć do testów również producentom sprzętu. Testowane będą także systemy kodowania. Podobne testy mają być przeprowadzone również w Monachium (Bawaria), gdzie została utworzona grupa projektowa do zbadania konwergencji technologii mobilnych i transmisyjnych (IMB5). Media Broadcast chce rozpocząć pierwsze regularne transmisje DVB-T2 w Niemczech na obszarach metropolitalnych w połowie 2016 roku. Przejście z obecnie używanego standardu DVB-T na DVB-T2 ma zostać zakończone w połowie 2019 roku.
Źródło: Broadband TV News, 23.08, Media Broadcast to launch DVB-T2 HEVC trial in Berlin

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Rosja

„Russia Today” w wersji francuskiej

Całodobowy rosyjski kanał informacyjny „Russia Today” planuje przeznaczyć 1,4 mld rubli (29,3 mln euro) na uruchomienie francuskiej wersji językowej programu. Nowy kanał ma być adresowany przede wszystkim do odbiorców we Francji, Belgii, Szwajcarii i Kanadzie. Zdaniem władz rosyjskich, francuskojęzyczne programy informacyjne w tych krajach przedstawiają Rosję w negatywnym świetle, na co odpowiedzią ma być nowy program. Program „Russia Today”  został utworzony przez rosyjski rząd w 2005 roku i dociera on do 644 mln odbiorców w ponad 100 krajach. Nadawany jest po angielsku, hiszpańsku i arabsku. W 2011 roku był drugim pod względem popularności zagranicznym kanałem informacyjnym w Stanach Zjednoczonych (po BBC).
Źródło: Broadband TV News, 26.08, Russia Today to go French

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Serbia

Nowy przewodniczący serbskiego organu regulacyjnego ds. mediów

Zgodnie z nową ustawą o mediach elektronicznych, która weszła w życie 13 sierpnia br., dotychczasowa Republikańska Agencja ds. Radiodyfuzji (Republička radiodifuzna agencija) zmieniła nazwę na Organ Regulacyjny ds. Mediów Elektronicznych (Regulatorno Tielo za Elektronskie Medije). Dotychczasowy Przewodniczący Agencji, Porfiry, Biskup Egeru, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska w związku z objęciem godności Metropolity Zagrzebia i Lublany. Przewodniczącym Organu Regulacyjnego ds. Mediów został wybrany dotychczasowy wiceprzewodniczący Agencji, Goran Karadžić.
Źródło: EPRA, 28.08, New name and new Chairman for Serbian Regulatory Authority

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Ukraina

Zakaz rozpowszechniania rosyjskich programów

Zakazem rozpowszechniania w ukraińskich sieciach kablowych zostało objętych 14 rosyjskich programów. Nad przestrzeganiem rozporządzenia czuwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem swoich regionalnych placówek. Operatorom, którzy nie podporządkują się decyzji, grozi kara administracyjna lub nawet utrata koncesji.
Źródło: Broadband TV News, 20.08, Russian TV channel clampdown intensifies

Kontrowersyjna ustawa

Parlament Ukrainy przyjął w pierwszym czytaniu projekt ustawy, która może mieć daleko idące konsekwencje dla wolności mediów w tym kraju. Jak przestrzegają przedstawiciele organizacji Reporterzy bez Granic, „jeśli ustawa zostanie przyjęta, Rada ds. Bezpieczeństwa i Obrony otrzyma kompetencje do wydania zakazu rozpowszechniania programu każdemu nadawcy, zarówno krajowemu jak zagranicznemu oraz do zablokowania każdej strony internetowej, uzasadniając decyzję potrzebą ochrony ‘bezpieczeństwa i interesów narodowych’, bez odwołania się do sądu”. Reporterzy bez Granic zaapelowali do ukraińskich parlamentarzystów o odrzucenie ustawy w drugim czytaniu, ponieważ ich zdaniem, jest ona niezgodna z zasadami ochrony wolności wypowiedzi i prawa do informacji.
Źródło: Broadband TV News, 13.08, Ukraine to impose draconian media restrictions

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

Nowy raport na temat rynku

Brytyjski organ regulacyjny ds. mediów, telekomunikacji i poczty (Ofcom) opublikował coroczny raport na temat rynku komunikacyjnego. Znaleźć w nim można informacje na temat zmieniającego się krajobrazu medialnego w Wielkiej Brytanii, ewoluujących zachowań odbiorców i trendów rynkowych. Jak wskazują autorzy, średni czas poświęcany na oglądanie telewizji naziemnej spadł po raz pierwszy od pięciu lat poniżej 4 godzin dziennie. Spada też średni czas poświęcany na słuchanie radia. Odbiorcy przywiązali się natomiast do urządzeń komunikacyjnych (smartfony, tablety).   Kontakt za ich pomocą zajmuje im już więcej czasu niż średni czas  snu (8 godz. 41 min dziennie). Pokolenie 14-15-latków wykazuje się największą swobodą, jeśli chodzi o korzystanie z nowych technologii. Badanie przeprowadzone na grupie 2 tys. dorosłych i 800 dzieci wykazało, że brytyjskie sześciolatki mają taką samą orientację w technologiach komunikacyjnych jak osoby w wieku 45 lat.
Źródło: Ofcom, 07.08, The Communications Market Report

Wiadomości branżowe


Wiadomości branżowe

Czy będzie telewizja w sieciach komórkowych?

Miesiąc temu pisaliśmy w Przeglądzie Międzynarodowym o rozpoczęciu przez Nokię prób nadawania programów telewizyjnych za pomocą sieci LTE. Próby te zostały z aprobatą przyjęte przez operatorów telefonii komórkowej. W odpowiedzi na te działania Europejska Unia Nadawców (EBU) przygotowała raport, w którym kwestionuje ekonomiczny sens takiej dystrybucji sygnału telewizyjnego na dużą skalę, jako ewentualnej alternatywy wobec dotychczasowego sposobu nadawania naziemnego. Raport odrzuca tezę operatorów komórkowych, którzy mówią o możliwości obniżenia kosztów dystrybucji sygnałów poprzez zastosowanie kombinacji technologii unicast (jeden nadawca do jednego odbiorcy) i multicast (jeden nadawca do wielu odbiorców – eMBMS). Nadawcy publiczni obawiają się, że koszty dystrybucji sygnału telewizyjnego za pomocą LTE będą znacznie wyższe niż dotychczas. Nie wierzą, by kombinacja unicastu i multicastu w sieciach LTE i uzyskany „efekt skali”, pozwoliły na takie obniżenie kosztów, jakich spodziewają się operatorzy komórkowi. Raport przyznaje, że dystrybucja sygnałów poprzez sieć LTE eMBMS jest w zasadzie możliwa, ale potrzebne są dalsze badania. Zwraca też uwagę na szereg problemów regulacyjnych, ekonomicznych i prawnych, które należałoby rozwiązać. Chodzi zwłaszcza o dystrybucję programów bezpłatnych. O ile w trybie LTE eMBMS możliwy jest odbiór niezakodowanych treści bez karty SIM, to w przypadku LTE (unicast) jest już potrzebna karta SIM, co utrudnia zastosowanie proponowanej kombinacji tych dwóch systemów bez żadnych opłat.
Źródło: Advanced Television, 01.08, EBU: “LTE not on for broadcast”

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Mirosław Samsonowski

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie