"Przegląd międzynarodowy": nr 03/2014

03.03.2014
W marcowym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać m. in. o postępach we wprowadzaniu radia cyfrowego w Norwegii, o trudnej sytuacji publicznej telewizji w Bułgarii i o próbie promowania żeńskich sportów we Francji.
Logo Przeglądu Miedzynarodowego
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Unia Europejska

Powołanie unijnej grupy roboczej organów regulacyjnych


Komisja Europejska podjęła formalną decyzję, powołującą grupę narodowych regulatorów sektora audiowizualnego. Decyzja do pewnego stopnia formalizuje funkcjonowanie Grupy Roboczej, która od 2003 roku spotykała się corocznie na zaproszenie Komisji Europejskiej. Główne cele nowej grupy to:
  • doradzanie Komisji w jej działaniach, w celu zapewnienia spójnej implementacji zapisów dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych i w innych sprawach związanych z mediami elektronicznymi a będących w kompetencji Komisji,
  • ułatwianie współpracy między organami regulacyjnymi państw unijnych, zgodnie z dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych,
  • tworzenie pola wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.
Nowa, formalna grupa organów regulacyjnych UE będzie współistnieć z innymi sieciami współpracy, mającymi komplementarne cele i sposób działania. Największa z nich to Europejska Platforma Organów Regulacyjnych ds. mediów audiowizualnych (EPRA), która zachowa swoją specyfikę jako nieformalna i niezależna platforma współpracy o wyjątkowym zasięgu geograficznym oraz praktycznej i pragmatycznej orientacji. Nowa Grupa Regulatorów planuje organizowanie swoich spotkań głównie w Brukseli, na zaproszenie Komisji Europejskiej, podczas gdy spotkania EPRA nadal będą organizowane rotacyjnie przez krajowe organy regulacyjne. Grupa UE składać się będzie z wysokiego szczebla reprezentantów państw członkowskich, natomiast EPRA w dalszym ciągu utrzyma elastyczne podejście do składu delegacji. Ponadto, nowa grupa będzie podejmować strategiczne dyskusje w kwestii polityki UE i zamierza przyjmować wspólne stanowiska lub deklaracje w sprawie wdrażania ram regulacyjnych UE, zaś EPRA będzie nadal zorientowana bardziej praktycznie, czyli koncentrować się będzie na wymianie doświadczeń i określaniu najlepszych praktyk w zakresie regulacji mediów w Europie.

Źródło: EPRA, 11.02, New EU group of regulators of Audiovisual Media Services established
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Belgia

Pirat w chmurze

Kilku belgijskich nadawców wniosło pozew przeciwko firmie Bhaalu, zarzucając jej naruszanie praw autorskich. Żądają zaprzestania świadczenia usługi i wypłaty odszkodowania. Chodzi tutaj o usługę network PVR - sieciowej prywatnej nagrywarki. Usługa umożliwia nagrywanie wszystkich subskrybowanych przez widza programów nie na własnym rekorderze dyskowym, a w „przestrzeni chmurowej” udostępnianej przez Bhaalu. Dostęp do usługi jest możliwy za pośrednictwem specjalnego dekodera Bhaalu, smart-sticka (czyli urządzenia przekształcającego zwykły telewizor w odbiornik Smart TV) lub - w przypadku urządzeń mobilnych – za pomocą odpowiedniej aplikacji. Zdaniem Bhaalu usługa jest całkowicie zgodna z prawem. Wątpliwości rozstrzygnie sąd.

Źródło: Broadband TV News, 06.02, Belgian broadcasters to fight Bhaalu cloud PVR
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Bułgaria

Cięcia w finansach publicznej telewizji

Dotacja z budżetu państwa dla krajowego nadawcy publicznego, Telewizji Bułgarskiej (BNT), została zmniejszona w 2014 r. o prawie 5 mln BGN (2,5 mln EU) w porównaniu do roku poprzedniego. W tym roku BNT otrzyma od państwa 65,15 mln BGN, podczas gdy w 2013 roku było to 70,13 mln BGN. Członkowie parlamentu podczas sesji plenarnej zmniejszyli kwotę finansowania BNT przez państwo, nie bacząc na protesty przedstawicieli mediów publicznych, którzy argumentowali, że nadawca potrzebuje finansowania co najmniej na poziomie 2013 roku, ze względu na wysokie koszty zbliżającego się procesu cyfryzacji i produkcji własnych treści telewizyjnych. Bezpośrednim efektem decyzji parlamentu było zawieszenie przez BNT udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji. Komentatorzy są zdania, że jest to pierwszy krok w serii oszczędności, które nadawca będzie musiał podjąć.

Źródło: IRIS 2014-2, Reduction of Public Television State Funding in 2014
Flaga


Francja

Żeńskie sporty w mediach – raport CSA

Opublikowany 31 stycznia br. raport francuskiego organu regulacyjnego ds. mediów audiowizualnych (CSA) zwraca uwagę na bardzo dużą dysproporcję między prezentowaniem w mediach sportów męskich i żeńskich. Jedynie 10 proc. transmisji sportowych, głównie na płatnych kanałach, poświęconych jest rozgrywkom żeńskich drużyn. Tymczasem sport kobiet cieszy się ostatnio we Francji wielkim powodzeniem - 51 proc. aktywnych zawodników w wieku powyżej 15 lat to właśnie kobiety, co niestety nie znajduje odzwierciedlenia w mediach. Kwestia ta jest istotna o tyle, że prezentacja w mediach przekłada się na większe zyski i większe zainteresowanie ze strony reklamodawców. Zdaniem CSA, odgórne zobowiązanie nadawców do zmiany proporcji niekoniecznie przyczyni się do poprawy sytuacji. Regulator sformułował listę zaleceń dla nadawców radiowych i telewizyjnych, wskazując m. in. na potrzebę prezentowania żeńskich sportów w kanałach bezpłatnych, w tym również podczas audycji sportowych w porze najwyższej oglądalności. Zwrócił też uwagę na niedostateczną reprezentację kobiet wśród sprawozdawców sportowych i wśród gości zapraszanych do studia w związku z wydarzeniami sportowymi. Kolejnym działaniem mającym na celu zmianę dysproporcji będzie stworzenie komitetu monitorującego, składającego się z przedstawicieli nadawców, federacji sportowych oraz Ministerstwa Sportu, który będzie odpowiadał za właściwą implementację zaleceń CSA.

Źródło: EPRA,  4.02, French CSA report warns about extremely unequal representation of female sport in the audiovisual media
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Hiszpania

Sposób na wyszukiwarki

Podobnie jak ma to miejsce we Francji i Niemczech, Hiszpania wprowadziła tzw. „podatek Google”, dzięki któremu lokalne agencje informacyjne będą mogły obciążyć Google i inne wyszukiwarki za publikację treści chronionych prawem autorskim. Hiszpański rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy w sprawie ochrony własności intelektualnej, która pod warunkiem zatwierdzenia przez Parlament, będzie narzędziem do walki z piractwem Internetu, bardzo rozpowszechnionym w tym kraju. Ocenia się, że ok. 87% hiszpańskich użytkowników Internetu udostępnia nieautoryzowane treści lub pobiera je z nielegalnych stron. Projekt ustawy przewiduje również grzywnę w wysokości od 30 000 do         300 000 euro dla operatorów linkujących do witryn, które odsyłają użytkowników do nielegalnych treści.

Źródło: Advanced Television, 17.02, Spain approves content tax for serach engines
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Norwegia

Wzrost sprzedaży odbiorników DAB

Norweskie stowarzyszenie sprzedawców urządzeń elektronicznych ogłosiło, że sprzedaż radiowych odbiorników cyfrowych DAB wzrosła w ciągu ostatniego roku o 140%, czyli że sprzedano 511 tys. takich odbiorników. Największy procent sprzedanego sprzętu stanowiły odbiorniki samochodowe, na które popyt zwiększył się o 200%. Popularne są także przystawki umożliwiające odbieranie sygnału cyfrowego radia w tradycyjnych odbiornikach samochodowych. „Motorem postępu” jest nadawca publiczny NRK, którego kanały cyfrowe cieszą się dużą popularnością. Jeśli tempo wzrostu sprzedaży się utrzyma, Norwegia jako pierwsze państwo wyłączy w 2017 roku analogowe nadajniki radiowe. Warunkiem jest słuchanie radia w formacie cyfrowym przez przynajmniej połowę społeczeństwa już w 2015 roku oraz zapewnienie odbiorcom możliwości zakupu odpowiednich i niedrogich urządzeń do słuchania cyfrowego radia w samochodach. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, wyłączenie nadajników FM nastąpi dopiero w 2019 roku.

Źródło: World DAB, Phenomenal Digital Radio Sales in Norway
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Portugalia

Nowe rozwiązanie dla telewizji kablowej

Jednostka badawcza należąca do Portugal Telecom wraz z Uniwersytetem Aveiro opracowują rozwiązanie, które umożliwia rozwój telewizji kablowej na dużych obszarach. System ten umożliwia przesyłanie sygnału telewizji kablowej na odległość rzędu setek i tysięcy kilometrów bez utraty jakości. Umożliwia też zastosowanie zaawansowanych cech interaktywności. System znacznie obniża koszty dotarcia do odbiorcy, tym samym stając się idealnym rozwiązaniem dla wielkich obszarowo krajów . Rozwiązanie to działa na zasadzie pełnej digitalizacji widma częstotliwości radiowych,  wykorzystywanych przez systemy dystrybucji telewizji kablowej. W pełni cyfrowy sygnał przesyłany jest za pomocą światłowodów  do odległych odbiorców.

Źródło: Advanced Television, 17.02, Portugal invention extends cable TV coverage

Plan wprowadzania udogodnień dla niepełnosprawnych odbiorców

Po konsultacjach z nadawcami telewizyjnymi, dostawcami usług na żądanie i organizacjami osób niepełnosprawnych portugalski organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych (ERC) przyjął na początku stycznia wieloletni plan, który ma na celu zwiększenie dostępności programów telewizyjnych dla osób niepełnosprawnych. Plan obejmuje wprowadzanie napisów, tłumaczenia za pomocą języka migowego, audiodeskrypcji oraz w razie potrzeby innych technik a także zapewnienie łatwych w obsłudze menu nawigacyjnych. Działania zaplanowano na okres od 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2017 roku. Podzielono je na różne segmenty czasowe, w zależności od tego, czy usługi będą częścią pakietu telewizji publicznej, czy też operatorów komercyjnych. Regulator uwzględnił w planie realną sytuację nadawców telewizyjnych oraz uzasadnione oczekiwania odbiorców. I tak, na przykład, pierwszy program publicznej telewizji, RTP1 ma obowiązek nadawania w pierwszym roku obowiązywania programu, w czasie między 8:00 a 2:00, ośmiu godzin tygodniowo filmów fabularnych, dokumentalnych lub magazynów kulturalnych z napisami dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Drugi program, RTP2 ma nadawać odpowiednio 10 godzin takich programów a RTP Madeira i RTP Açores dwie godziny tygodniowo programów informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych lub religijnych z tłumaczeniem na język migowy. Ponadto RTP1 ma nadawać 35 godzin rocznie filmów fabularnych lub dokumentalnych z audiodeskrypcją oraz 3 godziny tygodniowo programów informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych lub religijnych z tłumaczeniem na portugalski język migowy, w tym, jeśli takie programy znajdują się w ramówce, tłumaczenia jednego pełnego programu informacyjnego dziennie w wieczornej porze nadawania. Jeśli chodzi o usługi VoD, regulator zaleca nadawcom i usługodawcom, aby w dalszym ciągu dążyli do udostępniania oferowanych treści osobom o szczególnych potrzebach, w szczególności dzięki możliwościom jakie stwarza wykorzystanie pojemności platform cyfrowych.

Źródło: EPRA, 5.02, ERC defines television broadcast obligations vis-à-vis viewers with special needs - Multi-year plan approved
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Rosja

Brak terminu wyłączenia sygnału telewizji analogowej

Rosja wciąż nie jest gotowa na wyznaczenie ostatecznej daty przejścia na telewizję cyfrową. Jak powiedział ostatnio przedstawiciel ministerstwa komunikacji, wyłączenie nadajników analogowych może stworzyć problemy w funkcjonowaniu regionalnych nadawców. Aktualny plan przewiduje zakończenie cyfryzacji w Rosji w 2015 roku i prace nad uruchamianiem dwóch pierwszych multipleksów są znacznie zaawansowane. Jeszcze w tym roku 80% populacji znajdzie się w zasięgu sygnału cyfrowego, a w 2015 roku zasięg ma wzrosnąć do 97,5%. Jednakże, jak ocenia rząd, wyłączenie sygnału analogowego nawet w 2018 roku zaburzy pracę 500 regionalnych stacji.

Źródło: Broadband TV News, 19.02, Russia casts doubts on ASO
 
Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Mirosław Samsonowski

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie