"Przegląd międzynarodowy": nr 01/2014

02.01.2014
W tym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać m. in. o czeskiej karze za wprowadzenie w błąd konsumentów, o szansie na radio cyfrowe w Holandii i w Wielkiej Brytanii, o kontrowersjach w Rumunii dotyczących zasady must-carry oraz o włoskim pomyśle na pogodzenie zakłócających się nawzajem stacji.
Logo Przeglądu Międzynarodowego
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Unia Europejska

Konsultacje w sprawie praw autorskich

Komisja Europejska ogłosiła publiczną konsultację w sprawie przepisów prawa autorskiego UE. Konsultacja dotyczy obszarów określonych w Komunikacie Komisji w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym, tzn. terytorialności w ramach jednolitego rynku, harmonizacji, ograniczeń i wyjątków od praw autorskich w erze cyfrowej; zjawiska fragmentacji rynku praw autorskich w UE oraz sposobów poprawy skuteczności i efektywności egzekwowania praw. Jak powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier, „polityka praw autorskich UE musi nadążać za duchem czasu”. W ww. Komunikacie Komisja określiła dwa równoległe tory działania: zakończenie bieżących działań mających na celu przegląd i modernizację ram prawnych oraz ułatwianie praktycznych rozwiązań w tych kwestiach, gdzie szybki postęp jest konieczny i możliwy.

Źródło: Advanced Television, 05.12, EC consults on copyright

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Czechy

Kara za teleshopping

Czeska rada ds. radiofonii i telewizji ukarała spółkę Green-Swan Pharmaceuticals CR grzywną w wysokości 800 tys. koron za wprowadzanie w błąd odbiorców oglądających reklamę specyfiku pod nazwą GS Condro. Według Rady emisja reklamy spowodowała naruszenie zapisów ustawy o regulacji reklamy z 1995 roku, zakazujących wprowadzania w błąd poprzez przypisywanie jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegawczych i wzmacniających lub terapeutycznych. Zdaniem Rady, elementem wprowadzającym w błąd był przede wszystkim fakt zalecania preparatu przez podmiot zajmujący się leczeniem bólu spowodowanego zapaleniem stawów, co powoduje powstanie u konsumentów uzasadnionych oczekiwań, że produkt ma działanie związane z leczeniem zapalenia stawów.

Źródło: E15, 19.12, GS Condro dostalo od Rady pokutu 800 tisíc korun za teleshopping


Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Hiszpania

Operator kablowy poszerza ofertę

Największy operator kablowy w Hiszpanii (ONO), uruchomił usługę telewizji internetowej pod nazwą Ono TV Online, dostępną bez dodatkowej opłaty dla abonentów wszystkich pakietów. Usługa obejmuje 40 kanałów telewizyjnych oraz treści VOD i dostępna jest za pomocą komputerów stacjonarnych oraz urządzeń Apple Mac i iPadów. W najbliższej przyszłości planowane jest rozszerzenie dostępu również na telefony komórkowe i tablety z systemem Android.

Źródło: Advanced Television, 17.12, Spain’s ONO goes OTT

Kurczy się rynek płatnej telewizji

Według danych opublikowanych przez organ regulacyjny ds. rynku, w trzecim kwartale 2013 roku z usług płatnej telewizji korzystało 3,7 mln hiszpańskich gospodarstw domowych, co oznacza spadek o 10,8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Źródło: Broadband TV News, 19.12, Spanish pay TV market slumps

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Holandia

Za rok decyzja w sprawie przyszłości radia

Podczas listopadowego spotkania Związku holenderskich inżynierów ds. mediów, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki zapowiedział, że rząd Holandii podejmie w 2015 roku ostateczną decyzję w sprawie ewentualnego wyłączenia nadajników analogowych i przełączenia radia na nadawanie cyfrowe. Nadawcy publiczni już w 2004 roku podjęli próby nadawania w formacie DAB, ale nadawcy komercyjni pierwsze kroki w kierunku cyfryzacji zrobili dopiero we wrześniu ubiegłego roku. Jak dotąd tempo przechodzenia na nowy odbiór jest powolne; szacuje się, że dopiero po pięciu latach 50% holenderskich gospodarstw domowych stanie się właścicielami odbiorników DAB+. Nadawcy liczą jednak na to, że proces ten ułatwi odpowiednia kampania reklamowa. Według Ministerstwa Gospodarki, osiągnięcie penetracji rynku na poziomie 50% jest minimalnym poziomem dla ustalenia oficjalnej daty wyłączenia częstotliwości UKF. Jak przyznał przedstawiciel Ministerstwa, wciąż mnożą się pytania dotyczące cyfryzacji lokalnych stacji radiowych, ponieważ wiele z nich nie dysponuje środkami, jakie mają stacje publiczne i prywatne. Pierwsza analiza penetracji odbiorników DAB+ wśród konsumentów zaplanowana jest w 2016 roku, na rok przed wygaśnięciem obecnych koncesji UKF. Jeśli przekroczy 50%, rząd zdecyduje o wyłączeniu częstotliwości analogowych nie później niż w 2017 roku. Jeśli cel 50% nie zostanie osiągnięty, planowane jest zorganizowanie nowego planu częstotliwości UKF i utrzymanie ich co najmniej do 2023 roku.
Sposób podejścia holenderskiego rządu różni się od przyjętego w takich krajach jak Norwegia, Dania czy Wielka Brytania, gdzie wyłącznie częstotliwości UKF jest uwarunkowane nie liczbą sprzedawanych odbiorników DAB+, ale liczbą słuchaczy korzystających z tradycyjnego sposobu odbioru.

Źródło:Radio World, 9.12, Dutch discuss FM shutoff dates, requirements

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Kanada

Wiadomości à la carte

Kanadyjski organ regulacyjny ds. mediów i telekomunikacji (CRTC) ogłosił nowe przepisy, które mają zapewnić obywatelom dostęp do różnych telewizyjnych kanadyjskich serwisów informacyjnych, które będą mogli wybrać na zasadzie à la carte. Jak powiedział przewodniczący CRTC, „kanadyjskie serwisy informacyjne są ważną częścią demokracji … dzięki nowym przepisom, Kanadyjczycy jako obywatele będą mieli dostęp do usług informacyjnych, które są dla nich interesujące i dzięki temu uzyskają możliwość poznania różnych opinii dotyczących kwestii interesu publicznego”.

Źródło: Advanced Television, 20.12, Canada: New framework for TV news services

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Maroko

Nowy członek EOA

Maroko zostało 41. państwem członkowskim Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego. Dzięki temu, marokańscy profesjonaliści z dziedziny mediów audiowizualnych i kina będą mogli korzystać z bazy danych oraz analiz tworzonych przez tę organizację, a europejscy twórcy i badacze będą mieli ułatwiony dostęp do informacji na temat Maroka i współpracy z tym krajem.  Jak podkreśliła Susanne Nikoltchev, dyrektor wykonawczy organizacji, wstąpienie Maroka do Obserwatorium wpisuje się w trend, powszechny ostatnio w organizacjach europejskich, a polegający na tworzeniu powiązań i zacieśnianiu współpracy z krajami regionu Morza Śródziemnego. Jej zdaniem, skorzystają na tym sektory audiowizualne obu regionów.

Źródło: Broadband TV News, 16.12, Morocco joins the European Audiovisual Observatory

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Portugalia

Konsultacje w sprawie NTC

W styczniu rozpoczynają się publiczne konsultacje portugalskich organów regulacyjnych ds. telekomunikacji i mediów (ANACOM i ERC) w sprawie naziemnej telewizji cyfrowej (NTC). Już teraz zbierane są dane na temat podejścia rynku do kwestii przyszłości NTC, a zwłaszcza, czy istnieje zainteresowanie zwiększeniem liczby kanałów bezpłatnych. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w pierwszym kwartale 2015 roku. W międzyczasie, ANACOM zainstaluje ok. 400 czujników w niektórych częściach Portugalii, by  prowadzić „pomiar ciągły” sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. Etap pilotażowy rozpoczął się w grudniu, z czterech sond. Obecnie regulator otrzymuje miesięcznie od 200 do 300 skarg dotyczących NTC. Operator naziemnej sieci NTC, Portugal Telecom, obejmuje obecnie swym zasięgiem 92% populacji, zaś pozostałe 8% pokrycia jest zapewnione przez satelitę.

Źródło: Advanced Television, 18.12, Portugal: new DTT public consultation in January

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Rumunia

Kontrowersje w sprawie must-carry

Między organami regulacyjnymi w Rumunii pojawiła się różnica zdań w sprawie zasady must-carry. Krajowa Rada Audiowizualna (CNA) odrzuciła wniosek Rady ds. Konkurencji (CC) o objęcie zakresem tej zasady również usług cyfrowej telewizji satelitarnej (DTH). Obecnie, zgodnie z zapisami ustawy o radiofonii i telewizji, zasada wymaga od operatorów kablowych retransmisji niektórych, udostępnianych bezpłatnie, kanałów telewizyjnych. Różnica zdań pojawiła się w następstwie dochodzenia przeprowadzonego przez Radę ds. Konkurencji w związku ze skargami operatorów Digi TV i Focus Sat. Są oni zdania, że zasada must-carry nie powinna dotyczyć jednej konkretnej technologii i że nie powinna zakłócać konkurencji, a lista kanałów objętych tym statusem powinna zostać ograniczona. W tej chwili status must-carry w Rumunii posiada 30 kanałów telewizyjnych, w tym, na podstawie międzynarodowego porozumienia, francuski TV5.

Źródło: Broadband TV News, 06.12, Romania debates must-carry

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

Konferencja „Go Digital”

W połowie grudnia w Londynie odbyła się konferencja poświęcona przyszłości radia cyfrowego.
Otwierając obrady, minister kultury, komunikacji i branży twórczej, Ed Vaizey, potwierdził przekonanie brytyjskiego rządu co do cyfrowej przyszłości dla radia i przedstawił szereg środków mających na celu przyspieszenie osiągnięcia kryteriów koniecznych przed podjęciem ostatecznej decyzji o terminie przejścia na nadawanie cyfrowe. Należą do nich:
·         przeznaczenie 21 mln funtów od rządu, BBC i komercyjnych rozgłośni na rozwój lokalnych multipleksów, tak by osiągnąć pokrycie ich sygnałem 90% populacji,
·         ogłoszenie w 2014 roku koncesji na drugi ogólnokrajowy multipleks komercyjny,
·         pomoc finansowa rządu dla małych lokalnych stacji by mogły przejść na nadawanie cyfrowe,
·         informacje na temat przełączania odbiorników samochodowych,
·         wprowadzenie znaku handlowego Digital Tick gwarantującego jakość produktu.
Przedstawiciele branży samochodowej i elektronicznej również zapowiedzieli szereg działań, mających przyspieszyć przejście na odbiór cyfrowy, w tym m. in.  wprowadzenie na rynek uniwersalnego „czipu”, umożliwiającego przystosowanie odbiornika samochodowego do nowego sposobu odbioru.

Źródło: www.worlddab.org

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Włochy

Rekompensata za nielegalne częstotliwości

Włoskie ministerstwo rozwoju gospodarczego przeznaczyło 20 mln euro na uporządkowanie chaosu, jaki panuje w tej chwili w częstotliwościach telewizyjnych, gdy odbiór lokalnych i ogólnokrajowych stacji telewizyjnych zakłócany jest przez sygnał stacji maltańskich , chorwackich i słoweńskich. Rozwiązanie, które było relacjonowane we włoskich źródłach informacji, takich jak Il Sole 24 Ore, polega na rekompensacie za dobrowolne uwolnienie części widma. Wszelkie stacje telewizyjne, które interferują ze spektrum krajów sąsiadujących, będą zmuszone do zmiany do dnia 31 grudnia 2014 roku. Krok ten jest odpowiedzią na protesty ze strony państw ościennych w związku z dużą liczbą włoskich nadajników, nadających na nielegalnych częstotliwościach. Chorwacki organ regulacyjny,  HAKOM nawet stworzył przenośne urządzenie pomiarowe do identyfikacji włoskich nadajników pracujących na międzynarodowych, niezharmonizowanych częstotliwościach. Nie podano jeszcze, w jaki sposób zostanie rozdzielona kwota 20 mln euro, mimo że fundusze  zostały już przekazane na rachunek włoskiego Urzędu Pocztowego, Poste Italiane. Według niektórych źródeł, liczba potencjalnych lokalnych i krajowych nadawców domagających się odszkodowania może przekroczyć 300.

Źródło: Telecompapier, 27.12, Italy allocates EUR 20 mln to stop foreign TV interference


Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie